Bai 8 quang hop o thuc vat

4 216 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:12

Ngày soạn:…………………………………………… Tiết Bài 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT I MỤC TIÊU Sau học xong HS phải: Kiến thức: - Nêu khái niệm quang hợp - Nêu vai trò quang hợp thực vật - Trình bày cấu tạo thích nghi với chức quang hợp - Liệt kê sắc tố quang hợp Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ : - Yêu thích môn học, yêu thiên nhiên - Biết chăm sóc trồng bảo vệ môi trường Phát triển lực HS - Tư duy, phân tích, liên hệ thực tế II PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN Phương pháp - Trực quan – Vấn đáp + tìm tòi Phương tiện - Tranh vẽ hình 8.1, 8.2, SGK III TRỌNG TÂM - Vai trò quang hợp cấu tạo thích nghi với chức quang hợp IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: + Trình bày trình chuyển hóa nitơ đất + Trình bày trình cố định nitơ phân tử + Thế bón phân hợp lí Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG I KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở - GV: Y/c HS quan sát hình 8.1 SGK: Sơ đồ quang hợp THỰC VẬT xanh: Khái niệm + Dựa vào mũi tên cho biết sản phẩm, nguyên liệu - Quang hợp thực vật trình sử dụng nguồn gốc nguyên liệu trình quang hợp? lượng ánh sáng mặt trời diệp (lưu ý mũi tên vào nguyên liệu, mũi tên lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiddrat giải sản phẩm) phóng oxi từ khí cacbônic nước + Điều kiện cần để trình quang hợp xảy ra? - Phương trình tổng quát: + Sản phẩm trình quang hợp di chuyển đế - HS: 6CO2 + 12H2O Ánh sáng mặt trời, DL + Nguyên liệu: hợp chất vô cơ: nước rễ hấp thụ vận chuyển theo dòng mạch gỗ qua cuống vào lá, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O CO2 khuếch tán vào nhờ TB khí khổng mở thoát nước + Sản phẩm: C6H12O6 , O2 + Điều kiện cần: ánh sáng mặt trời, diệp lục - GV bổ sung: C6H12O6 sau tạo thành chuyển hóa thành Tinh bột Saccarozo chuỗi phản ứng sinh hóa - GV: Ánh sáng mặt trời dạng lượng nào? - HS: Quang - GV: Trong sản phẩm trình quang hợp, chất chứa lượng? Là dạng lượng nào? - HS: C6H12O6 dạng lượng hóa học (hợp chất hữu cơ) - GV: Dựa vào sản phẩm, điều kiện nguyên liệu khái quát thành khái niệm viết phương trình tổng quát trình quang hợp? - HS: Nêu khái niệm viết phương trình quang hợp - GV bổ sung: nước tạo sau trình quang hợp lượng nước thoát ngoài: 12 phân tử nước có phân tử tham gia vào tổng hợp hợp chất hữu cơ, phân tử thoát để tạo điều kiện cho CO khuếch tán vào - GV: Dựa vào phương trình quang hợp cho biết trình quang hợp không xảy điều kiện nào? - GV: Phát triển lực HS câu hỏi liên hệ + Vì khu vực đông dân cư: trường học, bệnh viện phải trồng nhiều xanh + Tại vào ban ngày nên để xanh phòng làm việc? Vai trò quang hợp - GV: Dựa vào chiều mũi tên cho biết sản phẩm sau tạo thành vận chuyển nào? - HS: Cacbohidrat di chuyển xuống phận bên nhờ dòng mạch rây tích trữ quan khác: củ, rễ, hạt, thân, , O2 khuếch tán - GV: Các phận chứa sản phẩm trình quang hợp có vai trò động vật người? - HS: Là thức ăn, nguyên liệu cho ngành công nghiệp, dược liệu - GV: Đây vai trò trình quang hợp - GV liên hệ: Vì lúa đón đòng người nông dân thường mong nắng to? + Vì trồng nên trồng xa nhau? + Vì luống rau, chỗ gieo thưa cây, to hơn? - GV: Động vật người sinh vật di dưỡng, không tự tổng hợp hợp chất hữu cơ, không tự tạo lượng Vậy nguồn lượng mà động vật người sử dụng có nguồn gốc từ đâu - HS: Thực vật - GV: Vậy vai trò gì? - HS: Trả lời dựa vào SGK - GV: Quá trình QH hấp thụ khí CO 2, thải O2 có ý nghĩa môi trường? - HS: Dựa vào SGK trả lời - GV: Để điều hoà không khí cần phải làm gì? - HS vận dụng kiến thức thực tiễn trả lời: Phải bảo vệ rừng, khai thác rừng hợp lý Bản thân phải tích cực tham gia phong trào trồng trường địa phương - GV: Dựa hình 8.1 SGK cho biết trình quang - Tạo chất hữu cung cấp cho sống trái đất - Biến đổi tích lũy lượng (năng lượng vật lí thành lượng hóa học - Hấp thụ CO2 thải O2 điều hòa không khí II LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP hợp xảy phận nào? Vì sao? - HS: Ở có diệp lục - GV: Các phận khác có màu xanh quang hợp nhiên trình quang hợp xảy chủ yếu + Quan sát hình 8.2 SGK cho biết có đặc điểm thích nghi với chức quang hợp? - HS: Nghiên cứu thông tin SGK trả lời - GV: Bổ sung, kết luận - GV: Vì trồng sát tường nhà hướng ngoài? - HS: Liên hệ trả lời - GV: Giới thiệu cấu tạo giải phẫu bên - GV: Lá quan thể thực vật, quan cấu tạo từ tế bào, tế bào tạo thành từ bào quan Lá thích nghi với chức quang hợp có bào quan thực chức quang hợp + Dựa vào kiến thức học lớp 10 cho biết bào quan thục vật thực chức quang hợp? + Nêu cấu trúc chức bào quan đó? - HS: Dựa vào hình 8.3 SGK nhớ lại kiến thức cũ để trả lời - GV kết luận: Cấu trúc lục lạp phù hợp với chức quang hợp - GV: Trên màng tilacoit có sắc tố quang hợp, thực vật có sắc tố nào? - HS: Nghiên cứu thông tin SGK trả lời - GV: Lá có màu gì? Tại có màu xanh? - HS: Liên hệ thực tế, dựa vào kiến thức SGK trả lời + Lá có màu xanh có diệp lục, hấp thụ ánh sáng tia sáng màu lục không hấp thụ phản chiếu vào mắt ta làm ta thấy có màu lục - GV: Nhóm sắc tố phụ làm thực vật có màu sắc nào? - HS: Đỏ, da cam, vàng - GV: Trong nhóm sắc tố nhóm làm nhiệm vụ chuyển hóa ánh sáng, nhóm sắc tố làm nhiệm vụ hấp thụ ánh sáng? - HS: Nghiên cứu thông tin SGK trả lời - GV: Cho biết sơ đồ hấp thu truyền lượng sắc tố - HS: Dựa vào sơ đồ SGK - GV: Những thực vật xake, phong có màu vàng đỏ Vậy có quang hợp không? - HS: Dựa vào kiến thức trả lời - GV bổ sung: Trên thực tế, màu đỏ có chất diệp lục Lá màu đỏ chứa hoa tố màu đỏ, màu sắc đẹp che lấp chất diệp lục màu Hình thái thích nghi với chức quang hợp + Phiến : rộng: tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng mỏng: thuận lợi cho khí khuếch tán vào dễ dàng + lớp biểu bì dưới, mô xốp chứa nhiều khí khổng: giúp CO2 khuếch tán vào bên đến lục lạp + lớp biểu bì , mô giậu chứa nhiều lục lạp: trực tiếp hấp thụ nhiều lượng ánh sáng + Hệ gân lá: dẫn nước muối khoáng đến tế bào để thực quang hợp dẫn sản phẩm quang hợp đến nơi cần Lục lạp bào quan quang hợp - Màng tilacôit chứa hệ sắc tố quang hợp (nơi xảy phản ứng pha sáng) - Xoang tilacôit chứa bể chứa H + nơi diễn phản ứng quang phân li nước, tổng hợp ATP - Chất chứa enzim tham gia phản ứng tối Hệ sắc tố quang hợp - Thành phần hệ sắc tố: bao gồm diệp lục, carôtenôit, - Vai trò hệ sắc tố: + Chất diệp lục : hấp thụ chuyển hoá lượng quang thành hoá ATP NADPH + Carôtenôit (carôten xantophin): hấp thụ chuyển lượng quang cho diệp lục theo sơ đồ: carôtenôit → diệp lục b → diệp lục a → diệp lục a trung tâm * Lưu ý: diệp lục a (P680 P700) trung tâm phảm ứng trực tiếp tham gia vào chuyển hoá lượng xanh, khiến cho người nghĩ màu đỏ chất diệp lục Muốn chứng minh màu đỏ chứa chất diệp lục, bạn phải làm thí nghiệm nhỏ: đun nước sôi rõ Vì hoa tố dễ phân giải nước, chất diệp lục ngược lại Trong nước sôi, hoa tố dễ bị phân giải chất diệp lục giữ lại lá, luộc từ đỏ thành xanh, điều chứng minh đỏ có chất diệp lục - đồng thời chứng minh màu đỏ có khả quang hợp + Caroten hấp thụ màu xanh dương xanh ngọc - GV: Rất nhiều loài cỏ khác, trước chúng “mặc” quần áo xanh mầm hay non nhiều mang chút sắc đỏ Đặc điểm chứng minh điều gì? - HS: Trong lá, thân non có sắc tố phụ, hệ sắc tố cần phải có thời gian hình thành Củng cố - Dặn dò - Làm tập SGK Đọc mục ghi nhớ - Trả lời câu hỏi SGK – 39 - Đọc mục " Em có biết" - Đọc trước – Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM V RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG Ngày………………………… Tổ chuyên môn kí duyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 8 quang hop o thuc vat, Bai 8 quang hop o thuc vat, Bai 8 quang hop o thuc vat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay