past simple vs past continuous

20 164 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:14

by Alexandrar I II III IV 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Интернет ресурсы: http://s55.radikal.ru/i148/1101/23/f9deacdf3789.jpg фон http://www.zastavki.com/pictures/1280x800/2012/Backgrounds_Rainbow_wallpaper_035527_.jpg картинка для создания рамки
- Xem thêm -

Xem thêm: past simple vs past continuous , past simple vs past continuous , past simple vs past continuous

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay