TÍNH TOÁN THIẾT kế cụm LY hợp

17 660 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:21

là bài tập tính toán thiết kế ly hợp, giup các bạn sinh viên có tài liệu để tham khảo va làm bài tập. file chỉ mang tính chất tham khảo.. chúc các bạn hoàn thành bài tập thật tốt................................................................................................... Dữ liệu đề Ly hợp xe tải Tổng trọng lượng 14852kg Trọng lượng phân bố cầu sau 10000kg Mmax 650/1500 Lốp 12.00-20 Tỉ số truyền hộp số 6.17 ; 3.4 ; 1.79 ; 1.0 ; 0.78 Số lùi 6.69 Tỉ số truyền cầu chủ động 7.73 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỤM LY HỢP Mô men ma sát ly hợp Ly hợp phải có khả truyền hết mô-men xoắn lớn động M emax xác định : Mms = Memax.β [N.m] Trong : Mms [N.m] : Mô-men ma sát yêu cầu ly hợp Memax : Mô-men xoắn lớn động cơ, [N.m] Theo đề Memax = 650[Nm] β : Hệ số dự trữ ly hợp Căn vào chủng loại xe điều kiện làm việc thường xuyên để chọn hệ số dự trữ β Theo bảng B1.1 Bảng chọn hệ số dự trữ ly hợp β Trị số β Loại xe Xe tải trọng tải lớn ( 14,8 Tấn ) 2÷2.5 Ta có xe tải có trọng lượng lớn, làm việc điều kiện bình thường, nên chọn hệ số dự trữ β phía giới hạn nên chọn β = 2.25 Thay số ta có : Mms = 650.2.25 = 1462.5 [Nm] Xác đinh thông số kích thước ly hợp 2.1.Bán kính hình vành khăn bề mặt ma sát đĩa bị động d R2 d R1 Hình 2.1 : Sơ đồ tính toán đĩa ma sát Ta có bán kính bề mặt ma sát ly hợp xác định theo [1]: R2 = 3.β M e max 2.zms µ π p − K R3 ( ) = 3.M ms 2.zms µ π p − K R3 ( ) Trong : µ zms p : Hệ số ma sát trượt đôi bề mặt ma sát chọn µ = 0,25 (pherado đồng với gang) : Số đôi bề mặt ma sát; ưu tiên chọn đĩa bị động nên zms = : Áp suất pháp tuyến bề mặt ma sát Để bảo đảm tuổi thọ cho ma sát, giá trị cho phép [p] = (1,4.105 ÷ 2,5.105 )[N/m2] Vì ly hợp có điều kiện làm việc tương đối cao nên chọn áp suất theo giới hạn p = 2,2.105 [N/m2] KR : Hệ số tỷ lệ bán kính bề mặt ma sát, KR = R1 R2 Có thể chọn KR theo giới hạn KR = 0,55.( KR = 0,53-0,75) Thay số vào công thức ta tính : R2 3.922.5 2.2.0,25.π 2,2.10 (1 − 0,55 ) = = 0,169 [m] = 169 ( mm) Suy bán kính ma sát R1 : R1 = R2.KR = 169.0,55 = 92,95 (mm) ≈ 93 [mm] 2.2 Diện tích bán kính trung bình hình vành khăn ma sát Diện tích hình vành khăn ma sát S [m2] : S S = π = π ( R 22 − R 12 ) (0,169 − 0,093 ) = 0,063[m2] Bán kính trung bình hình vành khăn ma sát Rtb [m] Rtb Rtb = = R23 − R13 R22 − R12 (0,169 − 0,093 ) (0,169 − 0,093 ) = 0,1346 [m] ≈135 [mm] 2.3 Lực ép cần thiết FCT Lực ép cần thiết lên đĩa để truyền mômen ma sát Mms β M e max Fct = µ Rtb z ms [N] Thay số vào ta có: Fct = 2,25.410 = 0,25.0,135.2 13666,6 [N] Vậy Fct = 13666,6 [N] 2.4 Xác định công trượt sinh trình đóng ly hợp M ω ωe β.M emax ωe = ωa Je Ja ωe Ma Ma ωa Me Mms ωa t1 t2 t 2.4.1 Mô men quán tính qui dẫn Ja [kg.m2]: Mô men quán tính khối lượng qui dẫn Ja xác định từ điều kiện cân động ôtô chuyển động theo [1]:  G a + G m  rbx2  J a =  δ t g ( i i i )   h po Trong : Ga : Trọng lượng toàn ôtô, Ga = 8495.9,81 = 83335,95 [N] Gm : Trọng lượng toàn rơ mooc đoàn xe kéo theo, Gm = 0[N] g : Gia tốc trọng trường, g = 9,81 [m/s2] rbx : Bán kính làm việc bánh xe chủ động, rbx = d/2+B = 20/2+9 = 19 [inch] = 0,4826 m ih : Tỷ số truyền hộp số Tính công trượt cho số một, ih =7,44 ip : Tỷ số truyền số phụ Không có hộp số phụ, ip = io : Tỷ số truyền truyền lực io = 6,45 δt : Hệ số tính đến khối lượng chuyển động quay hệ thống truyền lực; tính toán lấy δt = 1,05 ÷ 1,06 Chọn δ = 1,05  83335 ,95  0,4826 Ja =  1,05   9,81  (7,44.6,45) => = 0,902 (kg.m2) 2.4.2 Mô men cản chuyển động qui dẫn Ma [N.m] Mô men cản chuyển động xe qui dẫn trục ly hợp tính theo M a = [ (Ga + Gm )ψ + Pω ] rbx it η t Trong : ψ : Hệ số cản tổng cộng đường Tính cho đường có ψ = 0,02 Pω : Lực cản không khí Khi khởi hành xe Pω = (vì tốc độ nhỏ) it : Tỷ số truyền chung hệ thống truyền lực (it = ih1.ip.io) ηt : Hiệu suất thuận hệ thống truyền lực Xe tải, chọn ηt = 0,85 Thay số ta : M a = [ 83335 ,95.0,02] 0,4826 7,44.1.6,45.0,85 = 19,72[Nm] 2.4.3 Tính thời gian trượt ly hợp giai đoạn (t1 t2) Chúng ta chọn hai cách tính sau: Tính theo thời gian trượt tổng cộng ly hợp t0 : Chọn thời gian đóng ly hợp êm dịu : t = 1,1 ÷ 2,5 [s] (chọn thời gian lớn, trình đóng ly hợp êm dịu công trượt tăng) ωe : tốc độ góc động đóng ly hợp, tính toán lấy tốc độ góc ứng với momen cực đại ωe = ωM = nM.π/30 = 1800.π/30 = 188,5 [rad/s] ωa :tốc độ góc trục ly hợp.Tính toán cho lúc khởi động xe nên ωa =0 Tính thời gian trượt t1, t2 : (ω e − ω a ).2.J a  t = (k M  d e max − M a )  Ma t = t  (k d M e max − M a ) Sử dụng công cụ solver Microsoft Excel, với điều kiện ràng buộc k d > kd ≤ 1,5ß ( kd ≤ 3) Hệ số kết thúc trượt kd : kd = 1,61 t0 = 2,5 Thay kd vào công thức tính thời gian trượt t1 , t2 ta có : t2 = (ω e − ω a ).2 j a = k d M e max − M a t1 = t Ma k d M e max − M a s = s Kiểm tra hệ số đặc trưng cho cường độ tăng momen K ( Nm/s) K = Ma/t1 = 19,72/ 0,031 = 636,13 ≈ 636 (Nm/s) So sánh với giá trị kinh nghiệm , xe tải : K = 150 -750 ( Nm/s) Vậy : thỏa mãn 2.4.4 Tính công trượt tổng cộng ly hợp Công trượt tổng cộng ly hợp L [J] xác định :  t L = M a ( ω e − ω a ). + t  + J a ( ω e − ω a ) 2  Trong : t1, t2 : Thời gian trượt ly hợp hai giai đoạn Thay số đại lượng biết vào ta tính công trượt L [J]:  0,031  19,72.(188,5 − 0). + 0,53  + 0,902.(188 ,5 − 0)   L= = 17396,1[J] 2.4.5 Tính công trượt riêng cho ly hợp Để đánh giá tuổi thọ ly hợp theo điều kiện trượt, người ta dùng tiêu công trượt riêng; xác định công trượt đơn vị diện tích làm việc bề mặt ma sát ,kí hiệu lr [J/m2] ta có : lr = L z ms π(R 22 − R 12 ) Trong : L : Công trượt tổng cộng ly hợp zms : Số đôi bề mặt ma sát, ly hợp đĩa bị động nên zms = R2, R1 : Bán kính tương ứng vòng ngoài, vòng hình vành khăn bề mặt ma sát Thay số vào ta có : lr = 17396,1 2.π ( 0,169 − 0,0932 ) = 139045,57 [J/m2] = 139 [KJ/m2] Vậy, so với giá trị cho phép công trượt riêng xe tải (l r ≤ 800 [KJ/m2]) ly hợp thiết kế đạt yêu cầu tuổi thọ cho ly hợp 2.5.Nhiệt sinh trượt ly hợp Ngoài việc tính toán kiểm tra công trượt riêng, ly hợp cần phải tính toán kiểm tra nhiệt độ nung nóng chi tiết ly hợp trình trượt ly hợp để bảo đảm làm việc bình thường ly hợp, không ảnh hưởng nhiều đến hệ số ma sát, không gây nên cháy ma sát ảnh hưởng đến đàn hồi lò xo ép.v.v Với ly hợp đĩa, nhiệt sinh làm nung nóng đĩa ép xác định từ : ν.L = m.c.∆T Trong : L : Công trượt toàn ly hợp [J] ν : Hệ số xác định phần nhiệt để nung nóng đĩa ép Với ly hợp đĩa bị động ν = 0,50 c : Nhiệt dung riêng chi tiết bị nung nóng, với vật liệu thép gang lấy c = 481,5 [J/kg0K] m : Khối lượng chi tiết bị nung nóng, [kg] ∆T : Độ tăng nhiệt độ chi tiết bị nung nóng, [0K] Độ tăng nhiệt độ cho phép chi tiết tính toán lần khởi hành ôtô (ứng với hệ số cản đường ψ = 0,02) không vượt 100K Từ suy khối lượng đĩa ép tối thiểu phải : m ≥ 0,5.17396,1 = 1,8 481,5.10 [kg] 2.6 Bề dày tối thiểu đĩa ép (theo chế độ nhiệt) Bề dày tối thiểu đĩa ép δ[m] xác định theo khối lượng tính toán chế độ nhiệt (m) xác định theo công thức : δ ≥ m π(R − R 12 )ρ 2 Trong đó: ρ : Khối lượng riêng đĩa ép Với vật liệu làm gang ρ ≈ 7800 [kg/m3] Thế số đại lượng biết, ta xác định bề dày tối thiểu đĩa ép theo chế độ nhiệt trượt: 1,8 π (0,169 − 0,093 ).7800 δ ≥ δ ≥ 0,00369 [m] ≈ 3,36[mm] Chọn δ = 3,5 mm 2.7 Tính toán lò xo ép dây xoắn hình trụ 2.7.1 Lực ép cần thiết lò xo Flx [N] làm việc theo: Flx = ko.F z lx [N] Trong : - F : Lực ép cần thiết ly hợp, [N] - k0 : Hệ số tính đến giãn, nới lỏng lò xo; k0 = 1,05 ÷ 1,08 - chọn ko = 1,05 - zlx : Số lượng lò xo sử dụng để tạo lực ép Đối với xe tải zlx = 16 ÷ 28 chọn zlx = 16 Flx = Thay số vào ta : 1,05.13666 = 896 ,831 16 [N] 2.7.2 Độ cứng lò xo ép Clx [N/m] Độ cứng lò xo Clx xác định theo điều kiện tối thiểu hệ số dự trữ ly hợp β ma sát mòn đến giới hạn phải thay Được xác định công thức theo C lx = [1] : Flx lm  β 1 − β     [N/m] Trong : β : Hệ số dự trữ ly hợp ma sát mòn đến giới hạn phải thay thế, theo kinh nghiệm β = ( 0,8 ÷ β 0,85 ) Ta chọn β β = 0,8 =1,6 - lm : Lượng mòn tổng cộng cho phép ma sát, tính [m]: m l = 0,5 δ ms.Zms = 0,5.3,5.2 = 3,5 [mm] Chọn Clx = Thay vào ta : 896 ,831 (1 − 0,8) = 51247,48 3,5.10−3 [N/m] δ ms = 3,5 2.7.3 Lực nén lớn tác dụng lên lò xo Plxmax [N] Lực nén lớn tác dụng lên lò xo tính : Flxmax = Flx + Clx.λm [N] λ m : Độ biến dạng thêm lò xo mở ly hợp, [m] Độ biến dạng thêm dịch chuyển đĩa ép mở ly hợp tính theo công thức: m m λ = δ Z ms + δdh λ m [mm] Trong : + δm: Khe mở hoàn toàn đôi bề mặt ma sát, [m] ; ly hợp đĩa ma sát : Zms = ; δm = 0,75 ÷ 1,0 [mm] [1], chọn δm = 0,75 [mm] + δdh : Độ dịch chuyển cần thiết đĩa ép độ đàn hồi đĩa bị động, tính toán lấy δdh = [mm] , thay vào ta : m => λ = 0,75.2 + = 2,5 [mm] = 0,0025 [m] , thay tất vào ta : Flxmax = 896,831+ 51247,48.0,0025 = 1025.04 [N]≈1025 [N] D 2.7.4 Kích thước hình học dây lò xo 2.7.5 Đường kính dây lò xo d, đường kính trung bình D Quan hệ đường kính dây lò xo d đường kính trung bình D xác định theo công suất ứng suất tiếp tác dụng lên lò xo : τ= 8.k D Flx max ≤ [τ ] π d [N/m2] Trong đó: - [τ ] [τ ] ứng suất tiếp cho phép vật liệu làm xo, [τ ] = 650 ÷ 850 [MN/m2] = 650 [MN/m2] - k hệ số tăng ứng suất , chọn tỷ số D/d = => k = 1,25 Từ ta xác định đường kính dây lò xo theo công thức : d2 ≥ 8.Flx max k D 8Flx max k D 8.1025.1,25.6 ⇒d ≥ = = 0.0055 π [τ ] d π [τ ] d 3,14.650.10 [m] = 5,5 [mm] Chọn d = [mm] => D = k.d = 6.6 = 36 [mm] 2.7.6 Số vòng làm việc lò xo Số vòng làm việc lò xo xác định từ công thức độ cứng Clx [N/m2] : G.d C lx = 8.D n o n0 = => [N/m] G.d 0,81.1011.(6.10−3 ) = = 5, 488 8.D3 Clx 8.(36.10 −3 )3 51247, 48 Chọn no = [vòng] Với : G mô đuyn đàn hồi dịch chuyển, G =0,81.1011 [N/m2] ; 2.7.7 Chiều dài tối thiểu lò xo Lmin [mm] Chiều dài tối thiểu lò xo Lmin xác định lò xo chịu tải lớn Flxmax với khe hở tối thiểu vòng làm việc lò xo [mm] ÷ Lmin = (nlx-1).(d + 1) + (1,5 2).d + [mm] Trong : chọn - (nlx-1) : Số bước lò xo - (1,5 ÷ 2): Số vòng không làm việc; tính thêm cho việc tỳ lò xo vào đế : Khe hở vòng tỳ với vòng làm việc => Lmin = ( – 1).( + 1) + 2.6 + = 44 [mm] 2.7.8 Chiều dài tự lò xo Lmax [mm] : Chiều dài tự lò xo Lmax xác định không chịu tải Lmax = Lmin + λmax [mm] Trong đó: - λ max = λ max : Độ biến dạng lớn lò xo chịu lực lớn Flxmax Flx max 1025 = = 0, 02 Clx 51247, 48 [m] =20 [mm] => Lmax = 44 + 20 = 64 [mm] 2.7.9 Chiều dài làm việc lò xo Llv [mm] Được xác định chịu lực ép Flx Llv = L max - λlv [mm] Trong đó: λlv : Độ biến dạng lò xo chịu lực ép Flx : λlv = Flx 896 ,83 = = 0,0175 C lx 51247,48 [m] = 17,5 [mm] => Llv = 64 – 17,5 = (mm) ≈46,5 (mm) Bộ phận giảm chấn xoắn Giảm chấn xoắn dùng ly hợp, nguyên tắc giảm chấn xoắn bao gồm phận : Bộ phận đàn hồi phận tiêu tán lượng dao động - Bộ phận đàn hồi : Có thể lò xo, xoắn hay cao su, dùng để giảm độ cứng xoắn hệ thống truyền lực Nhờ giảm tần số dao động riêng hệ thống truyền lực tránh cộng hưởng tần số cao Do độ cứng tối thiểu bị giới hạn điều kiện kết cấu ly hợp, nên hệ thống truyền lực tránh khỏi cộng hưởng tần số thấp - Bộ phận tiêu tán lượng : Dập tắt dao động cộng hưởng tần số thấp, làm việc theo nguyên lý ma sát, ma sát bề mặt có dịch chuyển tương đối, ma sát thân vật liệu biến dạng Đối với ly hợp thiết kế ta sử dụng phận đàn hồi lò xo trụ, đặt lỗ khoét vành moay phần xương đĩa bị động Còn phần tử ma sát δv vành nhỏ thép đặt moay xương đia, có bề dày = 2,5 [mm] Nhược điểm lò xo xoắn thay đổi giá trị mô men xoắn Để điều chỉnh momen giảm chấn, chọn kích thước lỗ xương đĩa moay thích hợp, với kết cấu số lượng lò xo tham gia làm việc thay đổi theo giá trị momen xoắn Kích thước hình học lò xo giảm chấn: - dlx [mm]: Đường kính dây lò xo, d = (3 ÷ 4) [mm] , chọn d = [mm] - Dtbgc [mm] : Đường kính trung bình lò xo Dtblx = (14 ÷ 20) [mm] chọn Dtblx = 15 [mm] - nlx [vòng] : Số vòng lò xo, nlx = (3 - δ [mm] : Khe hở giứa vòng, δ ÷ = (3 4) vòng, chọn nlx = vòng ÷ - Llo [mm] : Lỗ để đặt lò xo, Llo = ( 25 4) [mm], chọn ÷ δ = [mm] 27 ) [mm], chọn Llo = 25 [mm] ÷ - Zlx : Số lượng lò xo giảm chấn, Zgc = (6 12) chọn Zgc = 6, ÷ - Rtbgc [mm] : Bán kính trung bình đặt đặt lò xo Rtbgc = (80 120) [mm] chọn Rtbgc = 80 [mm] Tính toán thông số giảm chấn - Mô men khóa giảm chấn Mkgc xác định biên dạng lớn lò xo, chọn để giảm chấn không bị khóa cứng điều kiện đường sá khác nhau, theo [3], gía trị Mkgc tính theo công thức : Mkgc ≥ Memax + ∆ MJ = (1,2 ÷ 1,4) Memax [N.m] Chọn Mkgc = 1,3.Memax = 1,3.410 = 533 [N.m] ÷ ∆ Trong : MJ = (0,2 0,4) Memax [N.m] biên độ dao động mô men xoắn vùng cộng hưởng nguy hiểm - Mô men ma sát Mms giảm chấn xác định theo điều kiện đảm bảo cho biên độ dao động cộng hưởng xuất nhỏ nhất, theo [3] M ms tính theo công ÷ thức : Mmsgc = (0,06 0,17) Memax = 0,1 Memax = 0,1.410 = 41[N.m] - Độ cứng tối thiểu lò xo giảm chấn bị giới hạn mô men lớn truyền qua ly hợp Memax (khi vòng lò xo tỳ sát vào nhau) Nghiã ta có lực lớn tác dụng lên lò xo giảm chấn Fmaxgc [N] , theo [1] Fmaxgc xác định công thức : Fmax gc = M e max − M msgc Z lx Rtbgc [N] Fmax gc = M e max − M msgc Z lx Rtbgc = 410 − 41 = 768,75 6.80 10 −3 [N] Độ cứng, ứng suất lò xo tính theo công thức : C lx gc = G.d lx 8.Dtbgc nlx = 0,81 1011.( 3.10 −3 ) = 60750 8.(15.10 −3 ) [N/m2] TÍNH TOÁN ĐIỀU KHIỂN LY HỢP 3.1.Xác định hành trình bàn đạp Sbd [mm]: Các dịch chuyển hệ thống điều khiển ly hợp thường nhỏ nhiều so với đơn vị đo mét nên phần thống dùng thứ nguyên dịch chuyển mm b d1 a 12 11 10 Pbd f e d2 Hình 3.1 : Sơ đồ tính toán dẫn động 1.Bàn đạp; 2.Càng đẩy piston; 3.Piston chính; 4.Xilanh chính; 5.Đường ống thủy lực; 6.Piston công tác; 7.Xylanh công tác; 8.Càng đẩy; 9.Càng mở (ngoài) ; 10.Khớp quay; 11.Càng mở (trong); 12.Ổ bi tỳ Để mở ly hợp (ly hợp ôtô kiểu thường đóng lực ép lò xo) lái xe phải tác dụng lực vào bàn đạp ly hợp, thông qua hệ thống điều khiển (ngày thường dùng truyền động thủy lực), lực khuếch đại truyền đến đĩa ép lực ngược chiều với lực ép lò xo có giá trị lực nén lò xo mở ly hợp Tỷ số khuếch đại (tỷ số truyền i dk) hệ thống điều khiển lớn, lực điều khiển từ bàn đạp nhỏ giảm nhẹ điều kiện làm việc cho lái xe Tuy vậy, tỷ số truyền bị giới hạn hành trình dịch chuyển bàn đạp tầm với chân lái xe có hạn.Khi mở ly hợp, đĩa ép tách khỏi đĩa bị động với khe hở tối thiểu đôi bề mặt ma sát δm nhằm bảo đảm cho đĩa ma sát bị động ly hợp tách hoàn toàn khỏi đĩa ép bánh đà động Thực tế, trước tách đĩa ép khỏi đĩa ma sát bị động, bàn đạp có khoảng chạy không tải để khắc phục tất khe hở có hệ thống điều khiển (khoảng chạy không gọi hành trình tự do) Quan hệ khe hở với độ dịch chuyển bàn đạp S bd [mm] (còn gọi hành trình bàn đạp) ly hợp mở xác định theo tỷ số truyền hệ thống điều khiển xác định sau : Sbd = (δ m z ms + δ dh )i dk + δ ace a + (δ 01 + δ 02 ) bdf b Trong : δm : Khe hở đôi bề mặt ma sát mở ly hợp [mm] zms = δm = 0,75 [mm] δdh : Độ dịch chuyển cần thiết đĩa ép độ đàn hồi đĩa bị động δdh = [mm] δ0 : Khe hở tự cần thiết đòn mở bạc mở, [mm] Đối với xe tải: δ0 ≈ ÷4 [mm] Chọn δ0 = [mm] δ01 : Khe hở tự cần thiết bàn đạp hệ thống dẫn động, [mm] Chọn δ01 ≈ 0,5 [mm] (thường δ01 ≈ 0,5 ÷1 [mm]) δ02 : Khoảng cách mở lỗ thông bù dầu xylanh chính, [mm] Chọn δ02 ≈ 1,5 [mm] (thường δ02 ≈ 1,5 ÷2 [mm]) a b : Tỷ số truyền bàn đạp, ký hiệu ibd c d : Tỷ số truyền dẫn động trung gian, ký hiệu itg Chọn itg = (thường itg ≈ 0,9 ÷1,1) e f : Tỷ số truyền đẩy bạc mở , ký hiệu ic Chọn icm = (thường icm ≈ 1,4 ÷2,2) idk : Tỷ số truyền chung toàn hệ thống điều khiển; tích tỷ số truyền thành phần tham gia hệ thống điều khiển i dk = i bd i tg i cm i dm Với idm tỷ số truyền đòn mở thường chọn i dm = 3,8 Ta suy : [ ] S bd = (δ m z ms + δ dh ).i tg i cm i dm + δ i tg i c + (δ 01 + δ 02 ) i bd hành trình tính toán phải nằm giới hạn tầm với (tầm duỗi chân) người lái xe, với xe tải: [Sbd] ≈ 170 ÷ 200 [mm] Chọn [Sbd] = 180 [mm] Thế số, ta tính tỷ số truyền bàn đạp để Sbd ∈ [Sbd] sau: i bd = ibd = [ [ S bd ] (δ m z ms + δ dh ).itg icm idm + δ itg icm + (δ 01 + δ 02 ) ] (3.5) 180 ≈ 6, 67 [(0,75.2 + 1).1.2.3,8 + 3.1.2 + (0.5 + 1,5)] 3.2 Xác định lực tác dụng lên bàn đạp Fbd [N]: Lực cần thiết phải tạo bàn đạp mở ly hợp, ký hiệu F bd [N], xác định : Fbd ≥ Fm max(*) i dk (*)ηdk Trong : Fmmax: Lực lớn tác dụng lên lò xo mở ly hợp Từ kết tính : Fmmax=Fct + Clx.λm.Zlx =13666,6 + 51247,48.0,0025.16 = 15716,5 [N] idk : Tỷ số truyền hệ thống điều khiển idk = ibd.itg.icm.idm idk =6,67.1.2.3,8 = 50,692 ηdk : Hiệu suất hệ thống điều khiển Chọn ηdk ≈ 0,9 Fbd ≥ Thế số ta có : (ηdk ≈ 0,85 ÷ 0,90) 15716,5 = 344, 49 50, 692.0,9 [N] [...]... 3 2 f 1 5 e d2 6 7 8 9 Hình 3.1 : Sơ đồ tính toán dẫn động 1.Bàn đạp; 2.Càng đẩy piston; 3.Piston chính; 4.Xilanh chính; 5.Đường ống thủy lực; 6.Piston công tác; 7.Xylanh công tác; 8.Càng đẩy; 9.Càng mở (ngoài) ; 10.Khớp quay; 11.Càng mở (trong); 12.Ổ bi tỳ Để mở ly hợp (ly hợp ôtô là kiểu thường đóng bởi lực ép lò xo) lái xe phải tác dụng lực vào bàn đạp ly hợp, thông qua hệ thống điều khiển (ngày... msgc Z lx Rtbgc = 410 − 41 = 768,75 6.80 10 −3 [N] Độ cứng, ứng suất của lò xo được tính theo công thức : C lx gc = G.d lx 3 4 8.Dtbgc nlx = 0,81 1011.( 3.10 −3 ) 4 = 60750 8.(15.10 −3 ) 3 4 [N/m2] TÍNH TOÁN ĐIỀU KHIỂN LY HỢP 3.1.Xác định hành trình của bàn đạp Sbd [mm]: Các dịch chuyển trong hệ thống điều khiển ly hợp thường nhỏ hơn rất nhiều so với đơn vị đo một mét nên phần này có thể thống nhất... 180 ≈ 6, 67 [(0,75.2 + 1).1.2.3,8 + 3.1.2 + (0.5 + 1,5)] 3.2 Xác định lực tác dụng lên bàn đạp Fbd [N]: Lực cần thiết phải tạo ra ở bàn đạp khi mở ly hợp, ký hiệu F bd [N], được xác định : Fbd ≥ Fm max(*) i dk (*)ηdk Trong đó : Fmmax: Lực lớn nhất tác dụng lên lò xo khi mở ly hợp Từ kết quả đã tính : Fmmax=Fct + Clx.λm.Zlx =13666,6 + 51247,48.0,0025.16 = 15716,5 [N] idk : Tỷ số truyền của hệ thống điều... hành trình bàn đạp) khi ly hợp mở được xác định theo các tỷ số truyền của hệ thống điều khiển được xác định như sau : Sbd = (δ m z ms + δ dh )i dk + δ 0 ace a + (δ 01 + δ 02 ) bdf b Trong đó : δm : Khe hở giữa mỗi đôi bề mặt ma sát khi mở ly hợp [mm] zms = 2 và δm = 0,75 [mm] δdh : Độ dịch chuyển cần thiết của đĩa ép do độ đàn hồi của đĩa bị động δdh = 1 [mm] δ0 : Khe hở tự do cần thiết giữa đòn mở và... ly hợp Tỷ số khuếch đại (tỷ số truyền i dk) của hệ thống điều khiển càng lớn, lực điều khiển từ bàn đạp càng nhỏ và giảm nhẹ được điều kiện làm việc cho lái xe Tuy vậy, tỷ số truyền bị giới hạn bởi hành trình dịch chuyển của bàn đạp do tầm với chân lái xe có hạn.Khi mở ly hợp, đĩa ép sẽ tách khỏi đĩa bị động với khe hở tối thiểu giữa các đôi bề mặt ma sát δm nhằm bảo đảm cho đĩa ma sát bị động ly hợp. .. dùng trong ly hợp, về nguyên tắc giảm chấn xoắn bao gồm 2 bộ phận : Bộ phận đàn hồi và bộ phận tiêu tán năng lượng dao động - Bộ phận đàn hồi : Có thể là lò xo, thanh xoắn hay cao su, dùng để giảm độ cứng xoắn của hệ thống truyền lực Nhờ đó giảm được tần số dao động riêng của hệ thống truyền lực tránh được sự cộng hưởng ở tần số cao Do độ cứng tối thiểu bị giới hạn bởi điều kiện kết cấu của ly hợp, nên... tiêu tán năng lượng : Dập tắt dao động cộng hưởng ở tần số thấp, làm việc theo nguyên lý ma sát, ma sát giữa các bề mặt có dịch chuyển tương đối, ma sát của bản thân vật liệu khi biến dạng Đối với ly hợp thiết kế ta sử dụng bộ phận đàn hồi là các lò xo trụ, được đặt trong lỗ khoét trên vành moay ơ và trên phần xương của đĩa bị động Còn các phần tử ma sát là δv các vành nhỏ bằng thép đặt giữa moay ơ và... chấn được xác định theo điều kiện đảm bảo cho biên độ các dao động cộng hưởng xuất hiện là nhỏ nhất, theo [3] M ms được tính theo công ÷ thức : Mmsgc = (0,06 0,17) Memax = 0,1 Memax = 0,1.410 = 41[N.m] - Độ cứng tối thiểu của lò xo giảm chấn bị giới hạn bởi mô men lớn nhất truyền qua ly hợp Memax (khi các vòng lò xo tỳ sát vào nhau) Nghiã là ta có lực lớn nhất tác dụng lên mỗi lò xo giảm chấn Fmaxgc [N]... thường chọn i dm = 3,8 Ta suy ra : [ ] S bd = (δ m z ms + δ dh ).i tg i cm i dm + δ 0 i tg i c + (δ 01 + δ 02 ) i bd hành trình tính toán được phải nằm trong giới hạn tầm với (tầm duỗi chân) của người lái xe, với xe tải: [Sbd] ≈ 170 ÷ 200 [mm] Chọn [Sbd] = 180 [mm] Thế số, ta tính được tỷ số truyền của bàn đạp để Sbd ∈ [Sbd] như sau: i bd = ibd = [ [ S bd ] (δ m z ms + δ dh ).itg icm idm + δ 0 itg icm... : Bán kính trung bình đặt đặt các lò xo Rtbgc = (80 120) [mm] chọn Rtbgc = 80 [mm] Tính toán các thông số cơ bản của giảm chấn - Mô men khóa giảm chấn Mkgc xác định biên dạng lớn nhất của lò xo, được chọn như thế nào để giảm chấn không bị khóa cứng trong những điều kiện đường sá khác nhau, theo [3], gía trị Mkgc được tính theo công thức : Mkgc ≥ Memax + ∆ MJ = (1,2 ÷ 1,4) Memax [N.m] Chọn Mkgc = 1,3.Memax
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT kế cụm LY hợp, TÍNH TOÁN THIẾT kế cụm LY hợp, TÍNH TOÁN THIẾT kế cụm LY hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay