Hydroclorua và axit clohydric và muối clorua

28 206 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:06

BÀI 23: HIĐRO CLORUA- AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử Tính chất AXIT CLOHIĐRIC Tính chất vật lí Tính chất hóa học Ứng dụng Điều chế III CỦNG CỐ CẤU TẠO PHÂN TỬ Mời bạn xem mô phỏng: HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử Tính chất AXIT CLOHIĐRIC Tính chất vật lí Tính chất hóa học Ứng dụng Điều chế III CỦNG CỐ Công thức electron: Công thức cấu tạo : H – Cl Hợp chất cộng hóa trị, phân tử có cực Cấu Tạo Phân Tử 1+ 17+ TÍNH CHẤT HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử Tính chất Là khí không màu  Nặng không khí (~1,26 lần) AXIT CLOHIĐRIC Hít phải nhiều gây viêm đường hô hấp Tính chất vật lí Tính chất hóa học Ứng dụng  Tan nhiều nước (1V nước hòa tan ~ 500V khí HCl) => Dung dịch axit HCl Điều chế III CỦNG CỐ Mời bạn xem mô sau: Tính tan khí HCl nước HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử Tính chất AXIT CLOHIĐRIC Tính chất vật lí Tính chất hóa học Ứng dụng Điều chế III CỦNG CỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử Tính chất Là chất lỏng không màu  Tan nhiều nước  Nồng độ bão hòa ~37%  Bốc khói không khí ẩm  AXIT CLOHIĐRIC Tính chất vật lí Tính chất hóa học Ứng dụng Điều chế III CỦNG CỐ Dung dịch HCl “bốc khói” Vì khí ẩm khí saokhông dd axit HCl thoát tạo với nước không khí thành HCl bốc khói hạt dung dịch nhỏ sương mù.không khí ẩm? HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử Tính chất HIDRO CLORUA Tính chất vật lí Tính chất hóa học Ứng dụng Điều chế III CỦNG CỐ ĐIỀU CHẾ HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử  Trong phòng thí nghiệm: Tính chất  Mời bạn xem mô AXIT CLOHIĐRIC Tính chất vật lí Tính chất hóa học - PTPU: NaClrắn + H2SO4đặc  NaHSO4 + HCl↑ 2NaClrắn + H2SO4đặc  Na2SO4 + 2HCl↑ Ứng dụng Điều chế III CỦNG CỐ - Sau hòa tan HCl vào nước cất ĐIỀU CHẾ (tt) HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử Tính chất AXIT CLOHIĐRIC Tính chất vật lí Tính chất hóa học Ứng dụng Điều chế III CỦNG CỐ  Trong công nghiệp Phương pháp tổng hợp: Mời bạn xem mô sau: Yêu cầu Tại phải sử dụng - Phảnnguyên ứng hóa học xảy tắc ngược  2HCl (xảy tháp 1) -H2 + Cl2 trình dòng?sản xuất Vì nguyên tắc ngược dòng khí từ lên , xảy đâu? chất từ trênhấp xuống tăngtháp diện2 tích - Khílỏng HCl-phun nước thụ để ởthụ hai Khí HCl hấp tiếp tăngtắc hiệu suất dòng phản ứngthu tăng giá theoxúc, nguyên đâu ngược theo nguyênđể tắc dd thành phẩm HCl sản nào? Tháp hấp thụ Tháp tổng hợp T2 Tháp hấp thụ T3 H2O T1 Dd HCl loãng Khí HCl H2 Khí HCl Khí thoát Dd HCl loãng Cl2 Dd HCl đặc SƠ ĐỒ THIẾT BỊ SẢN XUẤT AXIT CLOHIDRIC TRONG HIDRO CLORUA Cấu tạo phân tử Tính chất AXIT CLOHIĐRIC Tính chất vật lí Tính chất hóa học Ứng dụng Điều chế III CỦNG CỐ Mendeleev Câu 1: Cho chất sau: H2SO4 (đặc), NaCl (rắn), nước Viết PTHH phản ứng điều chế hidro clorua (các điều kiện có đủ)? 10 15 14 13 12 11 345789126 Đáp án: < 250o C NaCl + H SO4   → NaHSO4 + HCl ↑ ≥ 400o C NaCl + H SO4   → Na2 SO4 + HCl ↑ dpdd co mang ngan NaCl + H 2O  → NaOH + H ↑ + Cl2 ↑ to H + Cl2 → HCl ↑ Câu 2: Hỗn hợp thể tích HCl đặc thể tích HNO3 đặc gọi gì? 10 15 14 13 12 11 345789126 Đáp án: Nước cường toan Câu 3: Nước 00C bị đóng băng Tại Bắc Cực, bên lớp băng nước? 13 11 10 15 14 12 734518962 Đáp án: Nước đóng băng 0oC với áp suất khí Bên lớp băng áp suất không atm nên nước không bị đông lại Dặn Dò Làm tập 2,3,5,6,trong sách giáo khoa tìm tập sách nâng cao để làm thêm Chuẩn bị cho buổi học hôm sau học thuộc cũ trước đến lớp CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
- Xem thêm -

Xem thêm: Hydroclorua và axit clohydric và muối clorua, Hydroclorua và axit clohydric và muối clorua, Hydroclorua và axit clohydric và muối clorua, Câu 1: Cho các chất sau: H2SO4 (đặc), NaCl (rắn), nước. Viết PTHH của các phản ứng điều chế hidro clorua (các điều kiện có đủ)?, Đáp án: Nước đóng băng ở 0oC chỉ đúng với áp suất khí quyển. Bên dưới lớp băng áp suất không còn là 1 atm nữa nên nước không bị đông lại.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay