kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

21 81 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 07:21

Giáo viên: Hồ Thị Tuyết Vân Lớp: 5A Kể chuyện chứng kiến tham gia ( tuần 6) Thứ ba, ngày tháng năm 2015 Kể chuyện Thứ ba, ngày tháng năm 2015 Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Hoạt động 1: Tìm hiểu đề Chọn hai đề sau đây: Kể câu chuyện em chứng kiến việc em làm thể tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước khác Nói nước mà em biết qua truyền hình, phim ảnh… Thứ ba, ngày tháng năm 2015 Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Yêu cầu đề kể việc làm ? Thể tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước khác nói nước mà em biết Quan hệ hữu nghị Quan Quanhệ hệhữu hữu nghị Quốc tếnghị Việt Nam Việt Nam – Lào– –Hoa Cam-pu-chia Kỳ Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Gợi ý đề 1( Những câu chuyện thể tình hữu nghị): - Hoạt động nhân dân thiếu nhi nước ta ủng hộ, giúp đỡ bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân thiếu nhi nước (cử chuyên gia sang giúp nước bạn, viện trợ lương thực cho nước bạn, quyên góp ủng hộ nước bạn khắc phục thiên tai, tổ chức cuộcmến triễnkhách lãm, mà thi tìm - Lòng nhânhiểu dânvềvànước thiếubạn,… nhi nước ta dành cho người nước đến Việt Nam ( có thái độ lịch với khách , giúp đỡ khách , đường cho khách,… Thứ ba, ngày tháng năm 2015 Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Gợi ý đề 1( Những câu chuyện thể tình hữu nghị): - Sự giúp đỡ nhân dân nước nhân dân ta (cử chuyên gia sang giúp nước ta, tạo điều kiện cho niên nước ta nước học tập,… - Tình cảm thân thiện người nước đến du lịch học tập , làm việc nước ta, làm việc nước ta (thân thiện với người, yêu thích phong tục, tập quán Việt Nam, thích học tiếng Việt, Tinh thần hợp tác Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ thông tin truyền thông ASEM (ASEM: Diễn đàn hợp tác Á - Âu) Thứ ba, ngày tháng năm 2015 Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Gợi ý đề ( Nói nước mà em biết): - Em nói nước nào? Nhờ đâu em biết nước ( qua truyền hình, phim, ảnh, tham quan,…)? - Kể điều em biết nước đó(cảnh thiên nhiên, sống người dân, phong tục tập quán, ) - Em thích điều nước đó? Một vài hình ảnh tiêu biểu đất nước Cam –pu –chia Đền Ăng-co Vát Biển Hồ - Cam-pu-chia Một vài hình ảnh tiêu biểu đất nước Lào Luông pha bang Chùa That Luang – Biểu tượng quốc gia Lào Một vài hình ảnh tiêu biểu đất nước Trung Quốc Quảng trường Thiên An Môn Vạn Lí Trường Thành- Trung Quốc 1.Cam- pu- chia Lào 3.Trung Quốc Em xây dựng cốt truyện nào, hướng nào, giới thiệu cho bạn nghe Hoạt động : Kể chuyện Câu hỏi gợi ý : + Việc làm khiến bạn khâm phục ? + Bạn có suy nghĩ việc làm ? + Nếu bạn tham gia vào công việc bạn làm ? + Theo bạn, việc làm có ý nghĩa ? TRÒ CHƠI Ai người kể chuyện hay ? Thứ ba, ngày tháng năm 2015 Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Dặn dò _ Về nhà kể lại chuyện em nghe bạn kể cho người thân nghe _ Đọc trước yêu cầu xem tranh minh họa câu chuyện: Cây cỏ nước Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay