GIAO AN VNEN LOP 3 TUAN 2

39 188 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 07:13

Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A TUẦN Thứ hai, ngày tháng năm 2015 Tiết : CHÀO CỜ (GVCN- cô Huynh) Tiết : TẬP ĐỌC Bài : AI CÓ LỖI MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh đọc hiểu nội dung ý nghĩa tập đọc: “ Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt bạn, dũng cảm nhận lỗi trót cư xử không tốt với bạn ” - Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ đọc thành tiếng, đọc trôi chảy toàn bài, cần ý đến từ khó như: khuỷu, nguyệch,Cô-rét-ti, En-ri-cô dể lẫn ảnh hưởng phương ngữ: nắn nót, làm cho, giận,nên, lát sau, đến nỗ,lát nữa,xin lỗi,ói, vui lòng, Biết thay đổi giọng đọc cho phù hợp với diễn biến câu chuyện - Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức tự giác học tập làm việc, yêu quý thân ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh minh họa tập đọc SGK - Bảng phụ viết sẵn câu văn hướng dẫn học sinh đọc nội dung câu chuyện PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học : trò chơi, thảo luận, quan sát, đàm thoại ,giảng giải… CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN : * Khởi động : - CT HĐTQ lên tổ chức cho bạn trò chơi “Đúng - sai”- Ban HT đặt câu hỏi cho lớp trả lời : + Bạn mắc lỗi chưa? + Những lúc mắc lỗi bạn dũng cảm nhận lỗi chưa? - GV kết nối vào học; ghi tựa bài; học sinh ghi * Hình thành kiến thức Hoạt động 1: Quan sát tranh Việc 1: Quan sát tranh tự tìm hiểu xem: + Bức tranh vẽ gì? + Bạn đoán tranh nói lên nội dung gì? Việc 1: Chia sẻ với bạn câu trả lời mình, chỉnh sửa Ngô Thị Thanh Huynh Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: Nhóm trưởng mời thành viên nhóm trình bày Nếu có ý kiến đề nghị giải thích Việc : Cả nhóm thống ý kiến báo cáo kết với cô giáo Việc 1: Đại diện ban học tập lên đặt câu hỏi chia sẻ ý kiến lớp : - Bức tranh vẽ cảnh gì? - Bạn thử đoán xem nội dung tranh nói lên nội dung gì? GV dựa vào dẫn dắt, gọi HS đọc “Ai có lỗi” * Hoạt động 2: Nghe bạn đọc đọc thầm theo bạn Nghe hai bạn đọc “Ai có lỗi” Các bạn theo dõi đọc thầm * Hoạt động 3: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa Đọc thầm từ ngữ lời giải nghĩa Việc 1: Hai bạn trao đổi nghĩa từ Việc 2: Tìm thêm số từ cần giải nghĩa Việc 1: Nhóm trưởng nêu câu hỏi bạn nhóm trả lời từ giải nghĩa SGK Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu bạn nêu từ ngữ chưa hiểu Cả nhóm trao đổi giải nghĩa từ chưa hiểu ( Đề nghị cô giáo hỗ trợ thấy cần thiết) • Hoạt động : Cùng luyện đọc Đọc thầm lần toàn Việc 1: Em bạn phân đoạn để đọc Việc 2: Mỗi bạn đọc đoạn nối tiếp đến hết Việc 3: Tự sửa lỗi cho Việc 1: Phân công bạn nhóm đọc theo đoạn Việc : Các bạn nhóm nhận xét, sửa sai Việc 3: Bình chọn bạn đọc hay nhóm * Hoạt động : Thảo luận trả lời câu hỏi Đọc suy nghĩ trả lời câu hỏi SGK Ngô Thị Thanh Huynh Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: Em hỏi – bạn trả lời câu hỏi Việc 2: Cùng bổ sung nhận xét lẫn Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời Các thành viên nhóm ý theo dõi, nhận xét sửa sai Việc : Nhóm trưởng cho bạn nêu đoạn văn thích giải thích thích Việc : Bổ sung nhận xét lẫn Ban học tập cho nhóm chia sẻ câu hỏi * Hoạt động 6: Thi đọc Việc : Tổ chức cho bạn đọc đoạn văn hay nói trước lớp thích? Việc 2: Ban học tập tổ chức chia sẻ qua nhịp cầu bè bạn * Hoạt động 7: Liên hệ thực tế - Cho HS chia sẻ cảm xúc nhân vật cô- ret-ti nội dung học - GV chia sẻ cảm xúc- Yêu cầu HS nhà luyện đọc thêm Ngày soạn: 6/9/2015 Ngày dạy: 7/9/2015 Tuần 2- Tiết TOÁN Bài: TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ lần) MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh biết cách thực phép tính trừ số có ba chữ số (có nhớ lần) - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ trừ số có ba chữ số, vận dụng vào giải toán có lời văn - Thái độ: Yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận, trình bày khoa học, thích sưu tầm tem thư, ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Phiếu ghi BT PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học: trò chơi, thảo luận, quan sát, đàm thoại , giảng giải… CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A Hoạt động * Khởi động - BHT tổ chức cho bạn chơi trò “ đứng - ngồi - nằm”: Mời cô giáo vào tiết học - Giáo viên chuyển ý, giới thiệu bài, ghi tựa lên bảng, học sinh viết vào * Hình thành kiến thức Ngô Thị Thanh Huynh Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Tìm hiểu cách tính trừ số có ba chữ số ( có nhớ lần ) Việc 1: Đọc phần ví dụ SGK/T7 _ 432 _ 627 215 143 ? ? Việc 2: Trả lời câu hỏi sau vào phiếu HT: - Cách đặt tính nào? + Khi thực phép tính tính từ hàng nào? + Không trừ ta phải làm gì? - Nhớ hàng nào? (hàng đơn vị nhớ sang hàng chục, hàng chục nhớ sang hàng trăm) Việc 1: Hai bạn chia sẻ với kết viết để đánh giá, bổ sung có Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống cách đọc viết số (theo mẫu) Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo cô giáo Viêc 1: BHT lên tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung vưa thảo luận Việc 2: Mời bạn nhận xét bổ sung Việc 3: GV nhận xét hướng dẫn rõ bước thực làm BT mẫu cần ) B Hoạt động thực hành Thực hành luyện tập trừ số có ba chữ số (có nhớ lần) vào phiếu HT Việc 1: Em đọc thông tin BT1/T7 viết làm (cột 1, 2, 3) vào Phiếu HT +Việc 1: Hai bạn đổi giấy để chia sẻ với kết để đánh giá, bổ sung có + Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống cách viết số vào ô trống + Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo cô giáo Thực hành luyện tập trừ số có ba chữ số (có nhớ lần) vào Ngô Thị Thanh Huynh Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: Em đọc thông tin BT2 /T7 viết làm vào +Việc 1: Hai bạn đổi để chia sẻ với kết để đánh giá, bổ sung có + Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống cách viết số vào ô trống + Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo cô giáo Thực hành luyện tập giải toán có lời văn Việc 1: Em đọc thông tin BT3/trang tự trả lời câu hỏi sau : - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? Việc 2: Thực tóm tắt giải toán vào +Việc 1: Hai bạn đổi để chia sẻ với kết để đánh giá, bổ sung có + Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống cách viết số vào ô trống + Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo cô giáo Việc 1: CTHĐTQ điều hành cho bạn trả lời câu hỏi củng cố lại - Nêu cách đặt tính cách tính trừ số có ba chữ số (có nhớ lần) - Muốn viết lời giải cho baì toán ta dựa vào đâu? Việc 2: Cho bạn chia sẻ nội dung học cảm nhận sau tiết học * Kết thúc học, em trao đổi với bạn cô giáo việc làm hỏi điều em chưa hiểu C Hoạt động ứng dụng Em nhà làm thêm tập đọc, vết số có ba chữ số sách tập Và chuẩn bị hôm sau: Luyện tập/T8 Tiết : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (GV- cô Xuyến) Ngô Thị Thanh Huynh Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Ngày soạn: 6/9/2015 Ngày dạy:Chiều, 7/8/2015 Tuần 2- Tiết KỂ CHUYỆN Bài: AI CÓ LỖI MỤC TIÊU - Kiến thức: Hiểu nội dung câu chuyện, nhớ nội dung kể lại đoạn truyện theo tranh - Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ nói: nhớ kể lại đoạn truyện theo lời nhân vật Biết phối hợp giọng kể với nét mặt, điệu nhân vật Lắng nghe biết nhận xét lời kể bạn - Thái độ: yêu thích môn học, nhường nhịn bạn, nghĩ tốt bạn, dũng cảm nhận lỗi trót cư xử không tốt với bạn ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh minh họa tập đọc SGK trang 7,8 - Sách bổ trợ kể chuyện PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học : thuyết trình, kể chuyện, quan sát, đàm thoại,thảo luận nhóm… CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động : - BVN lên tổ chức cho bạn hát “lớp chúng mình” - GV kết nối vào học; ghi tựa bài; học sinh ghi * Hình thành kiến thức Hoạt động 1: Nghe bạn đọc lại câu chuyên “Ai có lỗi” Viêc 1: Nghe bạn đọc lại toàn ““Ai có lỗi”- bạn theo dõi,đọc thầm Hoạt động 2: Quan sát tranh Việc 1: Quan sát tranh (SGK/14) trả lời câu hỏi sau: + Bức tranh vẽ gì? + Nội dung tranh gì? Viết câu tranh thể nội dung Việc 1: Chia sẻ với bạn câu trả lời mình, chỉnh sửa Việc 1: Nhóm trưởng mời thành viên nhóm trình bày Nếu có ý kiến đề nghị giải thích Việc : Bình chọn bạn báo cáo kết với cô giáo Ngô Thị Thanh Huynh Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: Đại diện ban học tập lên đặt câu hỏi chia sẻ ý kiến lớp : - Bức tranh vẽ cảnh gì? - Viết câu tranh thể nội dung - Mỗi tranh tương ứng với đoạn bài? GV dựa vào dẫn dắt, hướng dẫn học sinh tập kể theo tranh * Hoạt động 3: Thực hành kể chuyện Việc 1: Tự kể đoạn truyện theo tranh Việc 1: Hai bạn kể cho nghe theo tranh ( bạn kể tranh) Việc 2: Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu bạn nhóm kể đoạn truyện theo tranh bình chọn bạn kể hay Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu đoạn truyện mà thích giải thích thích * Hoạt động 4: Thi kể Việc : BHT lên tổ chức cho bạn nhóm kể đoạn theo tranh Việc 2: Cho bạn nói nhân vật thích nhất, giải thích sao? Việc 3: Ban học tập tổ chức chia sẻ qua nhịp cầu bè bạn * Hoạt động 5: Liên hệ thực tế - Cho HS chia sẻ cách nhường nhịn bạn, nghĩ tốt bạn, dũng cảm nhận lỗi trót cư xử không tốt với bạn - GV chia sẻ cảm xúc - Yêu cầu HS nhà kể cho người thân câu chuyện vừa học Chiều,tiết 1: MĨ THUẬT (GV- thầy Quyển) Chiều,tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (GV- thầy Bảo) Ngô Thị Thanh Huynh Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Ngày soạn: 7/9/2015 Ngày dạy: 8/9/2015 Tiết: Thứ ba, ngày tháng năm 2015 CHÍNH TẢ ( Nghe – viết ) Bài: AI CÓ LỖI ? MỤC TIÊU - Kiến thức: Nghe - viết xác đoạn Ai có lỗi Làm tập tả phân biệt cách viết vần (uêch/ uyu) - Kĩ năng: Viết đúng, đẹp tả biết cách phân biệt vần uêch/ uyu - Rèn luyện cho HS tính kiên trì, cẩn thận, yêu tiếng viết, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu học tập viết BT1 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học : trò chơi, thảo luận, quan sát, đàm thoại , giảng giải… HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN : * Khởi động : - Ban VN lên tổ chức cho bạn hát “ rửa mặt mèo” - GV kết nối vào học; ghi tựa bài; học sinh ghi * Hình thành kiến thức Hướng dẫn viết tả Một HS đọc toàn văn, bạn đọc thầm theo a Tìm hiểu nội dung viết Việc 1: Đọc thầm thơ viết câu trả lời sau vào nháp - Đoạn văn cho biết điều gì? Việc 1: Đọc kết trả lời cho bạn nghe Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho câu trả lời bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá b Hướng dẫn trình bày Ngô Thị Thanh Huynh Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: Đọc thầm lần toàn Việc 2: Đọc thầm câu hỏi sau viết câu trả lời vào nháp - Đoạn văn có câu? - Đầu dòng viết nào? - Tên riêng nhân vật viết nào? Việc 1: Đọc kết trả lời cho bạn nghe Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho câu trả lời bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá Việc 1: BHT nêu câu hỏi cho bạn trả lời Việc 2: Cho lớp nhận xét bổ sung cho bạn Việc 3: BHT mời GV chia sẻ thêm c Hướng dẫn viết từ khó Việc 1: Đọc thầm câu hỏi sau tìm từ ngữ dễ viết sai Việc 1: Đọc từ dễ sai cho bạn nghe Việc 2: Sửa lỗi sai, bổ sung cho bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe sửa lỗi, bổ sung cho bạn Việc 3: Thư kí thống ý kiến nhóm báo cáo với GV, nhờ cô HD cần thiết d Viết tả Việc 1: BHT lên nhắc nhở bạn cách ngồi cầm bút, để vở, cách trình bày đoạn văn Việc 2: GV đọc thong thả câu, cụm từ cho HS viết vào e Kiểm tra lỗi Ngô Thị Thanh Huynh Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: Đọc thầm lại viết sửa lỗi sai Việc 1: Hai bạn đổi để sửa lỗi cho Việc 1: NT mời bạn nêu lỗi viết Việc 2: Các bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn Việc 1: BHT lên đọc lại toàn cho bạn lắng nghe tự sửa lỗi lần g Nhận xét sửa lỗi - GV nhận xét nội dung, chữ viết, cách trình bày B Hoạt động thực hành Hướng dẫn làm tập tả: Phân biệt uêch/uyu Việc 1: Đọc thầm lại BT2 làm vào Việc 1: Hai bạn đổi để nhận xét bổ sung cho Việc 1: NT mời bạn đọc làm Việc 2: Các bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn Việc 3: NT cho bạn tìm thêm số từ có chứa uêch/uyu ( đặt câu với từ vừa tìm ) Việc 1: BHT tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung sau: - Đầu dòng viết nào? - Tên riêng nhân vật viết nào? - Bạn lấy ví dụ từ chứa vần uêch/uyu Việc 2: Cho lớp nhận xét bổ sung viết cảm nhận tiết học Việc 3: BHT mời GV chia sẻ phần hoạt động lớp C Hoạt động ứng dụng Em nhà người lớn tìm từ ngữ hoạt động có chứa vần uêch/uyu Làm thêm tập sách BT chuẩn bị cho ngày hôm sau Ngày soạn: 7/9/2015 Ngày dạy: 8/9/2015 Tiết: Ngô Thị Thanh Huynh 10 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Bài: ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh ôn tập lại cách thực phép tính bảng nhân học, nhớ lại cách nhân nhẩm với số tròn trăm chu vi tính chu vi hình tam giác - Kĩ năng: Cũng cố kĩ tính giá trị biểu thức có đến hai dấu phép tính, kĩ nhẩm nhanh, tính toán hình học, từ vận dụng vào giải toán có lời văn, - Thái độ: Yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận, trình bày khoa học, ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bảng phụ ghi bảng nhân PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học: trò chơi, thảo luận, quan sát, đàm thoại , giảng giải… CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Khởi động - CTHĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi “hoa nở-hoa tàn” Mời cô giáo vào tiết học - Giáo viên chuyển ý, giới thiệu bài, ghi tựa lên bảng, học sinh viết vào * Hình thành kiến thức B Hoạt động thực hành Trò chơi ôn tập bảng nhân: từ bảng nhân đến bảng nhân Việc 1: BHT lên tổ chức cho bạn chơi trò chơi “xì điện” phép tính bảng nhân (từ nhân 5) nhân nhẩm với số tròn trăm Việc 2: BHT đặt câu hỏi cho bạn: + Bạn nhân nhẩm với số tròn trăm để nhanh nhất? + Mời bạn nhận xét khả nhớ bảng nhân qua trò chơi Luyện tập tính giá trị biểu thức có đến hai dấu phép tính (theo mẫu) Việc 1: Em đọc thông tin BT2/9 tự trả lời câu hỏi sau: + Trong biểu thức có chứa cộng ( trừ ) nhân (chia) ta thực phép tính trước? Việc 2: Viết làm vào +Việc 1: Hai bạn đổi để chia sẻ với kết vừa tìm để đánh giá, bổ sung có + Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống cách tính giá trị biểu thức + Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo cô giáo Ngô Thị Thanh Huynh 25 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Luyện tập giải toán có lời văn Việc 1: Em đọc thông tin BT3/t4 tự trả lời câu hỏi sau: + Bài toán cho biết gì? (phòng ăn có bàn? Mỗi bàn có ghế?) + Bài toán hỏi gì? (phòng ăn có ghế?) + Để tính số ghế phòng ăn ta thực phép tính gì? Việc 2: Viết làm vào +Việc 1: Hai bạn đổi để chia sẻ với kết để đánh giá, bổ sung có +Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung kết làm bạn +Việc 2: Cả nhóm thống kết báo cáo cô giáo Việc 1: CTHĐTQ điều hành cho bạn trả lời câu hỏi củng cố BT3 Việc 2: Cho bạn chia sẻ cảm nhận sau tiết học Luyện tập thực hành tính chu vi hình tam giác Việc 1: Em đọc thông tin BT4/t9 tự trả lời câu hỏi sau : + Tam giác ABC có độ dài cạnh nào? + Muốn tính chu vi tam giác ta thực nào? Việc 2: Viết làm vào +Việc 1: Hai bạn đổi để chia sẻ với kết để đánh giá, bổ sung cách tính chu vi khác mà biết cho bạn +Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung kết làm bạn +Việc 2: Cả nhóm thống kết báo cáo cô giáo Việc 1: CTHĐTQ điều hành cho bạn trả lời câu hỏi củng cố lại bài: Ngô Thị Thanh Huynh 26 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A + Trong biểu thức có chứa cộng ( trừ ) nhân (chia) ta thực phép tính trước? + Muốn tính chu vi tam giác ta thực nào? Việc 2: Cho bạn chia sẻ cảm nhận sau tiết học * Kết thúc học, em trao đổi với bạn cô giáo việc làm hỏi điều em chưa hiểu C Hoạt động ứng dụng Em nhà làm thêm tập đọc, vết số có ba chữ số sách tập Và chuẩn bị hôm sau: Ôn tập bảng chia Ngày soạn: 8/9/2015 Ngày dạy: Chiều, 9/9/2015 Tuần 2- Tiết CHÍNH TẢ ( nghe-viết ) Bài: CÔ GIÁO TÍ HON MỤC TIÊU - Kiến thức: Nghe - viết xác đoạn cô giáo tí hon Làm tập tả phân biệt cách viết phụ âm đầu dễ lẫn ( s/ x, ăn, ăng) - Kĩ năng: Viết đúng, đẹp tả biết cách phân biệt s/ x, ăn, ăng - Rèn luyện cho HS tính kiên trì, cẩn thận, yêu tiếng viết, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa hình ảnh chơi chuyền em thiếu nhi - PHT viết sẵn nội dung BT1 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học : Trò chơi, phân tích ngôn ngữ, quan sát, thảo luận, đàm thoại,… HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN : * Khởi động : - Ban VN lên tổ chức cho bạn hát “ rửa mặt mèo” - GV kết nối vào học; ghi tựa bài; học sinh ghi * Hình thành kiến thức Hướng dẫn viết tả Một HS đọc toàn văn, bạn đọc thầm theo a Tìm hiểu nội dung viết Việc 1: Đọc thầm thơ viết câu trả lời sau vào nháp - Đoạn văn cho biết điều gì? Ngô Thị Thanh Huynh 27 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: Đọc kết trả lời cho bạn nghe Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho câu trả lời bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá b Hướng dẫn trình bày Việc 1: Đọc thầm lần toàn Việc 2: Đọc thầm câu hỏi sau viết câu trả lời vào nháp - Đoạn văn có câu? - Đầu dòng viết nào? - Tên riêng nhân vật viết nào?( Bé) Việc 1: Đọc kết trả lời cho bạn nghe Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho câu trả lời bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá Việc 1: BHT nêu câu hỏi cho bạn trả lời Việc 2: Cho lớp nhận xét bổ sung cho bạn Việc 3: BHT mời GV chia sẻ thêm c Hướng dẫn viết từ khó Việc 1: Đọc thầm câu hỏi sau tìm từ ngữ dễ viết sai Việc 1: Đọc từ dễ sai cho bạn nghe Việc 2: Sửa lỗi sai, bổ sung cho bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe sửa lỗi, bổ sung cho bạn Ngô Thị Thanh Huynh 28 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 3: Thư kí thống ý kiến nhóm báo cáo với GV, nhờ cô HD cần thiết d Viết tả Việc 1: BHT lên nhắc nhở bạn cách ngồi cầm bút, để vở, cách trình bày đoạn văn Việc 2: GV đọc thong thả câu, cụm từ cho HS viết vào e Kiểm tra lỗi Việc 1: Đọc thầm lại viết sửa lỗi sai Việc 1: Hai bạn đổi để sửa lỗi cho Việc 1: NT mời bạn nêu lỗi viết Việc 2: Các bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn Việc 1: BHT lên đọc lại toàn cho bạn lắng nghe tự sửa lỗi lần g Nhận xét sửa lỗi - GV nhận xét nội dung, chữ viết, cách trình bày B Hoạt động thực hành Hướng dẫn làm tập tả: Phân biệt s/x; ăn/ăng Việc 1: Đọc thầm lại BT2 làm vào Việc 1: Hai bạn đổi để nhận xét bổ sung cho Việc 1: NT mời bạn đọc làm Việc 2: Các bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn Việc 3: NT cho bạn tìm thêm số từ có chứa s/x ( đặt câu với từ vừa tìm ) Ngô Thị Thanh Huynh 29 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: BHT tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung sau: - Đầu dòng viết nào? - Tên riêng nhân vật viết nào? - Bạn lấy ví dụ từ chứa vần ăn/ăng đặt câu với từ Việc 2: Cho lớp nhận xét bổ sung viết cảm nhận tiết học Việc 3: BHT mời GV chia sẻ phần hoạt động lớp C Hoạt động ứng dụng Em nhà người lớn tìm từ ngữ có chứa vần s/x Làm thêm tập sách BT chuẩn bị cho ngày hôm sau Ngày soạn: 9/9/2015 Ngày dạy: 10/9/2015 Tuần 2- Tiết Thứ năm, ngày 10 tháng năm 2015 TOÁN Tiết 4: ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh ôn tập lại cách thực phép tính bảng chia học, nhớ lại cách chia nhẩm số tròn trăm cho 2, 3, (phép chia hết) - Kĩ năng: Cũng cố kĩ tính nhẩm nhanh, vận dụng vào giải toán có lời văn, - Thái độ: Yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận, trình bày khoa học ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu ghi BT PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học : trò chơi, thảo luận, quan sát, đàm thoại , giảng giải… CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC B Hoạt động thực hành * Khởi động - BVN tổ chức cho bạn hát Mời cô giáo vào tiết học - Giáo viên chuyển ý, giới thiệu bài, ghi tựa lên bảng, học sinh viết vào * Hình thành kiến thức B Hoạt động thực hành Trò chơi ôn tập bảng chia: từ bảng nhân đến bảng nhân Việc 1: BHT lên tổ chức cho bạn chơi trò chơi “xì điện” phép tính bảng chia (từ chia 5) chia nhẩm số tròn trăm cho 2, 3, (phép chia hết) Việc 2: Mời bạn nhận xét khả nhớ bảng chia qua trò chơi Luyện tập chia nhẩm số tròn trăm cho 2, 3, (phép chia hết) Ngô Thị Thanh Huynh 30 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: Em đọc thông tin BT2/10 viết làm vào phiếu BT +Việc 1: Hai bạn đổi để chia sẻ với kết vừa tìm để đánh giá, bổ sung có + Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, mời bạn chia sẻ cách chia nhẩm số tròn trăm cho 2, 3, (phép chia hết).Các bạn lại nhóm lắng nghe bổ sung, thống kết tính nhẩm + Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo cô giáo Luyện tập giải toán có lời văn Việc 1: Em đọc thông tin BT3/t4 tự trả lời câu hỏi sau: + Bài toán cho biết gì? (Có cốc? Được xếp vào hộp?) + Bài toán hỏi gì? (Mỗi hộp có cốc?) + Để tính số cốc hộp ta thực phép tính gì? Việc 2: Viết làm vào +Việc 1: Hai bạn đổi để chia sẻ với kết để đánh giá, bổ sung có +Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung kết làm bạn +Việc 2: Cả nhóm thống kết báo cáo cô giáo Việc 1: CTHĐTQ điều hành cho bạn trả lời câu hỏi củng cố lại bài: 400 : = ? 800:4 = ? 600 : = ? +Có 24 cốc xếp vào hộp? + Để tính số cốc hộp ta tính nào? Việc 2: Cho bạn chia sẻ cảm nhận sau tiết học * Kết thúc học, em trao đổi với bạn cô giáo việc làm hỏi điều em chưa hiểu C Hoạt động ứng dụng Em nhà làm thêm tập đọc, vết số có ba chữ số sách tập Và chuẩn bị hôm sau: Luyện tập/10 Ngày soạn: 9/9/2015 Ngày dạy: 10/9/2015 Ngô Thị Thanh Huynh 31 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Tuần 2- Tiết TẬP LÀM VĂN Bài 1: VIẾT ĐƠN MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh biết cách trình bày đơn theo mẫu có sẵn ( đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ viết trình bày đơn theo mẫu Từ vận dụng vào viết nhiều mẫu đơn khác đời sống - Thái độ: Yêu thích môn học, rèn tính khoa học, cẩn thận,… ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu đơn xin vào Đội PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học : trò chơi, phân tích ngôn ngữ, quan sát, thảo luận, đàm thoại,… HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC B Hoạt động thực hành * Khởi động : - Ban VN lên tổ chức cho bạn hát “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh”- Ban HT đặt câu hỏi cho lớp trả lời : + Trong hát nói đến tình cảm ai? - GV kết nối vào học; ghi tựa bài; học sinh ghi * Hình thành kiến thức Hướng dẫn viết đơn xin vào đội Thiếu niên TP HCM Việc 1: Đọc mẫu đơn xin vào đội ( SGK/9) viết câu trả lời nháp: + Lá đơn gồm phần nào? + Đầu dòng viết nào? + Tên riêng người, quan đơn vị phải viết nào? Việc 1: Đọc kết trả lời cho bạn nghe Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho câu trả lời bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá Việc 1: BHT lên cho bạn trả lời nội dung BT 1: - Lá đơn gồm phần nào? + Đội TNTP HCM + Địa điểm, thời gian Ngô Thị Thanh Huynh 32 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A + Tên đơn ( viết hoa) + Địa điểm nơi gửi + Tên người gửi, ngày, tháng, năm sinh + Lý vào đội + Lời hứa + Người làm đơn kí tên Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá Việc 3: GV bổ sung thêm Thực hành viết lại mẫu đơn xin vào đội Thiếu niên TP HCM Việc 1: Dựa vào mẫu đơn SGK/9 , viết đơn xin vào đội Thiếu niên TP HCM với nội dung thông tin thân cho phụ hợp Việc 1: Đọc kết trả lời cho bạn nghe Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho câu trả lời bạn Việc 1: NT cho thành viên đọc mẫu đơn xin vào đội Thiếu niên TP HCM viết Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá Việc 1: BHT lên cho bạn trả lời nội dung: - Lá đơn gồm phần nào? + Đầu dòng viết nào? + Tên riêng người, quan đơn vị phải viết nào? Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá Việc 3: Cho lớp nhận xét bổ sung viết cảm nhận tiết học Việc 4: BHT mời GV chia sẻ phần hoạt động lớp C Hoạt động ứng dụng Em nhà tập luyện viết cho mẫu đơn xin vào đội Thiếu niên TP HCM Làm thêm tập sách BT TV chuẩn bị cho ngày hôm sau Ngày soạn: 9/9/2015 Ngày dạy: 10/9/2015 Tuần Tiết 3: Song ngữ (GV: Thầy Y ơr) Tiết 4: Song ngữ (GV: Thầy Y ơr) Ngày soạn: 9/9/2015 Ngày dạy: Chiều, 10/9/2015 Ngô Thị Thanh Huynh 33 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Tuần Tiết 1: Luyện Toán (GV: Thầy Bảo) Ngày soạn: 9/9/2015 Ngày dạy: Chiều, 10/9/2015 Tuần - tiết GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG (GVCN) Ngày soạn: 9/9/2015 Ngày dạy: Chiều, 10/9/2015 Tuần 2- Tiết SINH HOẠT LỚP TUẦN I Đánh giá hoạt động Tuần * HĐ lớp - BVN lên cho bạn hát tập thể - Lần lượt ban, nhóm lên nhận xét hoạt động tuần - Các thành viên lớp có ý kiến bổ sung Ưu điểm : - Thực tốt nề nếp lớp , quy định trường Sách đồ dùng học tập tương đối đầy đủ Trong lớp ý nghe giảng phát biểu xây dựng vệ sinh lớp học sẽ… Tồn tại: - Một số bạn vắng học, đến lớp chưa - Vẫn số bạn cón quên sách đồ dùng học tập Một số em tiếp thu chậm, chưa ý lớp học - Một số bạn tác phong chậm, xếp hàng vào lớp lề mề Không mặc áo trắng đến lớp II Phương hướng tuần - Tiếp tục xây dựng nề nếp lớp học Đi học đều, Chuẩn bị sách đồ dùng học tập đầy đủ trước dến lớp - Chuẩn bị làm đầy đủ trước đến lớp - Vệ sinh cá nhân vệ sinh lớp học, khuôn viên Ngày soạn: 10/9/2015 Ngày dạy:11/9/2015 Tuần 2- Tiết Thứ sáu, ngày 11 tháng năm 2015 TOÁN Ngô Thị Thanh Huynh 34 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Bài: LUYỆN TẬP MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp học sinh ôn tập lại cách thực biểu thức chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia học, củng cố biểu tượng ¼ - Kĩ năng: Cũng cố kĩ tính toán biểu thức, vận dụng vào giải toán có lời văn, … - Thái độ: Yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận, trình bày khoa học, , ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh minh họa BT2 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học: trò chơi, thảo luận, quan sát, đàm thoại , giảng giải… CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Khởi động - CTHĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi “ Hoa nở ” Mời cô giáo vào tiết học - Giáo viên chuyển ý, giới thiệu bài, ghi tựa lên bảng, học sinh viết vào * Hình thành kiến thức B Hoạt động thực hành Thực hành tính giá trị biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ,nhân, chia Việc 1: Em đọc thông tin BT1/t10 viết làm vào +Việc 1: Hai bạn đổi để chia sẻ với kết để đánh giá, bổ sung có +Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống cách tính giá trị biểu thức +Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo cô giáo Thực hành luyện tập giải toán có lời văn (có phép nhân ) Việc 1: Đọc thông tin BT3 thực tập vào +Việc 1: Hai bạn chia sẻ với kết viết để đánh giá, bổ sung có + Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống kết + Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo cô giáo Thực hành củng cố biểu tượng ¼ Ngô Thị Thanh Huynh 35 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: Em đọc thông tin BT2/10 tự trả lời câu hỏi sau vào nháp: + Hình a, b có vịt? + Lấy số vịt hình chia con? + Vậy hình khoanh vào ¼ số vịt? +Việc 1: Hai bạn đổi giấy để chia sẻ với cách giải kết toán vừa làm để đánh giá, bổ sung có + Việc 1: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống kết + Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo cô giáo Việc 1: CTHĐTQ điều hành cho bạn trả lời câu hỏi củng cố lại - Trong biểu thức có phép nhân (chia) cộng (trừ) ta thực phép tính trước? - Muốn viết lời giải cho phép tính ta dựa vào đâu? - Mỗi bàn có học sinh, bàn ta tính nào? Việc 2: Cho bạn chia sẻ nội dung học cảm nhận sau tiết học * Kết thúc học, em trao đổi với bạn cô giáo việc làm hỏi điều em chưa hiểu C Hoạt động ứng dụng Em nhà làm thêm tập đọc, vết số có ba chữ số sách tập Và chuẩn bị hôm sau: Ôn tập hình học Tiết 2-3: Song ngữ (GV: Thầy Y ơr) Tiết 4: Thể dục (GV: cô Hà) Ngày soạn: 10/9/2015 Ngày dạy:11/9/2015 Tuần 2- Tiết LUYỆN VIẾT Bài : CÔ GIÁO TÍ HON MỤC TIÊU - Kiến thức: Ôn luyện cho HS nghe - viết xác đoạn cô giáo tí hon Làm tập tả phân biệt cách viết phụ âm đầu dễ lẫn ( s/ x, ăn, ăng) Ngô Thị Thanh Huynh 36 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A - Kĩ năng: Viết đúng, đẹp tả biết cách phân biệt s/ x, ăn, ăng - Rèn luyện cho HS tính kiên trì, cẩn thận, yêu tiếng viết, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa hình ảnh chơi chuyền em thiếu nhi - PHT viết sẵn nội dung BT1 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học : Trò chơi, phân tích ngôn ngữ, quan sát, thảo luận, đàm thoại,… HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN : * Khởi động : - Ban VN lên tổ chức cho bạn hát “ cô giáo em” - GV kết nối vào học; ghi tựa bài; học sinh ghi * Hình thành kiến thức Hướng dẫn viết tả Một HS đọc toàn văn, bạn đọc thầm theo a Tìm hiểu nội dung viết Việc 1: Đọc thầm thơ viết câu trả lời sau vào nháp - Đoạn văn cho biết điều gì? Việc 1: Đọc kết trả lời cho bạn nghe Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho câu trả lời bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá b Hướng dẫn trình bày Việc 1: Đọc thầm lần toàn Việc 2: Đọc thầm câu hỏi sau viết câu trả lời vào nháp - Đoạn văn có câu? - Đầu dòng viết nào? - Tên riêng nhân vật viết nào?( Bé) Việc 1: Đọc kết trả lời cho bạn nghe Ngô Thị Thanh Huynh 37 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho câu trả lời bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe, bổ sung đánh giá Việc 1: BHT nêu câu hỏi cho bạn trả lời Việc 2: Cho lớp nhận xét bổ sung cho bạn Việc 3: BHT mời GV chia sẻ thêm c Hướng dẫn viết từ khó Việc 1: Đọc thầm câu hỏi sau tìm từ ngữ dễ viết sai Việc 1: Đọc từ dễ sai cho bạn nghe Việc 2: Sửa lỗi sai, bổ sung cho bạn Việc 1: NT nêu câu hỏi, gọi bạn trả lời Việc : Các bạn khác lắng nghe sửa lỗi, bổ sung cho bạn Việc 3: Thư kí thống ý kiến nhóm báo cáo với GV, nhờ cô HD cần thiết d Viết tả Việc 1: BHT lên nhắc nhở bạn cách ngồi cầm bút, để vở, cách trình bày đoạn văn Việc 2: GV đọc thong thả câu, cụm từ cho HS viết vào BTCC/10 e Kiểm tra lỗi Việc 1: Đọc thầm lại viết sửa lỗi sai Việc 1: Hai bạn đổi để sửa lỗi cho Việc 1: NT mời bạn nêu lỗi viết Việc 2: Các bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn Ngô Thị Thanh Huynh 38 Trường TH Lê Đình Chinh Giáo án lớp 3A Việc 1: BHT lên đọc lại toàn cho bạn lắng nghe tự sửa lỗi lần g Nhận xét sửa lỗi - GV nhận xét nội dung, chữ viết, cách trình bày B Hoạt động thực hành Hướng dẫn làm tập tả: Phân biệt êch/ uêch; uy/uyu Việc 1: Đọc thầm lại BT2 làm vào BTCC/10 Việc 1: Hai bạn đổi để nhận xét bổ sung cho Việc 1: NT mời bạn đọc làm Việc 2: Các bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn Việc 3: NT cho bạn tìm thêm số từ có chứa uy/uyu ( đặt câu với từ vừa tìm ) Hướng dẫn làm tập tả phân biệt: s/x Việc 1: BHT lên tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ Đố bạn?” để điền phụ âm bắt đầu s/ x thiếu câu Việc 2: Cho bạn nhận xét khả phân biệt phụ âm s/x tham gia trò chơi Việc 1: BHT tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung sau: - Đầu dòng viết nào? - Tên riêng nhân vật viết nào? - Bạn lấy ví dụ từ chứa vần êch/ uêch đặt câu với từ Việc 2: Cho lớp nhận xét bổ sung viết cảm nhận tiết học Việc 3: BHT mời GV chia sẻ phần hoạt động lớp C Hoạt động ứng dụng Em nhà người lớn tìm từ ngữ có chứa vần s/x Làm thêm tập sách BT chuẩn bị cho ngày hôm sau Ngô Thị Thanh Huynh 39
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN VNEN LOP 3 TUAN 2, GIAO AN VNEN LOP 3 TUAN 2, GIAO AN VNEN LOP 3 TUAN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay