Tình hình mắc bệnh cầu trùng ở giống gà thương phẩm (CP707) của công ty cổ phần chăn nuôi CP việt nam tại phường lương sơn thành phố sông công tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

62 223 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÊ THỊ VÂN ANH TÌNH HÌNH MẮC BỆNH CẦU TRÙNG Ở GIỐNG GÀ THƢƠNG PHẨM (CP707) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM TẠI PHƢỜNG LƢƠNG SƠN - THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2011- 2015 Thái Nguyên - năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÊ THỊ VÂN ANH TÌNH HÌNH MẮC BỆNH CẦU TRÙNG Ở GIỐNG GÀ THƢƠNG PHẨM (CP707) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM TẠI PHƢỜNG LƢƠNG SƠN - THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: 43B Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2011 - 2015 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Đỗ Quốc Tuấn Khoa Chăn nuôi Thú y - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em nhận dạy bảo giúp đỡ ân cần thầy cô giáo khoa Chăn nuôi – Thú y, thầy cô giáo khác trường trang bị cho em kiến thức bản, tạo cho em có lòng tin vững bước sống công tác sau Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa thầy, cô giáo, cán Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên dạy bảo tận tình chúng em toàn khóa học Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Đỗ Quốc Tuấn trực tiếp hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn gia đình bác Trần Văn Cảnh tạo điều kiện thuận lợi để em thực đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tận tình giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày 18, tháng11, năm 2015 Sinh viên Lê Thị Vân Anh ii LỜI NÓI ĐẦU Trong chương trình đào tạo nhà trường, giai đoạn thực tập tốt nghiệp chiếm vị trí quan trọng sinh viên trước trường Đây khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa toàn kiến thức học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với thực tế sản xuất Từ nâng cao trình độ chuyên môn, nắm phương pháp tổ chức tiến hành công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho tác phong làm việc đắn, sáng tạo để trường trở thành người cán kỹ thuật có chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ thực tế chăn nuôi, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn T.S Đỗ Quốc Tuấn.Tôi tiến hành thực đề tài: “ Tình hình mắc bệnh cầu trùng giống gà thƣơng phẩm (CP707) công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam phƣờng Lƣơng Sơn- thành phố Sông Côngtỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng, trị ” Do thời gian trình độ có hạn, bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Vì vậy, mong nhận góp ý quý thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận hoàn thiện iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Một số đặc điểm phân loại cầu trùng gà .7 Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm .26 Bảng 4.1: Lịch phòng vaccine cho gà .34 Bảng 4.2: Kết công tác phục vụ sản xuất 36 Bảng 4.3.Tỷ lệ nuôi sống gà CP707 qua tuần tuổi .37 Bảng 4.4: Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng gà CP707 38 Bảng 4.5: Tỷ lệ cường độ nhiễm theo loài cầu trùng 39 Bảng 4.6: Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo tuổi gà 40 Bảng 4.7: Tỷ lệ biểu lâm sàng chủ yếu gà nhiễm cầu trùng .43 Bảng 4.8: Bệnh tích gà nhiễm bệnh cầu trùng 44 Bảng 4.9: Hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng thuốc ESB3 46 Bảng 4.10: Ảnh hưởng thuốc ESB3 đến khả sinh trưởng gà CP707 47 Bảng 4.11: Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg/kg) 48 Bảng 4.12: Chi phí thuốc cho phòng trị bệnh cầu trùng gà thí nghiệm 49 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ∑ : Tổng cs : Cộng CRD : Bệnh hô hấp mãn tính gà g : Gram kg : Kilôgram l : Lít E : Eimeria TĂ : Thức ăn TTTĂ : Tiêu tốn thức ăn ĐVT : Đơn vị tính TT : Tuần tuổi KgP : Kilôgam thể trọng v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài .2 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa khoa học .2 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học .3 2.1.1 Đại cương thể gia cầm .3 2.1.2 Những hiểu biết bệnh cầu trùng 2.1.3 Giới thiệu thuốc ESB3 18 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 19 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới .19 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 20 2.3 Một vài nét gà thí nghiệm 23 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.3.1 Nội dung nghiên cứu .24 3.3.2 Các tiêu theo dõi 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu nghiên cứu 25 vi Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .30 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 30 4.1.1 Nội dung, phương pháp kết phục vụ sản xuất .30 4.2 Kết nghiên cứu 37 4.2.1 Tỷ lệ nuôi sống gà thí nghiệm 37 4.2.2 Tỷ lệ nhiễm cường độ nhiễm cầu trùng gà thí nghiệm địa điểm kiểm tra .38 4.2.3.Tỷ lệ cường độ nhiễm theo loài cầu trùng 38 4.2.4.Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo tuổi gà 40 4.2.5 Tỷ lệ biểu lâm sàng chủ yếu gà nhiễm cầu trùng .43 4.2.6 Bệnh tích đại thể gà nhiễm bệnh cầu trùng 44 4.2.7 Hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng thuốc ESB3 45 4.2.8 Sinh trưởng gà 47 4.2.9 Hệ số chuyển hoá thức ăn .48 4.2.10 Chi phí thuốc dành cho phòng, trị bệnh cầu trùng gà thí nghiệm 49 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị .50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nước phát triển với 70% dân số sống sản xuất nông nghiệp Trong đó, ngành chăn nuôi chiếm vị trí quan trọng Những năm gần đây, ngành chăn nuôi nước ta nói chung ngành chăn nuôi gia cầm nói riêng có xu hướng phát triển rõ rệt số lượng chất lượng, mang lại nguồn thực phẩm quan trọng cho người Đứng thứ hai lượng cung cấp thực phẩm sau thịt lợn, thời gian quay vòng vốn nhanh, lại tận dụng sản phẩm từ ngành trồng trọt nên chăn nuôi gia cầm trở thành mũi nhọn phát triển nông nghiệp nước ta Chăn nuôi gà có vị trí quan trọng nghề truyền thống nhân dân ta, thịt gà nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao phù hợp với vị người Việt Nam với nhu cầu thị trường ngày tăng Ngoài ra, số đặc tính ưu việt gà nuôi: Sinh trưởng, phát triển nhanh, tận dụng nhiều sản phẩm nông nghiệp làm thức ăn, thời gian quay vòng vốn nhanh, cung cấp sản phẩm phụ cung cấp lông cho ngành công nghiệp, cung cấp phân bón cho ngành trồng trọt…Thông qua phương thức chăn nuôi khác nhau, nhiều giống gà khác nhau, áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất, chăn nuôi gà nước ta đạt nhiều kết khả quan, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, cải thiện đời sống nhân dân Cùng với phát triển ngành chăn nuôi dịch bệnh thường xuyên xảy Nó ảnh hưởng lớn tới số lượng gà chất lượng đàn gà Từ gây thiệt hại nghiêm trọng tới kinh tế phát triển nghề nuôi gà Trong thực tế chăn nuôi cho thấy gà loại vật nuôi mẫn cảm dối với bệnh truyền nhiễm: H5N1, Newcastle, Bạch lỵ… bên cạnh bệnh truyền nhiễm bệnh ký sinh trùng tồn gây thiệt hại cho người chăn nuôi đặc biệt biệt bệnh cầu trùng Bệnh cầu trùng bệnh ký sinh trùng gây thiệt hại không nhỏ cho ngành chăn nuôi, chăn nuôi theo phương thức tập trung công nghiêp Bệnh có tính lây lan mạnh, thấy lứa tuổi gà, bệnh xảy quanh năm Gà mắc bệnh cầu trùng có biểu còi cọc, chậm lớn, tỷ lệ chết cao gà không chữa trị kịp thời làm giảm số lượng trứng gà đẻ Tuy nhiên, khả đề kháng với cầu trùng giống gà khác không giống Do vậy, để phát triển nghề chăn nuôi gà đảm bảo hiệu kinh tế công tác thú y cần phải quan tâm Để nắm rõ tình hình bệnh cầu trùng gà đồng thời góp phần hạn chế tác hại bệnh giúp cho người chăn nuôi gà có thêm hiểu biết bệnh, cách phòng trị bệnh, hướng dẫn TS.Đỗ Quốc Tuấn, phân công Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình mắc bệnh cầu trùng giống gà thƣơng phẩm (CP707) công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam phƣờng Lƣơng Sơn thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng, trị’’ 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Xác định tỷ lệ cường độ gà nhiễm cầu trùng trại gà thương phẩm Trần Văn Cảnh công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam phường Lương Sơn - Theo dõi biểu lâm sàng mổ khám bệnh tích đại thể gà CP707 bị bệnh cầu trùng trại gà thương phẩm Trần Văn Cảnh Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Xác định hiệu việc dùng thuốc phòng trị bệnh cầu trùng - Hạch toán chi phí thuốc dành cho phòng, trị bệnh cầu trùng gà thương phẩm 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa khoa học - Kết đề tài thông tin khoa học đặc điểm dịch tễ quy trình phòng chống bệnh cầu trùng gà thương phẩm 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn - Kết đề tài sở khoa học để khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng quy trình phòng, trị bệnh cầu trùng nhằm hạn chế tỷ lệ nhiễm thiệt hại bệnh cầu trùng gây ra, góp phần nâng cao suất chăn nuôi, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển 40 Theo Từ Quang Hiển (1995) [5]: E tenella loài gây bệnh mạnh thường nằm ruột tịt Hoàng Thạch cs (1999) [17] cho E tenella gây bệnh cao loài khác Dương Công Thuận (1995) [19] cho E tenella gây tác hại lớn cho gà Như kết phù hợp với nghiên cứu tác giả 4.2.4.Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo tuổi gà Bệnh cầu trùng thường gây bệnh gà nhiều so với gà trưởng thành mức độ mắc bệnh cầu trùng lứa tuổi khác Do vậy, tiên hành theo dõi kiểm tra 280 mẫu phân qua tuần tuổi, kết trình bày bảng 4.6: Bảng 4.6: Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm cầu trùng theo tuổi gà Tuần Số mẫu tuổi kiểm tra Cƣờng độ nhiễm cầu trùng Số Tỷ lệ mẫu nhiễm nhiễm (%) n % n % n % + ++ +++ ++++ n % 40 0,00 0 0 0,00 0,00 40 7,50 66,67 33,33 0,00 0,00 40 13 32,50 61,54 23,08 15,38 7,69 40 16 40,00 56,25 25,00 12,50 6,25 40 11 27,50 63,64 27,27 9,09 40 17,50 57,14 28,57 14,29 0,00 40 7,50 66,67 33,33 0,00 Tổng 280 53 18,93 32 60,38 14 26,42 11,32 1,89 0,00 0,00 Qua bảng 4.6 cho thấy: - Tuần tuổi xét nghiệm 40 mẫu phân không tìm thấy noãn nang cầu trùng - Tuần tuổi thứ 2, xét nghiệm 40 mẫu phân thấy: 41 Có mẫu nhiễm cầu trùng, chiếm tỷ lệ 7,50% Trong có mẫu nhiễm cường độ (+) chiếm tỷ lệ 66,67%; có mẫu nhiễm cường độ (++) chiếm tỷ lệ 33,33%; mẫu nhiễm cường độ (+++), (++++) - Tuần tuổi thứ 3, xét nghiệm 40 mẫu phân cho thấy: Có 13 mẫu nhiễm cầu trùng, chiếm tỷ lệ 32,50% Trong có mẫu nhiễm cường độ (+) chiếm tỷ lệ 61,54%; mẫu nhiễm cường độ (++) chiếm 23,08%; mẫu nhiễm cường độ (+++) chiếm tỷ lệ 15,38% mẫu nhiễm cường độ (++++) - Tuần tuổi thứ 4, xét nghiệm 40 mẫu phân cho thấy: Có 16 mẫu nhiễm cầu trùng, chiếm tỷ lệ 40,00% Trong có mẫu nhiễm cường độ (+) chiếm 56,25%; mẫu nhiễm cường độ (++) chiếm 25,00%; mẫu nhiễm cường độ (+++) chiếm 12,50%; mẫu nhiễm cường độ (++++) chiếm tỷ lệ 6,25% - Tuần tuổi thứ 5, xét nghiệm 40 mẫu phân cho thấy: Có 11 mẫu nhiễm cầu trùng, chiếm tỷ lệ 27,50% Trong có mẫu nhiễm cường độ (+) chiếm tỷ lệ 63,64%; mẫu nhiễm cường độ (++) chiếm 27,27%; mẫu nhiễm cường độ (+++) chiếm tỷ lệ 9,09% mẫu nhiễm cường độ (++++) - Tuần tuổi thứ 6, xét nghiệm 40 mẫu phân cho thấy: Có mẫu nhiễm cầu trùng, chiếm tỷ lệ 17,50% Trong có mẫu nhiễm cường độ (+) chiếm tỷ lệ 57,14%; mẫu nhiễm cường độ (++) chiếm tỷ lệ 28,57%; có mẫu nhiễm cường độ (+++) chiếm tỷ lệ 14,29% mẫu nhiễm cường độ (++++) - Tuần tuổi thứ 7, xét nghiệm 40 mẫu phân cho thấy: Có mẫu nhiễm cầu trùng chiếm tỷ lệ 7,5% Trong có mẫu nhiễm cường độ (+) chiếm tỷ lệ 66,67%; mẫu nhiễm cường độ (++) chiếm tỷ lệ 33,33%; mẫu nhiễm cường độ (+++) (++++) Như vậy, qua kiểm tra 280 mẫu phân gà (từ 1-7 tuần tuổi) thấy có 53 mẫu nhiễm, chiếm tỷ lệ 18,93% Trong có 32 mẫu nhiễm cường độ (+) chiếm tỷ lệ 42 60,38%; có 14 mẫu nhiễm cường độ (++) chiếm tỷ lệ 26,42%; có mẫu nhiễm cường độ (+++) chiếm tỷ lệ 11,32%; có mẫu nhiễm cường độ (++++) chiếm tỷ lệ 1,89% Từ kết phân tích có nhận xét: Gà lứa tuổi khác có tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng khác Đối với gà CP707 tỷ lệ nhiễm cao độ tuổi từ 3-5 tuần tuổi, sau tỷ lệ giảm dần Gà tuần tuổi chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh cầu trùng gà tuần tuổi có tỷ lệ nhiễm cầu trùng thấp Giải thích tượng này, Bạch Mạch Điều Phan Lục (1999) [4] trích dẫn cho biết: miễn dịch với bệnh cầu trùng từ gà mẹ truyền cho gà con, tạo miễn dịch cho gà tuần tuổi (nếu gà mẹ có đáp ứng miễn dịch cao) Gà 3-5 tuần tuổi bị nhiễm cầu trùng với tỷ lệ cao độ tuổi thể gà có nhiều biến đổi sinh lý, cấu trúc, tốc độ tăng trưởng, hệ thống đáp ứng miễn dịch gà chưa hoàn thiện khả chống đỡ với bênh tật Mặt khác liên quan đến chu trình vòng đời cầu trùng cần có khoảng thời gian định để sinh sản, tăng số lượng gây bệnh gà Sau trình sử dụng thuốc phòng, trị bệnh cầu trùng làm cho số lượng mầm bệnh giảm, sức đề kháng gà tăng lên tuần tuổi nguyên nhân làm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh cầu trùng gà lứa tuổi cao Tỷ lệ nhiễm cường độ thấp cao tỷ lệ nhiễm cường độ cao giảm dần theo cường độ Điều có liên quan tới khả đáp ứng miễn dịch với cầu trùng gà Khi gà bị nhiễm cầu trùng cầu trùng trở thành kháng nguyên kích thích thể hình thành đáp ứng miễn dịch cách sản sinh kháng thể chống lại chúng, làm hạn chế phát triển cầu trùng sẵn có thể gà ngăn chặn xâm nhập cầu trùng từ bên vào thể So sánh với nghiên cứu tác giả khác kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu Dương Công Thuận (2003) [20] gà lứa tuổi bị nhiễm cầu trùng, gà non thường bị nhiễm nặng chết nhiều Nguyễn Thị 43 Kim Lan cs, (1999) [8] nhiều tác giả khác kết luận bệnh cầu trùng thường gây bệnh nặng gà con, gà lớn thường mang bệnh nguồn gieo rắc mầm bệnh làm ô nhiễm môi trường làm cho mầm bệnh lây lan từ đàn sang đàn khác 4.2.5 Tỷ lệ biểu lâm sàng chủ yếu gà nhiễm cầu trùng Đặc điểm bệnh ký sinh trùng biểu bên thể trạng, màu sắc phân, niêm mạc Để biết biểu lâm sàng chủ yếu, thứ yếu, tổng hợp ghi chép biểu lâm sàng gà bệnh thông qua tỷ lệ biểu lâm sàng chủ yếu Kết trình bày bảng 4.7: Bảng 4.7: Tỷ lệ biểu lâm sàng chủ yếu gà nhiễm cầu trùng Kết theo dõi Số gà có Số mẫu nhiễm triệu Tỷ lệ chứng (%) Số gà có Biểu lâm sàng (con) (con) Phân lỏng, chậm lớn, ăn kém, lông xù, uống nhiều nước Bỏ ăn, ủ rũ, còi cọc, tiêu chảy 53 21 biểu 39,62 lẫn máu Tỷ lệ (%) 13 61,90 28,57 9,52 Tiêu chảy lẫn máu, mắt nhắm nghiền, hai cánh xã chạm vào Qua bảng 4.7 cho thấy: Ở trại gà thương phẩm Trần Văn Cảnh qua kiểm tra 53 mẫu phân gà mắc bệnh số gà có biểu triệu chứng 21 con, chiếm tỷ lệ 39,62% Trong đó, số gà có biểu phân lỏng, chậm lớn, ăn kém, lông xù, uống nhiều nước 13 chiếm tỷ lệ 61,90%; gà có biểu bỏ ăn, ủ rũ, còi cọc, tiêu chảy lẫn máu chiếm tỷ lệ 28,57%; gà có biểu tiêu chảy lẫn máu, mắt nhắm nghiền, hai cánh xã chạm vào chiếm tỷ lệ 9,52% 44 4.2.6 Bệnh tích đại thể gà nhiễm bệnh cầu trùng Mổ khám phương pháp quan trọng chẩn đoán thú y Qua mổ khám xác chết vật sống nghi mắc bệnh giúp ta phát biến đổi bất thường quan, phủ tạng gia cầm Nghiên cứu bệnh tích đại thể, vi thể biết mức độ phá huỷ cầu trùng đường tiêu hoá biết gà bị nhiễm loài cầu trùng Trong trình nghiên cứu tiến hành mổ khám 25 gà mắc bệnh cầu trùng Kết thể bảng 4.8: Bảng 4.8: Bệnh tích gà nhiễm bệnh cầu trùng Số gà Số gà có mổ bệnh khám tích (con) (con) Số Bệnh tích (n) Ở manh tràng Ở ruột non 25 23 Manh tràng tụ đầy máu, có điểm xuất huyết đỏ Tỷ lệ (%) 15 65,22 26,07 8,70 Ruột non sưng to, niêm mạc ruột dày lên có xuất huyết, máu dịch nhày lẫn ruột Ở manh tràng ruột non Manh tràng ruột non sưng to Niêm mạc dày lên có xuất huyết Manh tràng có điểm xuất huyết đỏ Máu dịch nhày lẫn ruột Bảng 4.8 cho thấy: Gà bị nhiễm cầu trùng có bệnh tích đường tiêu hoá chiếm tỷ lệ cao 92,00% (23/25 gà) Điều cho thấy bệnh cầu trùng gây nguy hại trực tiếp cho đường tiêu hoá gà Trong số 25 gà mổ khám, có tới 15/23 45 gà có bệnh tích manh tràng (chiếm 65,22%) với biểu manh tràng tụ đầy máu, có điểm xuất huyết nhỏ trắng, kiểm tra quan khác có biểu không rõ ràng; có 6/23 gà có bệnh tích ruột non (chiếm 26,07%) với biểu phần ruột non sưng to, niêm mạc ruột dày lên, có điểm xuất huyết rõ niêm mạc ruột, máu dịch nhày lẫn ruột Có 2/23 gà có bệnh tích ruột non manh tràng chiếm 8,70% với biểu là: manh tràng ruột non sưng to, niêm mạc dày lên có xuất huyết, manh tràng có điểm xuất huyết đỏ trắng, máu dịch nhày lẫn ruột Căn vào bệnh tích cho thấy: loài cầu trùng gây bệnh cho gà trại gà thương phẩm Trần Văn Cảnh chủ yếu loài E tenella với bệnh tích đặc trưng gây viêm, xuất huyết manh tràng Kết mổ khám phù hợp với kết mổ khám bệnh tích đại thể vi thể gà nhiễm bệnh cầu trùng Hoàng Thạch (1999)[16] Theo ông, bệnh tích manh tràng chiếm tỷ lệ cao (69,29%) bệnh tích ruột non chiếm tỷ lệ thấp (25,45%) 4.2.7 Hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng thuốc ESB3 Từ hiểu biết bệnh cầu trùng gà, đặc biệt chế sinh bệnh, việc khống chế không để xảy triệu chứng lâm sàng đàn gà điều quan trọng Nhưng việc ngăn ngừa tuyệt đối không để cầu trùng xâm nhập vào thể điều chưa thể làm điều kiện chăn nuôi nước ta Trong thí nghiệm chúng tôi, phòng cầu trùng đàn gà bị nhiễm bệnh, điều trị bệnh cầu trùng cho gà CP707 thuốc ESB3 Kết biểu qua bảng 4.9 46 Bảng 4.9: Hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng thuốc ESB3 Sau điều trị Trƣớc điều trị Đợt điều trị ∑ mẫu ∑ mẫu Cƣờng độ dƣơng âm tính tính + ++ +++ ++++ Hiệu ∑ mẫu lực điều trị Cường độ dƣơng (%) tính + ++ +++ ++++ 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 13 1 11 1 0 84,62 16 13 0 81,25 11 10 1 0 90,91 0 1 0 85,71 0 0 0 100 Tổng 53 31 16 46 0 91,78 Qua bảng 4.9 cho thấy: Hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng thuốc ESB3 cao trung bình đạt 91,78% Tuy nhiên, hiệu lực điều trị ESB3 biến động qua lứa tuổi gà Hiệu lực điều trị đạt cao tuần tuổi (100% mẫu bệnh), tuần tuổi thứ hiệu lực điều trị thuốc thấp đạt 84,62% 81,25% Điều có liên quan đến cường độ nhiễm sức đề kháng gà tuần tuổi thứ tuần thứ cường độ nhiễm cầu trùng thấp với sức đề kháng gà cao Còn tuần tuổi thứ cường độ nhiễm cao nhất, giai đoạn thể gà có nhiều biến đổi sinh lý, cấu trúc, hệ thống miễn dịch chưa hoàn chỉnh nên sức đề kháng chưa cao dùng thuốc tác động vào giai đoạn đạt Ngoài ra, theo Dương Công Thuận (1995) [19], cho biết gà lứa tuổi khác cho hiệu điều trị cầu trùng khác Như vậy, sử dụng thuốc ESB3 để điều trị cầu trùng cho gà CP707 đạt hiệu tốt 47 4.2.8 Sinh trưởng gà Khả sinh trưởng tiêu quan trọng nhà chọn giống quan tâm ảnh hưởng đến sức sản xuất gia cầm Khối lượng thể gà qua tuần tuổi không tiêu chuẩn để đánh giá khả sinh trưởng đàn gà mà thước đo phản ánh tình trạng sức khoẻ, trình độ chăm sóc nuôi dưỡng chất lượng giống Trong chăn nuôi sinh trưởng cao rút ngắn thời gian chăn nuôi, đồng thời giảm chi phí thức ăn Trong thực tế, khả sinh trưởng gà phụ thuộc vào nhiều yếu tố giống, thức ăn, thuốc, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, thời tiết khí hậu khả thích nghi gà với môi trường Để nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng thuốc ESB3 điều trị bệnh cầu trùng tới sinh trưởng gà, tiến hành theo dõi sinh trưởng tích luỹ gà thí nghiệm qua tuần tuổi Khối lượng gà trình bày bảng 4.10: Bảng 4.10: Ảnh hƣởng thuốc ESB3 đến khả sinh trƣởng gà CP707 Tuần tuổi n X ± mX Cv (%) SS 60 39,02± 0,25 4,87 60 160,17 ± 1,95 9,44 59 378,98 ± 5,85 11,86 59 747,12 ± 11,05 11,36 58 1198,28 ± 21,16 13,45 58 1706, 90 ± 28,93 12,91 58 2295,52 ± 29,99 9,95 58 2944,88 ± 26,79 6,93 Số liệu bảng 4.10 cho thấy, sinh trưởng tích luỹ gà tăng liên tục qua tuần tuổi, theo quy luật sinh trưởng tích luỹ theo giai đoạn Khối lượng gà tuần tuổi đạt 378,98 g/ con; tăng 9,71 lần so với sơ sinh Đến lúc kết thúc thí nghiệm (7 tuần tuổi), khối lượng trung bình gà 2944,88 g/ con; tăng 75,47 lần 48 so với sơ sinh tăng 7,77 lần so với tuần tuổi Hệ số biến dị khối lượng biến động phạm vi hẹp: từ 4,87% đến 13,45% Điều cho thấy, độ đồng gà đạt cao, gà còi cọc Kết khối lượng gà qua tuần tuổi biến động hệ số biến dị trình bày bảng 4.10 cho thấy, sử dụng thuốc ESB3 để phòng điều trị bệnh cầu trùng đàn gà CP707 không làm ảnh hưởng xấu đến khả sinh trưởng gà 4.2.9 Hệ số chuyển hoá thức ăn Sinh trưởng tiêu đánh giá suất chăn nuôi chuyển hoá thức ăn tiêu kinh tế quan trọng để xác định hiệu kinh tế chăn nuôi gà Vì vậy, thí nghiệm này, tiến hàng theo dõi lượng thức ăn tiêu thụ tính toán mức tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng để đánh giá việc sử dụng thuốc ESB3 tới hiệu suất sử dụng thức ăn gà Kết tính toán mức tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng trình bày bảng 4.11: Bảng 4.11 Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lƣợng (kg/ kg) Tuần tuổi TTTĂ/kg tăng khối lƣợng Trong tuần Cộng dồn 1,24 1,24 1,60 1,47 1,66 1,57 2,02 1,75 2,13 1,86 2,18 1,95 2,35 2,04 Số liệu bảng 4.11 cho thấy: TTTĂ/ kg tăng khối lượng tuân theo quy luật tăng dần qua tuần tuổi tức hiệu suất sử dụng thức ăn giảm theo tuổi gà TTTĂ tuần tuổi 2,02 kg TĂ/ kg tăng khối lượng; tăng 1,63 lần so với tuần tuổi Đến lúc kết thúc thí nghiệm (7 tuần tuổi) TTTĂ 2,35 kg/ kg tăng khối lượng, 49 tăng 1,9 lần so với tuần đầu tiên; tăng 1,16 lần so với tuần thứ Điều chứng tỏ tiêu TTTĂ phụ thuộc vào tuổi gà, khối lượng thể gà lớn TTTĂ để cung cấp lượng trì cho thân nhiệt lớn Vì vậy, chăn nuôi gà thịt cần rút ngắn thời gian chăn nuôi làm giảm TTTĂ, làm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu kinh tế Ngoài ra, tiêu TTTĂ phụ thuộc vào yếu tố môi trường, trạng thái sức khoẻ gà, trình chăm sóc nuôi dưỡng, thời gian nuôi 4.2.10 Chi phí thuốc dành cho phòng, trị bệnh cầu trùng gà thí nghiệm Để đánh giá hiệu sử dụng ESB3 phòng Trị bệnh cầu trùng tiến hành hạch toán chi phí thuốc cho kg gà Kết trình bày bảng 4.12: Bảng 4.12: Chi phí thuốc cho phòng trị bệnh cầu trùng gà thí nghiệm Chi phí Nội dung Thuốc trị bệnh cầu trùng Tổng số gà thí nghiệm Tổng khối lượng gà lúc TT Đơn vị Gói Số lƣợng 3,51 Đơn giá Thành tiền (đồng) (đồng) 136000 đồng/ gói 200 g Con 500 Kg 1140 Đồng 321,82 477830 đồng Chi phí thuốc trị bệnh cầu trùng/ kg gà Qua bảng 4.12 cho thấy: với khối lượng gà sau kết thúc thí nghiệm cân lượng thuốc dùng thí nghiệm trình phòng trị bệnh cầu trùng ta tính chi phí thuốc thú y cho phòng trị bệnh cầu trùng thuốc ESB3 321,82 đồng/ kg gà Tổng chi phí thuốc thú y 477830 đồng 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Căn vào kết thu từ thí nghiệm, có kết luận sau: Tỷ lệ nuôi sống gà CP707 cao (97,8%) Quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc gà thí nghiệm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khả thích nghi gà CP707 với điều kiện Thái Nguyên tốt Đàn gà CP707 nuôi trại có tỷ lệ nhiễm cầu trùng thấp (18,93%), nhiễm cao cường độ (+) chiếm tỷ lệ 60,38% thấp cường độ (++++) chiếm tỷ lệ 1,89% E tenella loài cầu trùng gây bệnh gà nhiều (54,72%) mạnh Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng gà CP707 biến động theo lứa tuổi; đạt cao 3-5 tuần tuổi sau giảm dần theo tăng lên lứa tuổi Gà bị nhiễm cầu trùng có bệnh tích chủ yếu manh tràng (65,22%) Sử dụng thuốc ESB3 phòng điều trị bệnh cầu trùng cho gà an toàn đạt hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng cho gà tốt (91,78%) Chi phí thuốc thú y cho phòng trị bệnh cầu trùng thuốc ESB3 321,82 đồng/ kg gà 5.2 Đề nghị Qua làm thí nghiệm đề nghị trại nên thay đổi loại thuốc phòng trị cầu trùng cho gà có tượng kháng thuốc Trại thường xuyên tiếp nhận thêm sinh viên khoá Khoa Chăn nuôi thú y thực tập để áp dụng biện pháp thú y phòng bệnh cho đàn gà Tiếp tục nghiên cứu thêm bệnh cầu trùng, quy trình phòng, trị bệnh cầu trùng loại thuốc loại thuốc cầu trùng để hạn chế tác hại bệnh cầu trùng gây Tăng cường công tác vận động, tuyên tryền cho nhân dân phòng trừ dịch bệnh nhằm góp phần phát triển chăn nuôi khu vực 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật (Phạm Gia Ninh Nguyễn Đức Tâm dịch), Nxb Nông nghiệp Nguyễn Xuân Bình (1993), Thuốc thú y ngoại nhập đặc hiệu mới, Tập 1, Nxb Đồng Tháp Đào Trọng Đạt (1985-1989), Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bạch Mạch Điều, Phan Văn Lục (1999), “Tình hình nhiễm cầu trùng gia cầm Trung tâm gia cầm Thuỵ Phương hiệu sử dụng vacine phòng cầu trùng”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, 6(4), Tr 53-57 Từ Quang Hiển (1995), Giáo trình chăn nuôi gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Từ Quang Hiển (1997), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Kolapxki N A, Paskin P I (1980), Bệnh cầu trùng gia súc gia cầm, ( Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang Tuyên (1999), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng Phan Địch Lân (2002), Bệnh cầu trùng gà, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Phan Lục, Bạch Mạch Điều (1999), “Tình hình nhiễm cầu trùng gia cầm trung tâm gia cầm Thuỵ Phương hiệu sử dụng vaccine phòng cầu trùng”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, 6(4), Tr 53-57 11 Mathis G.F (1996), “Hiệu điều trị bệnh cầu trùng gà cầu trùng phân lập gần đây”, Tạp chí khoa học thú y, số 3, Tr 43 12 Lê Văn Năm (1990), Hướng dẫn điều trị bệnh ghép gà, Nxb Nông nghiệp 13 Lê Văn Năm, Nguyễn Thị Hương (1996), 60 câu hỏi đáp án dành cho người chăn nuôi gà công nghiệp, Nxb Nông nghiệp 52 14 Lê Văn Năm (2003), Bệnh cầu trùng gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp 15 Orlow (1975), Bệnh gia cầm, Nxb Khoa học kỹ thuật 16 Hoàng Thạch cs (1999), “Kết xét nghiệm bệnh tích đại thể vi thể gà bị bệnh cầu trùng”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y , 4(4) 17 Hoàng Thạch, Phan Địch Lân, Trần Đình Từ (1999), “Một số nhận xét bệnh cầu trùng gà công nghiệp nuôi khu vực thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y,(3) 18 Nguyễn Văn Thiện (1997), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp 19 Dương Công Thuận (1995), Phòng trị bệnh ký sinh trùng cho gà nuôi gia đình, Nxb Nông nghiệp 20 Dương Công Thuận (2003), Phòng trị bệnh ký sinh trùng cho gà nuôi gia đình, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Bùi Quang Tiến (1993), “Phương pháp mổ khảo sát gia cầm”, Thông tin khoa học kỹ thuật chăn nuôi, (4), Tr 1-5 22 Lê Thị Minh Tuyết (1994), “Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học bệnh cầu trùng gà Hydro HV.85 từ 1-49 ngày tuổi”, Luận văn thạc sỹ ký sinh trùng thú y, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 23 Nguyễn Quang Tuyên, Trần Thanh Vân (2001), Phòng trị bệnh chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp 24 Nguyễn Hữu Vũ, Phạm Sỹ Lăng (1997), Một số bệnh quan trọng gà, Nxb Nông nghiệp 25 Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Đức Lưu (2000), Bí thành công chăn nuôi gà, Nxb Nông nghiệp II Tài liệu tiếng nƣớc 26 Braunius.W.W (1987), Use of Toltrazuril (Baycox) for the prevention of coccidiosis: Short and long – term effects, Regional animals health Velp Service, the Netherlands 27 Lee Eng – Hong (1989, Control coccidiosis between “Imucox” (coccidiosis vaccine) and halofuginone, salinomy cine programme in Texas, USA.Proc Vth niternat coccidiosis PHỤ LỤC ẢNH MINH HỌA Hình ảnh triệu chứng gà mắc bệnh cầu trùng Hình ảnh bệnh tích gà mắc bệnh cầu trùng Hình ảnh xét nghiệm phân gà tìm noãn nang cầu trùng Hình ảnh thuốc ESB3 [...]... - Cầu trùng trên đàn gà 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm nghiên cứu: Trại gà thương phẩm Trần Văn Cảnh của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại phường Lương Sơn – thành phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên - Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 25/05/2015 đến ngày 18/11/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nội dung nghiên cứu - Tình hình nhiễm bệnh cầu trùng trên gà CP7 07 tại trại gà thương phẩm. .. nhiễm theo tuổi gà - Tỷ lệ và biểu hiện lâm sàng chủ yếu của gà nhiễm bệnh cầu trùng tại địa điểm nghiên cứu - Bệnh tích đại thể của gà nhiễm bệnh cầu trùng - Hiệu lực điều trị bệnh cầu trùng của thuốc ESB3 - Sinh trưởng tích luỹ cùa gà CP7 07 25 - Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của gà CP7 07 - Chi phí thuốc dành cho phòng, trị bệnh cầu trùng ở gà CP7 07 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu... điều trị bệnh cầu trùng của thuốc dùng trong thí nghiệm - Ảnh hưởng của thuốc ESB3 tới sinh trưởng, hệ số chuyển hoá thức ăn của gà CP7 07 - Chi phí thuốc thú y cho phòng và điều trị bệnh cầu trùng 3.3.2 Các chỉ tiêu theo dõi - Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi - Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng ở gà CP7 07 tại địa điểm nghiên cứu - Tỷ lệ và cường độ nhiễm theo loài cầu trùng - Tỷ lệ và. .. Thị Kim Lan và cs, (1999) [8] thì bệnh cầu trùng gà được coi là vấn đề lớn thứ hai sau bệnh do vi trùng gây nên Bệnh cầu trùng gà có vòng đời ngắn (5-7 ngày) và không cần ký chủ trung gian Bệnh gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi gà nhất là chăn nuôi công nghiệp mật độ cao (tỷ lệ chết từ 50-70% số gà nhiễm bệnh) Bệnh thường gây hậu quả nghiêm trọng ở gà từ 5-90 ngày tuổi Gà con sau khi mắc bệnh rất khó... với gà thịt nuôi trên đệm lót dày là điều kiện lý tưởng cho bệnh cầu trùng bùng phát, nên biện pháp phổ biến là cho gà thịt uống thuốc cầu trùng trong suốt đời sản xuất 2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước Cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi gia cầm thì cũng có nhiều nghiên cứu về bệnh cầu trùng: Lê Thị Minh Tuyết (1994) [22], đã nghiên cứu về tình hình nhiễm Eimeria và bệnh cầu trùng gà công. .. Lan và cs (1999) [8] đã khẳng định: Bệnh cầu trùng thường gây bệnh nặng ở gà con, gà lớn thường mang căn bệnh và là nguồn làm ô nhiễm môi trường Vì vậy biện pháp quan trọng là phòng bệnh cho gà con không bị nhiễm cầu trùng Nguyễn Hữu Vũ và Phạm Sỹ Lăng (1997) [24] cho biết tỷ lệ chết do E tenella gây bệnh ở gà đến 12 tuần tuổi là 50% Gà nuôi trên nền xi măng lót trấu tỷ lệ nhiễm cầu trùng như sau: Ở gà. .. cho gà thiếu dinh dưỡng Những điều trên cho thấy sự biến đổi sâu sắc diễn ra trong cơ thể gà bị bệnh cầu trùng Sự phát triển bệnh lý cuối cùng dẫn tới sự suy sụp trạng thái chung của gà ốm, cuối cùng là gà chết  Sự miễn dịch của gà đối với bệnh cầu trùng Tất cả các giống gà đều mắc bệnh cầu trùng Gà từ 20 ngày tuổi đến 2 tháng tuổi bị bệnh nặng nhất Sau khi khỏi bệnh gà sẽ có miễn dịch đối với loài cầu. .. trong ngày ở tất cả các giai đoạn gà thí nghiệm Cho gà uống nước tự do Quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và vệ sinh phòng bệnh được thực hiện theo đúng quy trình nuôi gà thịt của ngành gia cầm Việt Nam ban hành + Gà được phòng bệnh cầu trùng bằng ESB3 + Gà mắc bệnh cầu trùng được điều trị bằng ESB3 - Thức ăn được sử dụng: 510F, 510F, 511AF, 513F 26 Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm Diễn giải Giống gà thí... bệnh cầu trùng gà vẫn là một trong những bệnh gây thiệt hại lớn nhất cho chăn nuôi gà, đặc biệt là gà công nghiệp (Nguyễn Thị Kim Lan và cs, 1999) [8] Do vậy, để phòng bệnh cầu trùng trong chăn nuôi gà công nghiệp cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau: - Trước khi đưa gà vào nuôi nhất thiết phải vệ sinh chuồng trại, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi sạch sẽ bằng cách quét dọn, cọ rửa, tiêu độc khử trùng. .. ở một số trại gà Hà Nội, Hà Tây và đã xác định có 4 loài cầu trùng Eimeria trên đàn gà thịt là: Eimeria tenella, Eimeria maxima, Eimeria mitis và Eimeria necatrix Theo Nguyễn Quang Tuyên, Trần Thanh Vân (2001) [23] cho biết: bệnh cầu trùng là bệnh gây ra bởi ký sinh trùng giống Eimeria thuộc ngành động vật đơn bào và rất phổ biến ở gà Bệnh gây tác hại chủ yếu ở gà con đến 42 ngày tuổi, đặc biệt ở gà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh cầu trùng ở giống gà thương phẩm (CP707) của công ty cổ phần chăn nuôi CP việt nam tại phường lương sơn thành phố sông công tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị , Tình hình mắc bệnh cầu trùng ở giống gà thương phẩm (CP707) của công ty cổ phần chăn nuôi CP việt nam tại phường lương sơn thành phố sông công tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị , Tình hình mắc bệnh cầu trùng ở giống gà thương phẩm (CP707) của công ty cổ phần chăn nuôi CP việt nam tại phường lương sơn thành phố sông công tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay