NGÔN NGỮ THƠ CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA

30 220 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:01

Phòng GD&ĐT huyện MỘc Châu Trường Mầm non Phong Lan LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm HOẠT ĐỘNG • HÁT VÀ TRÒ CHUYỆN VỀ BÀI HÁT: “CHÁU THƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI” HOẠT ĐỘNG • CÂU LẠC BỘ BÉ YÊU THƠ Mưa rơi mưa rơi Lộp bộp lộp bộp Áo dù có ướt Vẫn Đường mặt trận Còn dài dài Cho dù mưa rơi Chú tới Chú đêm Như đèn nhỏ Long lanh đỏ Soi đường hành quân Mưa rơi, mưa rơi Vẫn đi, Áo dù có ướt Chân dồn dập bước Mưa rơi mưa rơi Lộp bộp lộp bộp Áo dù có ướt Vẫn Đường mặt trận Còn dài dài Cho dù mưa rơi Chú tới Chú đêm Như đèn nhỏ Long lanh đỏ Soi đường hành quân Mưa rơi, mưa rơi Vẫn đi, Áo dù có ướt Chân dồn dập bước - Các vừa đọc thơ có tên ? - Ai tác giả ? - Chú đội thơ làm ? - Chú đội hành quân điều kiện thời tiết ? - - Trời mưa ? - Câu thơ cho thấy trời mưa to ? - Nếu mưa có cảm giác ? - Chú đội hành quân vào lúc ? - Vì biết đội hành quân vào ban đêm ? Câu thơ nói lên điều ? - Những đỏ tác giả ví ? - Thế có biết đội hành quân mặt trận để làm ? [...]... đường hành quân Mưa rơi, mưa rơi Vẫn đi, vẫn đi Áo dù có ướt Chân dồn dập bước - Các con vừa đọc bài thơ có tên là gì ? - Ai là tác giả ? - Chú bộ đội trong bài thơ đang làm gì ? - Chú bộ đội hành quân trong điều kiện thời tiết như thế nào ? - - Trời mưa như thế nào ? - Câu thơ nào đã cho chúng ta thấy trời mưa rất to ? - Nếu như đi ngoài mưa các con có cảm giác như thế nào ? - Chú bộ đội hành quân. . .Mưa rơi mưa rơi Lộp bộp lộp bộp Áo dù có ướt Vẫn đi vẫn đi Đường ra mặt trận Còn dài còn dài Cho dù mưa rơi Chú vẫn đi tới Chú đi trong đêm Như ngọn đèn nhỏ Long lanh sao đỏ Soi đường hành quân Mưa rơi, mưa rơi Vẫn đi, vẫn đi Áo dù có ướt Chân dồn dập bước Mưa rơi mưa rơi Lộp bộp lộp bộp Áo dù có ướt Vẫn đi vẫn đi Đường ra mặt trận Còn dài còn dài Cho dù mưa rơi Chú vẫn đi tới Chú đi trong đêm... to ? - Nếu như đi ngoài mưa các con có cảm giác như thế nào ? - Chú bộ đội hành quân vào lúc nào ? - Vì sao các con biết chú bộ đội hành quân vào ban đêm ? Câu thơ nào đã nói lên điều đó ? - Những ngôi sao đỏ đã được tác giả ví như cái gì ? - Thế các con có biết chú bộ đội hành quân ra mặt trận để làm gì ?
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÔN NGỮ THƠ CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA, NGÔN NGỮ THƠ CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA, NGÔN NGỮ THƠ CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay