VIÊM PHÚC mạc và áp XE TRONG ổ BỤNG

3 300 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:12

VIÊM PHÚC MẠC VÀ ÁP XE TRONG Ổ BỤNG 290 Về mặt giải phẫu, phúc mạc bao gồm thành phần: A Phúc mạc thành B Phúc mạc tạng C Khoang phúc mạc D A B E Tất 291 Về mặt giải phẫu, khoang phúc mạc khoang cấu tạo 292 Về mặt giải phẫu, phúc mạc chia thành: A Phúc mạc thành phúc mạc tạng B Hậu cung mạc nối C Khoang phúc mạc lớn D B, C E A, B C 293 Về mặt sinh lý, phúc mạc có chức năng: A Hấp thu B Bảo vệ C Thải độc D A B E Tất 294 Về mặt sinh lý, phúc mạc có chức năng: A Hấp thu B Tạo máu C Tạo kháng thể D A B E A C 295 Viêm phúc mạc phân thành loại tuỳ theo: A Nguồn gốc B Tác nhân gây viêm C Tiến triển D A B E Tất 296 Dựa theo nguyên nhân, viêm phúc mạc phân thành : A Viêm phúc mạc vi khuẩn B Viêm phúc mạc hóa chất C Viêm phúc mạc tiên phát viêm phúc mạc thứ phát D A B E A C 297 Dựa theo tác nhân gây bệnh, viêm phúc mạc phân thành: A VPM vi khuẩn B VPM hóa chất C VPM tiên phát VPM thứ phát D A B E Tất 298 Các triệu chứng viêm phúc mạc bao gồm: A Đau bụng, nôn mửa, thăm túi Douglas căng đau B Đau bụng, nôn mửa, bí trung-đại tiện C Sốt, đau bụng, nôn mửa D Nôn mửa, bí trung tiện, phản ứng thành bụng E Nôn mửa, bí trung tiện, co cứng thành bụng 299 Các triệu chứng thực thể viêm phúc mạc bao gồm: A Phản ứng thành bụng B Co cứng thành bụng C Tăng cảm giác da D A B E Tất 300 Đặc điểm dấu hiệu “co cứng thành bụng” là: A Tồn liên tục B Tăng lên bệnh nhân lại, ho C Giảm bệnh nhân nôn hay trung tiện D A B E Tất 301 Đặc điểm dấu hiệu “co cứng thành bụng” là: A Tồn liên tục B Khách quan ý muốn bệnh nhân C Giảm bệnh nhân nôn hay trung tiện D A B E Tất 302 Đặc điểm triệu chứng “phản ứng thành bụng” là: A Luôn có viêm phúc mạc B Khi có đồng nghĩa với bệnh nhân có viêm phúc mạc C Tăng lên bệnh nhân lại hay ho, nôn D A C E Tất 303 Thăm trực tràng hay thăm âm đạo viêm phúc mạc nhằm phát triệu chứng: A Túi âm đạo-trực tràng đau B Túi bàng quang-âm đạo đau C Máu dính găng D Bóng trực tràng rỗng E Tất sai 304 Để phát triệu chứng túi Douglas căng đau viêm phúc mạc, cần phải: A Siêu âm bụng B Siêu âm nội soi lòng trực tràng C Nội soi hậu môn-trực tràng D Thăm trực tràng E Tất sai 305 Siêu âm viêm phúc mạc giúp phát hiện: A Dịch tự ổ phúc mạc B Túi bàng quang-trực tràng căng đau C Nguyên nhân gây nên viêm phúc mạc D A C E Câu A B
- Xem thêm -

Xem thêm: VIÊM PHÚC mạc và áp XE TRONG ổ BỤNG, VIÊM PHÚC mạc và áp XE TRONG ổ BỤNG, VIÊM PHÚC mạc và áp XE TRONG ổ BỤNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay