kể chuyện lý tự trọng

23 179 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 07:19

Kính chào thầy cô giáo dự Lớp : Môn: Kể chuyện Câu chuyện có nhân vật ?  Lý Tự Trọng, luật sư, mật thám, tên đội Tây Anh Lý Tự Trọng cử học nước ?  Năm 1928 Về nước anh nhiệm vụ ?  Nhiệm vụ liên lạc, chuyển nhận thư từ, tài liệu trao đổi với đảng bạn qua đường tàu biển Lý Tự Trọng sáng dạ, cử nước học tập , anh học giả , anh học tiếng Trung tiếng Anh giao nhiệm vụ liên lạc nước cảng Anh nhanh trí, gan bình tĩnh công việc Anh bắn chết tên mật thám, cứu đồng chí bị bắt Trong toàn án, anh ngang nhiên khẳng định lí tưởng cách mạng với nhân dân Ra pháp trường, anh hát vang Quốc tế ca Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện nghe KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ [...]...Câu chuyện có những nhân vật nào ?  Lý Tự Trọng, luật sư, mật thám, tên đội Tây Anh Lý Tự Trọng được cử đi học nước ngoài khi nào ?  Năm 1928 Về nước anh là nhiệm vụ gì ?  Nhiệm vụ liên lạc, chuyển và nhận thư từ, tài liệu trao đổi với các đảng bạn qua đường tàu biển Lý Tự Trọng rất sáng dạ, được cử ra nước ngoài học tập , anh học rất... bắn chết tên mật thám, cứu đồng chí và bị bắt Trong toàn án, anh ngang nhiên khẳng định lí tưởng cách mạng của mình với nhân dân Ra pháp trường, anh hát vang bài Quốc tế ca Dựa vào các tranh, kể lại câu chuyện đã được nghe KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện lý tự trọng , kể chuyện lý tự trọng , kể chuyện lý tự trọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay