Giáo án lịch sử lớp 11

157 310 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 08:26

Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB Phần LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Tiếp theo) Chương I CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA –TINH (TỪ ĐẦU THẾ KĨ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KĨ XX) Bài NHẬT BẢN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Sau học xong học, yêu cầu HS cần: - Hiểu rõ cải cách tiến Thiên hoàng Minh Trị năm 1868 - Thấy sách xâm lược giới thống trị Nhật Bản đấu tranh giai cấp vô sản cuối kỷ XIX đầu kỉ XX Tư tưởng - Giúp HS nhận thức rõ vai trò ý nghĩa sách cải cách tiến phát triển xã hội, đồng thời giải thích chiến tranh thường gắn liền với chủ nghĩa đế quốc Kỹ - Giúp HS nắm vững khái niệm “ Cải cách”, biết sử dụng đồ để trình bày kiện có liên quan đến học Rèn kỹ quan sát tranh ảnh tư liệu rút nhận xét đánh giá II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC - Lược đồ bành trướng đế quốc Nhật cuối kỉ XIX - đầu kỉ XX, đồ giới - Tranh ảnh nước Nhật đầu kỉ XX III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Giới thiệu khái quát chương trình lịch sử lớp 11 - Chương trình Lịch sử lớp 11 bao gồm phần: + Lịch sử giới cận đại phần + Lịch sử giới đại từ 1917 – 1945 + Lịch sử Việt Nam từ 1858 – 1918 Dẫn dắt vào Cuối kĩ XIX đầu kỉ XX hầu châu Á tình trạng chế độ phong kiến khủng hoảng suy yếu, bị đế quốc phương Tây xâm lược, cuối trở thành thuộc địa chủ nghĩa thực dân Trong bối cảnh chung Nhật Bản giữ độc lập phát triển nhanh chóng kinh tế, trở thành nước đế quốc châu Á bối cảnh chung châu Á, Nhật Bản thoát khỏi xâm lược nước phương Tây, trở thành cường quốc đế quốc? Để hiểu vấn đề này, tìm hiểu : Nhật Bản -1- Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB Tổ chức hoạt động học lớp Hoạt động GV HS Kiến thức HS cần nắm Hoạt động 1: Cả lớp Nhật Bản từ đầu kỉ XIX đến GV: Sử dụng đồ giới, giới thiệu vị trí Nhật trước năm 1868 Bản: quần đảo Đông Bắc Á, trải dài theo hình cánh cung bao gồm đảo lớn nhỏ có đảo lớn Honsu, Hokaiđo, Kyusu Sikôku Nhật Bản nằm vùng biển Nhật Bản Nam Thái Bình Dương, phía đông giáp Bắc Á Nam Triều Tiên diện tích khoảng 374.000 km2 Vào dầu kỷ XIX, chế độ  - Đầu kỉ XIX chế độ Mạc phong kiến Nhật Bản khủng hoảng suy yếu phủ Nhật Bản đứng đầu Tướng quân (Sô- gun) làm vào khủng hoảng suy yếu - GV giải thích chế độ Mạc phủ: Ở Nhật Bản nhà vua tôn Thiên hoàng, có vị trí tối cao song quyền hành thực tế nằm tay Tướng quân (Sô –gun) đóng Phủ Chúa - Mạc phủ Năm 1603 dòng họ Tô - kư - ga - oa nắm chức vụ tướng quân thời kỳ Nhật Bản gọi chế độ Mạc phủ Tô - kư - ga – oa lâm vào tình trạng khủng hoảng suy yếu - GV tiếp tục yêu cầu HS theo dõi SGK, tìm biểu suy yếu kinh tế, trị, xã hội, Nhật Bản từ đầu kỉ XIX đến trước 1868 - GV nhận xét, kết luận + Kinh tế: Nền nông nghiệp dựa quan hệ sản * Kinh tế: xuất phong kiến lạc hậu, tô thuế nặng nề (chiếm khoảng - Nông nghiệp lạc hậu, tô thuế 50% hoa lợi), tình trạng mùa đói thường nặng nề, mùa đói xuyên xảy Trong thành thị, hải cảng, thường xuyên kinh tế hàng hóa phát triển, công trường thủ công xuất - Công nghiệp: kinh tế hàng hóa ngày nhiều, mầm mống kinh tế tư phát phát triển, công trường thủ công triển nhanh chóng xuất ngày nhiều, kinh điều chứng tỏ quan hệ sản xuất phong kiến suy yếu lỗi tế tư phát triển nhanh thời chóng + Về xã hội: Tầng lớp tư sản thương nghiệp tư sản * Xã hội: lên mâu thuẫn công nghiệp ngày giàu có, song họ lại nông dân, tư sản thị dân với chế quyền lực trị, thường bị giai cấp thống trị độ phong kiến lạc hậu phong kiến kìm hãm Giai cấp tư sản non yếu không đủ sức xóa bỏ chế độ phong kiến Nông dân thị dân đối tượng bị phong kiến bóc lột  mâu thuẫn nông dân tư sản, thị dân với chế độ phong kiến + Về trị: Nhà vua tôn vinh Thiên Hoàng, có vị * Chính trị: Nổi lên mâu thuẫn trí tối cao quyền hành thực tế thuộc Tướng quân Thiên hoàng Tướng -2- Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB (dòng họ Tô-kư-ga-oa) đóng phủ chúa - Mạc phủ Như quân trị lên mâu thuẫn Thiên Hoàng lực Tướng quân - GV:Sự suy yếu Nhật Bản đầu kỉ XIX bối cảnh giới lúc dẫn đến hậu nghiêm trọng gì? - HS Nhớ lại bối cảnh lịch sử giới đầu kỉ XIX - GV dẫn dắt: Giữa lúc Nhật Bản suy yếu nước tư - Giữa lúc Nhật Bản khủng hoảng Âu – Mĩ tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản suy yếu, nước tư Âu Mĩ tìm cách xâm nhập - HS nghe ghi - GV yêu cầu HS theo dõi SGK trình nước tư xâm nhập vào Nhật Bản hậu - HS theo dõi SGK theo yêu cầu GV - GV kết luận: Đi đầu trình xâm lược Mĩ: + Đi đầu Mĩ dùng vũ lực buộc năm 1853 đô đốc Pe - ri đưa hạm đội Mĩ dùng vũ Nhật Bản “mở cửa” sau Anh, lực quân buộc Mạc phủ phải mở hai cửa biển Si-môPháp, Nga, Đức ép Nhật da Ha-kô-đa-tê cho Mĩ vào buôn bán Các nước ký Hiệp ước bất bình đẳng Anh, Pháp, Nga, Đức thấy đưa ép Mạc + Trước nguy bị xâm lược phủ ký Hiệp ước Bất bình đẳng Nhật Bản đứng Nhật Bản phải lựa chọn trước nguy bị xâm lược Trong bối cảnh Trung hai đường là: bảo thủ Quốc - Việt Nam chọn đường bảo thủ, đóng trì chế độ phong kiến lạc cửa Nhật Bản họ lựa chọn đường nào? Bảo hậu, cải cách thủ hay cải cách? - GV Giảng bài: Việc Mạc phủ ký với nước Cuộc Duy tân Minh Trị Hiệp ướt bất bình đẳng làm cho tầng lớp xã hội phản ứng mạnh mẽ, phong trào đấu tranh chống Sôgun nổ sôi vào năm 60 kỉ XIX làm sụp đổ chế độ Mạc phủ Tháng 1/1868 chế độ Mạc Phủ sụp đổ Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) trở lại nằm Tháng 01/1868 Sô-gun bị lật đổ quyền thực cải cách nhiều lĩnh vực xã Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) hội nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng đất trở lại nắm quyền thực nước phong kiến lạc hậu loạt cải cách; - GV thuyết trình Thiên hoàng Minh Trị hướng dẫn HS quan sát ảnh SGK Tháng 12/1866 Thiên hoàng Kô-mây qua đời Mút-xu-hi-tô (15 tuổi) lên làm vua hiệu Minh Trị, ông vua tân, ông chủ trương nắm lại quyền lực tiến hành cải cách Ngày 3/1/1868 Thiên hoàng Minh Trị thành lập phủ mới, chấm dứt thời kỳ thống trị dòng họ Tô-kư-gaoa thực cải cách - GV yêu cầu HS theo dõi SGK sách cải cách Thiên hoàng lĩnh vực: trị, kinh -3- Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB tế, quân sự, văn hóa giáo dục yêu cầu HS theo dõi để thấy nội dung mục tiêu cải cách - HS theo dõi SGK theo hướng dẫn GV phát biểu - GV nhận xét, kết luận: +Về trị: Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ lỗi thời lạc hậu, thành lập phủ mới, thực thành lập phủ mới, thực quyền bình đẳng công dân, ban bố quyền lợi tự buôn bán lại + Về kinh tế: Thi hành sách thống tiền tệ, thị trường, xóa bỏ độc quyền ruộng đất giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư chủ nghĩa nông thôn, xây dựng sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc  xóa bỏ độc quyền ruộng đất phong kiến, xây dựng kinh tế theo hướng tư chủ nghĩa + Về quân sự: Quân đội tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ quân thay cho chế độ trưng binh việc đóng tầu chiến trọng phát triển, tiến hành sản xuất vũ khí, đạn mời chuyên gia quân nước  mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội mạnh, trang bị đại giống quân đội phương Tây + Về văn hóa – giáo dục: thi hành sách giáo dục bắt buộc, trọng nội dung khoa học, kỹ thuật chương trình giảng dạy, cữ HS giỏi du học phương Tây - HS nghe, ghi chép: - GV đặt câu hỏi: Căn vào nội dung cải cách em rút tính chất, ý nghĩa Duy tân Minh Trị? - GV gợi ý: vào mục đích cải cách, hướng cải cách, người thực cải cách rút kết luận - GV kết luận:Mục đích cải cách nhằm đưa nước Nhật thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, phát triển đất nước theo hướng tư chủ nghĩa, song người thực cải cách lại ông vua phong kiến Vì vậy, cải cách mang tính chất cách mạng tư sản, có ý nghĩa mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Nhật - GV hướng dẫn HS so sánh cải cách Minh Trị với cách mạng tư sản học cải cách Minh Trị -4- + Về trị Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập phủ mới, thực bình đẳng ban bố quyền tự + Về kinh tế: xóa bỏ độc quyền ruộng đất phong kiến thực cải cách theo hướng tư chủ nghĩa + Về quân sự: tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược + Giáo dục: trọng nội dung khoa học- kỹ thuật Cử HS giỏi du học phương Tây * Tính chất – ý nghĩa: Cải cách Minh Trị mang tính chất cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Nhật Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB phát huy có tác dụng mạnh mẽ cuối kỉ XIX đưa nước Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân Nhật chuyển sang giai - GV hỏi: Em nhắc lại đặc điểm chung đoạn đế quốc chủ nghĩa chủ nghĩa đế quốc? - HS nhớ lại kiến thức học từ lớp 10 để trả lời - GV nhận xét nhắc lại: + Hình thành tổ chức độc quyền + Có kết hợp tư ngân hàng với tư công nghiệp tạo nên tầng lớp tư tài + Xuất tư đẩy mạnh + Đẩy mạnh xâm lược tranh giành thuộc địa + Mâu thuẫn vốn có chủ nghĩa tư trở nên sâu sắc - GV yêu cầu HS liên hệ với tình hình Nhật Bản cuối kỉ XIX để thấy Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa nào, có xuất đặc điểm chủ nghĩa đế quốc không + Các công ty độc quyền Nhật xuất nào? Có vai trò gì? + Nhật Bản có thực sách bành trướng tranh giành thuộc địa không? + Mâu thuẫn xã hội Nhật biểu nào? - HS theo dõi SGK theo gợi ý GV - GV nhận xét, kết luận: + Trong 30 năm cuối kỉ XIX, chủ nghĩa tư phát - Trong 30 năm cuối kỉ XIX triển nhanh chóng Nhật trình công nghiệp hóa trình tập trung công kéo theo tập trung công nghiệp, thương nghiệp nghiệp, thương nghiệp với ngân ngân hàng Nhiều công ty độc quyền xuất hành đưa đến đời Mit-xưi, Mit-su-bi-si có khả chi phối lũng đoạn công ty độc quyền, Mít-xưi, kinh tế lẫn trị Nhật Bản Mit-su-bi-si chi phối đời sống kinh tế, trị Nhật Bản Gv minh họa qua hình ảnh công ty Mit-xưi: “Anh đến Nhật tàu thủy hãng Mit-xưi, tàu chạy than đá Mit-xưi cập bến cảng Mit-xưi, sau tàu điện Mit-xưi đóng, đọc sách Mit-xưi xuất ánh sáng bóng điện Mitxưi chế tạo ” + Dựa vào tiềm lực kinh tế mạnh, Nhật Bản thực - Trong 30 năm cuối kỉ XIX sách bành trướng hiếu chiến không thua kém, Nhật đẩy mạnh sách bành nước phương Tây trướng xâm lược GV dùng lược đồ bành trướng đế quốc Nhật -5- Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB cuối kỉ XIX đầu XX để minh hoạ cho sách bành trướng Nhật: + Năm 1874 Nhật Bản xâm lược  Năm 1874 Nhật xâm lược Đài Loan Đài Loan  Năm 1894 – 1895 Nhật gây chiến với Trung Quốc để + Năm 1894-1895 chiến tranh với Trung Quốc tranh giành TRiều Tiên, uy hiếp Bắc Kinh, chiếm cửa biển Lữ Thuận, nhà Thanh phải nhượng Đài Loan Liêu Đông cho Nhật  Năm 1904-1905 Nhật gây chiến với Nga buộc Nga phải + Năm 1904-1905 chiến tranh với Nga nhường cửa biển Lữ Thuận, đảo Xa-kha-lin, thừa nhận Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên + Nhật thi hành sách đối nội phản - Chính sách đối nội: động, bóc lột nặng nề nhân dân nước, giai cấp công nhân, công nhân Nhật phải làm việc từ 12 đến 14 ngày điều kiện tồi tệ, tiền lương thấp Sự bóc lột nặng nề giới chủ dẫn đến nhiều đấu tranh công nhân (GV hướng dẫn HS đọc SGK) - GV kết luận: Nhật Bản trở thành nước đế quốc - Kết luận: Nhật Bản dã trở thành nước đế quốc Sơ kết học - Củng cố: Nhật Bản nước phong kiến lạc hậu châu Á, song thực cải cách nên không thoát khỏi thân phận thuộc địa, mà trở thành nước tư phát triển điều chứng tỏ cải cách Minh Trị sáng suốt phù hợp, tiến sáng suốt ông vua anh minh làm thay đổi vận mệnh dân tộc, đưa Nhật Bản sánh ngang với nước phương Tây trở thành đất nước có ảnh hưởng lớn đến Châu Á - Dặn dò: Học cũ, trả lời câu hỏi SGK, sưu tầm tư liệu đất nước người Ấn Độ - Bài tập: Nối thời gian với kiện cho Sự kiện Thời gian Nhật Bản chiến tranh với Đài Loan a 1901 Nhật Bản chiến tranh với Trung Quốc b 1874 Nhật Bản chiến tranh với Nga c 1894-1895 Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản thành lập d 1904-1905 Tình trạng kinh tế thành thị, hải cảng Nhật Bản từ đầu kỉ XIX nào? A Kinh tế hàng hóa phát triển B Nhiều công trường thủ công xuất C Mầm móng kinh tế tự chủ nghĩa phát triển nhanh chóng D Cả A, B, C Giai cấp Nhật Bản hình thành trở nên giàu có lại quyền lực trị? A Tư sản thương nghiệp B Tư sản công thương -6- Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB C Quý tộc D Thợ thủ công Nông dân Nhật Bản giai cấp, tầng lớp bóc lột? A Phong kiến B Tư sản thương nghiệp C Tư sản công thương -7- Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB Bài ẤN ĐỘ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Sau học xong học, yêu cầu HS cần: - Hiểu nguyên nhân phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn mạnh mẽ Ấn Độ - Hiểu rõ vai trò giai cấp tư sản Ấn Độ phong trào giải phóng dân tộc Tinh thần đấu tranh anh nông dân, công nhân binh lính Ấn Độ chống lại thực dân Anh thể rõ nét qua khởi nghĩa Xi - pay - Nắm khái niệm “châu Á thức tỉnh” phong trào giải phóng dân tộc thời kỳ đế quốc chủ nghĩa Tư tưởng - Giúp HS thấy thống trị dã man, tàn bạo chủ nghĩa đế quốc tinh thần kiên cường đấu tranh nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa đế quốc Kỹ - Rèn kỹ sử dụng lược đồ Ấn Độ để trình bày diễn biến đấu tranh tiêu biểu II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC - Lược đồ phong trào cách mạng Ấn Độ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX -Tranh ảnh đất nước Ấn Độ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX - Các nhân vật lịch sử cận đại Ấn Độ - Nhà xuất giáo dục III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Kiểm tra cũ: Câu Tại hoàn cảnh lịch sử châu Á, Nhật Bản thoát khỏi thân phận thuộc địa trở thành nước đế quốc? Câu Những kiện chứng tỏ cuối kỉ XIX Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? Dẫn dắt vào - GV giới thiệu: Năm 1498 nhà hàng hải Vasco da Game vượt mũi Hảo Vọng tìm đường biển tới tiểu lục Ấn Độ Từ nước phương Tây xâm nhập vào Ấn Độ Các nước phương Tây xâm lược Ấn Độ nào? Thực dân Anh độc chiếm thực sách thống trị đất Ấn Độ sao? Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng dân tộc Ấn Độ diễn nào? Chúng ta tìm hiểu Ấn Độ để trả lời -8- Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV HS * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân Kiến thức HS cần nắm I Tình hình Ấn Độ nửa sau kỉ XIX - GV giảng giải trình chủ nghĩa thực dân xâm lược Ấn Độ: Ấn Độ đất nước rộng lớn, giàu đẹp đa dạng điều kiện tự nhiên Trải qua nhiều kỉ dòng người du mục, thương nhân, tín đồ hành hương cố gắng vượt qua khó khăn mạo hiểm để xâm nhập vào đất nước du nhập góp phần làm nên phong phú, đa dạng văn hóa, dân tộc, ngôn ngữ Ấn Độ Sau phát kiến địa lý tìm đường biển đến Ấn Độ Vaxcô da Gâm, thực dân phương Tây tìm cách xâm - Qúa trình thực dân xâm lược nhập vào thị trường Ấn Độ Đi đầu Bồ Đào Nha Ấn Độ: đến Hà Lan, Anh, Pháp, Áo Đến đầu kỉ XVII + Từ đầu kỉ XVII chế độ nhân lúc phong kiến Ấn Độ suy yếu nước phương phong kiến Ấn Độ suy yếu  Tây sức tranh giành Ấn Độ lực mạnh nước phương Tây chủ yếu Anh Và Pháp đất Ấn Độ (từ 1746-1763) Nhờ Anh - Pháp đua xâm có ưu kinh tế hạm đội mạnh vùng biển Anh lược loại đối thủ để độc chiếm Ấn Độ đặt ách cai + Kết quả: Giữa kỉ XVII trị Ấn Độ vào kỉ XVII Anh hoàn thành xâm lược đặt ách cai trị Ấn Độ * Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy nét lớn sách cai trị thực dân Anh Ấn Độ - HS theo dõi SGK, trả lời - Chính sách cai trị thực dân - GV kết luận giảng bài, minh họa: Anh: + Về kinh tế: Thực dân Anh khai thác Ấn Độ cách + Về kinh tế: Thực dân Anh thực quy mô, sức vơ vét lương thực nguồn nguyên liệu sách vơ vét tài bóc lột nhân công rẻ mạt để thu lợi nhuận nguyên kiệt bóc lột GV minh họa: Từ 1873-1888 thương mại Anh nhân công rẻ mạt  nhằm biến Ấn Độ tăng 60% Ấn Độ phải cung cấp ngày nhiều Ấn Độ thành thị trường quan lương thực, nguyên liệu cho quốc Ở nông thôn trọng Anh quyền thực dân tăng thuế, cưỡng đoạt ruộng đất, lập đồn điền Người nông dân Ấn Độ phải chịu lĩnh canh với mức 60% hoa lợi Trong 25 năm cuối thể kỉ XIX có 18 nạn đói liên tiếp làm cho 26 triệu người chết đói GV dùng tranh minh họa cảnh người dân chết đói với việc Ấn Độ sống vùng nguyên liệu phù trú lại ăn mặc rách rưới, nước xuất gạo người dân lại thiếu ăn chết đói tỷ lệ thuận với số gạo xuất -9- Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB + Về trị - xã hội: Ngày 1/1/1877 nữ hoàng Anh + Về trị - xã hội: Chính Vic-to-ri-a tuyên bố đồng thời nữ hoàng Ấn Độ Thực phủ Anh Thiết lập chế độ cai dân Anh thực sách chia để trị, mua chuộc trị trực tiếp Ấn Độ với giai cấp thống trị xứ để làm tay sai Thực dân Anh thủ đoạn chủ yếu : chia để tuyên bố coi trọng quyền lợi, danh dự, tài sản đặc trị, mua chuộc giai cấp thống quyền quý tộc, thực chất hợp pháp hóa chế độ trị, khơi sâu thù hằn dân tộc, đẳng cấp, biến quý tộc phong kiến người xứ tôn giáo, đẳng cấp xã hội thành tay sai cho thực dân Anh, biến triều đình phong kiến Ấn Độ bù nhìn chỗ dựa cho chúng + Về văn hóa - giáo dục: Thực dân Anh thực + Về văn hóa - giáo dục: Thi sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán hành sách giáo dục ngu lạc hậu cổ xưa dân, khuyến khích tập quán lạc hậu hủ tục cổ xưa GV hỏi: Những sách thống trị thực dân Anh đưa đến hậu gì? - HS suy nghĩ trả lời - GV kết luận: nhân dân Ấn Độ bần cùng, đói khổ, thủ - Hậu công nghiệp bị suy sụp, văn minh lâu đời bị phá + Kinh tế giảm sút, bần hoại Quyền dân tộc thiêng liêng người Ấn Độ bị + Đời sống nhân dân người dân chà đạp Vì phong trào đấu tranh tầng lớp cực khổ nhân dân chống thực dân Anh, giải phóng dân tộc bùng nổ liệt, tiêu biểu khởi nghĩa Xi-pay * Hoạt động 1: lớp, cá nhân II Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) - GV giải thích khái niệm “Xi-pay”: tên gọi đơn vị binh lính người Ấn Độ quân đội thực dân Anh (nằm âm mưu dùng người xứ đánh người xứ thực dân Anh) _HS nghe, nhớ liên hệ với Việt Nam thời thuộc Pháp - GV tiếp tục hỏi: binh lính Ấn Độ nằm quân đội thực dân Anh lại đứng lên khởi nghĩa chống thực dân Anh? - HS theo dõi SGK tìm câu trả lời - GV gọi HS trả lời kết luận: binh lính Xi-pay bị sỹ quan Anh đối xử tàn tệ Lương sỹ quan Ấn 1/3 sỹ quan Anh cấp bậc, người Ấn không giữ chức vụ cao quân đội Lính Xi-pay phải sống doanh trại tồi tàn, trái ngược với cảnh sống sung túc binh lính Anh Đặc biệt sau việc xâm lược Ấn Độ hoàn thành, lính Xi-pay bị coi rẻ; tín ngưỡng dân tộc họ bị xúc phạm nghiêm trọng: họ phải dùng để xé loại giấy bọc đạn pháp tầm mỡ - 10 - Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB trận thứ hai Tây Âu, tiến vào giải phóng Pháp, Bỉ, Hà Lan chuẩn bị công nước Đức Từ tháng 1/1945, Hồng quân Liên Xô bắt đầu công Đức Mặt trận phía Đông Tháng 2/1945, Liên Xô tổ chức Hội nghị Italia nước Liên Xô, Mĩ, Anh bàn việc phân chia khu vực chiếm đóng nước Đức, châu Âu việc tổ chức lại giới sau chiến tranh Liên Xô cam kết tham gia chiến tranh chống Nhật sau nước Đức đầu hàng Cuộc công quân Đức Mặt trận phía tây quân đồng minh tháng 2/1945 Ngày 16/4/1945, Liên Xô bắt đầu công Béc-lin diễn liệt Lực lượng quân Đức Béc-lin có 50 sư đoàn với quân số triệu người, 1500 xe tăng, 3000 máy bay thành phố, chúng lập đội dân quân phòng đông 20 vạn người trang bị đầy đủ vũ khí đại Bộ tổng Tư lệnh tối cao Liên Xô huy động lực lượng phương diện quân gồm 2,5 triệu người 6.250 xe tăng, 7500 máy bay Ngày 30/4, quân đội Liên Xô chiếm phận chủ yếu toàn nhà quốc hội Đức Chiều ngày 30/4, cờ Liên Xô cắm mái nhà Quốc hội, Hít-le tự sát hầm huy Ngày 9/5/1945, nước Đức ký văn đầu hàng không điều kiện, chiến tranh chấm dứt châu Âu - Về vai trò Liên Xô nước Đồng minh Mĩ, Anh việc tiêu diệt phát xít Đức: Liên Xô Mĩ, Anh lực lượng trụ cột việc tiêu diệt phát xít Đức (lưu ý phạm vi câu hỏi tập trung vào thời gian từ 1944 - 1945) Việc Liên Xô mở công Đức mặt trận phía Đông quân Đồng minh mở công Đức mặt trận phía tây làm cho phát xít Đức bị kẹp gọng kìm, bị uy hiếp tinh thần nhanh chóng đến thất bại Liên Xô đóng vai trò lớn lao trận công phá Béc-lin, tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức huyệt cuối chúng * Nhóm 2: - Ở mặt trận Thái Bình Dương, từ năm 1944 liên quân Mĩ - Anh triển khai công đánh chiếm Miến Điện quần đảo Philíppin Quân Mĩ tăng cường uy hiếp, đánh phá thành phố lớn nước Nhật không quân Ngày 6/8/1945, Mĩ ném bom nguyên tử - 143 - Mặt trận phía Đông - Tháng 2/1945, Liên Xô tổ chức hội nghị Italia gồm nước Liên Xô, Mĩ, Anh bàn việc tổ chức lại giới sau chiến tranh - Năm 1944, Mĩ, Anh mở Mặt trận thứ hai Tây Âu bắt đầu mở tận công quân Đức Mặt trận phía tây từ tháng 2/1945 - Ngày 16/4 đến ngày 30/4/1945, Hồng quân Liên Xô công đánh bại triệu quân Đức Béclin Chủ nghĩa phát xít Đức bị tiêu diệt - Tháng 5/1945, nước Đức đầu hàng không điều kiện Chiến tranh chấm dứt châu Âu b Nhật Bản đầu hàng Chiến tranh kết thúc - Từ năm 1944, Mĩ - Anh triển khai công quân Nhật Miến Điện, Philíppin, đảo Thái Bình Dương - Mĩ tăng cường đánh phá Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB xuống thành phố Hirôsima làm vạn người thiệt mạng Ngày 8/8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật công nư vũ bão vào đạo quân Quan Đông Nhật Mãn Châu Ngày 9/8, Mĩ ném tiếp bom nguyên tử thứ hai hủy diệt thành phố Nagasaki, giết hại vạn người Ngày 15/8, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện Chiến tranh giới thứ hai kết thúc - Về vai trò Liên Xô, Mĩ, Anh việc tiêu diệt phát xít Nhật (xét phạm vi thời gian 1944 - 1945): Liên Xô, Mĩ, Anh lực lượng trụ cột, giữ vai trò định việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Nhật Cuộc công Mĩ, Anh khu vực chiếm đóng Nhật Đông Nam Á thu hẹp dần lực phát xít Nhật Việc quân Mĩ uy hiếp, đánh phá thành phố lớn Nhật không quân, đặc biệt việc Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản có tác dụng lớn việc phá hủy lực lượng phát xít Nhật vật chất lẫn tinh thần Tuy nhiên phủ nhận việc Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tội ác, reo rắc thảm họa chết chóc kinh hoàng cho nhân dân Nhật Bản Sau tiêu diệt phát xít Đức, Liên Xô thực cam kết cảu hội nghị Italia tham gia chiến tranh chống Nhật Cuộc công Liên Xô vào đạo quân Quan Đông - đạo quân chủ lực Nhật, góp phần định buộc phát xít Nhật phải đầu hàng 15/8/1945, kết thúc Chiến tranh giới thứ hai * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân GV cho HS quan sát tranh Hirôsima sau bị ném bom nguyên tử bảng so sánh chiến tranh giới - GV đưa câu hỏi: Nêu kết cục Chiến tranh giới thứ hai? Em rút học cho đấu tranh bảo vệ hòa bình giới - HS theo dõi SGK, trao đổi với GV gọi số em phát biểu suy nghĩ sau nhận xét, chốt ý + Về kết cục chiến tranh + Bài học cho đấu tranh bảo vệ hòa bình giới nay: Ngày nay, chiến tranh xung đột thường xuyên diễn nhiều khu vực khác giới Nếu chiến tranh giới thứ ba nổ ra, không gây nên thương vong tổn thất - 144 - thành phố lớn Nhật không quân Ngày 6/8/1945 9/8/1945 Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hirôsima Nagasaki giết hại hàng vạn người - Ngày 8/7, Liên Xô tuyên chiến với Nhật công đạo quân Quan Đông gồm 70 vạn quân chủ lực Nhật Mãn Châu - Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng không điều kiện Chiến tranh giới thứ hai kết thúc V Kết cục Chiến tranh giới thứ hai - Chủ nghĩa phát xít Đức - Italia - Nhật sụp đổ hoàn toàn Thắng lợi vĩ đại thuộc dân tộc giới kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít Trong đó, cường Quốc Liên Xô, Mĩ, Anh lực lượng trụ cột, giữ vai trò định Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB khổng lồ, mà chiến tranh hạt nhân dẫn đến việc tiêu diệt chủ nghĩa hủy diệt toàn nhân loại Cuộc đấu tranh bảo vệ hòa phát xít bình, chống nguy chiến tranh hạt nhân hủy diệt để - Gây hậu tổn thất nặng nề bảo vệ sống người nên văn minh nhân lịch sử nhân loại, làm loại nhiệm vụ cấp bách hàng đầu toàn thể cho 60 triệu người chết, 90 triệu người Loài người cần mau chóng tìm giải pháp người bị thương, thiệt hại vật để tháo gỡ xung đột, hạn chế tối chiến chất 4000 tỷ đô la tranh mang tính khu vực diễn có nguy - Ý nghĩa: Chiến tranh giới thứ diễn giới hai kết thúc dẫn đến biến đổi tình hình giới Sơ kết học - Củng cố: GV củng cố kiến thức cho HS cách yêu cầu em tổng hợp kiến thức học trả lời câu hỏi sau: Nguyên nhân đường dẫn tới Chiến tranh giới thứ hai? Qua diễn biến Chiến tranh giới thứ hai (từ tháng 9/1939 đến tháng 8/1945) em rút nhận xét vai trò Liên Xô đồng minh Mĩ, Anh việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Kết cục Chiến tranh giới thứ hai rút học cho thân em đấu tranh bảo vệ hòa bình giới - Dặn dò: + Tiếp tục suy nghĩ, trả lời câu hỏi + Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu có liên quan đến Chiến tranh giới thứ hai - Bài tập: Sau xé bỏ hòa ước Véc-xai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu gì? A Chuẩn bị xâm lược nước Tây Âu B Chuẩn bị đánh bại Liên Xô C Thành lập nước Đại Đức bao gồm toàn châu Âu Trong bối cảnh thái độ Liên Xô nước Đức nào? A Coi nước Đức đồng minh B Phớt lờ trước hành động nước Đức C Coi nước Đức kẻ thù nguy hiểm Liên Xô có chủ trương với nước tư khác? A Liên kết với nước tư Anh, Pháp B Đối đầu với nước tư Anh, Pháp C Hợp tác chặt chẽ với nước Anh, Pháp Nối thời gian với kiện cho Sự kiện Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ Phát xít Đức công Liên Xô - 145 - Thời gian a Ngày 9/5/1945 b Ngày 1/9/1939 Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB Chiến thắng Xtalingrát Phát xít Đức kí văn đầu hàng không điều kiện - 146 - c Ngày 22/6/1941 d Tháng 2/1943 Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Sau học xong học, yêu cầu HS cần: - Nhận thức cách hệ thống, khái quát kiện lịch sử giới 1917 - 1945 học qua chương I, chương II, chương III, chương IV - Nắm nội dung lịch sử giới đại - Nhận thức mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam thời kỳ 1917 - 1945 Tư tưởng - Khắc sâu cho HS nhận thức khách quan, khoa học kiện lịch sử học - Giáo dục cho em thái độ trân trọng tiến khoa học kỹ thuật, biết đánh giá công xây dựng CNXH vai trò Liên Xô, biết đánh giá khách quan chủ nghĩa tư bản, biết phòng ngừa ngăn chặn nguy chiến tranh giới Kỹ - Hệ thống hóa kiện lịch sử, thiết kế bảng biểu - Biết phân tích, đánh giá để lựa chọn kiện quan trọng, có tác động ảnh hưởng to lớn đến lịch sử giới II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC - Bảng niên biểu kiện cảu lịch sử giới đại (từ 1917 - 1945) - Tài liệu tham khảo có liên quan III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Dẫn dắt vào mới: Trong phần lịch sử giới đại, em tìm hiểu kiện phong phú phức tạp qua Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 công xây dựng CNXH Liên Xô (1921 - 1941); Chương II: Các nước thương binh chủ nghĩa hai chiến tranh giới (1918 - 1939); Chương III: Các nước châu Á hai chiến tranh giới (1918 - 1939); Chương IV: Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) Tổng kết lại toàn kiến thức lịch sử giới học, lựa chọn thống kê kiện quan trọng có ảnh hưởng to lớn, đồng thời nhận thức nội dung lịch sử giới đại nhiệm vụ qua học hôm Trên sở đó, em cần biết đánh giá mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam thời kỳ 1917 - 1945 Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV HS Kiến thức HS cần nắm * Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm I Những kiến thức lịch sử giới đại (1917 - - 147 - Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB 1945) - 148 - Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB - GV dẫn: Trong gần 30 năm 1917 - 1945 nhiều kiện lịch sử diễn toàn giới Trong số có kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử giới Chúng ta ôn tập kiện lịch sử theo bảng thống kê - GV vẽ bảng thống kê theo mẫu SGK lên bảng - Sau đó, GV chia lớp thành nhóm với nhiệm vụ cụ thể sau: + Nhóm 1: Thống kê kiện lịch sử nước Nga công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô 1917 - 1945 + Nhóm 2: Thống kê kiện lịch sử nước tư chủ nghĩa giai đoạn 1917 - 1945 + Nhóm 3: Thống kê kiện lịch sử diễn nước châu Á giai đoạn 1917 - 1945 Các nhóm nhận câu hỏi, thành viên củng cố lại kiến thức học, thảo luận với đưa cách kiến giải thống trình bầy giấy - Tiếp đó, GV gọi đại diện nhóm trình bày phần thống kê Nhóm khác bổ sung đóng góp ý kiến - GV nhận xét, bổ sung phần trả lời nhóm Cuối cùng, GV đưa ý kiến phản hồi cách treo lên bảng bảng thống kê kiện lịch sử giới đại 1917 1945 mà GV chuẩn bị từ trước - HS tham khảo bảng thống kê GV, đóng góp thêm ý kiến dựa vào làm sở học tập phần sau (tức Những nội dung lịch sử giới đại) Niên đại Sự kiện Diễn biến Kết quả, ý nghĩa I NƯỚC NGA (LIÊN XÔ) Tháng Cách mạng dân - Tổng bãi công trị - Lật đổ chế độ Nga hoàng 2/1917 chủ tư sản Pê-tơ-rô-grát - Hai quyền song - Khởi nghĩa vũ trang song tồn - Nga hoàng bị lật đổ - Cách mạng dân chủ tư sản kiểu Tháng Cách mạng - Chiếm vị trí then chốt - Thành lập quyền 11/1917 XHCN thủ đô Xô Viết Lê-nin đứng đầu - Chiếm cung điện Mùa Đông - Đưa giai cấp công nhân - Toàn phủ lâm nhân dân lao động Nga thời tư sản bị bắt (trừ Thủ lên làm chủ đất nước tướng Kê-ren-xki) - Là gương cổ vũ phong trào cách mạng giới theo đường cách mạng vô sản 1918 - 1920 Chống thù - Quân đội 14 nước đế quốc - Đẩy lùi công giặc câu kết với bọn phản động kẻ thù nước mở - Nhà nước Xô viết công vũ trang vào nước bảo vệ giữ vững Nga Xô viết - 149 - Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB - Thực sách cộng sản thời chiến - Trong nông nghiệp thay chế độ trưng thu lương thực thừa thu lương thực - Trong công nghiệp, tập trung khôi phục công nghiệp nặng - Trong thương nghiệp: Tự buôn bán, phát hành đồng Rup - Gồm nước Cộng hòa Xô viết Nga, Ucrâin, Bêlorutxia ngoại Cápcadơ 1921 - 1925 Chính sách kinh tế công khôi phục kinh tế Tháng 12/1922 Liên bang cộng - Tăng cường sức mạnh hòa xã hội chủ mặt để xây dựng thành nghĩa Xô viết công chủ nghĩa xã hội thành lập (Liên Xô ) Liên Xô xây Thực kế hoạch năm - Đưa Liên Xô từ nước dựng chủ nghĩa lần thứ (1928 - 1932) nông nghiệp lạc hậu thành xã hội - Kế hoạch năm lần thứ cường quốc công hai (1933 - 1937) nghiệp xã hội chủ nghĩa, có - Kế hoạch năm lần thứ văn hóa, khoa học kỹ (từ năm 1937) bị gián đoạn thuật tiên tiến vị phát xít Đức công quan trọng trường quốc 6/1941 tế Chiến tranh vệ - Giải phóng lãnh thổ Liên - La lực lượng trụ cột góp quốc vĩ đại Xô phần định việc - Giải phóng nước tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Trung Đông Âu - Bảo vệ vững tổ Quốc - Tiêu diệt phát xít Đức xã hội chủ nghĩa, tiếp tục Béclin, công đạo quân xây dựng chủ nghĩa xã hội Quan Đông Nhật Mãn Châu II CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA - Hội nghị Véc - Ký kết hòa ước - Một trật tự giới xai (1919 - 1920) Hiệp ước phân chia quyền thiết lập (trật tự Vécvà hội nghị lợi xai - Oasinhtơn) Oasinhtơn (1921 - Các nước tư thắng - Mâu thuẫn đế - 1922) trận giành nhiều lợi lộc quốc tiếp tục căng thẳng Các nước bại trận chịu nhiều điều khoản nặng nề 1925 - 1941 1941 - 1945 1919 - 1922 - 150 - - Hoàn thành công khôi phục kinh tế - Phục vụ cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội số nước Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB 1918 - 1923 Khủng hoảng - Nền kinh tế bị chiến tranh kinh tế trị tàn phá, gặp nhiều khó khăn - Chính trị - xã hội bất ổn định, cao trào cách mạng dâng cao suốt năm 1918 - 1923 - Đẩy hệ thống tư chủ nghĩa vào tình trạng không ổn định - Tạo điều kiện cho phong trào cách mạng giới phát triển mạnh, làm đời tổ chức Quốc tế Cộng sản (1919) - Các ngành công nghiệp - Tạo nên giai đoạn ổn định phát triển nhanh chóng tạm thời Chủ nghĩa tư - Là thời kỳ phồn vinh kinh tế Mĩ - Nảy sinh mầm mống dẫn - Kinh tế phát triển không tới khủng hoảng kinh tế đồng thiếu kế hoạch, thiếu điều tiết - Nổ mĩ - Tàn phá nặng nề nên kinh lan khắp giới tư tế, trị xã hội rối loạn, - Kéo dài gần năm (1929 phong trào cách mạng bùng - 1933) trầm trọng nổ năm 1932 - Các nước tư tìm lối thoát đường khác nhau: cải cách (Mĩ, Anh, Pháp), thiết lập chế độ độc tài phát xít (Đức, Italia, Nhật Bản) - Ngày 30/1/1933 Hít-le - Mở thời kỳ đen tối lên làm Thủ tướng lịch sử nước Đức Chính phủ, thiết lập chế - Báo hiệu nguy chiến độ độc tài phát xít Đức tranh giới - Thi hành sách, trị, kinh tế, đối ngoại phản động nhằm phát động chiến tranh phân chia lại giới - Thực hệ thống - Cứu chủ nghĩa tư Mĩ sách, biện pháp khỏi nguy kịch nhà nước lĩnh - Làm cho nước Mĩ trì vực KT tài chế độ dân chủ tư sản, trị xã hội không theo đường chủ nghĩa phát xít 1924 - 1929 Ổn định phát triển kinh tế 1929 - 1933 Đại khủng hoảng kinh tế 1933 Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền Đức 1933 - 1935 Chính sách (New deal) Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven - 151 - Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB Nửa cuối Hình thành - 1936 - 1937, khối phát xít năm khối đế quốc đối Đức, Italia, Nhật Bản (còn 1930 địch gọi trục tam giác - Béclin-Rôma - Tôkiô) hình thành - Khối thứ hai thành lập muộn gồm Mĩ, Anh, Pháp 1939 - 1945 Chiến tranh - Ban đầu chiến giới thứ hai tranh khối đế quốc Đức - Italia - Nhật Bản Mĩ - Anh - Pháp - Sau Liên Xô tham chiến, Mĩ, Anh nhiều nước khác đứng phía Liên Xô chống phát xít Chiến tranh giới thứ hai trở thành chiến tranh chống phát xít III CÁC NƯỚC CHÂU Á 1918 - 1923 Cao trào cách - Ngày 04/5/1919, phong trào mạng giải phóng Ngũ Tứ Trung Quốc dân tộc - Năm 1921 cách mạng Mông Cổ thắng lợi - 1918 - 1922, nhân dân Ấn Độ tăng cường đấu tranh chống thực dân Anh - Phong trào Thổ Nhỉ Kỳ, Apganitxtan, Triều Tiên 1924 - 1929 Phong trào giải - Ở Trung Quốc, năm 1924 phóng dân tộc 1927 diễn nội chiến cách tiếp tục mạnh mẽ mạng lần thứ châu Á - Ấn Độ: phong trào công nhân 1924 - 1927 Đảng Quốc đại tăng cường hoạt động - Inđônêxia: Đảng Cộng sản tích cực lãnh đạo quần chúng đấu tranh - 152 - - Quan hệ quốc tế căng thẳng, dẫn tới bùng nổ Chiến tranh giới thứ hai - Thúc đẩy phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít chiến tranh - Chủ nghĩa phát xít Đức Italia, Nhật Bản bị tiêu diệt Thắng lợi thuộc nước đồng minh chống phát xít - Mở thời kỳ phát triển hệ thống tư chủ nghĩa - Cổ vũ tinh thần đấu tranh nhân dân châu Á - Chuẩn bị cho bước phát triển giai đoạn sau - Giáng đòn mạnh mẽ vào lực thống trị Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB 1929 - 1939 Phong trào giải phóng dân tộc phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít 1939 - 1945 Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Chiến tranh giới thứ hai - Trung Quốc: Đấu tranh chống thống trị phản động Tưởng Giới Thạch kháng chiến chống phát xít Nhật xâm lược - Ấn Độ: Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh 1929 - 1932 ĐCS Ấn Độ thành lập (tháng 11/1939) - Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam đời (1930) lãnh đạo cao trào cách mạng 1930 - 1931, vận động dân chủ 1936 1939 - Inđônêxia: Thành lập Mặt trận thống chống phát xít năm 1929 - Trung Quốc: Cuộc chiến tranh chống Nhật năm (1937 - 1945) kết thúc thắng lợi - Triều Tiên: Kháng chiến làm suy yếu lực lượng phát xít Nhật chiếm đóng - Đông Nam Á: Đấu tranh mạnh mẽ chống phát xít Nhật Sau Nhật đầu hàng cách mạng nhiều nước giành thắng lợi: Việt Nam (8/1945), Lào (8/1945), Campuchia (10/1945) - Inđônêxia (8/1945) - 153 - - Tạo nên sóng cách mạng sôi nước châu Á - Tấn công mạnh mẽ vào lực đế quốc, thực dân , phát xít Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB * Hoạt động 1: Cả lớp II Những nội dung lịch - GV: Lịch sử giới đại 1917 - 1945 có sử thực hiện đại (1917 - 1945) nội dung nào? - HS theo dõi SGK trả lời: Lịch sử giới - Những tiến khoa học kt thời đại 1917 - 1945 có nội dung chính: kỳ thúc đẩy kinh tế giới Trong thời kỳ diễn chuyển biến phát triển với tốc độ cao, tạo quan trọng sản xuất vật chất nhân loại nên biến chuyển quan trọng sản xuất vật chất nhân loại Trên sở làm thay đổi đời sống trị - xã hội - văn hóa quốc gia, dân tộc toàn giới Chủ nghĩa xã hội xác lập nước đầu - Mặc dù nằm vòng vây tiên giới nằm vòng vây chủ nghĩa chủ nghĩa tư bị nước đế tư quốc công quân nhằm tiêu Phong trào cách mạng giới bước sang thời diệt (trong năm 1918 - 1920 kỳ phát triển từ sau thắng lợi Cách mạng 1941 - 1945), nhà nước chủ nghĩa tháng Mười Nga kết thúc Chiến tranh xã hội Liên Xô đứng vững giới thứ không ngừng lớn mạnh mặt, phát huy ảnh hưởng ngày sâu rộng cục diện toàn giới Chủ nghĩa tư không hệ thống - Cách mạng giới (phong trào giới trải qua bước phát triển giải phóng dân tộc, phong trào cộng thăng trầm đầy biến động sản công nhân quốc tế) phát triển sang giai đoạn với nội dung phương hướng khác trước, chuẩn bị sở cho thắng lợi thời kỳ sau Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) - Chủ nghĩa tư lâm vào số chiến tranh lớn tàn phá nặng nề khủng hoảng kinh tế - trị lịch sử nhân loại xuất chủ nghĩa phát - Để giúp HS nắm nội dung nêu xít dẫn tới Chiến tranh giới thứ trên, GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm GV chia hai bùng nổ lớp thành nhóm với nhiệm vụ cụ thể sau: + Nhóm 1: Tại thời kỳ diễn chuyển biến quan trọng sản xuất vật chất nhân loại? Sự biến chuyển diễn nào? Sự biến chuyển diễn nào, có vai trò ý nghĩa lịch sử giới? - 154 - Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB + Nhóm 2: Để thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa giới, nhân dân Liên Xô phải trải qua chặng đường cách mạng nào? Đạt thành tựu to lớn gì? Tại có thành tựu thắng lợi ấy? + Nhóm 3: Tại nói sau Cách mạng tháng Mười, cách mạng giới có bước chuyển nội dung, đường lối phương hướng phát triển? Từ 1917 - 1945, cách mạng giới trải qua giai đoạn phát triển nào? Ý nghĩa trình phát triển đó? + Nhóm 4: Vì chủ nghĩa tư lúc không hệ thống toàn giới? Từ 1917 - 1945, nước chủ nghĩa tư trải qua biến động thăng trầm nào? Có kết gì? + Nhóm 5: Tính chất Chiến tranh giới thứ hai thay đổi kể từ Liên Xô tham chiến? Liên Xô, đồng minh Mĩ, Anh, nhân dân dân tộc có vai trò việc tiêu - Chiến tranh giới thứ hai diệt chủ nghĩa phát xít, kết thúc Chiến tranh đụng đầu thử thách liệt giới thứ hai? Hậu ý nghĩa việc kết thúc hai lực tiến phản Chiến tranh giới thứ hai? động phạm vi toàn giới, - Trên sở bảng thống kê kiến thức học, kết thúc thời kỳ trước mở nhóm thảo luận, chuẩn bị nhanh phần câu hỏi thời kỳ lịch sử giới đại - GV gọi đại diện nhóm trình bày Nhóm khác bổ sung, góp ý Cuối cùng, GV nhận xét, phân tích chốt ý + Nhóm 1: Bước vào kỉ XX, đà tiến cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt thành tựu rực rờ khoa học - kỹ thuật nhiều lĩnh vực vật lí, hóa học, sinh học, khoa học trái đất , nhiều phát minh khoa học cuối kỉ XIX đầu kỉ XX đưa vào sử dụng điện tín, điện thoại, đa hàng không, điện ảnh với phim có tiếng nói phim màu Bên cạnh đó, thắng lợi Cách mạng tháng Mười mở đường cho việc xây dựng văn hóa sở tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê-nin kế thừa tinh hoa di sản văn hóa nhân loại, văn hóa Xô viết với nhiều thành tựu to lớn Những tiến khoa học - kỹ thuật văn hóa thúc đẩy kinh tế giới phát triển với tốc độ cao, tạo khối lượng cải vật chất ngày lớn tiến Sự tăng trưởng kinh tế giới làm thay đổi đời sống trị - xã hội - văn hóa quốc gia, dân tộc toàn giới - 155 - Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB + Nhóm 2: Để thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa giới, nhân dân Liên Xô phải trải qua chặng đường cách mạng khó khăn, gian khổ: Cuộc Cách mạng tháng Hai lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Nga đưa nước Nga lên đường xã hội chủ nghĩa; chiến tranh chống loạn can thiệp vũ trang 14 nước đế quốc (1918 - 1920) nhằm bảo vệ cách mạng; công xây dựng chế độ năm 1921 - 1941 dẫn đến bước đầu xây dựng móng xã hội chủ nghĩa; chiến tranh giữ nước vĩ đại 1914 - 1945 đánh bại chủ nghĩa phát xít, không bảo vệ tổ quốc chủ nghĩa mà góp phần to lớn vào nghiệp giải phóng nhân loại Chỉ thời gian ngắn, từ nước nông nghiệp lạc hậu Liên Xô vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới, có văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hàng đầu giới Trong điều kiện khó khăn, nhân dân Liên Xô đánh bại công thù địch chủ nghĩa đế quốc lực phản động luôn chiếm ưu gấp bội sức mạnh kinh tế, quân Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thành tựu thắng lợi kỳ diệu này, tính ưu việt chủ nghĩa xã hội Sự tồn phát triển nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên: Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết nét bật có ảnh hưởng tác động sâu sắc tới tiến trình lịch sử giới + Nhóm 3: Trước Cách mạng tháng Mười, cách mạng giới lâm vào tình trạng khó khăn nước tư Âu -Mĩ, phong trào công nhân bị bất đống tư tưởng, không thống đường lối, cách mạng bị chia rẽ tổ chức; nước thuộc địa phụ thuộc, phong trào giải phóng dân tộc lâm vào tình trạng khủng hoảng giai cấp lãnh đạo chưa tìm đường đưa cách mạng đến thắng lợi; phong trào công nhân nước tư để quốc phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa, phụ thuộc mối liên quan Cách mạng tháng Mười, lý luận thực tiễn thắng lợi mình, thúc đẩy dẫn tới bước chuyển biến cách mạng giới nội dung, đường lối phương hướng phát triển Ở Nhiều nước, Đảng Cộng sản đời đảm nhiệm sứ mạng lãnh đạo mà Cách mạng tháng Mười vạch ra, đường xã hội chủ nghĩa Phong trào công nhân nước tư đế quốc phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa, phụ thuộc trở nên gắn bó, phối hợp mật thiết với đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc Bước chuyển biến thúc đẩy cách mạng giới không ngừng phát triển: cao trào cách mạng 1918 - 1923; cao trao cách mạng băm khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933; phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít năm 1936 - 1939; chiến tranh chống phát xít năm 1939 - 1945 Quá trình phát triển bước tập dượt chuẩn bị sơ sở cho thắng lợi cách mạng giới năm sau Chiến tranh giới thứ hai - 156 - Giáo án Lịch Sử Lớp 11 CB + Nhóm 4: Cách mạng tháng Mười đánh đổ chủ nghĩa tư khâu quan trọng đế quốc Nga Cũng từ đó, xã hội đời - bước phát triển tạo nên tương phản đối lập với hệ thống tư chủ nghĩa Mặt khác, Chiến tranh giới thứ không gây tổn thất nặng nề cải, sinh mạng, làm cho tất nước thắng trận bại trận bị suy yếu (trừ Mĩ), nghiêm trọng hơn, dẫn đến phân chia giới theo “hệ thống Véc-xai - Oasinhtơn”, làm nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc đế quốc, từ dẫn đến Chiến tranh giới thứ hai Từ 1918 đến 1945, chủ nghĩa tư thời kỳ ổn định trị, phát triển kinh tế kéo dài trước mà có thời gian ngắn ngủi năm 1924 - 1929, sau lâm vào khủng hoảng kinh tế giới 1929 - 1933 dẫn tới chủ nghĩa phát xít cầm quyền nhiều nước (Italia, Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bungari, Hunggari ) Kết quả, chủ nghĩa đế quốc phân chia thành hai khối đế quốc đối lập, “hệ thống Véc-xai-Oasinhtơn” bị phá vỡ Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ, kết thúc thời kỳ phát triển quan trọng lịch sử nhân loại + Nhóm 5: Ban đầu, Chiến tranh giới thứ hai chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa diễn kình địch hai khối quân Đức Italia - Nhật Bản Mĩ - Anh Pháp Kể từ Liên Xô tham chiến, chiến tranh mang tính chất nghĩa giải phóng nhân loại khỏi thảm họa phát xít Các quốc gia có chế độ trị khác phối hợp khối đồng minh chống phát xít, kiên trì chiến đấu chống trả bọn phát xít xâm lược Trong đó, chiến tranh giữ nước vĩ dân Liên Xô đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, bên cạnh vai trò trụ cột góp phần định nước đồng minh Mĩ - Anh Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) chiến tranh lớn nhất, tàn phá nặng nề lịch sử nhân loại (bằng tất chiến tranh 1000 năm trước cộng lại) Chiến tranh giới thứ hai kết thúc dẫn đến biến chuyển tình hình giới có lợi cho nghiệp đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Sơ kết học - Củng cố: GV cố vững mở rộng khả tư cho HS câu hỏi: Hãy nêu phân tích nội dung LSTG đại? Nêu ví dụ mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam thời kỳ 1917 - 1945? - Dặn dò: + Hoàn thành câu hỏi tập SGK + Ôn tập chuẩn bị kiểm tra - 157 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 11, Giáo án lịch sử lớp 11, Giáo án lịch sử lớp 11

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay