kể chuyện cây cỏ nước nam

27 223 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 07:22

Các thầy cô giáo dự lớp 5B Thứ tư ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Kiểm tra cũ: Hãy kể lại câu chuyện nghe đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh Thứ tư ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam CY C NC NAM iu m ta suy ngh nung nu t my chc nm CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM Tranh 2: Quân dân nhà Trần tập luyện để chuẩn bị chống giặc Nguyên CY C NC NAM Tranh 3: Nhà Nguyên cấm bán thuốc men cho nước ta CY C NC NAM Tranh 4: Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men cho chiến đấu CY C NC NAM Tranh 5: Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho binh sĩ thêm khoẻ mạnh CY C NC NAM Tranh 6: Danh y Tuệ Tĩnh học trò phát triển thuốc Nam Thứ tư ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Kể chuyện theo nhóm 6: Yêu cầu: Mỗi bạn kể theo nội dung tranh Thứ tư ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam QUA CU CHUYN NY GIP EM HIU IU Gè? - Ca ngi danh y Tu Tnh ó yờu quý cõy c trờn t nc mỡnh - Cõy c thiờn nhiờn mang li cho chỳng ta bao iu quý giỏ - Chỳng ta nờn gi gỡn v phỏt trin chỳng Mt s hỡnh nh cỏc ti liu v cõy thuc Vit Nam Thứ tư ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam QUA CU CHUYN NY GIP EM HIU IU Gè? - Ca ngi danh y Tu Tnh ó yờu quý cõy c trờn t nc mỡnh - Cõy c thiờn nhiờn mang li cho chỳng ta bao iu quý giỏ - Chỳng ta nờn gi gỡn v phỏt trin chỳng Cõy inh lng Cõy Cam tho Cây Sâm nam Cây Dâm bụt Cây Trinh nữ Cây Diếp cá Cây Tía tô Cõy mp ng ( kh qua) Cõy lụ hi ( nha đam) Thứ tư ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam QUA CU CHUYN NY GIP EM HIU IU Gè? - Ca ngi danh y Tu Tnh ó yờu quý cõy c trờn t nc mỡnh - Cõy c thiờn nhiờn mang li cho chỳng ta bao iu quý giỏ - Chỳng ta nờn gi gỡn v phỏt trin chỳng [...]... cuộc chiến đấu CY C NC NAM Tranh 5: Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho binh sĩ thêm khoẻ mạnh CY C NC NAM Tranh 6: Danh y Tuệ Tĩnh và học trò phát triển cây thuốc Nam Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Kể chuyện theo nhóm 6: Yêu cầu: Mỗi bạn kể theo nội dung của từng tranh 3 1 2 4 5 6 Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam QUA CU CHUYN NY GIP EM HIU IU Gè?... 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Thảo luận nhóm 2: Nêu nội dung chính của mỗi bức tranh? CY C NC NAM Tranh 1: Danh y Tuệ Tĩnh giảng giải cho học trò về cây cỏ nư ớc Nam CY C NC NAM Tranh 2: Quân dân nhà Trần tập luyện để chuẩn bị chống giặc Nguyên CY C NC NAM Tranh 3: Nhà Nguyên cấm bán thuốc men cho nước ta CY C NC NAM Tranh 4: Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men cho cuộc chiến đấu CY C NC NAM Tranh... phỏt trin chỳng Mt s hỡnh nh cỏc ti liu v cõy thuc Vit Nam Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam QUA CU CHUYN NY GIP EM HIU IU Gè? - Ca ngi danh y Tu Tnh ó yờu quý cõy c trờn t nc mỡnh - Cõy c thiờn nhiờn mang li cho chỳng ta bao iu quý giỏ - Chỳng ta nờn gi gỡn v phỏt trin chỳng Cõy inh lng Cõy Cam tho Cây Sâm nam Cây Dâm bụt Cây Trinh nữ Cây Diếp cá Cây Tía tô Cõy mp ng ( kh qua)... ta nờn gi gỡn v phỏt trin chỳng Cõy inh lng Cõy Cam tho Cây Sâm nam Cây Dâm bụt Cây Trinh nữ Cây Diếp cá Cây Tía tô Cõy mp ng ( kh qua) Cõy lụ hi ( nha đam) Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam QUA CU CHUYN NY GIP EM HIU IU Gè? - Ca ngi danh y Tu Tnh ó yờu quý cõy c trờn t nc mỡnh - Cõy c thiờn nhiờn mang li cho chỳng ta bao iu quý giỏ - Chỳng ta nờn gi gỡn v phỏt trin chỳng
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện cây cỏ nước nam , kể chuyện cây cỏ nước nam , kể chuyện cây cỏ nước nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay