Đồ án công nghệ chế tạo máy gia công bánh răng

32 199 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 10:19

Đồ án công nghệ chế tạo máy gia công bánh răng1.TÝnh n¨ng sö dông, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt b¸nh r¨ng:B¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng ®­îc dïng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay gi÷a hai trôc song víi nhau. C¸c b¸nh r¨ng th­êng lµm viÖc trong m«i tr­êng chÞu t¶i träng lín, chiu ¸p lùc cao. Víi chi tiÕt b¸nh r¨ng ®­îc giao ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp C45, ®©y lµ b¸nh r¨ng lµm viÖc trong m«i tr­êng chÞu t¶i träng trung b×nh2.Ph©n tÝch yªu cÇu kü thuËt chi tiÕt b¸nh r¨ng:•§é kh«ng ®ång t©m gi÷a mÆt lç vµ ®­êng trßn c¬ së n»m trong kho¶ng 0.05 – 0.1•§é ®¶o h­íng kÝnh cña vßng chia víi Ф28 < 0.03•§é kh«ng vu«ng gãc gi÷a mÆt ®Çu vµ ®­êng t©m lç n»m trong kho¶ng 0.01 0.015(mm) 100 mm ®­êng kÝnh Lời nói đầu Trớc nhiệm vụ đặt cho ngành chế tạo máy, vấn đề chất lợng việc đào tạo kỹ s thành thạo nghiệp vụ có ý nghĩa đặc biệt Ngời kỹ s thiết kế phải nắm vững phơng pháp đại việc tính toán thiết kế máy móc cao tốc, tự động hoá, có suất cao nh phải biết làm để chế tạo chi tiết loại máy Một chi tiết đợc chế tạo phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề phải cho giá thành thấp Muốn làm đợc việc đó, sinh viên kỹ s tơng lai phải học tập lý luận môn học công nghệ chế tạo máy, ứng dụng cách thành thạo lý thuyết để chế tạo sản phẩm với chất lợng đạt yêu cầu giá thành thấp Vì thế, bên cạnh việc học giáo trình Công nghệ chế tạo máy theo chơng trình giảng dạy, sinh viên bắt buộc phải làm đồ án môn học Nội dung đồ án thiết kế trình công nghệ gia công chi tiết cụ thể Khi thiết kế đồ án môn học sinh viên củng cố đào sâu mở rộng kiến thức lý thuyết, phát huy tinh thần độc lập sáng tạo sinh viên để giải toán thực tế cụ thể Đề tài em đợc nhận thiết kế trình công nghệ gia công chi tiết bánh Để hoàn thành đợc thiết kế em đợc hớng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Trọng Khanh Nhân em xin đợc chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Trọng Khanh giúp đỡ em để em hoàn thành đợc tập Sinh viên Phần I phân tích chi tiết gia công Tính sử dụng, điều kiện làm việc chi tiết bánh răng: Bánh trụ thẳng đợc dùng để truyền chuyển động quay hai trục song với Các bánh thờng làm việc môi trờng chịu tải trọng lớn, chiu áp lực cao Với chi tiết bánh đợc giao đợc chế tạo từ thép C45, bánh làm việc môi trờng chịu tải trọng trung bình Phân tích yêu cầu kỹ thuật chi tiết bánh răng: Độ không đồng tâm mặt lỗ đờng tròn sở nằm khoảng 0.05 0.1 Độ đảo hớng kính vòng chia với 28 < 0.03 Độ không vuông góc mặt đầu đờng tâm lỗ nằm khoảng 0.01- 0.015(mm) / 100 mm đờng kính Độ xác kích thớc lỗ đạt cấp Nhám bề mặt Ra=2.5 Độ cứng bề mặt đạt 35 HRC Cấp xác bánh đạt cấp Trong chế tạo bánh ta có tiêu để đánh giá độ xác: - Độ xác động học - Độ xác ổn định - Độ xác tiếp xúc - Độ xác khe hở cạnh bên Các phơng pháp gia công lần cuối bề mặt quan trọng: Bề mặt gia công phơng pháp phay để đạt nhám Ra 2.5 Đối với mặt đầu dùng phơng pháp tiện bán tinh để Rz20 Mặt lỗ ta tiến hành chuốt để đạt Ra2.5 Phân tích đánh giá tính công nghệ kết cấu Tính công nghệ kết cấu tính chất sản phẩm nhằm đảm bảo chất lợng, tiêu hao kim loại nhất, khối lợng gia công lắp ráp nhất, giá thành sản phẩm hạ điều kiện sản xuất định Ưu điểm kết bánh răng: - Hình dạng lỗ đơn giản - Một mặt đầu bánh không lồi lõm thuận tiện cho việc gá chi tiết phay - Hai đầu lỗ có vát mép thuật tiện cho việc gia công khoét doa phần Ii xác định dạng sản xuất Dạng sản xuất khái niệm kinh tế xã hội tổng hợp, phản ánh mối liên hệ qua lại đặc trng công nghệ hình thức tổ chức sản xuất để chế tạo sản phẩm đạt hiệu cao Đặc trng dạng sản xuất sản lợng hàng năm, tính ổn định sản phẩm, tính lặp lại trình sản xuất mức độ chuyên môn hoá sản xuất Có nhiều quan điểm xác định dạng sản xuất Trong thực tế ngời ta chia dạng sản xuất loại hình chính: + Dạng sản xuất đơn + Dạng sản xuất hàng loạt + Dạng sản xuất hàng khối Dạng sản xuất yếu tố quan trọng việc thiết kế trình công nghệ, biết dạng sản xuất biết đợc điều kiện cho phép vốn đầu t, trang thiết bị, nhân lực, để tổ chức sản xuất có hiệu cao Có nhiều cách để xác định dạng sản xuất, ví dụ: + Xác định theo hệ số chuyên môn hoá + Xác định theo trọng lợng sản phẩm + Xác định thêm sản lợng hàng năm trọng lợng sản phẩm dùng cách xác định dạng sản xuất theo sản lợng hàng năm trọng lợng sản phẩm Tính sản lợng khí - Sản lợng khí số sản phẩm thực tế cần chế tạo năm Trong nhà máy khí sản lợng hàng năm thờng đợc tính theo sản lợng sản phẩm Căn vào sản lợng kế hoạch đề ta xác định đợc sản lợng khí sản phẩm đó: + N = N1.m + , 100 chiếc/năm Trong đó: + N Sản lợng khí cần chế tạo + N1 Số sản phẩm đợc sản xuất năm, N1=7000 chi tiết/năm + m Số chi tiết sản phẩm , m=1 + - Số phần trăm dự phòng h hỏng chế tạo chi tiết + - Số phần trăm dự phòng h hỏng mát, vận chuyển, bảo quản Lấy ==3 Thay vào ta có: 3+ N = 000.11 + =7420 100 chiếc/năm Tính trọng lợng chi tiết Trọng lợng chi tiết đợc xác định theo công thức: Q1= V. , KG (1) Hình Trong đó: Q1- Trọng lợng chi tiết ,KG - Trọng lợng riêng vật liệu chi tiết với thép: =7,852.10-6 (KG/mm3) V- Thể tích chi tiết , mm3 Theo hình vẽ , ta có: V=V1 + V2 + V3 - V4 (2) Với: + V1 = V2 = 294621.1 mm3 3,14.40 50 + V3 = + V4 = 3,14.24 50 =62800 mm3 =22608( mm3) Thay vào (2) ta có: V=629434( mm3) Thay vào (1) ta có: Q1=629434.7,852.10-6=4.94 KG Xác định dạng sản xuất - Với Q1=4.94 KG, N=7420 chiếc/năm, Tra bảng 2[2] ta có dạng sản xuất hàng khối phần iIi chọn phôi phơng pháp chế tạo phôi Việc xác định phơng pháp chế tạo phôi có y nghĩa quan trọng Nó định tới chất lợng chi tiết gia công, quy trình công nghệ giá thành chi tiết gia công Phôi hợp lý phôi có hình dáng gần giống với hình dáng chi tiết gia công Lợng d gia công vừa đủ để hớt sai hỏng khuyết tật phôi để tạo thành chi tiết hoàn chỉnh Lợng d lớn làm tăng khối lợng lao động, lãng phí vật liệu đẩy giá thành chi tiết lên cao Xác định phơng pháp chế tạo phôi hợp lý, ta cần xét số phơng pháp tạo phôi sau: Phôi thép thanh: Là loại phôi đợc tạo phơng pháp cán hay biến dạng kim loại hai trục cán quay ngợc chiều Kim loại đợc đem nung nóng đến nhiệt độ cao cán thành phôi Phôi thép có đặc điểm chất lợng bề mặt tơng đối tốt đồng đều, sai số đờng kính nhỏ Khi biến dạng hai trục cán phôi khử đợc phần rỗ khí Giá thành phôi rẻ so với rèn tự Phôi đúc: Có nhiều phơng pháp đúc khác nh đúc khuôn cát, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc ly tâm, đúc áp lực Phôi đúc thờng dùng cho dạng chi tiết gối đỡ, dạng hộp, dạng càng, trục Ưu điểm phơng pháp đúc tạo hình đợc loại phôi từ đơn giản đến phức tạp phơng pháp đúc đặc biệt cho phôi có lợng d nhỏ độ xác cao, mặt không làm việc tuỳ theo yêu cầu không gia công Lợng d phơng pháp đúc nhỏ so với rèn tự Nhng dễ gây nên vùng thiên tích có tính không đồng Đúc dễ tự động hoá trình tạo phôi nhng vật liệu đem đúc đợc phụ thuộc vào tính chảy loãng tính chất lý hoá khác trình nóng chảy đông đặc Phôi rèn tự do: Là phơng pháp biến dạng kim loại áp lực, kim loại đợc biến dạng tự theo phơng không gian Phơng pháp tạo phôi cho tính phôi tốt Nhng lợng d lớn đẩy số nguyên công tăng lên Chất lợng bề mặt xấu tồn vết õxy hoá thoát bon nung phôi, chất lợng phôi khó đảm bảo độ đồng Nhng rèn tự giảm đợc xọc nhánh graphit giảm độ không đồng thép hợp kim rèn tự chế tạo khuôn dập Phôi dập : Khác với rèn tự phơng pháp chi tiết đợc biến dạng lòng khuôn kim loại với phôi trạng thái nung nóng Sau biến dạng sản phẩm thu đợc in hình dáng khuôn dập Bằng cách tạo đợc phôi có lợng d nhỏ, hình dáng tơng đối phức tạp, phôi có tính cao, độ xác tơng quan đợc 10 * Theo phơng kích thớc định, chi tiết gia công có nhiều bề mặt không gia công nên chọn bề mặt có yêu cầu độ xác tơng quan với bề mặt gia công cao * Theo phơng kích thớc định, chi tiết tất bề mặt gia công nên chọn bề mặt mà ứng với phôi có yêu cầu phân bố lợng d nhỏ làm chuẩn thô * Theo phơng kích thớc định , chi tiết gia công có nhiều bề mặt đủ tiêu chuẩn làm chuẩn thô nên chọn bề mặt phẳng, trơn chu làm chuẩn thô * ứng với bậc tự cần khống chế, đợc phép chọn sử dụng chuẩn thô không lần Nếu phạm lời khuyên này, ngời ta gọi phạm chuẩn thô Phạm chuẩn thô gây sai số lớn vị trí tơng quan bề mặt, phải tránh phạm chuẩn thô Căn vào lời khuyên, yêu cầu chọn chuẩn, hình dáng chi tiết phơng án chuẩn tinh chọn, ta có phơng án chọn chuẩn thô nh sau: Phơng án 1:(Hình 6) 18 Hình Chuẩn thô mặt trụ lớn kết hợp với mặt đầu bên trái Mặt trụ lớn khống chế bậc tự do, mặt đầu khống chế bậc tự Ưu điểm: - Đồ gá đơn giản - Không gian gia công lớn Nhợc điểm : - Không thuận tiện cho nguyên công chuốt lỗ Phơng án II (Hình 7) Chuẩn thô mặt trụ nhỏ kết hợp với mặt đầu Trong mặt trụ nhỏ khống chế bậc tự do, mặt đầu khống bậc tự Hh Hình Ưu điểm : - Sử dụng phơng án có đợc không gian gia công rộng - Đồ gá đơn giản, tháo lắp nhanh - Bề mặt chọn làm chuẩn tơng đối phẳng 19 - Bề mặt chọn làm chuẩn có vị trí tơng quan cao so với bề mặt đợc gia công - Phân bố đủ lợng d cho bề mặt gia công bề mặt trụ ngoài, mặt lỗ, mặt đầu Qua phân tích phơng án ta chọn phơng án 2, mặt trụ nhỏ kết hợp với mặt đầu 2, Trình tự nguyên công a) Lập trình tự nguyên công Căn vào phơng án chọn chuẩn thô chuẩn tinh chọn, vào trạng thái bề mặt cuối chi tiết gia công, ta lập thứ tự gia công bề mặt nh sau: TT NC Nội dung Máy Tiện thô mặt đầu, vát mép trụ, vát mép lỗ, khoét, doa 1K62 Chuốt Máy chuốt ngang 7510 Khoả mặt đầu, tiện thô mặt trụ, vát mép lỗ, vát mép trụ Tiện thô trụ 40, tiện thô mặt A, tiện rãnh, vát mép Tiện bán tinh 176.5, tiện bán tinh 40, tiện bán tinh mặt A, tiện bán tinh mặt đầu Phay Nhiệt luyện Tổng kiểm tra 20 1K62 nt nt 5K32 Nguyên công I : Tiện thô mặt đầu, tiện bán, tinh vát mép trụ, khoét lỗ, doa Bứơc 1: Tiện thô mặt đầu Bứơc 2: Tiện bán tinh mặt đầu Bứơc 3: Vát mép trụ 176.5 Bứơc 4: Vát mép lỗ Bứơc 5: Khoét lỗ Bứơc 6: Doa lỗ Dao tiện HKC T5K10 dao khoét P18 dao doa P18 Máy 1K62 51.8 -0.3 w ỉ26.5 0.021 S4 2.5 S3 Rz20 w S S 21 S5 Nguyên công II : Chuốt lỗ Chuốt lỗ Máy 7510 Dao chuốt P18 Đồ gá chuốt 28 0.02 V 2.5 22 Nguyên công III: Khỏa mặt đầu, tiện mặt trụ 177.7-0.04 w Rz80 Bứơc 1: Khỏa mặt đầu Bứơc 2: Tiện thô mặt trụ Bứơc 3: Vát mép lỗ Bứơc 4: Vát mép trụ Máy 1K62 Dao gắn mảnh HKC T5K10 Đồ gá trục gá bung w S3 S4 S1 S2 Rz80 50.8 -0.3 23 Nguyên công IV : Tiện thô trụ 40, tiện thô mặt A, tiện rãnh, vát mép Bứơc1 Bứơc2 Bứơc Bứơc A 1.5 -0.25 2x45 41.2 W W Rz80 S1 Rz20 S3 S4 22.8 -0.21 S2 24 :Tiện thô trụ ỉ40 :Tiện thô mặt A : Tiện rãnh : Vát mép trụ : Máy 1K62 Dao gắn mảnh HKC T5K10 Đồ gá trục gá bung 22 -0.02 -0.072 Nguyên công V: Tiện bán tinh mặt trụ 176.5, mặt trụ 40, mặt A, mặt đầu Bứơc1 Bứơc Bứơc Bứơc4 A :Tiện bán tinh mặt trụ ỉ176.5 :Tiện bán tinh mặt trụ ỉ40 :Tiện bán tinh mặt A :Tiện bán tinh mặt đầu Máy 1K62 Dao gắn mảnh HKC T5K10 Đồ gá mâm cặp ba chấu tự định tâm 0.02 0.04 Rz20 40 40 176.5 W W -0.025 -0.037 S2 50 S4 S3 S1 25 Nguyên công VI: Phay Phay Máy phay lăn 5K32 Dao phay lăn trục vít P18 Đồ gá trục gá nd nf S 2.5 W Thông số kĩ thuật : m=2 Z=87 =20 Hứơng : thẳng 26 Nguyên công VIII: Nguyên công IX: 27 Nhiệt luyện Tổng kiểm tra Phần V Tra chế độ cắt - Nguyên công I: Tiện thô mặt đầu, tiện bán tinh, khoét, doa Bớc Máy Dao 1K62 1K62 1K62 1K62 T5K10 T5K10 P18 P18 S(mm/vg) 0.5 0.31 0.9 1.2 t(mm) 0.8 0.25 n(vg/ph) 315 400 160 200 To(ph) 1.13 1.4 0.37 0.22 - Nguyên công II: Chuốt lỗ Bớc Máy Dao 7510 P18 S(mm/vg) V(m/ph n(vg/ph) To(ph) ) 1.5 - Nguyên công III: Khoả mặt đầu, tiện thô trụ Bớc Máy 1K62 1K62 Dao T5K10 T5K10 S(mm/vg) t(mm) n(vg/ph) 0.5 0.78 1 250 250 To(ph) 0.32 0.15 - Nguyên công IV: Tiện thô trụ, tiện thô mặt A Bớc Máy 1K62 1K62 Dao T5K10 T5K10 S(mm/vg) t(mm) n(vg/ph) 0.78 0.95 1 400 500 To(ph) 0.1 0.12 - Nguyên công V: Tiện bán tinh mặt trụ 176.5, tiện bán tinh mặt trụ 40, tiện bán tinh mặt đầu A, tiện bán tinh mặt đầu 28 Bớc Máy 1K62 1K62 1K62 1K62 Dao T5K10 T5K10 T5K10 T5K10 S(mm/vg) 0.34 0.39 0.3 0.34 n(vg/ph) t(mm) 0.6 0.6 0.8 0.8 400 1500 500 1250 To(ph) 0.2 0.1 1.1 0.15 - Nguyên côngVI: Phay Bớc Máy Dao 5K32 P18 S(mm/vg) t(mm) n(vg/ph) 0.34 4.5 200 To(ph) 4.5 Bảng đợc lập dựa sở sau: Với Tiện Lợng chạy dao - Tra lợng chạy dao theo bảng 5-26,5-27[1] Vận tốc cắt - Tra vận tốc cắt Vb theo bảng: 5-29,5-30,5-31[1] - Tính Vt=Vb.k1.k2.k3 - Trong k1 ,k2,k3 hệ số hiệu chỉnh tra theo bảng 5-32, 5-37, 5-38, 5-39 [1] - nt=1000/D Với khoét Lợng chạy dao vận tốc cắt tra theo bảng 5-70,5- 71[1] 29 Với Doa Lợng chạy dao vận tốc cắt tra theo bảng 5-77,5- 78[1] Số vòng quay chi tiết, lợng chạy dao chi tiết hệ số điều chỉnh tra theo bảng 5-204[9] Tài liệu tham khảo Sổ tay CNCTM PGS Trần Văn Địch Thiết kế Đồ án CNCTM- PGS Trần Văn Địch 30 Sổ tay CNCTM, tập II,III,IV- Nguyễn Ngọc Anh 1976 Atlats đồ gá PGS Trần Văn Địch Đồ gá khí hoá tự động hoá PGS Trần Văn Địch 2003 Công nghệ nhiệt luyện- PTS Phạm Thị Minh Phơng 2000 Sổ tay nhiệt luyện X.A.Filinốp, I.V.Firger,1971 Sổ tay CNCTM, tập I- PGS Nguyễn Đắc Lộc Sổ tay CNCTM, tập II- PGS Nguyễn Đắc Lộc 10 11 Sổ tay CNCTM, tập I- Nguyễn Ngọc Anh 1976 Hớng dẫn thiết kế đồ án dao cắt- Trịnh Khắc Nghiêm-1991 31 Mục lục Lời nói đầu Phần I- Phân tích chi tiết gia công Phần II- Xác định dạng sản xuất Phần III- Chọn phôi phơng pháp chế tạo phôi Phần IV- Thiết kế trình công nghệ Phần V- Tra lợng d Phần VI- Tra chế độ cắt Tài liệu tham khảo Mục lục 32 [...]... chi tiết bánh răng trụ răng thẳng ta chọn phờng pháp chế tạo phôi là phôi dập nóng Vì có hình dáng gần nh hình dáng của chi tiết gia công, lợng d nhỏ, có cơ tính của phôi dập thích hợp cho sản xuất hàng khối Phơng án phôi dập giải quyết đợc cả vấn đề về cơ tính, về độ chính xác và cả tính kinh tế của quy trình công nghệ Khi dập không có nguyên công cắt đứt và nắn phôi nhng phải có nguyên công làm sạch... -0.025 -0.037 S2 50 S4 S3 S1 25 Nguyên công VI: Phay răng Phay răng Máy phay lăn răng 5K32 Dao phay lăn răng trục vít P18 Đồ gá trục gá nd nf S 2.5 W Thông số kĩ thuật : m=2 Z=87 =20 Hứơng răng : thẳng 26 Nguyên công VIII: Nguyên công IX: 27 Nhiệt luyện Tổng kiểm tra Phần V Tra chế độ cắt - Nguyên công I: Tiện thô mặt đầu, tiện bán tinh, khoét, doa Bớc 1 2 3 4 Máy Dao 1K62 1K62 1K62 1K62 T5K10 T5K10... chọn chuẩn, hình dáng của chi tiết và phơng án chuẩn tinh đã chọn, ta có các phơng án chọn chuẩn thô nh sau: Phơng án 1:(Hình 6) 18 Hình 6 Chuẩn thô là mặt trụ lớn kết hợp với mặt đầu bên trái Mặt trụ lớn khống chế 2 bậc tự do, mặt đầu khống chế 3 bậc tự do Ưu điểm: - Đồ gá đơn giản - Không gian gia công lớn Nhợc điểm : - Không thuận tiện cho nguyên công chuốt lỗ tiếp theo Phơng án II (Hình 7) Chuẩn... khống chế 4 bậc tự do, mặt đầu khống 1 bậc tự do Hh Hình 7 Ưu điểm : - Sử dụng phơng án trên sẽ có đợc không gian gia công rộng - Đồ gá đơn giản, tháo lắp nhanh - Bề mặt chọn làm chuẩn là tơng đối bằng phẳng 19 - Bề mặt chọn làm chuẩn có vị trí tơng quan cao so với các bề mặt đợc gia công - Phân bố đủ lợng d cho các bề mặt sẽ gia công là bề mặt trụ ngoài, mặt lỗ, mặt đầu Qua phân tích 2 phơng án trên... mặt lỗ để gia công để gia công mặt đầu và mặt trụ ngoài Với sơ đồ trên thì sẽ có u điểm hơn so với định vị bằng mặt trụ ngoài để gia công tinh lỗ vì khi định vị bằng sơ đồ trên có thể dùng trục gá đàn hồi, khi đó sai số gá đặt gđ = o ( Nếu chống tâm) hoặc rất nhỏ ( Nếu cặp trục gá lên mâm cặp ba chấu) - Với phơng án trên chuẩn định vị chính là chuẩn tinh chính Phơng án định vị nh vậy sẽ tạo vết ăn... giảm đợc chủng loại đồ gá nên giảm đợc chi phí, hạ giá thành Căn cứ vào hình dạng kết cấu của chi tiết gia công có thể có các phơng án chọn chuẩn tinh nh sau: Phơng án 1: ( hình 3) Hình 3 14 Chọn chuẩn tinh là mặt lỗ kết hợp với mặt đầu Mặt lỗ khống chế 4 bậc tự do, mặt đầu khống môt bậc tự do Ưu điểm : - Đây chính là chuẩn tinh chính - Có không gian gian công rộng - Với phơng án định vị trên thì chuẩn... phân bố đủ lợng d và đồng đều khi gia công mặt trụ ngoài - Chi tiết gia công không bị biến dạng do lực kẹp, lực cắt vì kết cấu đồ gá cho phép phân bố lực kẹp trên suốt bề mặt đợc định vị - Đảm bảo vị trí tơng quan giữa mặt ngoài và mặt lỗ với mặt đầu Nhợc điểm: - Đồ gá phức tạp - Tháo kẹp chi tiết lâu Phơng án II : (hình4) 15 Mặt đầu khống chế 3 bậc tự do, mặt trụ ngoài khống chế 2 bậc tự do Hình 4... phơng án trên ta chọn phơng án 2, mặt trụ nhỏ kết hợp với mặt đầu 2, Trình tự các nguyên công a) Lập trình tự các nguyên công Căn cứ vào các phơng án chọn chuẩn thô và chuẩn tinh đã chọn, căn cứ vào trạng thái bề mặt cuối cùng của chi tiết gia công, ta lập thứ tự gia công các bề mặt nh sau: TT NC Nội dung Máy 1 Tiện thô mặt đầu, vát mép trụ, vát mép lỗ, khoét, doa 1K62 2 Chuốt Máy chuốt ngang 7510 6 7... trụ ỉ40 :Tiện thô mặt A : Tiện rãnh : Vát mép trụ : Máy 1K62 Dao gắn mảnh HKC T5K10 Đồ gá trục gá bung 22 -0.02 -0.072 Nguyên công V: Tiện bán tinh mặt trụ 176.5, mặt trụ 40, mặt A, mặt đầu Bứơc1 Bứơc 2 Bứơc 3 Bứơc4 A :Tiện bán tinh mặt trụ ỉ176.5 :Tiện bán tinh mặt trụ ỉ40 :Tiện bán tinh mặt A :Tiện bán tinh mặt đầu Máy 1K62 Dao gắn mảnh HKC T5K10 Đồ gá mâm cặp ba chấu tự định tâm 0.02 0.04 Rz20 40... công có một bề mặt không gia công thì nên chọn bề mặt đó làm chuẩn thô Nếu chọn nh vậy sẽ đảm bảo yêu cầu thứ 2 17 * Theo một phơng kích thớc nhất định, nếu trên chi tiết gia công có nhiều bề mặt không gia công thì nên chọn bề mặt nào có yêu cầu về độ chính xác tơng quan với bề mặt gia công cao nhất * Theo một phơng kích thớc nhất định, nếu trên chi tiết tất cả các bề mặt đều gia công thì nên chọn bề mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án công nghệ chế tạo máy gia công bánh răng, Đồ án công nghệ chế tạo máy gia công bánh răng, Đồ án công nghệ chế tạo máy gia công bánh răng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay