DE CUONG MÔN THANH PHO HO CHI MINH

7 212 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:44

Đồng chí hãy phân tích một trong những cơ sở hình thành nguồn lực phát triển thành phố Hồ Chí Minh? Cho biết suy nghĩ, nhận thức của bản thân về nguồn nhân lực của Thành phố hiện nay?Quá trình mở đất, lập chính quyền của người Việt Nam trên đất Sài Gòn diễn ra như thế nào? Đồng chí có suy nghĩ, nhận định như thế nào về vấn đề này?Đồng chí hãy phân tích, đánh giá đặc điểm nổi bật của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh? Liên hệ với những đặc điểm của Đảng bộ địa phương hoặc cơ quan, đơn vị công tác của mình?Đồng chí trình hãy phân tích một tính cách văn hóa nổi trội của con người Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà mình tâm đắc? Cho biết suy nghĩ của đồng chí về thực trạng đời sống văn hóa của cư dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay?Đồng chí hãy phân tích, chứng minh vai trò, vị trí của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển kinh tế Nam Bộ và cả nước? ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỌC Câu 1: Đồng chí phân tích sở hình thành Mở đầu: khái quát nguồn lực phát triển thành phố Hồ Chí Minh? Cho biết suy nghĩ, nhận thức TPHCM Nội dung: + Đặc điểm Dân số, lao động Vai trò thân nguồn nhân lực Thành phố nay? A CHỦ ĐỀ : Nguồn lực TP Hồ Chí Minh B TRỌNG TÂM - Phân tích sở hình thành nguồn lực TP Hồ Chí Minh, gồm yếu + Phương hướng phát tố: địa lý tự nhiên; kinh tế xã hội, nguồn nhân lực chiến vai trò quan trọng, triển định Kết luận: liên hệ - Suy nghĩ thân nguồn nhân lực nay: giữ vai trò quan trọng, thực tiễn định - Giải pháp để phát triển nguồn nhân lực thành phố C GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Nguồn lực thành phố Hồ Chí Minh (trang 4, đề cương giảng) Các yếu tố địa lý tự nhiên - Vị trí – địa hình - Khí hậu - Sông ngòi – kênh rạch - Hệ thống Hệ sinh thái – thổ nhưỡng Các yếu tố địa lý kinh tế – xã hội 2.1 Hạ tầng sở 2.2 Con người – nguồn nhân lực - Dân số: Dân số đông (Tính đến năm 2012 đạt gần 7.8 triệu người), 70% dân số độ tuổi lao động điểm mạnh thành phố Hồ Chí Minh tạo lực lượng lao động dồi - Nguồn lao động: TP Hồ Chí Minh đô thị có nguồn nhân lực lớn nước Ðội ngũ cán khoa học - kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao địa bàn chiếm tới 40% so với nước Số lao động qua đào tạo tăng từ 40% năm 2005 lên 55% năm 2010 Đáp ứng kịp thời nhu cầu cho ngành, lĩnh vực thành phố.Trình độ dân trí cao, mà đặc biệt trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ lực lượng lao động vị trí đứng đầu nước, công nhân kỹ thuật có trình độ cao, đào tạo bản; đội ngũ trí thức đông đảo, đào tạo nhiều nguồn, từ nhiều lĩnh vực nước, nhiều nước có khoa học hàng đầu giới; ý thức tổ chức kỷ luật cao - Con người - nguồn nhân lực TP HCM có sức cạnh tranh lớn so với đô thị, tỉnh thành nước người - nguồn nhân lực thành phố có ưu cần cù, siêng năng, thông minh, sáng tạo, khả tiếp thu, nắm bắt nhanh kỹ thuật đại, mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất đời sống - TP HCM trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động chuyên môn tay nghề giỏi - Với số dân đông tạo cho thành phố trở thành nơi tiêu thụ lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ II Suy nghĩ thân nguồn nhân lực - Nguồn nhân lực TP HCM giữ vai trò định cho phát triển thành phố Đây động lực quan trọng hàng đầu, nguồn lực quan trọn thúc đẩy TP HCM phát triển nhanh, liên tục, toàn diện bền vững - Nguồn lực khác tài nguyên thiên nhiên khai thác nhiều cạn kiệt nguồn nguồn lực người, tài sản vô giá TP - Một quốc gia muốn phát triển cần phải có nguồn lực phát triển kinh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, người … Trong nguồn lực nguồn lực người quan trọng nhất, có tính chất định tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia từ trước đến III Giải pháp để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Các biện pháp cần làm để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh : - Đẩy mạnh việc đầu tư, phát triển giáo dục đào tạo: + Tăng cường đầu tư sở vật chất cho giáo dục đào tạo: Đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động giáo dục nội dung quan trọng tiến trình đổi giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo + Đội ngũ giáo viên: Chất lượng người thầy yếu tố đặc biệt quan trọng định chất lượng giáo dục đào tạo Thực tế từ lâu đúc kết “Thầy tốt có sách tốt”, “Thầy giỏi giúp cho trò trở thành trò giỏi” Người thầy phải người có lòng yêu nghề, tâm huyết với nghiệp giáo dục; có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt, nếp sống giản dị, khiêm tốn biết tôn trọng lợi ích tập thể quốc gia, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn coi trách nhiệm thân + Nội dung chương trình: Đổi chương trình, nội dung phương pháp đào tạo: Với phát triển nhanh chóng tri thức lĩnh vực, khoa học công nghệ thiết phải cải tiến đổi chương trình, nội dung phương pháp giảng dạy Cần xúc tiến nhanh việc xây dựng chương trình cho phù hợp với yêu cầu thời kỳ đổi mới, cập nhật nội dung, tri thức vào giảng, trọng nội dung khoa học bản, gắn chặt với thực tiễn, giới thiệu cho người học thông tin gắn với đời sống xã hội diễn + Chương trình nội dung phải sát thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, sát với thực tiễn sử dụng lao động doanh nghiệp + Đào tạo ngành yếu thiếu ngành; quản lý điều hành, tin học, kế toán, sư phạm, y tế, tài - ngân hàng, + Kết hợp đào tạo nước nước - Chế độ, chế, sách đãi ngộ để thu hút nhân tài, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để người lao động phát huy lực - Để có nguồn nhân lực chất lượng cao nhận thức nỗ lực cá nhân, cần phải có nhận thức quan tâm mức toàn xã hội, cấp lãnh đạo đặc biệt lãnh đạo ngành, tạo điều kiện thuận lợi như: + Có điều kiện làm việc thuận lợi + Tiền lương: công bằng, hợp lý, theo lực đóng góp đảm bảo đủ để tái tạo sức lao động chi phí hỗ trợ gia đình + Nhà ở: Các chương trình nhà xã hội, khu lưu trú cho công nhân, nhà cho người có thu nhập thấp, nhằm giúp người lao động ổn định chổ ở, an tâm công tác + Môi trường làm việc: yếu tố quan trọng tạo nên hiệu làm việc, cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp Mở đề: giới thiệu Câu : Quá trình mở đất, lập quyền người Việt Nam TPHCM đất Sài Gòn diễn nào? Đồng chí có suy nghĩ, nhận định Nội dung: + Quá trình mở đất: bối cảnh, chủ thể + Quá trình lập quyền Kết luận vấn đề này? A CHỦ ĐỀ : Quá trình hình thành Sài Gòn – Gia Định B TRỌNG TÂM Quá trình mở đất, lập quyền người Việt Nam (Sài Gòn trước năm 1698) Suy nghĩ, nhận định cá nhân C GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Quá trình mở đất, lập quyền người Việt Nam đất Sài Gòn: (trang 7,8,9 đề cương giảng) 1.1 Mở đất: - Bối cảnh lịch sử (cuối TK 16) - Niên đại - Diễn biến - Vai trò lưu dân người Việt - Vai trò phong kiến họ Nguyễn 1620: chúa Nguyễn lập quan hệ mật thiết với triều đình Chân Lạp (chúa Nguyễn Phúc Chu gã công cúa Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp) 1623: Lập trạm thuế thương SG 1679: Lập Đồn dinh Tân Mỹ SG Ý nghĩa mốc thời gian 1.2 Lập quyền: (trang 8, đề cương giảng) - 02/1698: Nguyễn Hữu Cảnh lập thành Gia Định - Diễn biến - Ý nghĩa máy nhà nước - Vai trò vị trí trung tâm Dinh phiên Trấn: Chấm dứt thời kỳ tự phát lưu dân; chế độ ruộng đất hình thành; có sách tổ chức chiêu mộ lưu dân; sách quản lý tích cực, tiến bộ; Dinh phiên Trấn trở thành dinh quân Suy nghĩ, nhận định cá nhân: - Ý thức, ý chí mở mang bờ cõi cha ông ta phương Nam, khẳng định chủ quyền - Công lao, mồ hôi nước mắt, xương máu cha ông Mở Đặc điểm: Câu : Đồng chí phân tích, đánh giá đặc điểm bật Đảng thành phố Hồ Chí Minh? Liên hệ với đặc điểm Đảng địa phương quan, đơn vị công tác mình? + 1930 – 1945 A CHỦ ĐỀ : Lịch sử Đảng TP Hồ Chí Minh + 1945 – 1975 B TRỌNG TÂM: + 1975 – - Đặc điểm bật Đảng thành phố Hồ Chí Minh + phương hướng phát triển - Liên hệ thực tiễn Kết luận: liên hệ thực tiễn C GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Đặc điểm bật Đảng thành phố Hồ Chí Minh (3 thời kỳ,12 đặc điểm) : 1.1 Thời kỳ hình thành, tham gia nghiệp đấu tranh giành quyền cách mạng (1930-1945) - Đảng TP đời vào tháng 3/1930 với đảng bộ, khoảng 150 đảng viên - Đảng TP sở, chỗ dựa cho TW Đảng dừng chân, đóng quân để lãnh đạo, đạo nghiệp cách mạng nước - Đảng TP giữ vai trò hạt nhân trị, hạt nhân cách mạng nước - Đảng TP đóng góp công sức để góp phần đưa đến thắng lợi CMT8 Sài Gòn 1.2 Thời kỳ tham gia nghiệp chiến tranh cách mạng chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ (1945-1975) - ĐBTP lãnh đạo nhân dân anh dung kiên cường, chủ động tích cực, động sáng tạo, trước mở đầu cách mạng chống thực dân Pháp - ĐBTP lãnh đạo nhân dân năm kháng chiến chống Pháp 19461954, hoàn thành vai trò đấu tranh CM “chiến trường phối hợp” để đánh bại thực dân Pháp chiến trường - ĐBTP lãnh đạo nhân dân 21 năm kháng chiến chống Mỹ hoàn thành xuất sắc đấu tranh CM “chiến trường chiến lược”, định thành bại chiến tranh CM miền Nam - ĐBTP sau với đại thắng mùa xuân 30/4/1975 1.3 Thời kỳ tham gia nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi xã hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, đại hóa đất nước từ 1975 đến - Lãnh đạo thành phố giữ vững ổn định trị, trật tự xã hội - Lãnh đạo phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế hàng đầu nước, hạt nhân vùng kinh tế trọng điểm phái Nam - Lãnh đạo thành phố không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tầng lớp nhân dân - Lãnh đạo xây dựng, củng cố hệ thống trị thành phố ngày vững mạnh, hoàn thiện Liên hệ với đặc điểm Đảng địa phương quan, đơn vị công tác - Đảng Quận Phú Nhuận giữ vững ổn định trị, trật tự xã hội - Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tầng lớp nhân dân địa bàn quận(các công trình mở rộng hẻm,giải tỏa nhà lụp xụp, khu ổ chuột, nhà ven kênh, công trình phúc lợi) Mở Nội dung: + đặc điểm bật Câu : Đồng chí trình phân tích tính cách văn hóa trội người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh mà tâm đắc? Cho biết suy nghĩ đồng chí thực trạng đời sống văn hóa cư dân thành phố Hồ Chí Minh nay? + thực trạng A CHỦ ĐỀ.: Văn hóa, người Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh Kết luận: phương hướng liên hệ thực tiễn B TRỌNG TÂM : - Phân tích tính cách văn hóa trội người Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh - Suy nghĩ cá nhân thực trạng đời sống văn hóa cư dân thành phố Hồ Chí Minh C GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : Khái quát tính cách văn hóa trội - Yêu nước nồng nàn, kiên cường chống ngoại xâm - Tính linh hoạt, động, sáng tạo - Tính trọng nghĩa, khinh tài - Tính phóng khoáng, hiếu khách - Tính thực tế - Tính cách dung hợp, hài hòa Tính cách văn hóa trội người SG mà tâm đắc: tính phóng khoáng, hiếu khách - Cuộc sống tự do, không thích bon chen vòng danh lợi - Khoan dung, chấp nhận khác biệt lối sống, cách sống người khác - Trong giai đoạn nay, phóng thoáng hiếu khách tính cách trất có ý nghĩa việc xây dựng đại đoàn kết dân tộc, việc đề xuất thực nhiều sách, phong trào xã hội, việc kêu gọi tiếp nhận đầu tư - Tuy nhiên phóng thoáng dễ rơi vào lối sống tùy tiện, không ý đến khuôn phép nguyên tắc Suy nghĩ cá nhân thực trạng đời sống văn hóa cư dân thành phố Hồ Chí Minh nay: 3.1 Thực trạng: - Đời sống vật chất, tinh thần nâng lên - Những giá trị văn hóa truyền thống phát huy (vd: lành đùm rách) - Các phong trào xã hội khởi xướng, thực tan tỏa - Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế - Tình trạng suy thoái đạo đức lối sống đáng lo ngại - Nếp sống văn minh đô thị - Chất lượng sinh hoạt văn hóa thấp 3.2 Giải pháp: (trang 26 đề cương giảng) Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thấm sâu vào toàn đời sống hoạt động xã hội, vào người, gia đình, tập thể cộng đồng, địa bàn dân cư; vào lĩnh vực sinh hoạt, vào quan hệ người, tạo thành phố ta, đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển phục vụ đắc lực cho nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh, thông qua việc xây dựng tiêu chí, chuẩn mực văn hóa để thực mục tiêu cần phải: - Phát triển văn hóa thành phố theo hướng văn minh, đại - Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, giá trị văn hóa mang nét đặc trưng nhân dân thành phố - Tập trung xây dựng môi trường văn hóa đô thị, nếp sống thị dân - Giảm dần khoảng cách hưởng thụ văn hóa nội thành ngoại thành Mở Nội dung: + vị trí kinh tế TPHCM Câu 5: Đồng chí phân tích, chứng minh vai trò, vị trí kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phát triển kinh tế Nam Bộ nước? A CHỦ ĐỀ.: Kinh tế Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh B TRỌNG TÂM + phương hướng phát triển - Vai trò, vị trí quan trọng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nam Bộ nước: trung tâm kinh tế lớn nước, đầu tàu kinh tế quốc gia Kết luận - Những việc cần làm để phát huy vị trí trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh C GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Đặc điểm, vai trò vị trí kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nam Bộ nước - Kinh tế thành phố sớm vào kinh tế hàng hóa, phát triển kinh tế thị trường - Phát triển liên tục 310 năm qua (tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng liên tục 10%; năm 2011 tăng 10,58% cao nước) - Nền kinh tế có tính hội nhập quốc tế cao - Có phát triển toàn diện, phong phú đa dạng loại ngành nghề, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng ( lĩnh vực chiếm khoang 98%GDP thành phố) - Kinh tế thành phố kinh tế “mở” gắn kết chặt chẽ với khu vực quốc tế - Trong kinh tế thành phố lĩnh vực thương mại, xuất – nhập giữ vai trò quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế vùng xung quanh phát triển theo Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế lớn nước, đầu tàu kinh tế quốc gia: - Thành phố nằm vị trí hạt nhân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tỉnh thành : TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An Tiền Giang - Thành phố trung tâm nhiều mặt Nam Bộ nước : trung tâm trị hành chính, Trung tâm kinh tế, trung tâm Khoa học công nghệ, trung tâm lưu thông hàng hóa, trung tâm xuất nhập - Thành phố có hệ thống sở hạ tầng phát triển tương đối quy mô đồng : đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không - Thành phố có nhiều kinh nghiệm phát triển kinh tế hàng hóa - Thành phố có điều kiện địa lí tự nhiên thuận lợi tạo điều kiện cho phát triển kinh tế : bão, khí hậu ôn hòa, vùng Đông Nam Bộ giàu tài nguyên vùng Tây Nam Bộ giàu lương thực, … - Nguồn nhân lực đa dạng phong phú, tập trung đội ngũ lao động có chất xám cao chiếm 40% nước - Thành phố có tiềm lớn huy động loại nguồn vốn : vốn đầu tư từ nước FDI, vốn từ kiều bào nước gửi về, vốn huy động từ dân qua ngân hàng, vốn từ Trung ương đầu tư lại cho thành phố Những việc cần làm để phát huy vị trí trung tâm kinh tế thành phố: - Khai thác tốt tiềm lợi TP, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu sức cạnh tranh - Tiếp tục phát triển nhóm ngành dịch vụ: tài chính-tín dụng-ngân hàngbảo hiểm; thương mại, vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng – hậu cần hàng hải XNK; bưu viễn thông công nghệ thông tin- truyền thông; kinh doanh tài sản – bất động sản; dịch vụ thông tin tư vấn; khoa học công nghệ; du lịch; y tế; giáo dục đào tạo - Tiếp tục tập trung phát triển ngành CN có hàm lượng KH-CN giá trị gia tăng cao: khí; điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược-cao su; chế biến tinh lương thực thực phẩm ngành công nghệ sinh học; công nghiệp sạch, tiết kiệm lượng; công nghiệp phụ trợ - Phát triển nông nghiệp đô thị đại, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học - Tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng để phát triển thành phần kinh tế Phát triển đồng loại thị trường yếu: tài chính, hàng hóa-dịch vụ, công nghệ, bất động sản, lao động - Huy động, sử dụng hiệu nguồn lực, đặc biệt đội ngũ trí thức để khoa học công nghệ thực động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng - Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - Đổi mạnh mẽ chế quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, gắn kết sở nghiên cứu, đào tạo sản xuất – kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG MÔN THANH PHO HO CHI MINH, DE CUONG MÔN THANH PHO HO CHI MINH, DE CUONG MÔN THANH PHO HO CHI MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay