Hydroclorua và axit clohydric và muối clorua

34 207 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:04

Kiểm tra cũ Hoàn thành phương trình phản ứng sau: H2 + Cl2 → … Na + Cl2 → … Fe + Cl2 → … Cl2 + H2O → … MnO2 + HCl → … Đáp án H2 + Cl2 → 2HCl 2Na + Cl2 → 2NaCl 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Cl2 + H2O MnO2 + HCl → HCl + HClO → MnCl2 + Cl2 + 2H2O Bài 23: Axit clohiđric có đầy đủ tính chất hóa học chung axit không? Nó có tính chất khác với axit khác? Nhận biết ion clorua cách nào? I.HIĐRÔCLORUA Cấu tạo phân tử Hãy trình bày trình hình thành phân tử hiđrôclorua? H Kí hiệu: H-Cl Liên kết cộng hóa trị phân cực Cl Tính chất Tính tỉ khối hiđrôclorua so với không khí: dHCl/KK = 1,26 Khí hiđrôclorua nặng không khí Chúng ta quan sát thí nghiệm sau đưa kết luận tính chất khí hiđrôclorua Tại nước lại phun lên đổi màu? Khí Hidroclorua Nước có pha quỳ tím THÍ NGHIỆM: KHÍ HIĐRÔ CLORUA TAN TRONG NƯỚC Nước phun lên khí hiđrôclorua tan nhiều nước, áp suất khí đẩy nước từ chậu vào thay chỗ mà phân tử hiđrôclorua tan Khí hiđrôclorua tan nước tạo thành axit clohiđric làm cho quì tím chuyển sang màu đỏ khí hiđrôclorua có vài tính chất khác với axit clohiđric không làm đổi màu quì tím, không tác dụng với đá vôi II AXIT CLOHIĐRIC Tính chất vật lí Khí hiđrôclorua tan nước tạo thành axit clohiđric Là chất lỏng , không màu, mùi xốc o Dung dịch đặc 20 C 37% D= 1.19 g/cm Dung dịch HCl đặc “bốc khói” không khí ẩm Tính chất hóa học Phiếu học tập số 1: Trình bày tính chất chung axit? Tác dụng với: + Kim loại đứng trước hiđrô dãy hoạt động hóa học + Oxit bazơ + Bazơ + Muối axit yếu Hãy chứng minh axit clohđric có đầy đủ tính chất chung axit Tháp hấp thụ Tháp tổng hợp T2 Tháp hấp thụ T3 H2O T1 Dd HCl loãng Khí HCl H2 Khí HCl Khí thoát Dd HCl loãng Cl2 Dd HCl đặc SƠ ĐỒ THIẾT BỊ SẢN XUẤT AXIT CLOHIDRIC TRONG CN KCl Làm phân bón (phân kali) ZnCl2 Ứng dụng muối clorua AlCl3 BaCl2 NaCl Làm chất diệt khuẩn, chống mục cho gỗ Làm chất xúc tác tổng hợp hữu Làm thuốc trừ sâu Làm muối ăn, nguyên liệu điều chế Cl2, H2, NaOH nước Gia-ven III MUỐI CLORUA VÀ CÁCH NHẬN BIẾT ION CLORUA Một số muối clorua Muối axit clohiđric gọi muối clorua, đa số tan nhiều nước trừ AgCl, CuCl, PbCl2 Một số muối quan trọng: KCl, ZnCl2, AlCl3, NaCl Quan trọng là: NaCl dùng làm muối ăn, điều chế Cl2, H2, NaOH, … BÀI 23: HIDRO ClORUA AXIT ClOHIDRIC VÀ MUỐI ClORUA III MUỐI ClORUA VÀ NHẬN BIẾT ION ClORUA Một số muối clorua a Khái niệm - Tính tan - Muối clorua muối axit clohidric - Đa số muối clorua tan nhiều nước, trừ AgCl (không tan) CuCl, PbCl2 (ít tan) Nhận biết ion clorua Phiếu học tâp số 2: Hãy phân biệt dung dịch sau: NaCl, HCl, HNO3, KNO3 Vậy: Ta dùng thuốc thử AgNO3 để nhận biết ion clorua NaCl, HCl, HNO3, KNO3 Qùi tím Quì không đổi màu NaCl, KNO3 dd AgNO3 AgCl↓ trắng Không có kết tủa Quì đổi màu đỏ HCl, HNO3 dd AgNO3 AgCl ↓ trắng Không có kết tủa • Vậy ta dùng thuốc thử AgNO3 để nhận biết ion clorua Bài tập phản ứng sau Hoàn thành chuổi (1) (3) (4) MnO2 → Cl2 → NaCl → HCl → AgCl↓ (2) MnO2 + 4HCl 2Na + Cl2 t0  → t0  → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O 2NaCl < 2500 C → NaHSO4 + HCl NaCl + H2SO4  HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3 Phiếu học tập số 3: Axit HCl tác dụng với chất sau đây: a CaCO3, Fe, Cu, NaOH b BaSO4, CuO, KOH, Mg c Fe , Ag, CuO, CaCO3 d Mg, KOH, CaCO3,CuO Thuốc thử dùng để nhận biết ion clorua: a AgNO3 c Zn(NO3)2 NaCl d NaNO3 Phương trình thể tính khử axit HCl: a b c MnO2 + 4HClđ → MnCl2 + 2H2O + Cl2 NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl Mg + HCl → MgCl2 + H2↑ 4.Phương trình dùng để điều chế axit HCl công nghiệp: a NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl b H2 + Cl2 → 2HCl Câu 2: Cho 20 g hỗn hợp bột Fe Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có g khí H2 bay Khối lượng muối clorua tạo dung dịch gam ? A 55,5 55,5 gg A C 40,5 40,5 gg C B 65,5 65,5 gg B D 45,5 45,5 gg D CÁC EM VỀ HỌC BÀI LÀM TẤT CẢ CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA
- Xem thêm -

Xem thêm: Hydroclorua và axit clohydric và muối clorua, Hydroclorua và axit clohydric và muối clorua, Hydroclorua và axit clohydric và muối clorua, Tính chất hóa học, Nhận biết ion clorua

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay