Giáo án làm quen với chữ cái

24 232 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:12

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN HOẠT ĐỘNG  Ổn định trò chuyện:  Một số hình ảnh đẹp các loài hoa Hoa hồng Hoa cúc Hoa lan Hoa Hướng dương Hoa mai Hoa sen Hoa lay ơn HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP KIẾN THỨC hoa loa kèn h oa l oa ken GIỚI THIỆU CHỮ CÁI H, K hk Làm quen với chữ h h Phân tích nét chữ h h Một số mẫu chữ h H k Làm quen với chữ k k Phân tích nét chữ k Một số mẫu chữ chữ k K So sánh chữ h, k Có điểm giống nhau? Có điểm khác nhau? hk Trò chơi:1 [...]...HOẠT ĐỘNG 2 CUNG CẤP KIẾN THỨC hoa loa kèn h oa l oa ken GIỚI THIỆU CHỮ CÁI H, K hk Làm quen với chữ h h Phân tích nét chữ h h Một số mẫu chữ h H k Làm quen với chữ k k Phân tích nét chữ k Một số mẫu chữ chữ k K So sánh chữ cái h, k Có điểm gì giống nhau? Có điểm gì khác nhau? hk Trò chơi:1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án làm quen với chữ cái, Giáo án làm quen với chữ cái, Giáo án làm quen với chữ cái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay