Tổng hợp etylen oxit và sản xuất etylen glycol

27 898 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 10:28

TỔNG HỢP ETYLEN OXIT VÀ SẢN XUẤT ETYLEN GLYCOL ETYLEN OXIT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ETYLEN OXIT I CẤU TẠO PHÂN TỬ Etylen oxit hợp chất hữu có công thức C2H4O, có tên gọi khác oxiran Về nguồn gốc Etylen oxit lần tìm vào năm 1859 bởi nhà hóa học người Pháp Charles-Adolphe Wurtz, xuất phát từ phản ứng: Cl–CH2CH2–OH + KOH → (CH2CH2)O + KCl + H2O Etylen oxit có cấu tạo dạng mạch vòng (một nguyên tử oxy liên kết với hai nguyên tử cacbon ankan, tạo thành vòng) Vì có cấu tạo đặc biệt nên EO dễ có phản ứng mở vòng phản ứng trùng hợp II TÍNH CHẤT VẬT LÝ Etylen oxit chất khí 25°C, không màu, không mùi có vị ngọt, dễ cháy nhiệt độ thường Dễ hòa tan nước dung môi hữu Độ nhớt chất lỏng etylen oxit ° C thấp so với nước khoảng 5,5 lần Là chất độc hại, gây ngộ độc, kích ứng da gây ung thư Rất nguy hiểm sử dụng tiếp xúc trực tiếp Dễ gây cháy nổ, dung dịch 4% nước cháy Các thông số vật lý etylen oxit III TÍNH CHẤT HÓA HỌC Phản ứng tự phân hủy: Tự phân hủy khoảng 400oC tạo sản phẩm CO, CH4 C2H6, C2H4, H2, C, CH3CHO Vì tính chất mà việc bảo quản vận chuyển phải tiến hành đặc biệt Thiết bị thép không gỉ Thiết bị chứa phải bơm vào N2 Phản ứng với hợp chất chứa Hydro linh động - Phản ứng với nước Etylen oxit phản ứng với nước điều kiện có xúc tác H+ Tạo EG hợp chất có quan trọng Sản phẩm phản ứng phụ thuộc tỷ lệ EO/H2O (CH2CH2)O + H2O → HO–CH2CH2–OH (CH2CH2)O + H2O → HO–CH2CH2–O–CH2CH2–OH (CH2CH2)O + H2O → HO–CH2CH2–O–CH2CH2–O–CH2CH2–OH n (CH2CH2)O + H2O → HO–(CH2CH2–O–)nH Phản ứng tạo Ethylene Glycol Ether (EGE): (CH2CH2)O + ROH → HOCH2CH2OR (CH2CH2)O + HOCH2CH2OR → HOCH2CH2OCH2CH2OR (CH2CH2)O + HOCH2CH2OCH2CH2OR→ HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OR Phản ứng tạo Ethanolamine: CH2CH2O + NH3 → HOCH2CH2NH2 2(CH2CH2)O + NH3 → (HOCH2CH2)2NH 3(CH2CH2)O + NH3 → (HOCH2CH2)3N IV ỨNG DỤNG Tuy chất độc hại EO có vai trò quan trọng việc tổng hợp hóa chất công nghệ hóa học chất tẩy rửa, chất làm đặc, dung môi, in ấn, nhuộm… EO tinh khiết dùng để khử trùng thiết bị y tế băng, khâu, dụng cụ phẫu thuật…trong bệnh viện Vì có khả diệt vi khuẩn nấm mốc nên EO dùng để bảo quản thực phẩm Khi phân hủy Etylen Oxit tạo lượng lớn, kết hợp với nitromethane ứng dụng động phản lực Đây biểu đồ biểu thị sản phẩm sản xuất từ Etylen Oxit Từ biểu đồ ta thấy Etylen Oxit chủ yếu dùng để tổng hợp Etylen glycol chiếm đến 65% tổng sản lượng Ứng dụng chất khác sản xuất từ Etylen Oxit • Monoethylene Glycol: Sử dụng làm hóa chất chống đông, sản xuất PET, chất tải nhiệt… • Diethylene Glycol: Sử dụng sản xuất Polyurethanes, Polyesters, chất làm mềm, chất làm dẻo, sử dụng sấy khí, dung môi • Triethylene Glycol: Sử dụng sản xuất sơn, làm dung môi, chất làm mềm, chất giữ độ ẩm… • Poly Ethylene Glycol: Sử dụng làm thuốc mỡ, dầu bôi trơn, dung môi (trong sơn, thuốc…), sử dụng • mỹ phẩm… Ethylene Glycol Ether: Sản xuất chất hoạt động bề mặt, thuốc tẩy, dung môi, dầu phanh, dung môi để loại SO2, H2S, CO2 Sản xuất Alcohol Ethoxysulfates (AES) theo phản ứng: R(OC2H4)nOH + SO3 → R(OC2H4)nOSO3H Ethanolamine: Sử dụng công nghiệp dệt, mỹ phẩm, xà phòng, thuốc tẩy… • Sản phẩm trình Ethoxyl hóa: Sản phẩm phản ứng EO với rượu béo, amin béo, alkyl phenol… sử dụng • V làm chất hoạt động bề mặt, chất phân tán, chất tẩy rửa thân thiện môi trường… TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SỬ DỤNG Tình hình sản xuất etylen oxit giới năm 2004 CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT Quá trình Etylen Clohydrin: Cl2 + H2O ↔ ClOH + HCl CH2=CH2 + ClOH ↔ CH2OH-CH2Cl Quá trình oxy hóa trực tiếp etylen a Hóa học trình: b Xúc tác: Xúc tác sử dụng Ag (7-20%) chất mang Chất mang: đường kính mao quản lớn, bề mặt riêng nhỏ, người ta dùng αAl2O3, SiO2 – Al2O3… Ngoài có chất phụ trợ: hợp chất kim loại kiềm, kiềm thổ (100500mg/kg) Các hợp chất Cl (EDC, VC…) giảm phản ứng cháy Độ chọn lọc trình lên đến 90% c Nguyên liệu Có nguyên liệu Etylen khí oxi với điều kiện: Trong etylen : Hàm lượng C2H2, S, CO < ppm Để thỏa mãn điều kiện người ta lựa chọn Etylen từ trình steam cracking Đối với oxi đơn giản dùng Oxy tinh khiết không khí d Điều kiện phản ứng - Nhiệt độ: 260-290oC - Áp suất: 1-3 Mpa - Thời gian phản ứng: 1-4s - Tỉ lệ phản ứng: phụ thuộc dùng oxy hay không khí Phải trì nồng độ etylen < 3% thể tích giới hạn nổ nên dùng khí trơ: N2, CH4 e Thiết bị phản ứng - Phản ứng pha khí xúc tác rắn Thiết bị ống chùm: + Đường kính 12-50mm + Chiều dài 12m + Bằng thép không gỉ Tách nhiệt phản ứng dòng kerosen chảy ống f Các sản phẩm phụ Sản phẩm phụ trình chủ yếu CO2, Etylen Glycol, formaldehit, Axetaldehit g Các công nghệ sản xuất giới - Các công nghệ chia theo tác nhân oxi hóa Sử dụng Oxy tác nhân oxy hóa có công nghệ sản xuất là: Chemische Werke-Huls, Japan Catalytic, Shell, SD 2, SNAM Progetti Sử dụng không khí: công nghệ thực là: Distillers, IG Farben, SD, UN hợp sản phẩm đến tháp hấp thụ dòng khí tách phía tháp gồm metan, etylen dư, CO2, sản phẩm phụ phần EO bị lẫn đây, dòng khí đưa vào tháp hấp thụ CO2 quay lại hồi lưu với dòng nguyên liệu, dòng đáy tháp hấp thụ đến tháp nhả hấp thụ Tại tháp nhả hấp thụ, dòng đáy tháp gồm EO dư qua thiết bị thủy phân oxit dư thành glycol để chuyển hết thành EG, dòng đỉnh tháp sản phẩm đưa đến thiết bị tách sản phẩm nhẹ Sau đó, dòng sản phẩm qua tháp tách nước đến tháp tinh chế thu EO có độ tinh khiết cao ETYLEN GLYCOL CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ETYLEN GLYCOL Ethylene Glycol (EG) lần điều chế vào năm 1859 nhà hóa học người Pháp Charles-Adolphe Wurtz cách cho phản ứng 1,2dibromoethan với CH3COOAg để tạo sản phẩm dietylen acetat este,sau sử dụng H2O phân huỷ este thành Etylenglycol Đến năm 1860 nhà khoa học điều chế EG từ phản ứng thủy phân Ethylene Oxide Trước chiến tranh giới lần thứ EG không sản xuất để phục vụ cho mục đích thương mại, sản xuất Đức (tổng hợp từ ethylene dichloride) để sử dụng chất thay cho Glyxerol công nghiệp chế tạo vật liệu nổ (Etylen glycol dinitrate) sau thành sản phẩm công nghiệp quan trọng I CẤU TẠO PHÂN TỬ Etylen glycol có công thức cấu tạo : HOCH CH OH tên thường gọi Glycol rượu hai nhóm chức đơn giản Còn theo IUPAC : etan 1, 2-diol Công thức cấu tạo Cấu trúc dạng rỗng Cấu trúc dạng đặc II TÍNH CHẤT VẬT LÝ E.G chất lỏng không màu không mùi có vị háo nước tan hoàn toàn nhiều dung môi phân cực nước, rượu, E.O axeton Tuy nhiên dung môi không phân cực Benzen,Toluen, Diclo Etan, chloroform khả hoà tan E.G với chúng cao EG chất độc người động vật, môi trường Etylen Glycol khó để kết tinh dịch có tính nhớt cao,tuy nhiên ta làm lạnh,dung dịch đóng rắn tạo thành sản phẩm có trạng thái giống thuỷ tinh Dưới thông số Etylen glycol Nhiệt độ điểm sôi (tại 101325 Pa): 197.60 °C Điểm nóng chảy : –13.00 °C Khối lượng riêng 20 °C : 1.1135 g/cm3 Tỷ trọng , n D 20 :1.4318 Nhiệt hoá (101.3 kPa) : 52.24 kJ/mol Nhiệt cháy :19.07 MJ/kg Các giá trị tới hạn: Tc :372 °C Pc :6515.73 kPa Vc : 0.186 L/mol Điểm chớp cháy thấp :111 °C Nhiệt độ bắt cháy :410°C Giới hạn nổ : 3.2 % tích Giới hạn nổ :53 % thể tích Độ nhớt 20 °C : 19.83 Ns/m 19.83 mPa • s Hệ số nở khối 20 °C : 0.62×10–3 K–1 Ethylen Glycol Mono Ethylene Glycol ( thường gọi chung cho EG) có diethyleneglycol, tri-ethyleneglycol, tetra-ethylenglycol, polyethyleneglycol Dưới số thông số vật lý loại ethylene Glycol III TÍNH CHẤT HÓA HỌC Etylen Glycol rượu đa chức phân tử chứa nhóm –OH nên có đầy đủ tính chất rượu thông thường (rượu đơn chức) tính chất rượu đa chức Các phản ứng nhóm – OH • Phản ứng với Natri kim loại Ở điều kiện 500C EG phản ứng với Na tạo Natri etyleneglycolat hay dinatri etylenglycolat Na,500 C CH 2OH - CH2OH CH 2OH - CH2ONa - 1/2 H • Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 NaOCH2 - CH 2ONa Dinatri etylen glicolat Ethylene Glycol phản ứng làm màu xanh Cu(OH)2 tạo phức không màu: Đồng (II) etylen glicolat CH2 CH2OH Cu(OH) + CH 2OH • CH O O Cu CH2OH + O O CH2 + H 2O CH2 H Phản ứng với H3BO3 CH2 B(OH) O CH2 CH 2OH • H O B CH2 O CH2 O H + H 2O Phản ứng với axit tạo este vô hữu VD : với HCl tạo 2-metyletanol → diclo etan CH2OH • CH2OH HCl - H2O CH2Cl CH2OH HCl,2000C - H2O CH2Cl CH2Cl Phản ứng dehydrat hóa Do có nhóm –OH phân tử nên tách nước từ EG tạo axetandehit CH2OH CH2OH ZnCl2 khan,to - H2O CH = CH OH CH3CHO Các phản ứng hay sử dụng công nghiệp : a Phản ứng ôxy hoá: E.G dễ dàng bị ôxy hoá tác nhân ôxy hoá O 2,HNO3 …cho ta loạt sản phẩm : HOCH2CHO, HOCH2COOH, HOOCCOOH, HCOCOOH, CHOCHO, HCOOH Ví dụ : (CH 2OH)2 + O2 → (CHO)2 + 2H2O b Phản ứng tạo 1,3-dioxolan: Phản ứng ethylene glycol orthofomates Hoặc với dialkyl carbonates c Phản ứng tạo 1,4-dioxolan Ethylene glycol thực phản ứng dehydrat hóa để tạo 1,4-dioxolan với xúc tác axit sunfuric d Phản ứng tạo Ete Estes Do có nhóm –OH phân tử nên EG nên thực phản ứng ankyl hóa tạo ete thực phản ứng acyl hóa tạo este Do có nhóm hydroxyl phân tử nên sản phẩm tạo thành mono- , di- ete mono-, di-este tùy thuộc tỷ lệ chất phản ứng đưa vào lúc đầu phản ứng este hóa EG với axit telephtalic tạo polyester (nhựa PET) có ứng dụng quan trọng công nghiệp đời sống (PET : Polyetylenglycoltelephtalat) e Phản ứng Epoxy hóa (Ethoxylation) EG phản ứng với Etylen oxit để tạo thành mono-, di-, tri- , tetra- poly etylen glycol Lượng sản phẩm thu tùy thuộc xúc tác sử dụng phụ thuộc vào tỷ lệ chất phản ứng ban đầu Phản ứng không ứng dụng công nghiệp g Phản ứng phân hủy với kiềm Etylen Glycol chất tương đối bền nhiệt độ phòng, nhiên đưa lên nhiệt độ 2500C bắt đầu có phản ứng Đây phản ứng tỏa nhiệt với ΔH =−90 đến −160 kJ/kg ỨNG DỤNG IV Ứng dụng lớn E.G sử dụng làm chất chống đông có khả hạ nhiệt độ đông đặc xuống thấp 00C hoà trộn với nước EG sử dụng làm chất trung gian sản xuất nhựa o Nhựa polyeste dùng sản xuất tàu thuyền, nguyên liệu ngành xây dựng, thân máy bay, dệt, bao bì o Nhựa poly etylen terephtalate dùng sản xuất vỏ chai, thùng chứa Một số ứng dụng khác: - Dung môi hoạt hoá cho dung môi dùng cho sơn phủ - Chất kết dính cho nhũ nước công nghiệp - Dung môi cho dung môi hòa tan mực in nước - Chất kết nối dung môi cho chất tẩy rửa nhà tẩy rửa công nghiệp, chất tẩy rỉ, làm bề mặt cứng, chất tẩy uế - Dung môi hòa tan cho thuốc trừ sâu nông nghiệp CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT Có nhiều phương pháp để sản xuất EG, song phương pháp chủ yếu sử dụng sau Oxy hóa trực tiếp Etylen: Quá trình oxy hoá trực tiếp etylen đưa vào sản xuất từ sớm, với tác nhân ôxy hoá oxy phân tử axit acetic, phương thức sớm kết thúc sử dụng vấn đề ăn mòn lớn Hiệu suất trình lớn sản xuất qua Etylen oxit, khoảng >90% Phản ứng xảy ra: Việc phát triển hệ xúc tác sử dụng sở tổ hợp xúc tác Pd(II) Hỗn hợp LiCl trộn PdCl NaNO3 vào dung dịch axit axêtic anhydrit axetic cho kết khoảng 95% độ chọn lọc tạo thành mono 100 °C, 3.04 – glycol so với glycol diaxetat Điều kiện phản ứng 60 MPa Trong trình phản ứng, Pd (II) bị khử xuống thành Pd(0) Sự ngưng tụ lại xúc tác hoạt tính ngăn ngừa trình hoàn nguyên ion nitrat ,như tạo hệ xúc tác hoàn nguyên xúc tác hoàn chỉnh Cho CH 3CN hoà tan vào – NO2 – Nếu sử dụng hệ xúc tác PdCl axitacetic ,thì sản phẩm cho hiệu suất tạo etylenglycol mono axetat khoảng 50%, etylenglycol di axetat khoảng 7% Nghiên cứu đồng vị phóng xạ cho thấy NO2 có chức tác nhân oxy hoá.Vynyl acetat tạo thành sản phẩm phụ khoảng 20%.Tuy nhiên hệ xúc tác nhanh chóng bị hoạt tính kết tụ hơp chất Paladi Nếu hệ CuOCOCH3 ¬ đưa vào sử dụng công – CuCl2 – xúc tác PdCl2 nghiệp,thì trình phản ứng xảy điều kiện mềm nhiều với nhiệt độ khoảng 65 °C áp suất 0.5 MPa với độ chuyển hoá 95%.Trong năm gần đây, có nhiều nghiên cứu đầu tư tập trung cho hệ xúc tác Pd(II) cho phản ứng oxy hoá trực tiếp etylen thành etylen glycol,tuy nhiên chưa thực đưa vào sản xuất công nghiệp Sản xuất Etylen Glycol từ C1 Trong thời gian dài ,giá dầu thô ngày tăng,việc sản xuất etylenglycol cần thiết phải có nguồn nguyên liệu rẻ ,trong tổng hợp từ CO khí tổng hợp trình quan trọng Có thể phản ứng trực tiếp t0=230 0C ,P=340Mpa, xúc tác Rh theo phản ứng sau: 3H2 + 2CO = HOCH2CH2OH Tuy nhiên, điều kiện khắc nghiệt trên,công nghệ kèm theo tốn cho chế tạo thiết bị phản ứng phức tạp Quá trình khác DUPONT xảy với điều kiện mềm to = 1100C ,P=4000psi Xúc tác sử dụng RhPPh3 HCHO + CO +H2 = HOCH2CHO (glycol andehit) Phản ứng tổng cộng: HOCH2CHO + H2 = HOCH2CH2OH Sơ đồ tổng quát cho trình sản xuất Etylen glycol từ nguyên liệu đầu CO Các trình tương đối phức tạp điều kiện phản ứng khắc nghiệt,tuy nhiên lâu dài, đường sản xuất E.G đáng lưu tâm nguồn nguyên liệu từ dầu thô ngày đắt Thủy phân Etylen oxit Công nghệ sử dụng rộng rãi công nghiệp để sản xuất E.G hiệu quả.Công nghệ dựa thuỷ phân etylen oxyt -sản phẩm sau trình oxy hoá trực tiếp etylen với không khí với oxy tinh khiết (~95100% TT).Quá trình thực không cần tới xúc tác mà cho độ chuyển hoá chọn lọc cao.Sản phẩm phụ trình di-,tri-,tetra- poly-etylenglycol khác với hiệu suất tạo thành tương ứng chúng giảm dần Dưới sơ đồ quy trình công nghệ đơn giản sản xuất EG Sơ đồ thủy phân etylen oxyt sản xuất etylen glycol a.Thiết bị phản ứng b, c, d, e: tháp chưng luyện , f thiết bị đun sôi đáy tháp Nước etylen oxit gia nhiệt dòng nước hồi lưu(lấy từ tháp chưng) vào thiết bị phản ứng, phản ứng thủy phân etylen oxit xảy ra, dòng sản phẩm dẫn vào tháp chưng luyện(chia thành phần, nước bay lên hồi lưu lại thiết bị phản ứng, dòng sản phẩm phía dẫn qua hệ thống chưng luyện có thiết bị đun sôi đáy tháp nhằm gia nhiệt cho hỗn hợp (dễ dàng tách thành phần cấu tử), qua thiết bị chưng luyện, nhiệt độ khác mà sản phẩm di-,tri-,tetra- poly-etylenglycol tách • Phương pháp đơn giản có số nhược điểm sau: -Nguyên liệu Etylen oxit có độ chuyển hóa thấp 80% -Sản phẩm 10% chuyển thành sản phẩm phụ -Sản phẩm vào thiết bị chưng cất chứa lượng nước lớn nên tiêu tốn nhiều lượng để chưng cất sản phẩm Việc tổng hợp chọn lọc etylen glycol thông qua chất trung gian ethylene cacbonat (1,3 – dioxlan-2-one) cho suất cao(98%) Dưới quy trình công nghệ cụ thể dung công nghiệp : Thuyết minh quy trình công nghệ : ethylene oxide nước đưa vào thiết bị trộn nguyên liệu đầu để chúng trộn lẫn vào Hỗn hợp trao đổi nhiệt với dòng nước ngưng từ vùng sấy để làm nóng hỗn hợp nguyên liệu Hỗn hợp tiếp tục gia nhiệt đến nhiệt độ khoảng 200 0C đưa vào thiết bị hydrat hóa Tại thiết bị Hydrat hóa phản ứng tạo EG xảy Sản phẩm khỏi thiết bị hỗn hợp etylen glycol (mono-, di-, tri-, polyetylen glycol ) nước Dòng sản phẩm đưa vào vùng sấy có hút chân không để tách phần lớn lượng nước ( lượng nước đưa vào ban đầu tương đối nhiều so với Etyle Oxit) Ở vùng sấy bao gồm thiết bị tháp bay có thiết bị gia nhiệt đáy tháp (gia nhiệt thiết bị gia nhiệt đáy tháp trao đổi nhiệt với dòng sản phẩm thiết bị trước đó) Dòng sản phẩm khỏi vùng sấy phần nhỏ nước hỗn hợp etylen glycol Sản phẩm tiếp tục đưa vào thiết bị dehydrat hóa (thiết bị tháp chưng luyện )để tách triệt để nước đỉnh tháp Nước tuần hoàn thiết bị trộn ban đầu đáy tháp bao gôm hỗn hợp EG Hỗn hợp chuyển qua tháp tách monoetylenglycol thong qua bơm ly tâm đáy thiết bị có thiết bị gia nhiệt đáy tháp nâng nhiệt độ lên cao (198 0C[...]... giản nhất sản xuất EG Sơ đồ thủy phân etylen oxyt sản xuất etylen glycol a.Thiết bị phản ứng b, c, d, e: các tháp chưng luyện , f thiết bị đun sôi đáy tháp Nước và etylen oxit được gia nhiệt bởi dòng nước hồi lưu(lấy từ tháp chưng) đi vào thiết bị phản ứng, tại đây phản ứng thủy phân etylen oxit xảy ra, dòng sản phẩm được dẫn vào tháp chưng luyện(chia thành 2 phần, hơi nước bay hơi lên trên và hồi lưu... thể trộn lẫn vào nhau Hỗn hợp được trao đổi nhiệt với dòng hơi nước ngưng từ vùng sấy để làm nóng hỗn hợp nguyên liệu Hỗn hợp tiếp tục được gia nhiệt đến nhiệt độ khoảng 200 0C được đưa vào thiết bị hydrat hóa Tại thiết bị Hydrat hóa các phản ứng tạo EG xảy ra Sản phẩm đi ra khỏi thiết bị là hỗn hợp các etylen glycol (mono-, di-, tri-, polyetylen glycol ) và nước Dòng sản phẩm được đưa vào vùng sấy... etylen thành etylen glycol, tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự được đưa vào sản xuất trong công nghiệp 2 Sản xuất Etylen Glycol từ C1 Trong thời gian dài ,giá dầu thô càng ngày càng tăng,việc sản xuất etylenglycol cần thiết phải có được những nguồn nguyên liệu rẻ hơn ,trong đó thì tổng hợp từ CO và khí tổng hợp là những quá trình rất quan trọng Có thể phản ứng trực tiếp dưới t0=230 0C ,P=340Mpa, xúc tác Rh... ở đáy tháp gồm EO dư được qua thiết bị thủy phân oxit dư thành glycol để chuyển hết thành EG, dòng đỉnh tháp là sản phẩm được đưa đến thiết bị tách sản phẩm nhẹ Sau đó, dòng sản phẩm qua tháp tách nước đến tháp tinh chế thu được EO có độ tinh khiết cao ETYLEN GLYCOL CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ETYLEN GLYCOL Ethylene Glycol (EG) lần đầu tiên được điều chế vào năm 1859 bởi nhà hóa học người Pháp Charles-Adolphe... chứa 10-40% etylen với tỷ lệ mol giữa hai nguyên liệu chính có thể thay đổi từ 7 đến 1kết hợp với dòng khí hồi lưu; hỗn hợp khí này qua thiết bị trao đổi nhiệt với dòng sản phẩm sau đó được đưa vào thiết bị phản ứng Hỗn hợp sản phẩm đi đến tháp hấp thụ tại đây dòng khí được tách ra phía trên tháp gồm metan, etylen dư, CO2, sản phẩm phụ và một phần EO có thể bị lẫn ở đây, dòng khí này được đưa vào tháp... CO +H2 = HOCH2CHO (glycol andehit) Phản ứng tổng cộng: HOCH2CHO + H2 = HOCH2CH2OH Sơ đồ tổng quát cho các quá trình sản xuất Etylen glycol đi từ nguyên liệu đầu là CO Các quá trình tương đối phức tạp điều kiện phản ứng khá khắc nghiệt,tuy nhiên về lâu dài, đây là con đường sản xuất E.G rất đáng lưu tâm khi những nguồn nguyên liệu từ dầu thô càng ngày càng đắt 3 Thủy phân Etylen oxit Công nghệ này hiện... nhiệt độ phù hợp (> 288 0C) để tách tri-EG Phần đáy gồm các poly-EG được lấy ra ở đáy tháp Thành phần các sản phẩm lấy ra ngoài các điều kiện công nghệ còn phụ thuộc chặt chẽ vào tỷ lệ Nước /Etylen Oxit cho vào ban đầu Hình : Thành phần sản phẩm thu được từ quá trình thủy phân theo tỉ lệ EO/H 2O ban đầu a_ Monoethylene glycol; b_ Diethylene glycol c_ Triethyleneglycol; d_ các polyethylene glycol TÀI... 0.62×10–3 K–1 Ethylen Glycol ngoài Mono Ethylene Glycol ( thường gọi chung cho EG) còn có diethyleneglycol, tri-ethyleneglycol, tetra-ethylenglycol, polyethyleneglycol Dưới đây là một số thông số vật lý của các loại ethylene Glycol III TÍNH CHẤT HÓA HỌC Etylen Glycol là rượu đa chức trong phân tử chứa 2 nhóm –OH nên có đầy đủ những tính chất của rượu thông thường (rượu đơn chức) và những tính chất của... sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để sản xuất E.G hiệu quả.Công nghệ này dựa trên thuỷ phân etylen oxyt -sản phẩm sau quá trình oxy hoá trực tiếp etylen với không khí hoặc với oxy tinh khiết (~95100% TT).Quá trình này thực hiện có thể không cần tới xúc tác mà vẫn cho độ chuyển hoá và chọn lọc cao .Sản phẩm phụ của quá trình là di-,tri-,tetra- và các poly-etylenglycol khác với hiệu suất tạo thành tương... dung môi cho chất tẩy rửa trong nhà và tẩy rửa công nghiệp, chất tẩy rỉ, làm sạch bề mặt cứng, chất tẩy uế - Dung môi hòa tan cho thuốc trừ sâu trong nông nghiệp CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT Có nhiều phương pháp để sản xuất EG, song những phương pháp chủ yếu được sử dụng như sau 1 Oxy hóa trực tiếp Etylen: Quá trình oxy hoá trực tiếp etylen được đưa vào sản xuất từ rất sớm, với tác nhân ôxy hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp etylen oxit và sản xuất etylen glycol, Tổng hợp etylen oxit và sản xuất etylen glycol, Tổng hợp etylen oxit và sản xuất etylen glycol

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay