Bài 12 hô hấp ở thực vật

5 247 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:14

Ngày soạn: …………………………………… Ngày giảng: …………………………………… Tiết 11 Bài 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong này, HS cần phải: Kiến thức - Phát biểu khái niệm viết phương trình tổng quát trình hô hấp - Trình bày vai trò hô hấp thực vật - Phân biệt đường hô hấp thực vật - Trình bày mối quan hệ hô hấp quang hợp - Hiểu ảnh hưởng nhân tố ngoại cảnh đến hô hấp giải thích sở khoa học việc hạn chế hô hấp bảo quản nông sản Kĩ - Rèn luyện kĩ quan sát phân tích thông tin từ tranh hình - Rèn luyện kĩ phân tích so sánh - Rèn luyện kĩ vận dụng kí thuyết vào thực tiễn Thái độ - Yêu thích môn học - Vận dụng kiến thức học để giải thích tượng thực tế - Bảo vệ môi trường Phát triển lực HS - Tích hợp môn Hóa môn Toán tính số phân tử ATP khối lượng lucozo tham gia phản ứng II PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN Phương pháp - Giảng giải - Hỏi – Đáp - Trực quan Phương tiện - SGK Sinh học 11 - Giáo án - Bảng học tập: “ Tìm hiểu đường hô hấp thực vật” HÔ HẤP KỊ KHÍ HÔ HẤP HIẾU KHÍ Điều kiện Nơi xảy Diễn biến Hiệu NL III TRỌNG TÂM - Vai trò hô hấp, đường hô hấp thực vật IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Tại nói quang hợp định suất thực vật? - Nêu biện pháp tăng suất trồng thông qua điều khiển quang hợp? Bài * ĐVĐ: GV: Con người nhịn ăn vài ngày bình thường nhịn thở phút GV: người, quan thực chức hô hấp? Phổi GV: Thực vật quan hô hấp chuyên trách người Vậy thực vật hô hấp cách nào? Vào HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS GV: Y/c HS quan sát hình 12.1 SGK nêu cách tiến hành thí nghiệm? - HS: Quan sát hình trả lời: + Hình A: Bố trí thí nghiệm với bình tam giác chứa hạt đỗ nảy mầm., nối với ống nghiệm phía tay phải (1) chứa dung dịch KOH hấp thụ CO2, ống nghiệm (2) (3) chứa nước vôi Ống nghiệm nối thông với không khí, ống số nối với bơm hút ống nghiệm thông với Khi bơm hút không khí vào, CO dung dịch KOH hấp thụ hết, khí lại chuyển sang ống 2, ống không xảy phản ứng, không khí tiếp tục chuyển sang bình tam giác, sau chuyển đến ống nghiệm 3, làm dung dịch nước vôi bị vẩn đục GV: Vì nước vôi ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1 A) bị vẩn đục bơm hút hoạt động? - HS: Nước vôi bị vẩn đục tác dụng với CO2 - GV: Vậy chứng tỏ hạt nảy mầm tạo CO2 HS: Hình B: Bên ống nghiệm chứa hạt nảy mầm, cuối ống nghiệm có vôi xút (có tác dụng hấp thụ CO2 hạt nảy mầm tạo ra) ngăn cách với hạt nảy mầm lưới kim loại Ống nghiệm nối với ống mao dẫn tong có giọt nước màu Sau thời gian giọt nước màu chuyển từ vị trí sô xuống số GV:Giọt nước màu ống mao dẫn di chuyển phía trái(hình 12.1 B) có phải hạt nảy mầm hô hấp hút O2 không? Vì sao? - HS: Áp suất ống nghiệm giảm nên hấp thụ lượng khí đó, CO vôi xút hấp thụ chất khí O2 - GV: Vậy hạt nảy mầm hấp thụ O2 - HS: Hình C: Cắm nhiệt kế bình chứa hạt nảy mầm, xung quanh bình mùn cưa có tác dụng ngăn cách nhiệt độ bình với nhiệt độ môi trường GV: Sau thời gian nhiệt kế bình (hình 12.1C) nhiệt độ cao nhiệt độ không khí bên bình chứng thực điều gì? NỘI DUNG I KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Hô hấp thực vật gì? - Nguyên liệu: Cacbohidrat - Dấu hiệu: hấp thụ O2, giải phóng CO2, sinh nhiệt - Khái niệm: Hô hấp thực vật trình chuyển đổi lượng tế bào sống Trong đó, phân tử cacbohiđrat bị phân giải đến CO H2O, đồng thời lượng giải phóng phần lượng tích luỹ ATP Phương trình hô hấp tổng quát C6H12O6 + O2 CO2 + H2O + Q + ATP - HS: Chứng tỏ hạt nảy mầm sinh nhiệt, mầm nảy cao - GV: Hạt chứa chất nào? - HS: Hạt sản phẩm trình quang hợp nên chứa hợp chất hữu cacbohidrat - GV: Khi hạt nảy mầm chất hữu hạt không tồn (được giải phóng hoàn toàn), hấp thụ O2, giải phóng CO2 sinh nhiệt dấu hiệu trình hô hấp Vậy hô hấp thực vật gì? Dựa vào dấu hiệu hô hấp viết PTHH thực vật - HS: Nêu khái niệm viết phương trình GV giảng giải: Thực vật quan hô hấp chuyên trách Hô hấp diễn quan thực vật, đặc biệt quan có hoạt động sinh lí mạnh hạt nảy mầm, hoa Vai trò hô hấp thể thực vật sinh trưởng - Tạo nhiệt lượng: trì nhiệt độ thuận lợi cho hoạt động sống thể thực vật GV:Nhìn vào phương trình hô hấp tổng quát - Tạo ATP: sử dụng cho nhiều hoạt động sống cho biết hô hấp có vai trò thực (vận chuyển chất, sinh trưởng, tổng hợp vật? chất hữu cơ, sửa chữa hư hại tế bào) HS: nhìn vào phương trình đưa câu trả lời - Tạo sản phẩm trung gian: cung cấp cho trình tổng hợp hợp chất hữu khác thể II CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Phân giải kị khí - GV: Quan sát hình 12.2 SGK cho biết giai đoạn trình hô hấp? Nêu sản phẩm trình - HS: Đường phân: axit piruvic (3C), ATP, H2O - GV: Phân tử đường 6C phân giải thành hợp chất có 3C Sau hợp chất 3C phân giải theo đường? - HS: Theo đường - GV: Điều kiện xảy đường có khác nhau? - HS: Theo đường thứ có O2 ti thể, đường thứ - GV: Theo đường thứ gọi hô hấp hiếu khí, đường thứ hô hấp kị khí - GV: Dựa vào kiến thức sinh học 10, mô tả cấu tạo ti thể bào quan hô hấp hiếu khí? HS: nhớ lại kiến thức lớp 10 trả lời + Nêu sản phẩm đường dựa vào hình 12.2? - HS: Quan sát hình trả lời GV: Con đường hô hấp hiếu khí bao gồm trình nào? Diễn đâu? - Xảy điều kiện thiếu O 2: rễ ngập úng, hạt ngâm nước… - Xảy tế bào chất - Gồm: Đường phân lên men +) Đường phân: C6H12O6 → ATP + H2O + 2Axit Piruvic +) Lên men: 2Axit Piruvic → Rượu êtilic + 2CO2 (Hoặc Axit lactic) - HSNL: Thấp, tạo ATP Phân giải hiếu khí - Xảy điều kiện có O2 - Ti thể bào quan hô hấp thực vật hiếu khí - Gồm: Đường phân: tế bào chất C6H12O6 → ATP + H2O + 2Axit Piruvic Chu trình Crep chuỗi vận chuyển êlectron: tế bào chất, ti thể 2Axit Piruvic + O2 → CO2 + H2O + 36ATP - HSNL: Cao : 38 ATP (gấp 18 lần hô hấp kị khí) GV: Dựa vào sơ đồ hình 12.2 sgk – 52 , so sánh hiệu lượng trình hô hấp hiếu khí lên men? HS quan sát hình 12.2 nhận xét: - GV: Năng lượng trình hô hấp hiếu khí cao hô hấp kị khí nhiều (18 lần) III HÔ HẤP SÁNG - GV: Sau tìm hiểu đường hô hấp thực - Khái niệm: Hô hấp sáng trình hấp thụ vật hoàn thành bảng học tập vào O2 giải phóng CO2 sáng - Đặc điểm - GV: Lấy ví dụ: Khi thóc thu hoạch · Điều kiện ánh sáng cao, ôxi nhiều hạt bề không nóng, ẩm, có nghĩa không · Xảy bào quan: lục lạp, perôxixôm, ti hô hấp, có hạt hô hấp Quá trình thể hô hấp xảy ánh sáng · Không tạo lượng - GV: Khi nồng độ CO2 thấp, nồng độ O - Ảnh hưởng: cao gây tượng hô hấp ánh sáng gọi · Gây lãng phí sản phẩm quang hợp hô hấp sáng Hô hấp sáng gì? · Hình thành số axit amin cho (glixerin, - HS: Dựa vào SGK trả lời serin) - GV : Hô hấp sáng có đặc điểm gì? (Điều kiện xảy hô hấp sáng, xảy bào quan nào, có tạo lượng không?) - GV : Hô hấp sáng gây ảnh hưởng IV QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG trồng? HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG - HS : nghiên cứu SGK trả lời Mối quan hệ hô hấp quang hợp Quang hợp tiền đề cho trình hô hấp ngược lại - Sản phẩm trình hô hấp tham gia cấu tạo - GV : Dựa vào kiến thức quang hợp hô hấp, máy quang hợp, pha sáng pha tối quang hợp chứng minh quang hợp tiền đề cho hô hấp - Sản phẩm trình quang hợp (C 6H12O6, 02) ngược lại? làm nguyên liệu cho trình hô hấp - HS : vận dụng kiến thức học trả lời Mối quan hệ hô hấp môi trường a Nước - Nước cần cho hô hấp - GV : Có nhân tố ngoại cảnh ảnh - Mất nước hô hấp giảm hưởng đến trình hô hấp thực vật? - Tăng lượng nước quan trạng thái - HS : vận dụng kiến thức học trả lời ngủ (hạt) hô hấp tăng Muốn hạt nảy mầm phải - GV : Nước ảnh hưởng đến trình đảm bảo đủ nước hô hấp? b Nhiệt độ - HS : vận dụng kiến thức học trả lời - Thực vật hô hấp nhiệt độ 0-40OC - Hô hấp tuân theo định luật Van – Hôp: Q10 = - GV : Thực vật hô hấp nhiệt độ nào? (Cứ tăng nhiệt độ thêm 10OC cường độ hô hấp GV : Nhiệt độ ảnh hưởng đến hô hấp? tăng lên – lần) HS : vận dụng kiến thức học trả lời c Ôxi - Quang hợp cần O2 - Khi nồng độ O2 khí giảm 5% chuyển sang hô hấp kị khí GV : Dựa vào kiến thức học hô hấp phần trên, nêu vai trò ôxi hô hấp d Hàm lượng CO2 cây? HS vận dụng kiến thức học trả lời - Hàm lượng CO2 vượt 40% ức chế hô hấp - Ứng dụng: tăng hàm lượng CO2 để bảo vệ nông sản GV : Hàm lượng CO2 ảnh hưởng đến trình hô hấp? GV : Trong bảo quản nông phẩm người ta ứng dụng hàm lượng CO2 nào? GV : Dựa vào kiến thức hô hấp, mối quan hệ hô hấp môi trường, nêu số biện pháp bảo quản nông phẩm? HS : vận dụng kiến thức học trả lời · Giảm hàm lượng nước: phơi, sấy khô · Giảm nhiệt độ: tủ lạnh · Tăng hàm lượng CO2 Liên hệ: Hô hấp chịu ảnh hưởng nhân tố nước, nhiệt độ, O2, CO2… Cần có ý thức bảo vệ môi trường để xanh hô hấp tốt Củng cố - Dặn dò - Đọc kết luận SGK – 54 - Đọc mục “Em có biết” sgk - 55 - Học trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị 13 thực hành: Phát diệp lục Carôtenôit V RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG Ngày………………………… Tổ chuyên môn kí duyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12 hô hấp ở thực vật, Bài 12 hô hấp ở thực vật, Bài 12 hô hấp ở thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay