Biến dạng của thân dưới lòng đất

12 183 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:08

I.THÂN CỦ 1.ĐỊNH NGHĨA: Là loại thân được tạo ra từ đoạn thân rễ hay thân bò lan bị phình to,  các phần phía trên tạo ra thân và các lá còn phần phía dưới tạo ra các  rễ.  2.ĐẶC ĐIỂM: - Chúng có xu hướng tạo ra gần mặt đất.   - Bắt đầu tách ra như các đoạn phình to của đoạn trụ dưới lá mầm  của cây non nhưng đôi khi bao gồm 1-2 mấu của trụ trên lá mầm và  đoạn trên của rễ - Các củ con được gắn liền với củ mẹ hay tạo ra ở phần cuối của các  thân rễ ngầm - Có định hướng thẳng đứng với một hay vài chồi  sinh dưỡng trên phần đỉnh và các rễ chùm sinh ra  trên phần đáy từ đoạn cơ sở 3.CHỨC NĂNG - Là cơ quan lưu trữ ngắn hạn và cơ quan tái sinh phát triển từ thân.  - Tạo ra chồi cây mới với thân và lá - Tạo ra các củ nhỏ có cơ chế sinh sống, phát triển tương tự như các hạt - Làm thức ăn cho con người và động vật - Làm dược phẩm - Làm cây cảnh ***Có 2 loại trên lòng đất và dưới lòng đất Khoai tây Củ sắn Su hào Rễ thu hải đường II THÂN RỄ: 1.ĐỊNH NGHĨA: -Là một đoạn của thân cây nằm ngang dưới mặt đất mà từ các mắt  của nó mọc ra các rễ và chồi  2.ĐẶC ĐIỂM: - Nếu được tách ra thành từng nhánh, mỗi nhánh có thể làm  phát sinh một cây con mới.  - Một số lan rộng trên mặt đất CHỨC NĂNG: - chứa các tinh bột, protein và các chất dinh dưỡng khác của cây  cần thiết khi cây đâm chồi mới hoặc tồn tại trong điều kiện khí hậu  khắc nghiệt - Nhiều loài cây có các thân rễ phục vụ cho việc lan truyền của  chúng bằng sinh sản sinh dưỡng.   - Làm gia vị, thức ăn cho con người - Làm thuốc sâm ngọc linh Nghệ  Gừng Cỏ vùi đầu, vùi sầu  Thủy xưng bồ ( cỏ tranh) Củ riềng Cây diên vĩ Trạch tả III Thân Hành: 1.ĐỊNH NGHĨA: - Là dạng thân (đôi khi được coi là chồi) bị biến đổi với đoạn  thân thẳng đứng mọng nước và ngắn ĐẶC ĐIỂM: -Được bao phủ bởi các lá biến dạng mọng nước và dày  CHỨC NĂNG: - Là cơ quan dự trữ chất dinh dưỡng của cây.  - Làm gia vị, thức ăn - Làm thuốc chữa bệnh Củ kiệu Sâm đại hành hành Tỏi IV.THÂN GIẢ HÀNH: 1.ĐỊNH NGHĨA: - Là thân biến đổi được bao phủ bởi các lá khô giống như vảy  bắc, gọi là vỏ, khác với thân hành thật sự ở chỗ có các đốt và  gióng dễ thấy.  2.SO SÁNH VỚI THÂN HÀNH: Thân giả hành  -Có cấu trúc mô vững chắc Thân hành   -Có bản chất là thân cây  3.CHỨC NĂNG: - Làm cây cảnh, thức ăn,… -Cấu tạo từ các lớp thịt do lá  biến đổi thành  - Có bản chất là thân thảo Củ titan arum Củ năng Khoai môn Lay ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến dạng của thân dưới lòng đất, Biến dạng của thân dưới lòng đất, Biến dạng của thân dưới lòng đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay