Bài giảng VIÊM RUỘT THỪA cấp

3 247 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:12

VIÊM RUỘT THỪA CẤP Triệu chứng thường gặp viêm ruột thừa : A Đau hố chậu phải B Đau âm ỉ không thành hố chậu phải C Đau dội hố chậu phải D Buồn nôn nôn E Bí trung đại tiện Điểm đau đường nối gai chậu trước rốn : A Điểm Mac-Burney B Điểm Clado C Điểm Lanz D Điểm Rockey E Điểm David Viêm phúc mạc (màng bụng) do: A Đám quánh ruột thừa B Áp xe ruột thừa vỡ mủ gây viêm phúc mạc C Ruột thừa hoại tử khu trú hố chậu phải D Đám quánh ruột thừa áp xe hóa E Viêm phúc mạc thứ phát Chẩn đoán ruột thừa viêm dựa vào: A Hội chứng nhiễm trùng B Có rối loạn tiêu hóa : buồn nôn, bí trung đại tiện C Đau hố chậu phải phản ứng thành bụng D Thăm trực tràng âm đạo : vùng bên phải đau E Tất câu Cần chẩn đoán phân biệt ruột thừa viêm với : A Viêm đại tràng B Cơn đau sỏi niệu quản phải C Viêm phần phụ phụ nữ D Câu B, C E Câu A, B, C Trong bệnh lý viêm ruột thừa, trường hợp sau không mổ chọc hút : A Áp-xe ruột thừa B Đám quánh ruột thừa C Ruột thừa xung huyết D Đám quánh ruột thừa áp-xe hóa E Viêm phúc mạc khu trú Tăng cảm giác da dấu hiệu luôn có viêm ruột thừa cấp A Đúng B Sai Nơi gặp đường liên gai chậu trước bờ thẳng to phải điểm đau: A Điểm Mac Burney B Điểm Lanz C Điểm Clado D Điểm niệu quản phải E Không có điểm đước xác định 10 Chỗ nối phần ba phải phần ba đường gai chậu trước điểm đau: A Điểm Mac Burney B Không có điểm xác định C Điểm Clado D Điểm niệu quản phải E Điểm Lanz 11 Ở phụ nữ có thai lớn, khám ruột thừa viêm cần: A Ấn tay vào HCP B Bệnh nhân nằm nghiêng trái rối khám vào hố chậu phải C Bệnh nhân nằm ngửa dùng tay đẩy tử cung sang phải D B C E A B 12 Hội chứng nhiễm trùng ruột thừa viêm là: A Môi khô, lưỡi bẩn B Mạch chậm C Nhiệt độ tăng D A C E Công thức bạch cầu bình thường 13 Áp xe ruột thừa áp xe vỏ bọc A Đúng B Sai 14 Áp xe ruột thừa do: A Viêm ruột thừa tiến triển thành B Đám quánh áp xe hoá C Do viêm túi thừa Meckel tiến triển D A B sai E A B 15 Chẩn đoán lâm sàng ruột thừa viêm tiểu khung dựa vào A Các dấu chứng đái khó, mót đái B Ấn đau vùng hạ vị C Thăm trực tràng đau túi Douglas D Hội chứng giả lỵ E Tất 16 Ruột thừa viêm cấp do: A Giun B Thương hàn C Lao D A, B, C E Câu A B 17 Ruột thừa viêm cấp trường hợp ngoại khoa thường gặp cần phải can thiệp kịp thời 18 Trong ruột thừa viêm cấp khám thực thể ghi nhận có đau vùng hố chậu phải phát có dấu hiệu vùng hố chậu phải có giá trị chẩn đoán 19 Ruột thừa viêm cấp trẻ em khám thực thể có dấu hiệu có giá trị chẩn đoán bệnh 20 Trong ruột thừa viêm cấp hỏi bệnh ghi nhận có đau hố chậu phải, ưu tiên cần chẩn đoán gián biệt với 21 Nếu ruột thừa viêm hố chậu trái bệnh nhân bất thường cần phải làm xét nghiệm để xác định bất thường 22 Khi chẩn đoán đám quánh ruột thừa có định mổ ngay: A Đúng B Sai 23 Ruột thừa viêm cấp vị trí hai mạc treo hồi tràng lâm sàng ghi nhận triệu chứng sau có giá trị cho chẩn đoán: A Đau hố chậu phải B Đau liên tục vùng hố chậu phải lan xuống mặt vùng đùi phải C Hội chứng tắc ruột có sốt D Hội chứng giả lỵ E Đi cầu máu 24 Ruột thừa phần ống tiêu hoá không đảm nhiệm chức sinh lý thể: A Đúng B Sai 25 Hiện quan điểm cắt ruột thừa dự phòng thực phổ biến A Đúng B Sai 26 Đường mổ phù hợp viêm phúc mạc toàn thể ruột thừa là: A Đường Mc Burney B Đường trắng bên phải C Đường rốn D Đường Mc Burney mở rộng E Đường ngang qua điểm Mc Burney
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng VIÊM RUỘT THỪA cấp, Bài giảng VIÊM RUỘT THỪA cấp, Bài giảng VIÊM RUỘT THỪA cấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay