Giáo án bài thơ Làm Bác Sỹ

22 274 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:02

Mời mẹ ngồi yên lặng Để “ bác sĩ” khám cho Chắc lại đầu nắng Bệnh bệnh ho Thuốc không đắng Phải uống với nước sôi Nếu tiêm đau Mẹ lại khóc nhè Uống sữa với bánh mì Sổ mũi uống thuốc gì? Mẹ hỏi “ bác sĩ” Sổ mũi uống thuốc gì? “Bác sĩ” chừng hiểu ý Uống sữa với bánh mỳ! Cô vừa đọc thơ gì? Bài thơ sáng tác? Lê Ngân Trong thơ có ai? Có mẹ em bé Em bé đóng vai gì? Đúng Hoan hô bạn Mẹ đóng vai gì? Bác sĩ chuẩn đoán bệnh nào? Bệnh ho Nếu nắng không đội mũ bị làm sao? Khi ốm cần phải làm gì? Phải đến bệnh viện để Bác sĩ khám, kê đơn thuốc cho uống, khỏi bệnh Đúng Hoan hô bạn Sổ mũi uống thuốc gì? Uống sữa với bánh mì Bàithơ nhắc nhở điều gì? Đúng Hoan hô bạn Khi bị ốm phải ăn, uống nào? Bệnh ho [...]...Em bé đóng vai gì? Đúng rồi Hoan hô bạn Mẹ đóng vai gì? Bác sĩ chuẩn đoán bệnh thế nào? Bệnh ho Nếu đi nắng không đội mũ sẽ bị làm sao? Khi ốm cần phải làm gì? Phải đến bệnh viện để Bác sĩ khám, kê đơn thuốc cho uống, mới khỏi bệnh được Đúng rồi Hoan hô bạn Sổ mũi uống thuốc gì? Uống sữa với bánh mì Bàithơ nhắc nhở các con điều gì? Đúng rồi Hoan hô bạn Khi bị ốm phải ăn, uống như
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài thơ Làm Bác Sỹ, Giáo án bài thơ Làm Bác Sỹ, Giáo án bài thơ Làm Bác Sỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay