Đồ án tốt nghiệp máy phay cnc full bản vẽ

70 241 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 10:35

Nội dung đề tài: THIẾT KẾ MÁY PHAY ĐỨNG 3 TRỤC CNC VỚI CÁC THÔNG SỐ SAU: nmin= 35vgph, nmax=8000 vgphvới các hành trình dịch chuyển bàn máy: X=1150mm, Y=520mm, Z=505mmKhoảng cách tâm từ trục chính tới bàn máy là 505mmKích thước bao của máy: LxBxH = 3040x2260x2800Đường kính dao lớn nhất gá được dmax = 80mmỔ chứ dao chứa được 22 daocần thêm tài liệu có thể liên hệ : ngohung08091992gmail.com CHNG I: TNG QUAN V MY PHAY CNC I CễNG DNG V PHM VI S DNG CễNG DNG 1.1 Gii thiu chung v mỏy CNC CNC vit tt cho Computer Numerical Control (iu khin bng mỏy tớnh) cp n vic iu khin bng mỏy tớnh cỏc mỏy múc khỏc vi mc ớch snxut (cú tớnh lp li) cỏc b phn kim khớ (hay cỏc vt liu khỏc) phc tp, bngcỏch s dng cỏc chng trỡnh vit bng kớ hiu chuyờn bit theo tiờu chun EIA-274-D, thng gi l mó G Mỏy CNC (Computer Numerical Controlled) l mỏy cụng c, iu khin theo mt chng trỡnh nh sn Cỏc d liu c cung cp di dng lnh 1.1.1 Quỏ trỡnh phỏt trin iu khin s NC (Numerical Control) l phng phỏp t ng iu chnh cỏc mỏy cụng tỏc (mỏy cụng c, Robot, bng ti chuyn phụi liu, chi tit gia cụng, sn phm, ) ú cỏc hnh ng b iu khin c sn trờn c s cung cp cỏc d liu dng mó nh phõn Nú c biu din di dng cỏc s thp phõn, cỏc ch cỏi v kớ hiu c trng to thnh mt chng trỡnh lm vic ca thit b hay ca h thng Trc õy, cng ó cú nhng quỏ trỡnh gia cụng ct gt c iu khin theo chng trỡnh bng cỏc k thut chộp hỡnh theo mu, chộp hỡnh bng h thng thu lc, Ngy nay, vi s tin b vt bc ca KH- KT, nht l lnh vc KS v tin hc ó to iu kin thun li cho cỏc nh ch to mỏy nghiờn cu v ng dng a vo cỏc mỏy cụng c truyn thng cỏc HTK t ng Bin cỏc mỏy cụng ny thnh cỏc mỏy iu khiờn theo chng trỡnh s, gi l cỏc mỏy CNC (Computrized Numerical Control) Vic s dng cỏc mỏy CNC cho phộp gim lng gia cụng chi tit, nõng cao chớnh xỏc gia cụng v hiu qu kinh t; ng thi cho phộp rỳt ngn c chu k sn xut Do ú, hin nhiu nc trờn th gii ó v ang ng dng rng rói cụng ngh mi ny vo lnh vc c khớ ch to c bit l ch to cỏc khuụn mu chớnh xỏc, cỏc chi tit ũi hi chớnh xỏc v phc cao Xut phỏt t ý tng iu khin mt dng c thụng qua mt chui lnh k tip, liờn tc nh cỏc mỏy cụng c KS ngy c thc hin t mói th k XIV Khi chõu u ngi ta dựng cỏc cht hỡnh tr iu khin cỏc chuyn ng ca cỏc hỡnh trang trớ trờn ng h ln ca nh th Nm 1808, Joseph M Jacquard dựng nhng tm tụn c l iu khin t ng cỏc mỏy dt Nm 1863, M Foumeaux phỏt minh n Piano ni ting th gii Vi bng giy c l lm vt mang tin Nm 1938, Claud E Shannon lm lun ỏn tin s ó i n kt lun rng vic tớnh toỏn v truyn ti nhanh d liu cú th thc hin bng mó nh phõn T nm 1949 n 1952, Jonh Parsons v Hc vin k thut Massachusett (Massachusett Institute Of Technology) ó thit k mt h thng iu khin dnh cho mỏy cụng c, iu khin trc tip v trớ ca cỏc trc thụng qua d liu u ca mt mỏy tớnh, lm bng chng cho mt chc nng gia cụng chi tittheo hp ng ca Khụng lc Hoa K Cng thi gian ny, Parsons cựng vi ng nghip ca ụng ó a tiờn c bn sau: - Nhng v trớ c tớnh trờn mt biờn dng c ghi nh vo bng cl - Cỏc c l c c trờn my mt cỏch t ng - Nhng v trớ ó c c c liờn tc truyn i v c b sung thờm tớnh toỏn cho cỏc giỏ tr trung gian ni ti - Cỏc ng c servo ( vụ cp tc ) cú th iu khin c chuyn ng cỏc trc Nm 1952, chic mỏy phay KS u tiờn i mang tờn l Cincinnate Hydrotel cú trc thng ng Hc vin k thut Masssachusett cung cp n v iu khin c lp bng cỏc búng ốn in t chõn khụng, iu khin trc nhn d liu thụng qua bng c l mó nh phõn Nm 1954, Bendix mua bn quyn phỏt minh ca Parsons v ch to c thit b iu khin NC cụng nghip u tiờn, nhng cũn dựng búng ốn in t chõn khụng Nm 1958, cụng c lp trỡnh t ng APT (Automatically Programmed Tool) i ỏnh du mt bc phỏt trin mi v lp trỡnh cho mỏy Ri t thp niờn 80 tr i, vi s phỏt trin ca cụng ngh truyn s liu, cỏc mng cc b v liờn thụng ó to iu kin cho cỏc nh ch to thc hin vic ni kt gia cỏc mỏy CNC riờng l (CNC Machine Tools) li vi to thnh cỏc trung tõm gia cụng DNC (Directe Numerical Control) nhm khai thỏc mt cỏch cú hiu qu nht nh: cỏch b trớ, sp xp cỏc cụng vic trờn tng mỏy, t chc sn xut, V cng da trờn nn cụng nghip ny, mt chui cỏc loi thit b, phn mm v h thng c phỏt trin khụng ngng bi cỏc vin nghiờn cu v cụng ngh khỏc trờn th gii Nhm tho v nhu cu thit k v ch to c bit ú l nhng phn mm thit k v gia cụng to hỡnh theo cụng ngh CAD/CAM (Computer Aided Desgin/ Computer Aided Manuớacturmg) theo h thng sn xut linh hot FMS (Flexible Manufacturing System) v cao hn l vic ch to v gia cụng chi tit c thc hin ton b qua mỏy tớnh, ngi ta gi l t hp CIM (Computer Intergraded Manufacturing) Cho n nm 2016 ny, lch s phỏt trin ca mỏy cụng c KS ó c GN 70 nm tui Nú ó c phỏt triờn v ng dng rng rói nhiu nc trờn th gii T nhng ng dng gia cụng n gin nh vic di chuyn t im n im ca mỏy khoan n nhng mỏy cụng c iu khin trc nh mỏy tin, iu khin trc nh mỏy phay, v cho n nhng nhim v t ng gia cụng nhiu trc v phc cao nh: cỏc khuụn rốn dp, cỏc khuụn ỳc ỏp lc, cỏnh tuabin v nhng chi tit phc ca mỏy bay, tu thu, Ngoi ra, ngy mỏy CNC cũn c dựng vo vic kim tra giỏm sỏt, in bỏo in tớn v nhiu lnh vc khỏc ó em li cht lng v hiu qu kinh t rt ỏng k Trong tng lai, vi li th v s ghộp ni cỏc h thng CNC riờng l vi to thnh mng s c phỏt huy chin lt gia cụng ton cu Trong ú, dũng thụng tin c thu phỏt, chuyờn giao bng h thng v tinh, m nhim mi liờn kt gia nhu cu th trng n t hng, nh thit k, nh ch to, nh cung cp, nh tiờu th mng liờn thụng ton cu WAR (World Area Netword) 1.1.2 Nhng c im c bn ca mỏy CNC - Kh nng t ng hoỏ cao - Nng sut gia cụng cao, thi gian ph (thay dao, chy khụng,) gim - Kh nng t chớnh xỏc cao, tớnh n nh cao - Cú kh nng trung nguyờn cụng cao, kh nng gia cụng nhiu b mt cựng mt ln gỏ - So vi mỏy iu khin t ng theo chng trỡnh cng (cam, c hnh trỡnh, trc gi bi) mỏy CNC cú tớnh linh hot cao vic lp trỡnh, tit kim c thi gian iu chnh mỏy t c tớnh chớnh xỏc cao c vi sn xut hng lot nh - Mt u im ni bc khỏc ch cú mỏy CNC ú l phng thc lm vic vi h thng x lý thụng tin in t s húa Phng thc ny cho phộp ni ghộp vi h thng x lý s phm vi qun lý xớ nghip ng thi cng to iu kin cho vic ng dng cỏc k thut qun lý hin i thụng qua mng liờn kt cc b ( LAN) hay mng liờn thụng (WAN) Mỏy cụng c CNC cú c nhiu u im so vi mỏy nng nhng cng cũn cú nhc im l: - Khụng thớch hp vi vic gia cụng nhng chi tit n gin - Chi phớ cho vic mua sm trang thit b quỏ cao - ũi hi ngi th ng mỏy phi cú mt kin thc tng i rng c v c khớ, ln in t tin hnh gia cụng 1.2 Cụng dng ca mỏy CNC - chớnh xỏc gia cụng ph thuc vo chớnh xỏc ca h thng o - Cht lng gia cụng n nh - Cú th gia cụng nhng chi tit phc m mỏy cụng c thng khụng gia cụng c - Thỏo v kp chi tit mt cỏch t ng - em li hiu qu kinh t rt cao Ngy nay, cỏc mỏy CNC chim phn ln cỏc dõy chuyn sn xut ca phõn xng, nh mỏy cú quy mụ ln 1.3 Phm vi s dng ca mỏy CNC Hin mỏy cụng c CNC ang c phỏt trin v ng dng rng rói vo nhiu lnh vc cuc sng nhiu nc trờn th gii Cựng vi s phỏt trin vt bc ca cụng ngh vi x lý, trung tõm iu khin ca mỏy CNC hin i c iu khin bi b vi x lý Nh tc x lý ca cỏc phn t ny m nhp lm vic ca cỏc mỏy CNC c ghộp vi chỳng khụng b thay i Cú th coi s i ca mỏy CNC l mt cuc cỏch mng ln lnh vc c khớ ch to mỏy, ú l mt phn t vụ cựng quan trng h thng sn xut linh hot Nú gúp phn thỳc y quỏ trỡnh t ng húa nhm dn dn thay th vai trũ ca ngi quỏ trỡnh sn xut VAI TRề, V TR, V TRèNH PHT TRIN CA MY TRONG THC T 2.1 Vai trũ Vit Nam trc nm 1990 nhc n cụng ngh NC, CNC qu l rt xa l v ớt ngi bit n nú Bt u t nm 1991, thụng qua mt s d ỏn chuyn giao cụng ngh, hp tỏc vi nc ngoi nh: d ỏn Chuyờn giao cụng ngh thit k, phỏt trin v ch to khuụn mu Lỳc ú cỏc cụng ngh CNC nh: mỏy phay CNC, mỏy tin CNC, o lng CNC, ln u tiờn c gii thiu v thu hỳt s quan tõm ca nhiu nh chuyờn mụn cng nh ca cỏc doanh nghip nc v liờn doanh vi ngoi Hin nay, nhiu nh mỏy c khớ nc ó v ang cú nhng d ỏn u t cỏc dõy chuyn sn xut vi phn ln thit b dõy chuyn l cỏc mỏy CNC 2.2 V trớ v trỡnh phỏt trin ca mỏy CNC Hin mỏy phay CNC c s dng rng rói cỏc cụng ty sn xut lot ln hng ti Vit Nam Mc dự, cụng ngh CNC du nhp vo Vit Nam mt thi gian ngn nhng cú th núi cụng ngh ny ó cú mt ch ng ti Vit Nam v tin chc nhng nm ti õy cụng ngh ny s c dựng nhiu cỏc xớ nghip, phõn xng, nh mỏy nc ta Vỡ nú em li hiu qu kinh t rt cao c bit iu kin sn xut hin nc ta Do vy, vic y mnh ng dng cụng ngh CNC l mt nhu cu cn thit i vi cỏc c s sn xut núi chung v nghnh ch tao mỏy núi riờng 3.TNG QUAN V THIT K MY CễNG C V CC CễNG C THIT K HIN I 3.1 Phõn tớch yờu cu thit k thit k c mỏy phay CNC ta phi thc hin theo cỏc trỡnh t thit k sau : - u tiờn ta phi phõn tớch, tỡm hiu k v mỏy v nguyờn lý hot ng ca mỏy - Sau phõn tớch cu to mỏy ta chia tng b phn mỏy cú chc nng , vai trũ c th T y ta cú th la chn thit k mỏy theo cu to nh : h thng bụi trn , lm ngui ; h thng iu khin ; h thng gia cụng - Sau tỡm hiu nguyờn lý hot ng mỏy ta cú th phõn tớch c cỏc ng truyn , c cu hot ng ca bn mỏy , bn dao , bn iu khin T ú ta thit k mỏy theo cỏc ng truyn dn c th nh sau : Trc vớt me dc , trc vit me ngang ca bn mỏy , chuyn ng chy dao 3.2 Tng hp thit k thit k c mt mỏy c th ta phi thc hiờn theo trỡnh t cỏc bc thit k sau : - Thit k cu trỳc ng hc mỏy - Thit k c tớnh k thut mỏy - Thit k ng hc mỏy - Thit k ng lc hc mỏy - Thit k kt cu mỏy - Thit k h thng bụi trn ,lm ngui - Thit k h thng iu khin mỏy - ng dng lp trỡnh gia cụng sn phm 3.3 Phng phỏp thit k 3.4 Thit k cú tr giỳp mỏy tớnh 3.5 Cỏc yờu cu , ni dung thit k Quỏ trỡnh hon chnh mt bn thit k khụng phi d dng t c ln u qua cỏc giai on phõn chia nh trờn rừ rnh nh vy Thng phi tin hnh song song mt s giai on, cú phi lp bn v trc tớnh toỏn v tớnh sc bn chi tit kim tra Trong quỏ trỡnh thit k, giai on trc phi c tớnh ti nhng kt qu ca giai on sau Vỡ vt ũi hi cỏn b thit k phi tớch ly kinh nghim phong phỳ v mi mt mi cú th hon thnh tt mt bn thit k CHNG THIT K S CU TRC NG HC MY 2.1 CễNG NGH GIA CễNG TRấN MY Mt sn phm cú th thc hin bng nhng quy trỡnh cụng ngh khỏc v tng ng l nhng mỏy khỏc Vỡ vt quy trỡnh cụng ngh gia cụng trờn mỏy l yu t bc nht nh hng n s nguyờn tc mỏy Cụng ngh ch yu ca mỏy phay CNC l gia cụng cỏc b mt nh hỡnh , gia cụng bỏnh rng , rónh thng , xon hỡnh , gia cụng l Mỏy cú th hin c cỏc loi chi tit phc m mỏy nng khú cú th thc hin, l loi mỏy c dựng sn xut lot ln hng 2.2 B MT C BN C TO HèNH TRấN MY B mt hỡnh hc ca cỏc chi tit mỏy rt a dng cú th l: mt phng, mt tr, mt cụn, mt cu, l to hỡnh b mt trờn mỏy cụng c cú phng phỏp c bn sau õy: Phng phỏp chộp hỡnh Phng phỏp bao hỡnh Phng phỏp vt (qu tớch) Phng phỏp tip xỳc 2.1.1 Phng phỏp chộp hỡnh Phng phỏp chộp hỡnh l phng phỏp cho li dao ct trựng vi ng sinh ca b mt chi tit gia cụng B mt gia cụng c hỡnh thnh ng sinh chuyn ng dc theo ng chun 2.1.2Phng phỏp theo vt B mt gia cụng c hỡnh thnh tng hp cỏc vt chuyn ng ca li ct to nờn Núi mt cỏch khỏc qu tớch cỏc vt chuyn ng ca mi dao ct l ng sinh ca b mt gia cụng Mỏy ct kim loi thc hin phng phỏp ny l mỏy tin , mỏy phay , mỏy khoan 2.1.3 Phng phỏp bao hỡnh Phng phỏp bao hỡnh l phng phỏp to hỡnh cho li ct chuyn ng , nú luụn luụn to thnh nhiu ng , nhiu b mt tip tuyn liờn tc vi b mt gia cụng Qy tớch ca nhng tip im ny chớnh l ng sinh ca b mt gia cụng B mt to hỡnh ú s ph thuc vo hỡnh dỏng ca li ct 2.1.4 Phng phỏp tip xỳc Phng phỏp tip xỳc l phng phỏp ng to hỡnh b mt c hỡnh thnh theo quỏ trỡnh gia cụng nh l mt ng chun tip xỳc vi vụ s cỏc ng ph l qu o chuyn ng ca cht im trờn li ct ca dng c 2.3 S GIA CễNG IN HèNH 2.3.1 Phõn tớch s gia cụng b mt nh hỡnh: +Tdc l chuyn ng tnh tin lờn xung theo trc Z ca trc chớnh mang phụi v cng l chuyn ng to tc bao hỡnh gia cụng b mt 2,4 Xột v phng din to hỡnh thỡ chuyn ng Tdc l nhúm to hỡnh ng chun + Tbmx: l chuyn ng tnh tin theo trc X ca bn mỏy mang phụi + Tbmy: l chuyn ng tnh tin theo trc Y ca bn mỏy mang phụi Hỡnh 1: S gia cụng b mt nh hỡnh Xột v phng din to hỡnh thỡ hai chuyn ng Tbmx, Tbmy l nhúm to hỡnh ng sinh 2.3.2 S cu trỳc v iu chnh ng hc - Cỏc c im ca mỏy cụng c iu khin s: Tt c cỏc chuyn ng n tng c cu chp hnh ca mỏy cụng c iu khin s u dựng nhng ngun ng lc riờng.Liờn kt ng hc mỏy iu khin s ch yu l liờn kt ng hc ngoi gi tt l liờn kt ngoi l liờn kt gia khõu chp hnh v ngun phỏt ng.Cỏc chuyn ng n tng c cu chp hnh ca mỏy cụng c iu khin s u dựng nhng ngun ng lc riờng Kh nng liờn kt gia cỏc chuyn ng mỏy c tớnh toỏn b vi s lý v c b iu khin phi hp cỏc chuyn ng riờng bit mt cỏch nhp nhng Tp hp cỏc ngun truyn ng, cỏc thnh phn truyn dn mỏy cụng c, cỏc liờn kt ng hc m bo mt chuyn ng chp hnh c gi l mt nhúm ng hc.Tờn ca nhúm ng hc tng ng vi tờn gi ca chuyn ng m nhúm ú to nờn Vớ d nh nhúm to hỡnh, nhúm phõn , nhúm ct vo Trong mỏy gia cụng iu khin s thng ch bao gm cỏc xớch ng hc n gin nh: + Xớch ng hc to tc ct gt + Xớch ng hc to tc chy dao + Trc x: ng c M B truyn Trc vớt me c ni cng vi bn mỏy + Trc y: ng c M B truyn Trc vớt me c ni cng vi bn mỏy + Trc z: ng c M B truyn Trc vớt me c ni cng vi bn mỏy - Khi phi hp cỏc trc x ,y ,z s cú s ca mỏy nh sau : - Truyn ng chy dao trờn mỏy cụng c CNC Cỏc h truyn ng chy dao chuyn i cỏc lnh iu chnh b iu khin thnh cỏc chuyn ng tinh tin ca trc chớnh mang in cc hay ca bn mỏy Cỏc chuyn ng tnh tin l cỏc chuyn ng thng theo ca ba trc ta ca khụng gian ba chiu H truyn ng chy dao ca mỏy cụng c CNC phi th hin c cỏc tớnh cht sau: - Cú tớnh ng hc cao: nu i lng bin i, bn mỏy phi theo kp s bin i vi thi gian nh nht - Cú vng chc s vũng quay cao: cỏc lc cn chy dao bin i cn hn ch ti mc thp nhy nh hng ca nú n tc chy dao, tt nht l khụng nh hng gỡ Ngay c chy dao vi tc nh nht cng i hi mt quỏ trỡnh tc n nh - Phm vi iu chnh s vũng quay cao nht cú th t : 10000 n : 30000 - Phi gii quyt c c nhng lng gia tng dch chuyn nh nht Cu trỳc cú tớnh nguyờn tc ca mt h thụng truyn ng chy dao nh hỡnh trờn Hỡnh 1: Truyn ng chy dao ca mt bn mỏy mỏy CNC Trong ú: 1- Cm nhn s vũng quay 2- ng c chy dao 3-ai bng 4-Vitme / c / Bi 5-Bn mỏy 6-Truyn ng o 7- Cm nhn gúc quay H truyn ng gm mt ng c dn quay, qua mt cp truyn ng na i ti b vitme c bi, bin chuyn ng quay thnh chuyn ng tnh tin ú l dng tiờu chun ca mt h thng chy dao hin i Kt lun : Cỏc chi tit gia cụng trờn mỏy rt a dng v phong phỳ v chỳng c gii hn bi cỏc b mt hỡnh hc khỏc xut hin quỏ trỡnh gia cụng Vi mỏy phay CNC chn h thng iu khin CNC iu khin quỏ trỡnh gia cụng khụng cn cú tỏc dng thờm ca ngi hnh m t ng thay i cỏc thụng s gia cụng.Ngoi nú cũn m m iu khin gii hn cỏc thụng s ct gt v ng thi m nhim vai trũ ti u húa quỏ trỡnh gia cụng gim thi gian gia cụng ng ngha vi vic gim giỏ thnh Nú cú cỏc chc nng b sung thờm vo h iu khin CNC l kh nng t ng theo dừi in cc v o chi tit quỏ trỡnh gia cụng 2.4 THIT LP CU TRC NG HC MY 2.4.1 iu khin s Khi gia cụng trờn cỏc mỏy cụng c thụng thng cỏc bc gia cụng chi tit ngi th thc hin bng tay nh: iu chnh s vũng quay, lng chy dao, kim tra v trớ ca dng c ct t c kớch thc cn gia cụng trờn bn v Ngc li trờn cỏc mỏy cụng c iu khin theo chng trỡnh s quỏ trỡnh gia cụng c thc hin mt cỏch t ng Trc gia cụng ngi ta phi a vo h thng iu khin mt chng trỡnh gia cụng di dng mt chui cỏc mnh lnh iu khin H thng iu khin s cú kh nng thc hin cỏc lnh ny v kim tra chỳng bng h thng o dch chuyn ca cỏc bn trt ca mỏy Nh vy iu khin s l mt hỡnh thc c bit ca t ng húa, m c th cỏc mỏy cụng c t ng c lp trỡnh thc hin mt lot cỏc hot ng mt ch xỏc nh trc nhm to mt chi tit cú kớch thc v thụng s vt lý cú th hon ton d oỏn c u im ca iu khin s l: + iu khin s hon ton l tớnh cht quyt nh ca cỏc linh kin s Cỏc linh kin s cho phộp thc hin cỏc thao tỏc phc mt cỏch n gin nh: ni suy cỏc ng biờn dng phc ca chi tit, phụi hp chuyn ng gia cỏc trc thnh phn riờng bit, o v phn hi trc tip v trớ ca chi tit v tc chy dao + Ngy ny 80% cỏc linh kin trờn th trng l linh kin s Do vy xut hin mt tro lu k thut l chuyn t k thut tng t sang k thut s + Cỏc chng trỡnh phn mm cho phộp ti u húa iu khin v thay i cỏc tớnh nng mong mun Vớ d nh iu khin mommen hoc t thụng s khụng i cú th iu khin kiu logic Nhng trng hp ny giỏ thnh s t, phc tp, tn nhiu thi gian thc hin, iu khin s cú th n gin ny + Cỏc chc nng iu khin c thc hin bng phn mm cho nờn vi cựng mt thit b phn cng ( mt b vi x lý v cỏc giao din) c s dng cho mi ng dng iu ny lm gim chi phớ d phũng nh mua sm thờm cỏc thit b cụng ngh hay bo dng ú lm gim giỏ thnh + iu khin s luụn nm k hoch t ng húa ton b chu trỡnh sn xut vi cỏc mc phõn cp t ng húa khỏc nhau, to iu khin thun li m rng quy mụ sn xut u im c bn ca mỏy CNC + So vi mỏy cụng c iu khin bng tay, kt qu lm vic ca mỏy CNC khụng ph thuc vo tay ngh thun thc ca ngi iu khin Cỏc thụng s ca quỏ trỡnh gia cụng c lp trỡnh sn t trc, cung vi b iu khin thớch nghi cỏc thụng s gia cụng t ng thay i m bo quỏ trỡnh gia cụng t c yờu cu Ngi iu khin mỏy ch yờu úng vai trũ theo rừi v kim tra cỏc chc nng hot ng ca mỏy + So vi mỏy iu khin hot ng theo chng trỡnh cng (dựng cam, dng, c chn, trc gi bi, cụng tc hnh trỡnh ) mỏy CNC cú tớnh linh hot cao hn cụng vic lp trỡnh, c bit cú s tr giỳp ca mỏy vi tớnh, tit kim c thi gian chnh mỏy, thit b iu khin, chi phỏi bo dng, t c tớnh kinh t cao c vi lot sn xut nh + u im ch cú mỏy CNC ú l phng thc lm vic vi h thng x lý thụng tin in t - s húa, cho phộp ni ghộp vi h thng x lý s phm v qun lý ton xớ nghip, to iu kin m rng t ng húa ton b quỏ trỡnh sn xut, ng dng cỏc k thut qun lý hin i thụng qua mng liờn thụng cc b (LAN) hay mng liờn thụng ton cu (WAN) 6.3.2Quy trỡnh bi toỏn ray dn hng 6.3.2.1 Tớnh toỏn ray dn hng bn X La chn kớch c ray dn hng nờn ging nh vi ng kớnh vitme bi : + Chiu cao cm ray dn v ng kớnh ca vit me tng i + c bit l cỏc h s ti trng ng, h s ti trng tnh phự hp vi tớnh toỏn phn tớnh toỏn ti trng chn trc vit me õy la chn loi MSA LA vỡ s n gin s lp ghộp, s thụng dng trờn th trng, cng vng m bo tin cy v mt phn bi giỏ ca nú cng khụng quỏ cao Mt s thụng tin cho MSA LA Type : MSA cú cỏc dóy búng c thit k gúc tip xỳc l 45 , cho phộp nú chu mt ti trng dng trũn, hay o ngc hng xuyờn tõm hay hng bờn Do ú, nú cú th c ỏp dng bt k hng no ci t Hn na MSA cú th t c cõn bng ti trc tn cng chiu gia kh nng gim ma sỏt n mc thp Loi ny c bit phự hp vi chớnh xỏc cao v cng cao hot ng Thit k tuyn du bụi trn lm cho cht bụi trn phõn b u vũng tun hon Do ú, bụi trn ti u cú th t c bt k hng ci t no v iu ny thỳc y vic thc hin hot ng mt cỏch chớnh xỏc, ti u tui th v tin cy cao + S dng ray dn hng cú series: MSA35LA2SSF0 + R100020/20 P II cú : H s ti ng: C= 63,6 kN H s ti tnh: C0 = 100,6 kN V cỏc thụng khỏc hỡnh di: Cỏc thụng s nh + s u vo: Khi lng phụi: m1 = 400 kg Khi lng cm bn X: m2 = 230 kg Vn tc chy ln nht khụng gia cụng: v = 18 m/ph = 0,3 m/s Gia tc: a = a1 = a3 = m / s Hnh trỡnh dch chuyn : LS = Ly = 1250mm Cỏc giai on: v v2 0,32 t1 = t3 = = 0, 06s ị X = X = = = 9mm a 2a 2.5.10- x2 982.10- X = Ly - X = 1000 - 9.2 = 982mm ị t = = = 3,3s v 0,3 Cỏc on di ( Coi phụi t gia bn mỏy, trựng vi tõm chuyn: chớnh tõm phụi bn mỏy) cỏch gia hai cựng ray: l1 = cỏch gia hai khỏc ray: l2 = cỏch t tõm tõm bn mỏy phng vuụng gúc vi ray dn: l3 = Khong chy 350mm Khong chy 300mm Khong phụi ti theo - Khong cỏch t tõm phụi ti tõm bn mỏy theo phng song song vi ray dn: l4 = - cao t tõm trc vớt-me ti mt bn mỏy: l5 = 150mm - cao t tõm trc vớt-me ti phụi: l6 = 300mm 6.4 TNH TON CC LC 6.4.1 Tớnh toỏn cỏc lc riờng r 6.4.1.1 Chuyn ng u, lc hng kớnh Pn m g m g.l m g.l m g P1 = - + + =1575 N 2.l1 2.l2 m1.g m1.g l3 m1.g.l4 m2 g + + + = 1575 N 2.l1 2.l2 m g m g.l m g.l m g P3 = + - + = 1575 N 2.l1 2.l2 m g m g l m g.l m g P4 = - - + = 1575 N 2.l1 2.l2 6.4.1.2 Chuyn ng tng tc sang trỏi, lc Pnla1 : m a l m a l P1la1 = P1 - 1 - = 471, N 2.l1 2.l1 m a l m a l P2la1 = P2 + 1 + = 2678, N 2.l1 2.l1 m a l m a l P3la1 = P3 + 1 + = 2678,6 N 2.l1 2.l1 m a l m a l P4la1 = P4 - 1 - = 471, N 2.l1 2.l1 Ti ph Ptn la1 : m a l Pt4la1 =- 1 = 2.l1 m a l Pt2la1 = 1 = 2.l1 m a l Pt3la1 =- 1 = 2.l1 6.4.1.3 Chuyn ng gim tc sang trỏi Pnla3: m a l m a l P1la3 = P1 + - = 2678, N 2.l1 2.l1 m a l m a l P2la3 = P2 - - = 471, N 2.l1 2.l1 m a l m a l P3la3 = P3 - - = 471, N 2.l1 2.l1 m a l m a l P4la3 = P4 + + = 2678.6 N 2.l1 2.l1 Ti ph Ptnla3 : m a l Pt1la3 = = 2.l1 m a l Pt2la3 =- = 2.l1 m a l Pt3la3 =- = 2.l1 P2 = m1.a3 l4 =0 2.l1 6.4.1.4 Chuyn ng tng tc sang phi, lc Pnra1: mal m al P1ra1 = P1 + 1 + = 2678, N 2l1 2l1 mal m al P2 ra1 = P2 - 1 - = 471, N 2l1 2l1 mal m al P3ra1 = P3 - 1 - = 471, N 2l1 2l1 mal m al P4 ra1 = P4 + 1 + = 2678, N 2l1 2l1 Ti ph Ptnra1: mal Pt1ra1 = 1 = 2l1 mal Pt2 ra1 =- 1 = 2l1 mal Pt3ra1 =- 1 = 2l1 mal Pt4 ra1 = 1 = 2l1 6.4.1.5 Chuyn ng gim tc sang phi Pnra3: mal mal P2 ra3 = P2 + + = 2678, N 2l1 2l1 mal mal P2 ra3 = P2 + + = 2678, N 2l1 2l1 mal mal P3ra3 = P3 + + = 2678, N 2l1 2l1 mal mal P4 ra3 = P4 - - = 471, N 2l1 2l1 Ti ph Ptnra3: C 100, 6.103 fs = = = 37, ị PE 2la1 2678, mal Pt2 ra3 = = 2l1 ma l Pt3ra3 = = 2l1 ma l Pt4 ra3 =- = 2l1 Pt4la3 = 6.4.2.Tớnh toỏn ti tng ng 6.4.2.1 Khi chuyn ng u PE1 = P1 = 1575 N PE = P2 = 1575 N PE = P3 = 1575 N PE = P4 = 1575 N 6.4.2.2 Khi tng tc sang trỏi PE1la1 =|P1la1 | + |Pt1la1 | = 471,4N PE2la1 =|P2la1 | + |Pt2la1 | = 2678,6 N PE3la1 =|P3la1 | + |Pt3la1 | = 2678,6 N PE4la1 =|P4la1 | + |Pt4la1 | = 471,4 N 6.4.2.3 Khi gim tc sang trỏi PE1la3 =|P1la3 | + |Pt1la3 | = 2678,6 N PE2la3 =|P2la3 | + |Pt2la3 | = 471,4 N PE3la3 =|P3la3 | + |Pt3la3 | = 471,4 N PE4la3 =|P4la3 | + |Pt4la3 | = 2678,6 N 6.4.2.4 Khi tng tc sang phi PE1ra1 =|P1la1 | + |Pt1la1 | = 2678,6 N PE2ra1 =|P2la1 | + |Pt2la1 | = 471,4 N PE3ra1 =|P3la1 | + |Pt3la1 | = 471,4 N PE4ra1 =|P4la1 | + |Pt4la1 | = 2678,6 N 6.4.2.5 Khi gim tc sang phi PE1ra3 =|P1la3 | + |Pt1la3 | = 2678,6 N PE2ra3 =|P2la3 | + |Pt2la3 | = 471,4 N PE3ra3 =|P3la3 | + |Pt3la3 | = 471,4 N PE4ra3 =|P4la3 | + |Pt4la3 | = 2678,6 N 6.4.3.Tớnh toỏn h s tnh C0 100, 6.103 fs = = = 37, PE 2la1 2678, => iu kin an ton 6.4.4.Tớnh toỏn ti trung bỡnh Pmn PE1la13 X + PE31 X + PE1la33 X + PE1ra13 X + PE31 X + PE1ra33 X 3 Pm1 = = 1600,1N 2ls PE1la13 X + PE31 X + PE1la33 X + PE1ra13 X + PE31 X + PE1ra33 X Pm = = 1600,1N 2ls Pm = PE1la13 X + PE31 X + PE1la33 X + PE1ra13 X + PE31 X + PE1ra33 X = 1600,1N 2ls PE1la13 X + PE31 X + PE1la33 X + PE1ra13 X + PE31 X + PE1ra33 X = 1600,1N 2ls 6.4.5.Tớnh toỏn tui th danh ngha Ln Ly h s ti trng f w = 1.5 Pm = Ch Nh Trung bỡnh Nng Vn tc V[...]... KẾ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MÁY CÔNG CỤ 3.1 ĐẶC TÍNH CÔNG NGHỆ Máy phay CNC có thể gia công các bề mặt phẳng định hình , phay răng , then hoa… Các nguyên công thực hiện trên máy phay là: Phay mặt phẳng ,phay mặt nghiêng, phay rãnh, phay định hình , … Ngoài ra nếu bố trí thêm đồ gá thì có thể mở rộng thêm phạm vi công nghệ của máy như khoan , khoét Các dụng cụ cắt được sử dụng trên máy phay thường là: Thép... theo dạng điều khiển CNC - 30 - Đặc trưng cơ bản của điều khiển CNC Nâng cao tính tự động Các máy công cụ được trang bị bộ điều khiển CNC có tốc độ dịch chuyển lớn Do đó tăng được năng suất cắt gọt, giảm tối đa thời gian phụ Khi so sánh một máy công cụ không được trang bị bộ điều khiển CNC với máy được trang bị người ta nhận thấy năng suất tăng gấp 3 lần Nâng cao tính linh hoạt Máy CNC có khả năng thích... định ở bảng 5.33+5.38 st CNCTM 2 5.1.1.3 Chiều sâu phay t(mm) và chiều rộng phay B(mm) - Chiều sâu phay t và chiều rộng phay B được hiểu là lượng kim loại của phôi được bóc đi khi phay Trong tất cả các dạng phay trừ dao phay mặt đầu , chiều sâu cắt được xác định bằng khoảng cách tiếp xúc của răng dao và phôi được đo theo hưởng vuông góc với đường tâm dao phay - Chiều rộng phay B được xác định bằng... quả kinh tế Máy CNC vừa có khả năng điều khiển trực tiếp trên máy vừa có khả năng lập trình trên phần mềm nên máy CNC hữu dụng kinh tế ngay cả với xí nghiệp có quy mô trung bình và nhỏ Ngoài ra CNC có khả năng thay đổi một cách nhanh chóng công nghệ sản xuất nên nó đáp ứng kịp thởi với nhu cầu của thị trường 2.4.3.Cấu trúc phần cứng bộ điều khiển CNC 2.4.4 Cấu trúc dữ liệu bộ điều khiển CNC -Chương... bằng dao có độ chính xác cao, chế độ cắt hợp lý và máy có độ cứng vững cao + Độ chính xác gia công: Dung sai ± 0,001 có thể đạt được trên máy CNC Độ chính xác khi gia công trên máy CNC phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Sai số gia công tổng cộng trên máy CNC xuất hiện trên các thống truyền động của máy, trong các hệ thống truyền động và kiểm tra và trong bản thân chi tiết gia công Các sai số gia công được... Tóm lại , máy CNC thì phạm vi điều chỉnh Rn và Rs khá lớn Điều đó cho phép đáp ứng được các thông số công nghệ một cách cao nhất và góp phần vào giải quyết được vấn đề tối ưu trong chế độ cắt 3.4 ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC Đặc trưng động lực học của máy được xác định theo chế độ cắt tính toán có tải trọng và công suất lớn nhất Dựa vào máy chuẩn là máy phay CNC mazak ta có: 3.4.1 Chế độ cắt tính toán * -... -Chương trình đưa vào bộ điều khiển CNC và được xử lý rồi qua bộ khuếch đại đưa đến các máy NC - Giá trị thực về vị trí, vận tốc và gia tốc các bàn máy được giám sát bởi các cảm biến và encoder - Các giá trị thực được phản hồi về bộ điều khiển CNC để khử sai lệch -Đây là điều khiển vòng kín 2.4.5 Sơ đồ hệ thống điều khiển máy phay CNC - Các phần tử trong hệ thống 1 .Máy tính và phần mềm điều khiển 2.Mạch... Khối lượng của bàn máy G=20kg Dựa vào D và vật liệu của dao tra bảng 4.92 st CNCTM1 ta có - Chiều dài phần làm việc của dao L=40mm - Đường kính trục d=27mm - Số răng dao Z=14 răng Dựa vào các thông số đã chọn tra bảng 5.34 st CNCTM2 ta có Sz=0,06(mm/răng) Tra bảng 5.35 st CNCTM 2 Ta có t=3mm a Tốc độ cắt V= Cv.D q Kv(m / ph) T m t x s y B u Z P Trong đó tra bảng 5.40 và 5.39 st CNCTM2 => Cv=245;x=0,1;y=0,2;... và đường kính của chi tiết gia công n Đối với máy CNC thì ta có thể điều chỉnh được số vòng quay ở đầu ra của trục chính 0 Do đó ứng với bất kỳ đường kính nào của chi tiết máy cũng có thể có khả năng đáp ứng được số vòng quay mong muốn Từ đó tuổi bền của dao và hiệu suất gia công của máy sẽ được nâng cao Khi phay trên máy CNC thì lượng chạy dao ở máy độc lập với tốc độ trục chính và được thực hiện... số 4.1.2 Thiết kế truyền dẫn tốc độ Với máy phay CNC dựa trên máy chuẩn PC MILL 155 thì ta chọn được động cơ nối với trục chính thông qua bộ truyền đai Vậy để thiết kế được đường truyền dẫn tốc độ ta phải chọn động cơ phù hợp với thiết kế bộ truyền đai cho máy 4.1.2.1 Chọn động cơ Hầu hết trong các máy CNC hiện đại đều không có hộp tốc độ Trục chính của máy được nối trực tiếp hoặc qua một bộ truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp máy phay cnc full bản vẽ, Đồ án tốt nghiệp máy phay cnc full bản vẽ, Đồ án tốt nghiệp máy phay cnc full bản vẽ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay