british vs american english

35 117 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:09

Different kinds of English Soda Soft Drink Pop Fizzy Drink British Trousers American Pants British Lift American Elevator British American Autumn Fall British American Biscuits Cookies British Lorry American Truck British Boot American Trunk British Football American Soccer British Spanner American Wrench British American Pharmacy Drug Store British Allowance American Pocket Money British Petrol American Gas (Gasoline) British Bonnet American Hood British Toilet Loo/ WC American Bathroom British Rubber American Eraser British Flat American Apartment British Mate American Friend British Holiday American Vacation British Pack of Cards American Deck of cards British Sweet Shop/ Lolly Shop American Candy Store British Jumper American Sweater British Caravan American Trailer How many can you remember? Can you guess the accent? American British/English South African Scottish Irish Australian [...].. .British American Jam Jelly British American Jelly Jello British Torch American Flashlight British Crossroads American Intersection British American Chips French Fries British Nappy American Diaper British Fairy Floss/ Candy Floss American Cotton Candy British Pavement American Sidewalk British Dummy American Pacifier British Queue American Line British American Pharmacy Drug Store British Allowance... Allowance American Pocket Money British Petrol American Gas (Gasoline) British Bonnet American Hood British Toilet Loo/ WC American Bathroom British Rubber American Eraser British Flat American Apartment British Mate American Friend British Holiday American Vacation British Pack of Cards American Deck of cards British Sweet Shop/ Lolly Shop American Candy Store British Jumper American Sweater British. .. American Vacation British Pack of Cards American Deck of cards British Sweet Shop/ Lolly Shop American Candy Store British Jumper American Sweater British Caravan American Trailer How many can you remember? Can you guess the accent? American British/ English South African Scottish Irish Australian 1 2 3 4 5
- Xem thêm -

Xem thêm: british vs american english , british vs american english , british vs american english

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay