an toàn khi ở nhà

29 197 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 07:22

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG Q THẦY CƠ VỀ DỰ GIỜ MƠN: TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI LỚP 1C Người thực : Trần Thị Ngọc Oanh Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi KIỂM TRA BÀI CŨ Ở nhà, thường làm việc để giúp đỡ bố mẹ? Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh vµ th¶o ln Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Các Cácbạn bạnởởmỗi mỗihình hìnhđang đanglàm làm gìgì?? Điều Điềugìgìcó cóthể thểxảy xảyra ravới vớicác cácbạn? bạn? Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà + CÇn ph¶i cÈn thËn dïng vËt s¾c nhän Dùng xong để đúng nơi quy định Các bạn dùng dao để gọt vỏ, xẻ Các bạn bị đứt tay Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà + CÇn ph¶i cÈn thËn dïng vËt dƠ Hai bạn làm vỡ li, chai thủy tinh Hai bạn bị đứt tay, chân mảnh vỡ thủy tinh Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Kể tên đồ vật sắc nhọn dễ vỡ nhà mà biết? Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh vµ th¶o ln Khi dao, đồ nhọn đồ Khi dùng dao, đồ nhọn đồ Khidùng dùng dao, đồdùng dùngsắc sắcdùng nhọnsắc đồdùng dùng thủy tinh, em cần nào? dùng tinh dễ vỡ, phải thủy tinh, emthủy cầnphải phảinhư thếcần nào? cẩn thận để tránh bị đứt tay nên để xa tầm với em nhỏ Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Ho¹t ®éng 2: Xử lí tình 114 Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Ho¹t ®éng 2: Xử lí tình Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Một bé gái bị bỏng nước sơi Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Ho¹t ®éng 2: Xử lí tình Sơ cứu bị bỏng Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Ho¹t ®éng 2: Xử lí tình Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Khơng cho trẻ em tiếp xúc trực tiếp vào đồ dùng điện Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Nêu cách phòng tránh cháy, bỏng nhà? Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà GHI NHỚ + Kh«ng ®ỵc ®Ĩ ®Ìn dÇu vµ c¸c vËt g©y ch¸y kh¸c mµn + Nªn tr¸nh xa c¸c vËt cã thĨ g©y báng vµ ch¸y + Khi sư dơng ®å ®iƯn ph¶i cÈn thËn, kh«ng sê vµo phÝch c¾m, ỉ ®iƯn, d©y dÉn ®Ị phßng bị điện giật Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Kể tên vật dụng gây nguy hiểm nhà? Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi Nhà Khi gặp đám cháy, làm gì? Tìm cách chạy xa đám cháy Gọi to lên, kêu cứu Gọi cứu hỏa: 114 Dặn dò Các em xem lại chuẩn bị Xin Chân Thành Cảm Ơn Q thầy giáo em học sinh [...]... héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Ho¹t ®éng 2: Xử lí tình huống Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Khơng cho trẻ em tiếp xúc trực tiếp vào những đồ dùng bằng điện Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Nêu các cách phòng tránh cháy, bỏng khi ở nhà? Thứ sáu,... héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Ho¹t ®éng 2: Xử lí tình huống 114 Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Ho¹t ®éng 2: Xử lí tình huống Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn và x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Một bé gái bị bỏng nước sơi Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Ho¹t ®éng 2: Xử lí tình huống Sơ cứu khi bị bỏng... héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Ho¹t ®éng 2: Xử lí tình huống Quan sát các hình dưới đây, cùng các bạn trong nhóm thảo luận và xử lí các tình huống có thể gây nguy hiểm cho mình, đặc biệt là cho em bé 1 Nội dung các Nội dung cáctranh tranhvẽ vẽgì? gì?Có Có Th¶o ln nhãm thể thểxảy xảyra ranguy nguyhiểm hiểmgì? gì? 2 2 3 Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Ho¹t ®éng... 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà GHI NHỚ + Kh«ng ®ỵc ®Ĩ ®Ìn dÇu vµ c¸c vËt g©y ch¸y kh¸c trong mµn + Nªn tr¸nh xa c¸c vËt cã thĨ g©y báng vµ ch¸y + Khi sư dơng ®å ®iƯn ph¶i cÈn thËn, kh«ng sê vµo phÝch c¾m, ỉ ®iƯn, d©y dÉn ®Ị phßng bị điện giật Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Kể tên những vật dụng có thể gây nguy hiểm ở nhà? Thứ sáu, ngày 25 tháng... điện giật Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Kể tên những vật dụng có thể gây nguy hiểm ở nhà? Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Tù nhiªn x· héi Bài 14: An Tồn Khi ở Nhà Khi gặp đám cháy, con sẽ làm gì? Tìm mọi cách chạy xa đám cháy Gọi to lên, kêu cứu Gọi cứu hỏa: 114 Dặn dò Các em xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo Xin Chân Thành Cảm Ơn Q thầy cơ giáo và
- Xem thêm -

Xem thêm: an toàn khi ở nhà , an toàn khi ở nhà , an toàn khi ở nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay