MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 2 - HỌC KỲ 2

34 252 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 08:08

Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 19 Chủ đề TRƯỜNG EM Sân trường chơi I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu đề tài chơi sân trường - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ tranh đề tài Sân trường chơi, vẽ tranh theo ý thích Học sinh khá, giỏi biết xếp hình vẽ cân đối, rõ nội dung đề tài, màu sắc phù hợp - Thái độ: Học sinh phát triển khả tưởng tượng sáng tạo câu chuyện em trường II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ sáng tạo câu chuyện): Nội dung Hoạt động giáo Hoạt động học sinh viên Hoạt động Vẽ - Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ phát họa - Học sinh thực giấy theo quan sát (5 cảnh sân trường chơi A4 phút): - Học sinh thực ghi tên vào vẽ Hoạt động 2: Trưng - Giáo viên khuyến khích học sinh - Học sinh trưng bày bày ngân hàng hình xếp vẽ theo dẫn; so sánh, vẽ chung với bạn ảnh (5 phút): nhận biết diễn tả mối quan hệ khác; diễn tả tỉ lệ kích tỉ lệ kích thước hình vẽ thước phong cảnh sân trường chơi - Giáo viên tổ chức đánh giá thảo luận - Học sinh nhận xét, đánh giá phương pháp vẽ ký họa giáo viên yếu tố hoạt động vẽ tranh đề tài, chẳng hạn như: tỷ lệ, biểu cảm, hình dáng, động tác nhân vật - Học sinh chia sẻ ý kiến tranh - Đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ chia sẻ ý kiến Hoạt động 3: Sáng - Giáo viên giới thiệu chủ đề trường em, - Học sinh chia nhóm 5, Mỗi tác tranh theo chủ đề khuyến khích em tư chủ đề nhóm sáng tác câu chuyện (5 phút): tạo đồ tư hoạt động dựa vào “ngân hàng hình ảnh” học tập, vui chơi học sinh trường - Học sinh nghiên cứu hình - Giáo viên đặt câu hỏi: “Ý kiến em vẽ ngân hàng hình ảnh gì? Em định trình bày tranh sẵn có để suy nghĩ, thảo em?” luận câu chuyện nhóm, Hoạt động 4: Chia - Giáo viên yêu cầu nhóm treo tranh - Học sinh treo tranh sẻ nội dung câu lên tường đại diện nhóm trình bày lên tường, nhóm chuyện (7 ph): câu chuyện nhóm trình bày câu chuyện nhóm mình, nhóm khác hỏi thêm để làm rõ câu Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 chuyện - Giáo viên học sinh góp ý để thêm màu sắc cho câu chuyện làm cho cốt truyện hay thông qua câu hỏi gợi ý: + Đâu hình ảnh trọng tâm tranh? + Những người tranh nam hay nữ? + Làm để nhìn người tranh liên quan đến nhau? + Các hình ảnh thể họ làm gì? Ở đâu? Lúc nào? Làm em biết điều đó? Hoạt động Tô - Giáo viên yêu cầu nhóm thực màu làm phong phú thảo luận để tìm màu sắc cho tranh câu chuyện (5 phút): nhóm - Giáo viên ý đến khả hợp tác, thảo luận, tranh luận tìm phương thức chung chọn màu sắc làm phong phú câu chuyện kể - Học sinh dùng sáp vẽ cắt dán giấy màu tạo câu chuyện hấp dẫn sống động - Học sinh thêm biểu cảm cho tranh tăng hiểu biết màu sắc - Trao đổi giáo viên - Giáo viên học sinh đối thoại thảo luận hình ảnh sử dụng mẫu: + Chất liệu sử dụng hiệu ứng nào? + Hình thức: không gian hình ảnh; ngôn ngữ; thành phần; đường nét; màu sắc tương phản; Hoạt động Tổ - Giáo viên học sinh đánh giá kết Mỗi nhóm học sinh trình bày chức trưng bày làm việc nhóm học sinh thuyết câu chuyện giống thuyết trình trình tác phẩm kịch ngắn tranh (7 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi: “Chúng ta phát triển tiếp chủ đề câu chuyện hình thức khác hay không ?”  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 20 Chủ đề THỜI TRANG ĐẾN TRƯỜNG CỦA EM Vẽ túi xách (MT) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu hình dáng, đặc điểm vài loại túi xách - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ túi xách; vẽ túi xách theo mẫu Học sinh khá, giỏi biết xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu - Thái độ: Phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm * MT: Yêu mến quê hương, có ý thức giữ gìn môi trường, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ biểu cảm): Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động Vẽ không - Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ - Mắt em nhìn tới nhìn giấy (10 phút): túi xách mà không nhìn giấy đâu tay cầm bút vẽ vẽ giấy theo phận mắt quan sát Học sinh không nhìn vào giấy đưa nét vẽ - Giáo viên trì không khí tập liền mạch vẽ trung suốt hoạt động - Học sinh vẽ từ 3- tờ với hỗ trợ em gặp khó mẫu phẩm mình, khăn thực đánh số tờ giấy vẽ từ đến cuối Hoạt động 2: Thảo - Giáo viên yêu cầu học sinh - Học sinh trưng bày luận đường nét trưng bày vẽ vẽ chung với biểu cảm (5 phút): theo nhóm bạn khác tường phòng học - Giáo viên yêu cầu em - Học sinh xem xem tranh, thảo luận tranh, thảo luận chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm vẽ tranh qua kinh nghiệm vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ không nhìn giấy” hoạt động “Vẽ không nhìn giấy” Hoạt động 3: Thể - Giáo viên khuyến khích học - Học sinh lựa chọn chất liệu, tranh biểu đạt màu sinh lựa chọn chất liệu, màu sắc màu sắc phù hợp để vẽ vào sắc (8 phút): phù hợp để vẽ nhằm tăng tính tranh biểu cảm - Học sinh tô màu vào tranh - Giáo viên quan sát lớp, đặt câu hỏi để giúp em lựa chọn màu sắc nội dung đạt chất lượng, như: + Em muốn thể điều em thể nội dung tranh này? + Tại em sử dụng Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 màu chỗ này? + Hình ảnh tranh em có theo em muốn thể không? + Trong “Vẽ không nhìn giấy” mình, em muốn thêm hay bỏ chi tiết nào? Lí do? - Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng khung tự tạo để xác định bố cục tranh vẽ theo mẫu, tạo cho em cách nhìn thẩm mĩ phương pháp trình bày tác phẩm trưng bày - Giáo viên giới thiệu vẽ học sinh lớp trước tác phẩm nghệ thuật hoạ sĩ giúp học sinh tự tin hơn, có ấn tượng hiểu rõ phong cách biểu cảm khác Hoạt động Thảo - Giáo viên tổ chức cho học sinh luận nội dung, trưng bày trưng bày kết (10 phút): - Học sinh thực - Học sinh quan sát, lắng nghe, - Triển lãm tác phẩm theo cách vẽ riêng với mục đích chia sẻ với người khác cách biểu đạt riêng - Giáo viên tổ chức cho học sinh - Học sinh phân tích đánh tự đánh giá đánh giá sản giá tác phẩm dựa mục phẩm đích mục tiêu định; giải thích lý lựa chọn ý kiến đánh giá - Giáo viên khuyến khích em lấy cảm hứng để “tạo câu chuyện” việc liên kết vẽ riêng lẻ tạo thành biểu đạt - Giáo viên liên hệ giáo dục học sinh biết yêu mến quê hương, có ý thức giữ gìn môi trường, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường thông qua đồ vật sử dụng  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 21 Chủ đề TRƯỜNG EM Vẽ hình dáng người I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu phận hình dáng hoạt động người - Kĩ năng: Học sinh biết cách nặn vẽ dáng người, nặn vẽ dáng người đơn giản Riêng học sinh khá, giỏi vẽ dáng người cân đối, thể rõ hoạt động - Thái độ: Học sinh phát triển khả tưởng tượng sáng tạo câu chuyện em trường II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ biểu cảm): Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động Vẽ không - Giáo viên yêu cầu học sinh - Mắt em nhìn tới đâu nhìn giấy (10 phút): vẽ dáng người mà không nhìn tay cầm bút vẽ giấy giấy vẽ theo phận mắt quan sát Học sinh không nhìn vào giấy đưa nét vẽ liền mạch vẽ - Giáo viên trì không khí - Học sinh vẽ từ 3- tờ với tập trung suốt hoạt động mẫu phẩm mình, thực hỗ trợ em gặp đánh số tờ giấy vẽ từ khó khăn đến cuối Hoạt động 2: Thảo luận - Giáo viên yêu cầu học sinh - Học sinh trưng bày đường nét biểu trưng bày vẽ vẽ chung với bạn cảm (5 phút): theo nhóm khác tường phòng học - Học sinh xem - Giáo viên yêu cầu em tranh, thảo luận chia sẻ kinh xem tranh, thảo nghiệm vẽ tranh qua hoạt động luận chia sẻ kinh nghiệm “Vẽ không nhìn giấy” vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ không nhìn giấy” Hoạt động 3: Thể - Giáo viên khuyến khích học - Học sinh lựa chọn chất liệu, tranh biểu đạt màu sinh lựa chọn chất liệu, màu màu sắc phù hợp để vẽ vào sắc (8 phút): sắc phù hợp để vẽ nhằm tăng tranh tính biểu cảm - Học sinh tô màu vào tranh - Giáo viên quan sát lớp, đặt câu hỏi để giúp em lựa chọn màu sắc nội dung đạt chất lượng, như: + Em muốn thể điều em thể nội dung tranh này? + Tại em sử dụng màu chỗ này? Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 + Hình ảnh tranh em có theo em muốn thể không? + Trong “Vẽ không nhìn giấy” mình, em muốn thêm hay bỏ chi tiết nào? Lí do? + Nhân vật vẽ thể trạng thái tình cảm gì? Biểu điểm nào? - Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng khung tự tạo để xác định bố cục tranh vẽ theo mẫu, tạo cho em cách nhìn thẩm mĩ phương pháp trình bày tác phẩm trưng bày - Giáo viên giới thiệu vẽ học sinh lớp trước tác phẩm nghệ thuật hoạ sĩ giúp học sinh tự tin hơn, có ấn tượng hiểu rõ phong cách biểu cảm khác Hoạt động Thảo luận - Giáo viên tổ chức cho học nội dung, trưng bày kết sinh trưng bày (10 phút): - Học sinh thực - Học sinh quan sát, lắng nghe, - Triển lãm tác phẩm theo cách vẽ riêng với mục đích chia sẻ với người khác cách biểu đạt riêng - Giáo viên tổ chức cho học - Học sinh phân tích đánh sinh tự đánh giá đánh giá giá tác phẩm dựa mục đích sản phẩm mục tiêu định; giải thích lý lựa chọn ý kiến đánh giá - Giáo viên khuyến khích em lấy cảm hứng để “tạo câu chuyện” việc liên kết vẽ riêng lẻ tạo thành biểu đạt  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 22 Chủ đề ĐỒ VẬT THÂN QUEN Trang trí đường diềm I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu cách trang trí đường diềm cách sử dụng đường diềm để trang trí - Kĩ năng: Học sinh biết cách trang trí đường diềm đơn giản, trang trí đường diềm vẽ màu theo ý thích Riêng học sinh khá, giỏi vẽ họa tiết cân đối tô màu đều, phù hợp Thái độ: Phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ biểu cảm): Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động Vẽ không - Giáo viên yêu cầu học sinh - Mắt em nhìn tới đâu nhìn giấy (10 phút): vẽ đường diềm mà không tay cầm bút vẽ giấy theo nhìn giấy vẽ phận mắt quan sát Học sinh không nhìn vào giấy đưa nét vẽ liền mạch vẽ - Giáo viên trì không khí - Học sinh vẽ từ 3- tờ với tập trung suốt hoạt mẫu phẩm mình, thực động hỗ trợ em đánh số tờ giấy vẽ từ đến gặp khó khăn cuối Hoạt động 2: Thảo - Giáo viên yêu cầu học sinh - Học sinh trưng bày vẽ luận đường nét trưng bày vẽ của chung với bạn biểu cảm (5 phút): theo nhóm khác tường phòng học - Học sinh xem tranh, - Giáo viên yêu cầu em thảo luận chia sẻ kinh nghiệm xem tranh, thảo vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ luận chia sẻ kinh nghiệm không nhìn giấy” vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ không nhìn giấy” Hoạt động 3: Thể - Giáo viên khuyến khích - Học sinh lựa chọn chất liệu, tranh biểu đạt màu học sinh lựa chọn chất liệu, màu sắc phù hợp để vẽ vào sắc (8 phút): màu sắc phù hợp để vẽ nhằm tranh tăng tính biểu cảm cho đường diềm - Học sinh tô màu vào tranh - Giáo viên quan sát lớp, đặt câu hỏi để giúp em lựa chọn màu sắc nội dung đạt chất lượng, như: + Em muốn thể điều em thể nội dung đường Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 diềm này? + Tại em sử dụng màu chỗ này? + Hình ảnh tranh em có theo em muốn thể không? + Trong “Vẽ không nhìn giấy” mình, em muốn thêm hay bỏ chi tiết nào? Lí do? - Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng khung tự tạo để xác định bố cục tranh vẽ theo mẫu, tạo cho em cách nhìn thẩm mĩ phương pháp trình bày tác phẩm trưng bày - Giáo viên giới thiệu vẽ học sinh lớp trước tác phẩm nghệ thuật hoạ sĩ giúp học sinh tự tin hơn, có ấn tượng hiểu rõ phong cách biểu cảm khác Hoạt động Thảo - Giáo viên tổ chức cho học luận nội dung, trưng bày sinh trưng bày kết (10 phút): - Học sinh thực - Học sinh quan sát, lắng nghe, - Triển lãm tác phẩm theo cách vẽ riêng với mục đích chia sẻ với người khác cách biểu đạt riêng - Giáo viên tổ chức cho học - Học sinh phân tích đánh giá sinh tự đánh giá đánh giá tác phẩm dựa mục đích sản phẩm mục tiêu định; giải thích lý lựa chọn ý kiến đánh giá - Giáo viên khuyến khích em lấy cảm hứng để “tạo câu chuyện” việc liên kết vẽ riêng lẻ tạo thành biểu đạt  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 23 Chủ đề EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU Mẹ - Cô giáo (MT) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu nội dung đề tài mẹ cô giáo - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ tranh đề tài Mẹ Cô giáo; vẽ tranh mẹ cô giáo Riêng học sinh khá, giỏi biết xếp hình vẽ cân đối, rõ nội dung đề tài, màu sắc phù hợp - Thái độ: Học sinh phát huy khả diễn đạt cảm xúc thân người khác * MT: Yêu mến quê hương, có ý thức giữ gìn môi trường, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ chân dung biểu cảm): Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động Vẽ - Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ đường - Mắt em nhìn tới không nhìn giấy (10 diềm mà không nhìn giấy vẽ đâu tay cầm bút vẽ phút): giấy theo phận mắt quan sát Học sinh không - Giáo viên trì không khí tập trung nhìn vào giấy đưa nét vẽ suốt hoạt động hỗ trợ liền mạch vẽ em gặp khó khăn câu - Học sinh vẽ từ 3- tờ với hỏi gợi ý: mẫu phẩm mình, + Em quan sát đường nét phận thực đánh số tờ nào? Miệng, mắt, mũi, cằm hay má? giấy vẽ từ đến cuối Em có nhận thấy đường nét mái tóc không? Đường nét đâu theo hướng nào? + Đường nét cổ gặp đường nét khuôn mặt chỗ nào? + Cổ, vai ngực nối với sao? Hoạt động 2: - Giáo viên yêu cầu học sinh trưng bày - Học sinh trưng bày Thảo luận các vẽ theo nhóm vẽ chung với đường nét biểu cảm bạn khác tường (5 phút): - Giáo viên yêu cầu em phòng học xem tranh, thảo luận chia sẻ kinh - Học sinh xem nghiệm vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ tranh, thảo luận chia sẻ không nhìn giấy” hệ thống câu hỏi kinh nghiệm vẽ tranh qua gợi ý: hoạt động “Vẽ không nhìn + Các em vẽ có giống mẫu không? giấy” + Em nhận thấy trạng thái tình cảm tranh? Em nhận ý nghĩa tranh? + Bức tranh vẽ chi tiết nhất? Hiệu Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 chi tiết gì? - Giáo viên khuyến khích học sinh lựa chọn chất liệu, màu sắc phù hợp để vẽ nhằm tăng tính biểu cảm cho dáng người - Giáo viên quan sát lớp, đặt câu hỏi để giúp em lựa chọn màu sắc nội dung đạt chất lượng, như: + Em muốn thể điều em thể nội dung tranh này? + Tại em sử dụng màu chỗ này? + Hình ảnh tranh em có theo em muốn thể không? + Trong “Vẽ không nhìn giấy” mình, em muốn thêm hay bỏ chi tiết nào? Lí do? - Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng khung tự tạo để xác định bố cục tranh vẽ theo mẫu, tạo cho em cách nhìn thẩm mĩ phương pháp trình bày tác phẩm trưng bày - Giáo viên giới thiệu vẽ học sinh lớp trước tác phẩm nghệ thuật hoạ sĩ giúp học sinh tự tin hơn, có ấn tượng hiểu rõ phong cách biểu cảm khác Hoạt động - Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng Thảo luận nội bày dung, trưng bày kết (10 phút): - Giáo viên tổ chức cho học sinh tự đánh giá đánh giá sản phẩm Hoạt động 3: Thể tranh biểu đạt màu sắc (8 phút): - Học sinh lựa chọn chất liệu, màu sắc phù hợp để vẽ vào tranh - Học sinh tô màu vào tranh - Học sinh thực - Học sinh quan sát, lắng nghe, - Triển lãm tác phẩm theo cách vẽ riêng với mục đích chia sẻ với người khác cách biểu đạt riêng - Học sinh phân tích đánh giá tác phẩm dựa mục đích mục tiêu định; giải thích lý lựa - Giáo viên khuyến khích em lấy chọn ý kiến đánh giá cảm hứng để “tạo câu chuyện” việc liên kết vẽ riêng lẻ tạo thành biểu đạt  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Hoạt động Tô màu làm phong phú câu chuyện (5 phút): Lớp Năm học 2016 - 2017 + Làm để nhìn hình ảnh tranh có mối quan hệ với nhau? + Tranh thể điều gì? - Giáo viên yêu cầu nhóm thực thảo luận để tìm màu sắc cho tranh nhóm - Giáo viên ý đến khả hợp tác, thảo luận, tranh luận tìm phương thức chung chọn màu sắc làm phong phú câu chuyện kể - Học sinh dùng sáp vẽ cắt dán giấy màu tạo câu chuyện hấp dẫn sống động - Học sinh thêm biểu cảm cho tranh tăng hiểu biết màu sắc - Trao đổi giáo viên - Giáo viên học sinh đối thoại thảo luận hình ảnh sử dụng mẫu: + Chất liệu sử dụng hiệu ứng nào? + Hình thức: không gian hình ảnh; ngôn ngữ; thành phần; đường nét; màu sắc tương phản; Hoạt động - Giáo viên học sinh đánh giá kết Mỗi nhóm học sinh trình bày Tổ chức trưng làm việc nhóm học sinh thuyết câu chuyện giống bày thuyết trình tác phẩm kịch ngắn trình tranh (7 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi: “Chúng ta phát triển tiếp chủ đề câu chuyện hình thức khác hay không ?”  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 29 Chủ đề THỜI TRANG ĐẾN TRƯỜNG CỦA EM Nặn, vẽ, xé dán hình vật (MT) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh nhận biết hình dáng, đặc điểm vật - Kĩ năng: Học sinh nặn vật theo trí tưởng tượng, yêu mến vật nuôi nhà Riêng học sinh khá, giỏi có hình vẽ, xé dán nặn cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp (nếu vẽ xé dán) - Thái độ: Học sinh phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm * MT: Yêu mến vật; có ý thức chăm sóc vật nuôi Biết chăm sóc vật nuôi (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, đất nặn màu - Học sinh: đất nặn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình tạo hoạt cảnh với đất nặn màu): Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động - Giáo viên yêu cầu học sinh - Học sinh đứng theo cặp đối diện Đóng kịch dựa thực theo nhóm biểu diễn cảm xúc hình tương phản mẫu tương phản - Tất học sinh đứng thành hàng (7 phút): bắt đầu diễn: ví dụ hình ảnh vui vẻ, sau học sinh hàng đối diện biểu diễn mặt buồn sau tĩnh/động - Chia nhóm học sinh thành nhóm 46 em tìm xúc cảm tương phản diễn lại hình ảnh trước - Giáo viên cung cấp cho học lớp để bạn đoán đưa nhận sinh khái niệm liên quan xét đến điêu khắc nặng/nhẹ; rõ - Học sinh lắng nghe nét/mờ; mềm/cứng; thô ráp/mềm mại; dài/ngắn; mềm/rắ;… Hoạt động 2: - Giáo viên yêu cầu học sinh tự - Mỗi học sinh lựa chọn vật Nặn hình khối chọn vật có tính cách tương phản tính cách Học tương phản tương phản để nặn theo sinh ngồi theo nhóm đất nặn màu (10 nhóm đặt tờ bìa không to tờ A4, phút): - Giáo viên hướng dẫn hỗ trợ điều giúp giữ vệ sinh bàn để em tạo điều kiện cho học hình khối dễ xoay sinh suốt trình nặn hình sử dụng ngôn ngữ điêu khắc Hoạt động 3: - Giáo viên yêu cầu nhóm - Học sinh xếp vật tạo Đưa tác phẩm xếp vật nhóm lời cho hoạt cảnh vào hoạt cảnh (7 vào thành hoạt cảnh - Học sinh hoàn chỉnh hoạt cảnh phút): - Giáo viên gợi ý giúp đỡ nhòm nhóm Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Hoạt động 4: Trưng bày thuyết trình hoạt cảnh (10 phút): Lớp Năm học 2016 - 2017 - Giáo viên yêu cầu nhóm trưng bày sản phẩm thuyết - Đại diện nhóm trưng bày trình hình vật thuyết trình ngắn hoạt cảnh nhóm - Giáo viên học sinh - Các nhóm khác lắng nghe cho ý nhận xét, đánh giá kiến nhận xét, đánh giá nhóm bạn - Giáo viên liên hệ giáo dục học sinh biết yêu mến vật; có ý thức chăm sóc vật nuôi Biết chăm sóc vật nuôi - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi: “Chúng ta phát triển tiếp chủ đề câu chuyện hình thức khác hay không ?”  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 30 Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Vệ sinh môi trường (MT) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu đề tài vệ sinh môi trường - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ tranh đề tài vệ sinh môi trường, vẽ tranh đề tài đơn giản vệ sinh môi trường Riêng học sinh khá, giỏi biết xếp hình vẽ cân đối, rõ nội dung đề tài, màu sắc phù hợp - Thái độ: Học sinh phát triển khả diễn đạt suy nghĩ thân * MT: Yêu mến quê hương, có ý thức giữ gìn môi trường, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ sáng tạo câu chuyện): Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động Vẽ - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát - Học sinh thực giấy theo quan sát (5 tranh mẫu để vẽ A4 phút): - Học sinh thực ghi tên vào vẽ Hoạt động 2: - Giáo viên khuyến khích học sinh - Học sinh trưng bày Trưng bày ngân xếp vẽ theo dẫn; so vẽ chung với bạn hàng hình ảnh (5 sánh, nhận biết diễn tả mối khác; diễn tả tỉ lệ kích phút): quan hệ tỉ lệ kích thước thước hình vẽ hình vẽ - Học sinh nhận xét, đánh giá - Giáo viên tổ chức đánh giá thảo giáo viên luận phương pháp vẽ - Học sinh chia sẻ ý kiến - Đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ chia sẻ ý kiến Hoạt động 3: - Giáo viên giới thiệu chủ đề bảo vệ - Học sinh chia nhóm 5, Mỗi Sáng tác tranh theo môi trường, khuyến khích em tư nhóm sáng tác câu chuyện chủ đề (5 phút): chủ đề tạo đồ tư dựa vào “ngân hàng hình ảnh” biện pháp để bảo vệ môi - Học sinh nghiên cứu trường hình vẽ ngân hàng hình - Giáo viên đặt câu hỏi: “Ý kiến ảnh sẵn có để suy nghĩ, em gì? Em định trình bày thảo luận câu chuyện tranh em?” nhóm, Hoạt động 4: - Giáo viên yêu cầu nhóm treo Chia sẻ nội dung tranh lên tường đại diện nhóm câu chuyện (7 ph): trình bày câu chuyện nhóm - Học sinh treo tranh lên tường, nhóm trình bày câu chuyện nhóm mình, nhóm khác hỏi thêm để làm rõ câu chuyện - Giáo viên học sinh góp ý Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 để thêm màu sắc cho câu chuyện làm cho cốt truyện hay thông qua câu hỏi gợi ý: + Đâu hình ảnh trọng tâm tranh? + Những cảnh phụ tranh gì? + Làm để nhìn hình ảnh tranh có mối quan hệ với nhau? + Tranh thể điều gì? - Giáo viên liên hệ giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn môi trường, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường Hoạt động Tô - Giáo viên yêu cầu nhóm thực - Học sinh dùng sáp vẽ màu làm phong thảo luận để tìm màu sắc cho cắt dán giấy màu phú câu chuyện (5 tranh nhóm tạo câu chuyện hấp dẫn phút): sống động - Giáo viên ý đến khả hợp - Học sinh thêm biểu cảm cho tác, thảo luận, tranh luận tìm tranh tăng hiểu biết phương thức chung chọn màu sắc màu sắc làm phong phú câu chuyện kể - Trao đổi giáo viên - Giáo viên học sinh đối thoại thảo luận hình ảnh sử dụng mẫu: + Chất liệu sử dụng hiệu ứng nào? + Hình thức: không gian hình ảnh; ngôn ngữ; thành phần; đường nét; màu sắc tương phản; Hoạt động Tổ - Giáo viên học sinh đánh giá kết chức trưng bày làm việc nhóm học sinh thuyết trình thuyết trình tác phẩm Mỗi nhóm học sinh trình bày tranh (7 phút): câu chuyện giống - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo kịch ngắn luận câu hỏi: “Chúng ta phát triển tiếp chủ đề câu chuyện hình thức khác hay không ?”  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 31 Chủ đề THỜI TRANG ĐẾN TRƯỜNG CỦA EM Trang trí Hình vuông I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu cách trang trí hình vuông - Kĩ năng: Học sinh biết cách trang trí hình vuông đơn giản, trang trí hình vuông vẽ màu theo ý thích Riêng học sinh khá, giỏi vẽ họa tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp - Thái độ: Phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ biểu cảm): Nội dung Hoạt động Vẽ không nhìn giấy (10 phút): Hoạt động 2: Thảo luận đường nét biểu cảm (5 phút): Hoạt động 3: Thể tranh biểu đạt màu sắc (8 phút): Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình - Mắt em nhìn tới đâu vuông học sinh mà không nhìn giấy tay cầm bút vẽ giấy theo vẽ phận mắt quan sát Học sinh không nhìn vào giấy đưa nét vẽ liền mạch vẽ - Giáo viên trì không khí tập trung - Học sinh vẽ từ 3- tờ với suốt hoạt động hỗ trợ mẫu phẩm mình, thực em gặp khó khăn đánh số tờ giấy vẽ từ đến cuối - Giáo viên yêu cầu học sinh trưng bày - Học sinh trưng bày vẽ vẽ theo nhóm chung với bạn khác tường phòng học - Giáo viên yêu cầu em - Học sinh xem tranh, xem tranh, thảo luận chia sẻ kinh thảo luận chia sẻ kinh nghiệm nghiệm vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ không nhìn giấy” không nhìn giấy” - Giáo viên khuyến khích học sinh lựa - Học sinh lựa chọn chất liệu, chọn chất liệu, màu sắc phù hợp để vẽ màu sắc phù hợp để vẽ vào nhằm tăng tính biểu cảm tranh - Giáo viên quan sát lớp, đặt - Học sinh tô màu vào tranh câu hỏi để giúp em lựa chọn màu sắc nội dung đạt chất lượng, như: + Em muốn thể điều em thể nội dung hình vuông này? + Tại em sử dụng màu chỗ này? + Hình ảnh hình vuông em có theo em muốn thể - Học sinh thực không? + Trong “Vẽ không nhìn giấy” mình, em muốn thêm hay bỏ chi tiết Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 nào? Lí do? - Học sinh quan sát, lắng nghe, - Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng khung tự tạo để xác định bố cục tranh vẽ theo mẫu, tạo cho em cách nhìn thẩm mĩ phương pháp trình bày tác phẩm trưng bày - Giáo viên giới thiệu vẽ học sinh lớp trước tác phẩm nghệ thuật hoạ sĩ giúp học sinh tự tin hơn, có ấn tượng hiểu rõ phong cách biểu cảm khác Hoạt động - Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng - Triển lãm tác phẩm theo cách Thảo luận nội bày vẽ riêng với mục đích chia sẻ dung, trưng bày với người khác cách biểu đạt kết (10 riêng phút): - Giáo viên tổ chức cho học sinh tự - Học sinh phân tích đánh giá đánh giá đánh giá sản phẩm tác phẩm dựa mục đích mục tiêu định; giải thích lý lựa chọn ý kiến đánh giá - Giáo viên khuyến khích em lấy cảm hứng để “tạo câu chuyện” việc liên kết vẽ riêng lẻ tạo thành biểu đạt  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 32 Chủ đề TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM Tìm hiểu Tượng I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh bước đầu tiếp xúc, tìm hiểu thể loại tượng - Kĩ năng: Học sinh có ý thức trân trọng, giữ gìn tác phẩm điêu khắc Riêng học sinh khá, giỏi tượng mà yêu thích - Thái độ: Học sinh phát triển khả phát đẹp tìm tòi tiếp xúc với tác phẩm điêu khắc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: tượng vua Quang Trung, tượng Phật, tượng Võ Thị Sáu - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ theo chủ đề): Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động - Giáo viên cho học sinh xem Khám phá chủ điểm tượng vua Quang Trung, tượng tượng (9 phút): Phật, tượng Võ Thị Sáu - Yêu cầu nhóm thảo luận câu hỏi phiếu nhóm: + Tượng Vua Quang Trung nào? (Vua Quang Trung tư hướng phía trước, dáng hiên ngang; mặt ngẩng lên, mắt nhìn thẳng, tay trái cầm độc kiếm, tượng đặt bệ cao, oai phong) + Phật đứng nào? (Phật đứng ung dung, thư thái) + Hai tay Tượng làm sau? (Hai tay đặt lên cao) + Chị Võ Thị Sáu đứng tư thế nào? (chị đứng tư hiên ngang); + Mắt nhìn sao? (Mắt nhìn thẳng); + Tay nào? Biểu gì? (Tay nắm chặt, biểu kiên quyết) - Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày nhóm - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2: Tượng mô tả hình ảnh chị Võ Thị Sáu trước kẻ thù (bình tĩnh, hiên ngang tư người chiến thắng) Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Hoạt động học sinh - Học sinh quan sát - Các nhóm thảo luận - Học sinh trình bày nhóm Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Hoạt động Trình - Giáo viên yêu cầu nhóm lần bày cảm nhận (9 lượt trình bày cảm nhận nhóm phút): tranh - Giáo viên nhận xét, chốt ý chính: + Vua Quang Trung tư hướng phía trước, dáng hiên ngang; mặt ngẩng lên, mắt nhìn thẳng, tay trái cầm độc kiếm, tượng đặt bệ cao, oai phong + Phật đứng ung dung, thư thái + Tượng mô tả hình ảnh chị Võ Thị Sáu trước kẻ thù (bình tĩnh, hiên ngang tư người chiến thắng) - Giáo viên giáo dục cho học sinh có ý thức giữ gìn, trân trọng tác phẩm điêu khắc Hoạt động Vẽ, tô - Yêu cầu học sinh vẽ lại màu nhân vật theo trí tượng theo trí nhớ, sau tô màu nhớ (9 phút): vào tranh - Giáo viên giúp đỡ nhóm học sinh gặp khó khăn Hoạt động - Yêu cầu học sinh mang tranh Trưng bày kết lên thuyết trình tranh trình bày (9 phút): - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, nhóm học tập tích cực - Học sinh trình bày, nhóm khác nhận xét - Học sinh vẽ tranh theo trí nhớ xem, tô màu - Học sinh thuyết trình tranh - Học sinh lắng nghe, nhận xét, góp ý  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 33 Chủ đề ĐỒ VẬT THÂN QUEN Vẽ bình đựng nước I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh nhận biết hình dáng, màu sắc bình đựng nước - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ bình đựng nước theo mãu, vẽ bình đựng nước Riêng học sinh khá, giỏi biết xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu - Thái độ: Phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ biểu cảm): Nội dung Hoạt động Vẽ không nhìn giấy (10 phút): Hoạt động 2: Thảo luận đường nét biểu cảm (5 phút): Hoạt động 3: Thể tranh biểu đạt màu sắc (8 phút): Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ - Mắt em nhìn tới bình đựng nước mà không nhìn giấy đâu tay cầm bút vẽ vẽ giấy theo phận mắt quan sát Học sinh không nhìn vào giấy đưa nét vẽ - Giáo viên trì không khí tập trung liền mạch vẽ suốt hoạt động hỗ trợ - Học sinh vẽ từ 3- tờ với em gặp khó khăn mẫu phẩm mình, thực đánh số tờ giấy vẽ từ đến cuối - Giáo viên yêu cầu học sinh trưng bày - Học sinh trưng bày các vẽ theo nhóm vẽ chung với bạn khác tường phòng - Giáo viên yêu cầu em học xem tranh, thảo luận chia sẻ kinh - Học sinh xem nghiệm vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ tranh, thảo luận chia sẻ không nhìn giấy” kinh nghiệm vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ không nhìn giấy” - Giáo viên khuyến khích học sinh lựa - Học sinh lựa chọn chất liệu, chọn chất liệu, màu sắc phù hợp để vẽ màu sắc phù hợp để vẽ vào nhằm tăng tính biểu cảm cho bình tranh đựng nước - Giáo viên quan sát lớp, đặt - Học sinh tô màu vào câu hỏi để giúp em lựa chọn bình đựng nước màu sắc nội dung đạt chất lượng, như: + Em muốn thể điều em thể nội dung bình đựng nước này? + Tại em sử dụng màu chỗ này? + Hình ảnh bình đựng nước em có theo em muốn thể - Học sinh thực Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 không? + Trong “Vẽ không nhìn giấy” mình, em muốn thêm hay bỏ chi tiết nào? Lí do? - Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng khung tự tạo để xác định bố cục tranh vẽ theo mẫu, tạo cho em cách nhìn thẩm mĩ phương pháp trình bày tác phẩm trưng bày - Giáo viên giới thiệu vẽ học sinh lớp trước tác phẩm nghệ thuật hoạ sĩ giúp học sinh tự tin hơn, có ấn tượng hiểu rõ phong cách biểu cảm khác Hoạt động - Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng Thảo luận nội bày dung, trưng bày kết (10 phút): - Giáo viên tổ chức cho học sinh tự đánh giá đánh giá sản phẩm - Học sinh quan sát, lắng nghe, - Triển lãm tác phẩm theo cách vẽ riêng với mục đích chia sẻ với người khác cách biểu đạt riêng - Học sinh phân tích đánh giá tác phẩm dựa mục đích mục tiêu định; giải thích lý lựa chọn ý kiến đánh giá - Giáo viên khuyến khích em lấy cảm hứng để “tạo câu chuyện” việc liên kết vẽ riêng lẻ tạo thành biểu đạt  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 34 Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Đề tài Phong cảnh (MT) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu đề tài vẽ tranh phong cảnh - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ tranh phong cảnh, vẽ tranh phong cảnh đơn giản Riêng học sinh khá, giỏi biết xếp hình vẽ cân đối, rõ nội dung đề tài, màu sắc phù hợp - Thái độ: Học sinh phát triển khả diễn đạt suy nghĩ thân * MT: Yêu mến quê hương, có ý thức giữ gìn môi trường, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ sáng tạo câu chuyện): Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động Vẽ - Giáo viên yêu cầu học sinh quan - Học sinh thực giấy theo quan sát (5 sát tranh mẫu để vẽ A4 phút): - Học sinh thực ghi tên vào vẽ Hoạt động 2: - Giáo viên khuyến khích học sinh - Học sinh trưng bày Trưng bày ngân xếp vẽ theo dẫn; so vẽ chung với bạn hàng hình ảnh (5 sánh, nhận biết diễn tả mối khác; diễn tả tỉ lệ kích phút): quan hệ tỉ lệ kích thước thước hình vẽ hình vẽ - Học sinh nhận xét, đánh giá - Giáo viên tổ chức đánh giá giáo viên thảo luận phương pháp vẽ - Học sinh chia sẻ ý kiến - Đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ chia sẻ ý kiến Hoạt động 3: Sáng - Giáo viên giới thiệu chủ đề bảo - Học sinh chia nhóm 5, Mỗi tác tranh theo chủ đề vệ môi trường, khuyến khích nhóm sáng tác câu chuyện (5 phút): em tư chủ đề tạo dựa vào “ngân hàng hình ảnh” đồ tư biện pháp để bảo - Học sinh nghiên cứu vệ môi trường hình vẽ ngân hàng hình - Giáo viên đặt câu hỏi: “Ý kiến ảnh sẵn có để suy nghĩ, em gì? Em định trình bày thảo luận câu chuyện tranh em?” nhóm, Hoạt động 4: Chia - Giáo viên yêu cầu nhóm treo sẻ nội dung câu tranh lên tường đại diện nhóm chuyện (7 ph): trình bày câu chuyện nhóm - Học sinh treo tranh lên tường, nhóm trình bày câu chuyện nhóm mình, nhóm khác hỏi thêm để làm rõ câu chuyện - Giáo viên học sinh góp ý Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 để thêm màu sắc cho câu chuyện làm cho cốt truyện hay thông qua câu hỏi gợi ý: + Đâu hình ảnh trọng tâm tranh? + Những cảnh phụ tranh gì? + Làm để nhìn hình ảnh tranh có mối quan hệ với nhau? + Tranh thể điều gì? - Giáo viên liên hệ giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn môi trường, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường Hoạt động Tô - Giáo viên yêu cầu nhóm thực - Học sinh dùng sáp vẽ màu làm phong phú thảo luận để tìm màu sắc cho cắt dán giấy màu câu chuyện (5 phút): tranh nhóm tạo câu chuyện hấp dẫn sống động - Giáo viên ý đến khả hợp - Học sinh thêm biểu cảm cho tác, thảo luận, tranh luận tìm tranh tăng hiểu biết phương thức chung chọn màu sắc màu sắc làm phong phú câu chuyện kể - Trao đổi giáo viên - Giáo viên học sinh đối thoại thảo luận hình ảnh sử dụng mẫu: + Chất liệu sử dụng hiệu ứng nào? + Hình thức: không gian hình ảnh; ngôn ngữ; thành phần; đường nét; màu sắc tương phản; Hoạt động Tổ - Giáo viên học sinh đánh giá Mỗi nhóm học sinh trình bày chức trưng bày kết làm việc nhóm học câu chuyện giống thuyết trình sinh thuyết trình tác phẩm kịch ngắn tranh (7 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi: “Chúng ta phát triển tiếp chủ đề câu chuyện hình thức khác hay không ?”  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Mỹ thuật tuần 35 Tổng kết năm học Trưng bày kết học tập I MỤC TIÊU: - Giáo viên, học sinh thấy kết giảng dạy, học tập năm - Học sinh yêu thích, môn mĩ thuật II HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - Chọn vẽ đẹp loại - Trưng bày nơi thuận tiện cho nhiều người xem Lưu ý: + Dán vào giấy dày rôki (hay bảng) vẽ theo loại học : Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh đề tài… + Trình bày đẹp, có đầu đề * Kết dạy – học mĩ thuật lớp 2….Năm học…… * Vẽ tranh… * Tên vẽ, tên học sinh Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp Năm học 2016 - 2017 III Đánh giá - Tổ chức cho học sinh xem gợi ý để em có nhận xét, đánh giá vẽ - GV hướng dẫn HS xem tổng kết - Tuyên dương HS có vẽ đẹp - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy : Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận [...]... quyết) - Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày trong nhóm - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2: Tượng mô tả hình ảnh chị Võ Thị Sáu trước kẻ thù (bình tĩnh, hiên ngang trong tư thế của người chiến thắng) Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Hoạt động của học sinh - Học sinh quan sát - Các nhóm thảo luận - Học sinh trình bày trong nhóm Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 2 Hoạt... học mĩ thuật lớp 2 .Năm học … * Vẽ tranh… * Tên bài vẽ, tên học sinh Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 III Đánh giá - Tổ chức cho học sinh xem và gợi ý để các em có nhận xét, đánh giá về các bài vẽ - GV hướng dẫn HS xem và tổng kết - Tuyên dương HS có bài vẽ đẹp - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh ... tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 Ngày dạy : thứ , ngày / / 20 1 Mỹ thuật tuần 32 Chủ đề TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM Tìm hiểu về Tượng I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh bước đầu tiếp xúc, tìm hiểu các thể loại tượng - Kĩ năng: Học sinh có ý thức trân trọng, giữ gìn những tác phẩm điêu khắc Riêng học sinh khá, giỏi chỉ ra những bức tượng mà mình yêu thích - Thái độ: Học sinh...Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 Ngày dạy : thứ , ngày / / 20 1 Mỹ thuật tuần 24 Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Vẽ con vật (MT) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu hình dáng, đặc điểm của 1 số con vật quen thuộc - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ con vật, vẽ được con vật theo trí nhớ Riêng học sinh khá, giỏi biết sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu - Thái độ: Học sinh phát triển... Phạm Thị Mỹ Hạnh - Học sinh trưng bày các bức vẽ của mình chung với các bạn khác trên tường phòng học - Học sinh cùng nhau xem tranh, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm vẽ tranh qua hoạt động “Vẽ không nhìn giấy” - Học sinh lựa chọn chất liệu, màu sắc phù hợp để vẽ vào bức tranh của mình - Học sinh tô màu vào họa tiết Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 + Hình ảnh trong... thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 Ngày dạy : thứ , ngày / / 20 1 Mỹ thuật tuần 27 Chủ đề THỜI TRANG ĐẾN TRƯỜNG CỦA EM Vẽ cặp sách học sinh I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh nhận biết được cấu tạo, hình dáng của một số cái cặp sách - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ cái cặp sách, vẽ được cài cặp sách theo mẫu - Thái độ: Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:... Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 tiết nào? Lí do? - Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng khung tự tạo để xác định bố cục bức tranh trong vẽ theo mẫu, tạo cho các em cách nhìn thẩm mĩ và phương pháp trình bày tác phẩm khi trưng bày - Giáo viên giới thiệu các bài vẽ của học sinh lớp trước và tác phẩm nghệ thuật của các hoạ sĩ giúp học sinh tự tin hơn, có... em muốn thể hiện - Học sinh thực hiện không? + Trong bức “Vẽ không nhìn giấy” của mình, em muốn thêm hay bỏ chi tiết Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 nào? Lí do? - Học sinh quan sát, lắng nghe, - Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng khung tự tạo để xác định bố cục bức tranh trong vẽ theo mẫu, tạo cho các em cách nhìn thẩm mĩ và phương pháp... viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 Ngày dạy : thứ , ngày / / 20 1 Mỹ thuật tuần 33 Chủ đề ĐỒ VẬT THÂN QUEN Vẽ cái bình đựng nước I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh nhận biết được hình dáng, màu sắc của bình đựng nước - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ bình đựng nước theo mãu, vẽ được cái bình đựng nước Riêng học sinh khá, giỏi biết sắp xếp hình... Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh Trường tiểu học Việt Thuận Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Năm học 20 16 - 20 17 Ngày dạy : thứ , ngày / / 20 1 Mỹ thuật tuần 34 Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Đề tài Phong cảnh (MT) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu đề tài vẽ tranh phong cảnh - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ tranh phong cảnh, vẽ được một bức tranh phong cảnh đơn giản Riêng học sinh khá, giỏi biết sắp xếp hình vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 2 - HỌC KỲ 2, MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 2 - HỌC KỲ 2, MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 2 - HỌC KỲ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay