Dự án “Trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum”

18 267 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 10:09

Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn MỤC LỤC CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 1.1 Sự cần thiết đầu tư dự án 1.2 Mục tiêu dự án 1.3 Cơ sở pháp lý CHƯƠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý .5 2.1.2 Địa hình 2.1.3 Khí hậu .7 2.1.4 Tài nguyên đất 2.1.5 Tài nguyên nước .8 2.2 Tình hình kinh tế - xã hội .8 2.2.1 Tình hình chung .8 2.2.2 Về kinh tế 2.3 Những ưu đãi huyện Kon Plông nhà đầu tư .10 2.3.1 Về ưu đãi đầu tư 10 2.3.2 Về Hỗ trợ đầu tư 11 2.4 Tình hình phát triển ăn huyện Kon Plông 11 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 3.1 Địa điểm, quy mô dự án 12 3.1.1 Địa điểm thực Dự án 12 3.1.2 Quy mô đầu tư 12 3.2 Phân chia giai đoạn đầu tư dự án 13 3.3 Nhu cầu vốn đầu tư .13 3.4 Các giải pháp thực 14 3.4.1 Giải pháp khoa học công nghệ, kỹ thuật 14 3.4.2 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm .15 3.4.3 Giải pháp nguồn nhân lực 15 3.4.4 Giải pháp môi trường 15 3.5 Hiệu đầu tư .16 3.5.1 Hiệu kinh tế 16 3.5.2 Hiệu xã hội 17 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 17 4.1 Kết luận 17 4.2 Kiến nghị .18 Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 1.1 Sự cần thiết đầu tư dự án Việt Nam nước nông nghiệp, có nhiều lợi thế, tiềm vị trí địa lý, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nhân lực cho phép phát triển sản xuất nhiều loại trái có giá trị kinh tế cao Những năm gần kinh tế nông nghiệp Việt Nam có chuyển biến đáng khích lệ Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng liên tục với nhịp độ cao ổn định (bình quân tăng -4,5%/năm) Kim ngạch xuất nông sản đạt tỷ USD/năm, nâng tỷ trọng xuất nông sản lên chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất nước, có đóng góp không nhỏ mặt hàng trái Phát triển mặt hàng đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động khu vực nông thôn, tạo nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày tăng cho tiêu dùng xuất khẩu, bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Những kết thành tựu sản xuất xuất trái thời gian qua giúp nâng cao vị nông nghiệp Việt Nam thị trường giới Tuy nhiên, so với tiềm đất nước kim ngạch xuất trái chưa tương xứng Nguyên nhân chủ yếu mặt hàng trái Việt Nam chưa đủ sức cạnh tranh, chất lượng không đồng đều, giá thành chưa hợp lý Bên cạnh đó, giá mặt hàng thị trường giới lại thường xuyên biến động, dẫn đến việc rau, hoa, Việt Nam bị thua thiệt nhiều thị trường, làm giảm đáng kể hiệu xuất Hiện nay, xu hướng phát triển sản xuất hàng hóa ngày tăng Tuy nhiên, mức độ thương mại hóa vùng khác Ở Việt Nam tiêu thụ chủ yếu trái tươi, thị trường nội địa chính, kênh phân phối phổ biến theo đường: nhà vườn – thương lái – người bán lẻ - người tiêu dùng Tại nhiều siêu thị cho thấy trái nước phong phú số lượng chất lượng, nhiều loại trái nhập tiêu thụ mạnh có hình thức mẫu mã đẹp thời gian bảo quản lâu Tại chợ đầu mối số loại trái ngoại tăng nhanh Ý thức sản xuất trái tốt, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP hay GlobalGAP nhân rộng vùng ăn Với kỹ thuật nhà khoa học chuyển giao ngày giúp đạt suất, chất lượng cao, sản lượng trái Việt Nam nhiều năm tới Một mặt, địa phương giúp nông dân quảng bá tiêu thụ nước, trọng xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm trực tiếp từ sở sản xuất đến chợ, hệ thống siêu thị có uy tín đô thị Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn lớn (Metro, Saigon Coop, Big C ), mặt khác địa phương nhìn nhận phải lo xuất Các loại ăn như: bơ, cam sành, bưởi da xanh…đem lại hiệu kinh tế cao nhu cầu thị trường tương đối tốt Cây bơ booth đưa vào Việt Nam từ năm 2005, loại bơ có phẩm chất tốt so với tất loại bơ trồng Việt Nam Bơ booth chín vào tháng 11, 12 lệch hẳn vụ so với bơ truyền thống tháng – 8, nên giá bán nước cao Hiện nay, sản lượng bơ booth đặt 5% so với tổng sản lượng 80 ngàn bơ/năm Việt Nam Do vậy, bơ booth giá Nhu cầu thị trường nước như: Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản lớn, chưa có nhiều công ty đáp ứng đơn đặt hàng bơ booth xuất với số lượng lớn Giá bán bơ booth Việt Nam giao động từ 80.000 - 200.000 đồng/kg tùy chất lượng Giá bán Singapo 200.000 đồng/kg yêu cầu đồng từ 500-600g/quả Cây bưởi da xanh loại trồng lâu đời Tây Nam Bộ Hiện nay, bưởi da xanh thị trường châu Âu chấp nhận, nhiều công ty thu mua để xuất khẳng định thương hiệu Đức, Pháp nước khác Tại siêu thị Việt Nam bán bưởi da xanh mức 80 000 đồng/kg, giá ổn định từ nhiều năm Trong đó, cam sành loại dễ trồng dùng phổ thông nhân dân Cam sành Măng Đen trồng thử cho phẩm chất, suất tốt Tây Nam Bộ Giá bán nước giao động từ 20.000 – 50.000 đồng/kg (Giá bán cao dịp Tết Âm tịch Sài Gòn 50 000 đồng/kg) Huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum vùng đất có thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt trồng ăn có giá trị kinh tế cao Tuy nhiên, trước mạnh có, huyện Kon Plông chưa phát huy khai thác mức nguồn tài nguyên Những mô hình trồng ăn theo kiểu hộ gia đình chiếm đa số, với quy mô nhỏ, chủ yếu tự cung tự cấp chưa tập trung trở thành vùng sản xuất chuyên canh, hàng hóa lớn; công nghệ sản xuất dạng thủ công, chưa áp dụng nhiều công nghệ tiến tiến vào sản xuất; chưa có liên kết chặt chẽ sản xuất kinh doanh Do đó, thị trường cung cấp hẹp, sản phẩm trái hàng năm chủ yếu cung cấp thị trường nội huyện, nội tình Kon Tum Sản phẩm sản xuất có chất lượng chưa có thương hiệu riêng, giá bán không cao thu nhập người lao động thấp Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn Nắm hạn chế người nông dân việc trồng ăn Huyện Kon Plông có chủ trương việc chuyển đổi cấu trồng quy hoạch phát triển rau- hoa- loại trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện KonPlông đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Quyết định số 1372/QĐ-UBND 22/12/2011 nhằm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hình thành vùng sản xuất chuyên canh, hàng hóa lớn đáp ứng cho nhu cầu thị trường tiêu thụ ổn định Để khuyến khích nhà đầu tư, thực dự án địa bàn, huyện Kon Plông đưa nhiều sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư Vì thế, việc xây dựng Dự án “Trồng ăn có giá trị kinh tế cao huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum” phù hợp cần thiết Qua góp phần phát triển ngành nông nghiệp nói riêng phát triển kinh tế xã hội huyện nói chung 1.2 Mục tiêu dự án Dự án nhằm sản xuất loại ăn có giá trị kinh tế cao như: bơ booth, bưởi da xanh, cam sành huyện Kon Plông theo quy mô trang trại, áp dụng theo tiêu chuẩn VIETGAP, áp dụng công nghệ cao, tăng hiệu đầu tư, giảm chi phí đầu vào Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư góp phần chuyển đổi cấu trồng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Kon Plông Đồng thời, tạo sản phẩm du lịch góp phần thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum 1.3 Cơ sở pháp lý Dự án tham khảo nghị định, định, thông tư Chính phủ, tỉnh Kon Tum, huyện Kon Plông để làm sở tiến hành dự án, Cụ thể: - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ thông qua tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 80/2006/NĐ – CP ngày 09/8/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 21/2008/NĐ – CP ngày 28/2/2008 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ – CP ngày 09/8/2006 Chính phủ Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; - Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025; - Nghị số 03-NQ/TU ngày 27/07/2011 Ban chấp hành Đảng tỉnh Kon Tum khóa XIV “Về xây dựng, phát triển ngành kinh tế mũi nhọn sản phẩm chủ lực; - Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 21/2/2011 UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm ngư nghiệp bố trí dân cư huyện KonPlông giai đoạn 2010-2020; - Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển rau- hoa- loại trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện KonPlông đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 UBND tỉnh Kon Tum việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện KonPlông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; - Nghị Đại hội Đảng huyện KonPlông lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 CHƯƠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý Huyện Kon Plông nằm phía Đông - Bắc tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 55km, nằm độ cao trung bình 1.000 - 1.500m so với mực nước biển Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp huyện Kon Rẫy huyện K Bang, huyện Măng Yang tỉnh Gia Lai; phía Tây giáp huyện Tu Mơ Rông Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn Kon Plông nằm vùng Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam nên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều hội mở rộng hợp tác hội nhập vào kinh tế quốc gia, quốc tế Kon Plông có vị trí quan trọng giao lưu kinh tế Đặc biệt vị trí trung chuyển tỉnh duyên hải miền Trung tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây qua cửa quốc tế Bờ Y Trung tâm huyện cách Cửa quốc tế Pờ Y - Ngọc Hồi khoảng 150 km; cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 140 km theo quốc lộ 24 cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) khoảng 200 km, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 300 km với thiên nhiên ưu đãi khí hậu phù hợp với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng điều kiện thuận lợi để tạo đà phát triển kinh tế-xã hội huyện Thu hút nhà đầu tư nước xây dựng hạ tầng sở, kinh doanh, mở rộng thị trường, tạo hội việc làm tăng thu nhập đặc biệt khu vực nông thôn; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tăng khả tiêu thụ đầu cho sản xuất Huyện có vị trí địa lý thuận lợi giao lưu kinh tế; quỹ đất chưa sử dụng nhiều, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuận lợi đầu tư nghiên cứu đa dạng, nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao Tiềm phát triển sản phẩm cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi), phát triển rau hoa xứ lạnh … 2.1.2 Địa hình Địa hình Kon Plông đa dạng (núi cao, cao nguyên vùng trũng xen kẽ nhau), có độ dốc từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, gồm loại chủ yếu là: - Địa hình núi cao: Cao độ >1000m, độ dốc >29% chiếm 80% diện tích tự nhiên toàn huyện - Địa hình cao nguyên, đỉnh sườn dốc: Chiếm diện tích khoảng 3.000 5.000 ha, phân bố chủ yếu địa bàn xã Măng Cành, Đắk Long, Pờ Ê, xã Hiếu Đây vùng đất đỏ Bazan phát triển loại công nghiệp Chè, Cà phê catimo, loại ăn khác - Địa hình thung lũng: Phân bố rải dọc theo hệ thống sông Đăk Rinh, Đăk Rơ Manh, Đăk Snghé Trong thung lũng phân thành dạng địa hình sau: vùng trũng theo hợp thủy sông suối; thềm bậc cao phù sa cổ dạng gò đồi - dạng địa Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn hình diện tích không lớn, thuận lợi để phát triển cụm dân cư phát triển kinh tế 2.1.3 Khí hậu Khí hậu Kon Plông mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 18-220C, độ ẩm trung bình 82-84% Huyện Kon Plông có vị trí nằm phía ĐôngBắc dọc theo dãy Trường Sơn nên chịu ảnh hưởng khí hậu vùng Tây Nguyên đồng bằng; tháng lạnh tháng 11 12 có nhiệt độ trung bình 15 0C; tháng nóng tháng có nhiệt độ trung bình 22,70C Mùa lạnh từ tháng đến tháng năm sau, thời gian lại có khí hậu mát mẻ, thích hợp với việc phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp, đặc biệt trồng ăn Lượng mưa hàng năm cao, mưa nhiều huyện trung tâm huyện trung tâm xã Hiếu Độ ẩm bình quân từ 82 - 87%, độ ẩm trung bình hàng năm dao động khoảng 78-87%, lượng mưa trung bình 2.310mm 2.1.4 Tài nguyên đất Huyện Kon Plông nằm chung vùng Tây Nguyên hình thành nhân đá cổ địa khối Kon Tum, trải qua trình phong hóa tạo nên hai lớp phủ thổ nhưỡng điển hình tương phản màu sắc độ phì nhiêu đất: - Lớp phủ thổ nhưỡng đá macma bazơ trung tính với tầng đất dày, tơi xốp, độ phì nhiêu cao, màu đỏ rực rỡ, thành phần giới nặng - Lớp phủ vàng đỏ, vàng xám xám hình thành đá macma axít đá cát, phù sa cổ với độ dày tầng đất biến động, độ phì thấp, nhiều kết von đá lẫn, thành phần giới nhẹ, trình rửa trôi mạnh mẽ Theo kết điều tra phân loại đất, huyện Kon Plông có loại đất sau: Đất phù sa ngòi suối (Py); đất xám đá mắc ma xít (Xa); đất nâu vàng đá phù sa; đất vàng đỏ đá macma axit (Fa); đất đỏ vàng đá sét phiến chất (Fs); đất thung lũng dốc tụ (D); đất mùn đỏ đá Mác Ma A xít, Nhìn chung điều kiện thổ nhưỡng huyện Kon Plông đa dạng, phần lớn đất đai nằm địa hình núi dốc Do vậy, đất có khả nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp, đất lâm nghiệp chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn 2.1.5 Tài nguyên nước  Tài nguyên nước mặt: Huyện KonPlông có hệ thống sông, suối dày đặc phân bố rộng toàn địa bàn, nhiên đa số suối nhỏ Với hệ thống sông suối nhỏ nơi lưu trữ nhiều loài cá quý, ngon, bổ cá Niêng, cá Chình, cá Phá,… Bên cạnh năm gần huyện đầu tư phát triển cá Tầm, cá Hồi Trong đó, thử nghiệm ấp nở thành công trứng cá Tầm Tuy nhiên, hạn chế địa hình với lượng mưa phân bố không mùa năm nên việc xây dựng công trình thuỷ lợi để sản xuất nông nghiệp phức tạp khó khăn Do vậy, xây dựng công trình thuỷ lợi quan trọng việc điều hoà nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt nhân dân, đòi hỏi đầu tư lớn  Tài nguyên nước ngầm: Nguồn nước ngầm địa bàn huyện dồi đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt nhân dân Tuy vậy, muốn khai thác phải có nguồn lượng đầu tư lớn 2.2 Tình hình kinh tế - xã hội 2.2.1 Tình hình chung Toàn huyện Kon Plông bao gồm xã, 89 thôn, 117 làng theo địa giới hành chính, với tổng diện tích tự nhiên 138.115,92 Dân số địa bàn huyện đến cuối năm 2015 24.827 người Tổng số lao động độ tuổi có khả lao động 13.900 người Lao động chủ yếu tập trung sản xuất nông lâm nghiệp với trình độ kỹ thuật đội ngũ lao động chưa cao 2.2.2 Về kinh tế Trong năm qua tốc độ phát triển kinh tế huyện có bước khởi sắc, song chưa tương xứng với tiềm phát triển huyện Do điểm xuất phát huyện thấp, sở hạ tầng kém, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, nhiều phong tập lạc hậu tồn nhiều nhân dân Là huyện đặc biệt khó khăn; huyện có 9/9 xã thuộc diện xã vùng III, vùng miền núi đặc biệt khó khăn; đời sống kinh tế - văn hóa nhân dân khó khăn, thiếu thốn nhiều  Về cấu nông - lâm nghiệp - thủy sản: Đã chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện ổn định; cấu trồng, vật nuôi bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá phù hợp với điều kiện tự nhiên quy hoạch tiểu vùng Diện tích gieo trồng hàng năm không Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn ngừng mở rộng, chăn nuôi trọng phát triển số lượng chất lượng  Về công nghiệp, xây dựng: Cơ sở hạ tầng ngày hoàn thiện, đến đầu tư tuyến đường khu Trung tâm hành huyện, đặc biệt dự án đường Đông Trường Sơn, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 24, đoạn tránh đèo Măng Đen triển khai hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi việc kết nối từ nơi đến với Măng Đen Cơ sở hạ tầng nông thôn quan tâm đầu tư mức, 09/09 xã có đường ô tô đến trung tâm xã Công nghiệp xây dựng có bước phát triển so với trước Hiện nay, địa bàn huyện triển khai số dự án công trình thủy điện vừa nhỏ, thủy điện Đăk Pône; thủy điện Đăk Đrinh đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; dự án thủy điện Thượng Kon Tum; thủy điện Đăk Lô, thủy điện Đăk Rve triển khai thực đầu tư  Về thương mại - dịch vụ: Hệ thống thương mại, dịch vụ địa bàn huyện có bước phát triển mở rộng đến xã Chất lượng hàng hóa, dịch vụ nâng lên Tại trung tâm huyện hình thành khu thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn dịch vụ khác; huyện liên kết với doanh nghiệp, địa phương đào tạo nghề dệt thổ cẩm, đan lát mặt hàng khác - Du lịch: Hiện nay, huyện Kon Plông nhiều điểm du lịch đầu tư xây dựng đưa vào phục vụ khách du lịch như: Điểm du lịch văn hóa – sinh thái thác Pa Sỹ, điểm du lịch hồ Đăk Ke, chùa Khánh Lâm, tượng Đức Mẹ Măng Đen, điểm trồng rau, hoa xứ lạnh trở thành điểm tham quan mua sản phẩm khách du lịch Ngoài ra, huyện có nhiều dự án khác huyện kêu gọi xúc tiến đầu tư - Dịch vụ vận tải: Nền kinh tế huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trình độ sản xuất mức thấp, chưa tạo khối lượng hàng hoá lớn, nhu cầu vận chuyển hàng hoá địa bàn không lớn, huyện chưa đầu tư xây dựng bến xe huyện, nên ngành dịch vụ vận tải chưa phát triển - Dịch vụ bưu - viễn thông: Đến nay, trung tâm 09 xã huyện đầu tư trang bị hệ thống điện thoại, Internet thuận tiện việc liên lạc, trao đổi, cập nhật thông tin Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn 2.3 Những ưu đãi huyện Kon Plông nhà đầu tư 2.3.1 Về ưu đãi đầu tư Với mục đích thu hút nhà đầu tư, đầu tư vào huyện Kon Plông Hiện nay, Kon Plông có nhiều sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm: - Nhà nước đầu tư sở hạ tầng thiết yếu (đường, điện…) đến hàng rào doanh nghiệp - Đối với sở chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư địa bàn ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ngân hàng thương mại Nhà nước - Giảm đến 70% miễn tiền sử dụng đất nhà đầu tư Nhà nước giao đất Giảm đến 50% tiền sử dụng đất miễn tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch phê duyệt - Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa 15 năm đầu kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động Được miễn tiền thuê đất diện tích xây dựng nhà tập thể cho công nhân, đất trồng xanh đất phục vụ phúc lợi công cộng - Thực ưu đãi thuế theo miễn, giảm tiền thuế: + Về tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất 15 năm theo điểm a, khoản 1, điều 19 Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 + Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo khoản 1, điều 10 luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp + Về thuế GTGT: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, giống vật nuôi, trồng bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo khoản D điểm điều Nghị định số 209/2013/NĐ-CP + Về thuế TNDN: Miễn năm, giảm 50% số thuế phải nộp 09 năm tiếp theo, thuế suất ưu đãi 10% thời hạn 15 năm theo khoản 1, điều 15; khoản 1, điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP + Ngoài ra, HTX: Miễn thuế TNDN thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản theo điểm 2, điều 1, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 10 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn 2.3.2 Về Hỗ trợ đầu tư - Hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo nghề nước; đến 50% chi phí quảng cáo doanh nghiệp sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng; 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ nước; giảm 50% phí tiếp cận thông tin thị trường phí dịch vụ từ quan xúc tiến thương mại Nhà nước Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực đề tài nghiên cứu tạo công nghệ - Về thủ tục hành chính: công khai quy trình, thành phần hồ sơ, mẫu biểu giải theo chế cửa, nhà đầu tư tiếp xúc với quan đầu mối Tổ Xúc tiến Hỗ trợ đầu tư - Ưu tiên cung ứng lao động địa phương - Phối hợp doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trình hình thành dự án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.4 Tình hình phát triển ăn huyện Kon Plông Xác định tiềm năng, lợi khí hậu, thổ nhưỡng khu vực trung tâm huyện KonPlông phù hợp với loại rau, hoa Ngày 22/12/2011 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1372/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển rau – hoa - loại trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện KonPlông đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Dự án triển khai địa bàn 02 xã: Măng Cành Đăk Long với tổng diện tích quy hoạch 1.392 Đến nay, thu hút đầu tư tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia sản xuất vùng dự án Hàng năm sản xuất cung cấp cho thị trường tỉnh với nhiều loại trái chất lượng cao như: cam, chanh, chanh dây, dứa Tuy nhiên, loại ăn trồng theo quy mô nhỏ, số lượng chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Việc tiêu thụ sản phẩm đơn vị tự liên hệ thị trường không mở rộng Một số sản phẩm gặp khó khăn thị trường tiêu thụ; chưa xây dựng thương hiệu số sản phẩm mạnh huyện Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 11 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn CHƯƠNG 3: NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 3.1 Địa điểm, quy mô dự án 3.1.1 Địa điểm thực Dự án Thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông- tỉnh Kon Tum Đây vùng Dự án rau- hoa- loại trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện KonPlông 3.1.2 Quy mô đầu tư  Tổng nhu cầu sử dụng đất triển khai thực 215.000 m2 (21,5ha)  Bố trí sử dụng đất: + Cơ sở hạ tầng: xây dựng nhà ở; nhà kho, nhà công nhân, công trình phụ; tạo đường cho dự án, hệ thống rảnh thoát nước + Bố trí đất cho sản xuất loại ăn quả: bơ booth, cam sảnh, bưởi da xanh Qua năm sản xuất điều chỉnh, bổ sung loại trồng cho phù hợp với nhu cầu thị trường đảm bảo theo quy hoạch vùng dự án Bảng số 1: Dự kiến bố trí sử dụng đất ĐVT: m2 TT I Hạng mục Xây dựng sở hạ tầng Nhà Nhà công nhân công trình phụ Xây dựng chế biến Nhà kho Hệ thống đường nội bộ, hệ thống rảnh Diện tích 5.000 150 100 800 100 II thoát nước, bể chứa nước Diện tích trồng Cây bơ booth Cây cam sành Cây bưởi da xanh TỔNG 3.850 210.000 70.000 40.000 100.000 215.000 Dự án phải thực đầu tư thời gian dài, trình thực có thay đổi bố trí đất sử dụng Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 12 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn 3.2 Phân chia giai đoạn đầu tư dự án Dự án dự kiến phân kỳ giai đoạn đầu tư cho hoạt động sản xuất sau:  Giai đoạn (Năm 1): - San lấp, ủi mặt bằng; thực cải tạo đất - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng: Nhà ở, nhà công nhân, công trình phụ, nhà xưởng chế biến, nhà kho, hệ thống điện, hệ thống nước …  Giai đoạn (Cuối năm 1, đầu năm 2): Tiến hành xuống giống loại trồng với diện tích cải tạo  Giai đoạn (Năm 2, năm 3): Chăm sóc bảo quản, đảm bảo loại trồng phát triển tốt  Giai đoạn (Năm năm tiếp theo): Thu hoạch, chế biến cung cấp sản phẩm cho thị trường tiêu thụ Do dự án tương đối dài nên trình triển khai thực điều chỉnh nội dung thực để đạt hiệu cao Khi có thay đổi trình quan chuyên mô xem xét giúp đỡ nhằm đạt kết tốt 3.3 Nhu cầu vốn đầu tư Bảng số 2: Khái quát nhu cầu vốn đầu tư ban đầu TT I Hạng mục Xây dựng sở hạ tầng San lấp, ủi mặt Nhà Nhà công nhân công trình phụ Nhà xưởng chế biến Nhà kho Hệ thống giao thông, rảnh thoát nước, bể chứa nước Hệ thống điện pha Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ II sản xuất Hệ thống tưới tiêu Máy cày tay Nhóm:4 Đơn giá (nghìn Số lượng đồng) m2 m2 m2 m2 m2 215.000 150 100 800 100 33 2.000 1.900 1.800 1.700 Thành tiền (nghìn đồng) 9.864.000 7.095.000 300.000 190.000 1.440.000 170.000 m2 CT 3.850 140 130.000 539.000 130.000 500.000 23.000 983.000 500.000 92.000 ĐVT HT Máy Lớp: Quản lý kinh tế K31 13 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án Máy bơm nước Máy Máy khoan lỗ trồng Máy Máy làm đất đa đăng Máy Kho lạnh Kho Dung cụ khác bình phun thuốc trừ sâu, cuốc, xẻng … Bộ III Đầu tư cho sản xuất ăn Chi phí mua giống - Cây bơ booth Cây - Cam sành Cây - Bưởi da xanh Cây Chi phí phân bón loại Ha - Phân bón cải tạo đất (phân loại) Tấn/Năm - Phân bón cho loại trồng Tấn/Năm Thuốc bảo vệ thực vật (Tính cho 01 - năm sản xuất/8,588ha) Tiền điện (Tính cho 01 năm sản xuất) Chi trả tiền lương cán kỹ thuật, công nhân dự kiến (Tính cho 12 Người/12 tháng) tháng Chi phí khác IV Kinh phí dự phòng Tổng vốn đầu tư (I+II+III+IV) GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn 3.000 15.000 12.000 100.000 15.000 60.000 36.000 100.000 20 9.000 6.000 5.000 7.200 110 25 25 200 230 2.500 3.200 180.000 3.611.000 965.000 660.000 125.000 180000 1.296.000 500.000 736.000 60.000 50.000 15 60.000 900.000 400.000 500.000 14.958.000 Các chi phí sở hạ tầng; trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất; chi phí giống cho chi phí cố định cho năm thứ Đối với chi phí: phân bón loại , chi phí điện, chi phí nhân công thay đổi theo năm 3.4 Các giải pháp thực 3.4.1 Giải pháp khoa học công nghệ, kỹ thuật - Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sử dụng máy móc đại vào sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh sản phẩm thị trường Đồng thời, giảm thiểu sức lao động người - Quản lý, chọn lọc đưa loại giống trồng có suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vào sản xuất Đồng thời, đo nồng độ pH đất lỹ lưỡng để có giải pháp cải tạo đất phù hợp với trồng Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 14 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn - Bảo quản sản phẩm theo tiêu chuẩn VIETGAP, không dùng chất bảo quản gây hại cho người tiêu dùng - Thiết kế nhãn mác, đăng ký cho sản phẩm 3.4.2 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm - Nhà đầu tư thường xuyên nắm bắt, thu thập thông tin, tìm hiểu thị trường tiêu thụ để chủ động sản xuất Thành lập phận nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm để quảng bá sản phẩm đến với khách hàng Đồng thời, trực tiếp tiến hành chào báo sản phẩm siêu thị lớn, nhỏ chợ đầu mối nước để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - Thông qua hoạt động tổ chức xúc tiến thương mại tỉnh, huyện để quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm tỉnh nước - Ngoài ra, huyện Kon Plông đà phát triển du lịch Tận dụng hội này, nhà đầu tư mở cửa vườn tổ chức thu hút khách thông qua hình thức cho khách tham quan, thưởng thức vườn mua sản phẩm mang Thông qua hình thức này, dự án giới thiệu rộng rãi đến du khách nước - Khi ổn định sản xuất, nhà đầu tư liên kết sản xuất để hợp đồng bao tiêu sản phẩm; ổn định thị trường tiêu thụ nước hướng đến xuất 3.4.3 Giải pháp nguồn nhân lực - Dự án thu hút lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật cao, có hiểu biết nhiều kinh nghiệm lĩnh vực trồng trọt ăn có giá trị kinh tế cao đến làm việc - Ngoài ra, dự án tận dụng lực lượng lao động địa phương để có hợp đồng dài hạn, ngắn hạn theo thời vụ sản xuất để ký kết hợp đồng lao động Điều giảm chi phí cho nhà sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương 3.4.4 Giải pháp môi trường Đây dự án đầu tư sản xuất trồng trọt, trình hoạt động, việc ảnh hưởng đến tác động môi trường không gây ô nhiễm lớn Dự án có giải pháp tối ưu để giảm thiểu tác động đến môi trường Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật bảo vệ môi trường Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 15 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn  Giảm thiểu tác động khí thải: Trong trình hoạt động dự án, sử dụng loại phân hữu vi sinh, phân chuồng không gây độc hại cho sức khẻo người môi trường xung quanh  Xử lý nước thải: Nước thải trình hoạt động dự án chủ yếu nước sinh hoạt Nước sinh hoạt thu gom vào hệ thống hầm khu vực nhà vệ sinh Đối với nước chảy tràn thu gom vào hệ thống thoát nước mưa xả thẳng vào hệ thống cống thoát nước chung khu vực  Xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt thu gom vào hầm chứa riêng, sau ủ để làm phân hữu vi sinh Chất thải rắn nguy hại thu gom vào hố rác tiêu hủy phương pháp đốt đảm bảo khu vực đốt không gây hại cho môi trường  Về biện pháp an toàn lao động: Trang bị đầy đủ thiết bị, vật dụng bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, cháy nổ 3.5 Hiệu đầu tư 3.5.1 Hiệu kinh tế Đối với bơ booth, bưởi da xanh cho thu hoạch vào năm thứ sau bắt đầu trồng, riêng với cam sành cho thu hoạch vào năm thứ sau trồng Tính hiệu mang kinh tế mang lại loại cây, thể bảng sau: Bảng số 3: Dự kiến doanh thu sau năm thứ dự án Loại TT Số lượng Năng suất Đơn giá Cây bơ booth Cây bưởi da xanh Cây cam sành Tổng 6000 7200 5000 (Kg) 13 15 20 60.000 40.000 50.000 DT năm thứ DT năm thứ 4.680.000.000 4.320.000.000 500.0000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 14.000.000.000 Đối với loại suất tăng dần trưởng thành Do đó, doanh thu tăng dần Bảng số 4: Dự kiến doanh thu sau năm dự án Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 16 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn ĐVT: VNĐ TT Loại Số lượng Năng suất/cây (Kg) Cây bơ 6.000 20 booth Cây bưởi 7.200 25 da xanh Cây cam 5.000 30 sành Tổng Đơn giá 60.000 Doanh thu năm thứ 7.200.000.000 40.000 7.200.000.000 50.000 7.500.000.000 21.900.000.000 Như vậy, Tổng doanh thu dự án sau năm thực là: = 5.000.000.000+14.000.000.000+21.900.000.000=40.900.000.000 đồng So với Tổng đầu tư ban đầu (năm thứ 14.958.000.000 đồng, số liệu Bảng số 2) chi phí phân bón loại, tiền điện, tiền lương, chi phí khác, chi phí dự phòng năm năm thứ 2, năm thú 3, năm thứ (chi phí năm 3.146.000.000 đồng, số liệu Bảng số 2) Thì dự kiến đến mùa thu hoạch năm thứ dự án bắt đầu hoàn vốn thu lợi nhuận Cụ thể: 40.900.000.000 - 14.958.000.000 - 3*3.146.000.000 = 16.504.000.000 đồng 3.5.2 Hiệu xã hội - Dự án thực với quy mô lớn, việc đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ Tạo môi trường xanh, đẹp góp phần tạo sản phẩm phục vụ khách du lịch, từ thu hút khách du lịch đến với huyện Kon Plông ngày nhiều Ngoài ra, dự án dự án có quy mô lớn khởi đầu tạo động lực cho nhà đầu tư khác thực dự án địa bàn huyện Kon Plông thời gian tới - Dự án, ngày mở rộng góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Trên sở phân tích nhu cầu thị trường, tình hình thực tế việc trồng ăn giá trị kinh tế cao huyện Kon Plông định hướng, ưu đãi phát triển đầu tư quyền huyện Kon Plông Việc đầu tư dự án “Trồng ăn có giá trị Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 17 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn kinh tế cao huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum” cần thiết, phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành nông nghiệp huyện Kon Plông Dự án đầu tư mang lại hiệu kinh tế cho nhà đầu tư Đồng thời góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, thương mại du lịch 4.2 Kiến nghị Kính đề nghị quyền huyện Kon Plông ban ngành chức có liên quan tạo điều kiện cho nhà đầu tư thuận lợi việc triển khai dự án như: - Được hưởng sách ưu đãi đầu tư sách hành khác Nhà nước - Làm rõ quy định pháp luật, trình tự, thủ tục hành tạo điều kiện cho dự án triển khai thời gian sớm - Đầu tư sở hạ tầng vùng dự án để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trình triển khai dự án - Hỗ trợ nhà đầu tư việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm hàng hóa lên trang thông tin điện tử huyện, website du lịch huyện triễn lãm, hội chợ thương mại Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 18 [...]... tích nhu cầu thị trường, tình hình thực tế việc trồng cây ăn quả giá trị kinh tế cao tại huyện Kon Plông và những định hướng, ưu đãi phát triển đầu tư của chính quyền huyện Kon Plông Việc đầu tư dự án “Trồng cây ăn quả có giá trị Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 17 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn kinh tế cao tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum” là cần thiết, phù hợp với quy hoạch,... Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 11 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn CHƯƠNG 3: NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 3.1 Địa điểm, quy mô dự án 3.1.1 Địa điểm thực hiện Dự án Thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông- tỉnh Kon Tum Đây là vùng Dự án rau- hoa- quả và các loại cây trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện KonPlông 3.1.2 Quy mô đầu tư  Tổng nhu cầu sử dụng... Hiệu quả đầu tư 3.5.1 Hiệu quả về kinh tế Đối với cây bơ booth, cây bưởi da xanh sẽ cho thu hoạch vào năm thứ 3 sau khi bắt đầu trồng, riêng với cây cam sành sẽ cho thu hoạch vào năm thứ 2 sau khi trồng Tính hiệu mang kinh tế mang lại của các loại cây, được thể hiện trong bảng sau: Bảng số 3: Dự kiến doanh thu sau năm thứ 3 của dự án Loại cây TT 1 2 3 4 Số lượng Năng suất Đơn giá Cây bơ booth Cây bưởi... lịch, từ đó thu hút khách du lịch đến với huyện Kon Plông ngày càng nhiều Ngoài ra, dự án sẽ là dự án có quy mô lớn khởi đầu tạo động lực cho các nhà đầu tư khác thực hiện dự án trên địa bàn huyện Kon Plông trong thời gian tới - Dự án, ngày càng được mở rộng sẽ góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương CHƯƠNG IV: KẾT... lao động tại địa phương - Phối hợp cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hình thành dự án cũng như trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2.4 Tình hình phát triển cây ăn quả tại huyện Kon Plông Xác định tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng tại khu vực trung tâm huyện KonPlông phù hợp với các loại rau, hoa và quả Ngày 22/12/2011 UBND tỉnh Kon Tum ban... 23.000 983.000 500.000 92.000 ĐVT HT Máy 1 4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 13 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án 3 4 5 6 Máy bơm nước Máy Máy khoan lỗ trồng cây Máy Máy làm đất đa đăng Máy Kho lạnh Kho Dung cụ khác như bình phun thuốc 6 trừ sâu, cuốc, xẻng … Bộ III Đầu tư cho sản xuất cây ăn quả 1 Chi phí mua cây giống - Cây bơ booth Cây - Cam sành Cây - Bưởi da xanh Cây 2 Chi phí phân bón các loại Ha - Phân bón... xanh Cây cam sành Tổng 6000 7200 5000 (Kg) 13 15 20 60.000 40.000 50.000 DT năm thứ 2 DT năm thứ 3 4.680.000.000 4.320.000.000 500.0000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 14.000.000.000 Đối với mỗi loại cây năng suất sẽ tăng dần khi cây trưởng thành Do đó, doanh thu cũng được tăng dần Bảng số 4: Dự kiến doanh thu sau năm 4 của dự án Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 16 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD:... nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt cây ăn quả có giá trị kinh tế cao đến làm việc - Ngoài ra, dự án sẽ tận dụng lực lượng lao động địa phương để có những hợp đồng dài hạn, ngắn hạn hoặc theo thời vụ sản xuất để ký kết hợp đồng lao động Điều này sẽ giảm chi phí cho nhà sản xuất, cũng như tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương 3.4.4 Giải pháp về môi trường Đây là dự án đầu tư sản xuất trồng trọt,... ngành nông nghiệp của huyện Kon Plông Dự án đầu tư sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư Đồng thời góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại du lịch 4.2 Kiến nghị Kính đề nghị chính quyền huyện Kon Plông và các ban ngành chức năng có liên quan tạo điều kiện cho nhà đầu tư thuận lợi trong việc triển khai dự án như: - Được hưởng... thực hiện sẽ có sự thay đổi về bố trí đất sử dụng Nhóm:4 Lớp: Quản lý kinh tế K31 12 Bài tập nhóm môn Quản trị dự án GVHD: GS.TS Nguyễn Trường Sơn 3.2 Phân chia giai đoạn đầu tư dự án Dự án dự kiến phân kỳ giai đoạn đầu tư cho hoạt động sản xuất như sau:  Giai đoạn 1 (Năm 1): - San lấp, ủi mặt bằng; thực hiện cải tạo đất - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Nhà ở, nhà công nhân, công trình phụ, nhà xưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án “Trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum”, Dự án “Trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum”, Dự án “Trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum”, CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN, CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG., 1 Điều kiện tự nhiên, CHƯƠNG 3: NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay