Công nghệ sản xuất muối vô cơ

25 229 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 08:39

Trường Đại Học Thủ Dầu Một Khoa Khoa Học Tự Nhiện ĐỀ TÀI NHÓM VŨ DUY HẢI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MUỐI VÔ CƠ LÊ TRÚC HOÀ CHỦ ĐỀ: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MUỐI VÔ CƠ Nội dung GIỚI THIỆU CHUNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MUỐI VÔ CƠ I GIỚI THIỆU CHUNG Hiện muối vô sử dụng rộng rãi công nghiệp, nông nghiệp tiêu dùng Những loại muối dùng nhiều hợp chất natri, kali, photphop, nito,nhôm, sắt, đồng, lưu huỳnh, clo, flo, crom, bari, I GIỚI THIỆU CHUNG Phân loại Theo xuất xứ: Tự nhiên Tổng hợp Theo thành phần:  Muối natri  Muối photpho  Muối kali  Muối nitơ Theo phương pháp sản xuất Theo nguyên tắc sử dụng II CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MUỐI VÔ CƠ (NaCl, KCl) Công nghệ khai thác tinh chế Công nghệ hóa học Công nghệ điện hóa CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ TINH CHẾ CÁC MUỐI Việc khai thác tinh chế muối tan chủ yếu dựa vào độ tan chúng nhiệt độ khác Công thức 20 40 60 80 100 NaCl 35,7 36,0 36,6 37,3 38,4 39,8 Na2SO4.10H2O Na2SO4 5,0 - 19, - 48,8 45,3 43,7 42,5 NaNO3 73 88 104 124 148 180 Na2CO3.10H2O Na2CO3 7,0 - 21,5 - 48,5 46,4 45,8 45,5 KCl 27,6 34,0 43,8 53,2 63,6 78,6 K2SO4 7,35 11,11 14,76 18,17 21,4 24,1 KNO3 13,3 31,6 63,9 110,0 169 246 KAl(SO4)2.12H2O 3,0 5,9 11,7 24,8 71,0 154,0 MgCl2.6H2O 52,8 54,5 57,5 61,0 66,0 73,0 MgSO4.7H2O MgSO4.6H2O MgSO4.H2O 22,0 - 35,5 44,5 - 45,6 47,8 - 55,0 - 64,2 62,9 68,3  Là chất rắn kết tinh màu trắng, không mùi  Tan tốt nước 1.1 Trạng thái tự nhiên tình chất vật lý  Nhiệt nóng cao  Nặng nước độ chảy 1.2 Cấu trúc phân tử Có cấu tạo mạng tinh thể phân tử Có cấu trúc cân đối lập phương 1.3 Khai thác tinh chế muối NaCl Khai thác muối NaCl từ nước biển Khai thác tinh chế muối ăn từ mỏ muối Những ứng dụng muối ăn 1.1.1 Khai thác muối NaCl từ nước biển • Nguyên tắc:Công nghệ sản xuất làm bay nước tự nhiên nước biển để thu muối Cách tiến hành: Muốn có sản phẩm NaCl hơn, người ta tiến hành tinh chế lại muối theo sơ đồ: H2O NaCl nguyên liệu Hòa tan bão hòa Na2CO3 MaCO3 Lọc bỏ kết tủa Lọc bỏ chất học Tạp chất BaCl2 Kết tủa cacbonat kiềm thổ Kết tủa sunfua Sản phẩm NaCl tinh khiết Kết tinh muối tinh khiết HCl Trung hòa cacbonat Nước BaSO4 1.1.2 Khai thác tinh chế muối ăn từ mỏ muối Hồ nước mặn Các vùng biển bị cô lập 1.1.3 Những ứng dụng muối ăn Mỏ muối nước biển Dùng trực tiếp - Ăn uống, thực phẩm - Thức ăn gia súc - Chất bảo quản - Hỗn hợp lạnh NaCl rắn dung dịch Công nghiệp hóa học Điện phân dung dịch Điện phân muối nóng chảy Cacbonat hóa Chuyển hóa với ion SO42- Cl2 H2 NaOH Cl2 Na Soda Na2SO4 1.2 Khai thác chế biến muối KCl Tinh chế KCl việc tách khỏi NaCl Độ tan muối KCl NaCl theo nhiệt độ Muối Độ tan theo nhiệt độ (g 100g nước); 0C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KCl 27,6 31,0 34,0 37,0 40,0 42,6 45,5 48,1 51,1 54,0 56,7 NaCl 35,7 35,8 36,0 36,3 36,6 37,0 37,3 37,8 38,4 39,0 39,8 Độ tan NaCl tăng khoảng 11% nhiệt độ tăng 100oC; độ tan KCl tăng tới 105% Như để tách KCl khỏi NaCl ta sử dụng hữu hiệu yếu tố nhiệt độ hiệu ứng tích số ion chu trình hòa tan kết tinh muối Sylvinic khoáng Nghiền quặng Hòa tan 1150C Đun nóng nước lên đến 1150C Lọc loại cặn NaCl 900C Lọc tách tinh thể KCl 300C Hạ nhiệt độ, kết tinh KCl xuống 300C Sấy khô đóng gói sản phẩm Sơ đồ lưu trình sản xuất muối KCl từ sylvinit Cặn bẩn muối NaCl Ứng dụng muối KCl 1.3 Khai thác, sản xuất ứng dụng muối bari sunfat  Bari sunfat tự nhiên tồn chủ yếu dạng khoáng vật baryt  Muối bari tan độc với người động vật độc gấp nhiều lần so với chì  Bari sunfar tinh khiết không tan nước axit kiềm nên không gây độc Ứng dụng bari sunfat Hợp chất Bari Nghiền, tuyển Baryt Than, nhiệt BaSO4 bột khô Phân cấp Phụ gia dung dịch khoan BaS H2O + O2 Na2SO4 HCl BaCl2 BaCO3 ZnSO4 HCl BaO SO42O2 H2O BaO2 Ba(NO3)2 H2O2 Ba(OH)2 ZnCl Lithopen ZnS + BaSO4 H2SO4 axit Các hợp chất chứa bari BaSO4 Blane fixe Tài liệu tham khảo Tài liệu công nghệ hóa học vô (Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển) Tài liệu kỹ thuật hóa học đại cương (T.s Nguyễn Thị Dịu Vân) Tham khảo địa trang web: http://en.wikipedia.org L/O/G/O Thank you for listening www.trungtamtinhoc.edu.vn 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ sản xuất muối vô cơ, Công nghệ sản xuất muối vô cơ, Công nghệ sản xuất muối vô cơ, CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ TINH CHẾ CÁC MUỐI., 3 Khai thác và tinh chế muối NaCl., 2 Khai thác và chế biến muối KCl.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay