Giáo án truyện thỏ con không vâng lời

12 283 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:12

Truyện: Thỏ không lời Lớp : 24 - 36 Tháng Người dạy: Phạm Thị Bốn Gợi mở: Trò chuyện gia đình bé Kể chuyện diễn cảm: Thỏ không lời Đàm thoại: Hát VĐ: Mẹ yêu không Dạy trẻ kể chuyện: Trò chơi: Bắt bướm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án truyện thỏ con không vâng lời, Giáo án truyện thỏ con không vâng lời, Giáo án truyện thỏ con không vâng lời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay