VẾT THƯƠNG MẠCH máu NGOẠI BIÊN

5 197 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:12

VẾT THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN 362 Vết thương mạch máu chảy máu trường hợp: A Tổn thương lớp áo B Tổn thương lớp nội mạc C Tổn thương lớp nội mạc + lớp áo D Tổn thương lớp thành mạch E Các câu 363 Nguyên nhân vết thương mạch máu là: A Các lọai vũ khí chiến tranh B Tai nạn giao thông nạn lao động C Do thầy thuốc D A B E A, B C 364 Vết thương mạch máu khó tự cầm trường hợp: A Tổn thương lớp áo ngòai B Tổn thương lớp áo lớp nội mạc C Tổn thương lớp nội mạc D Vết thương bên tổn thương lớp thành mạch E Ðứt đôi mạch máu 365 Dấu hiệu lâm sàng vết thương mạch máu là: A Choáng B Chảy máu C Thiếu máu hạ lưu D Khối máu tụ E Tất 366 Trên phim chụp cản quang động mạch, biểu co thắt động mạch là: A Ngừng thuốc cản quang (hình ảnh cắt cụt) B Hẹp dần lòng mạch C Hẹp dần lòng mạch + tuần hòan phụ D Hẹp dần lòng mạch + tuần hòan phụ phát triển E Nhuộm sớm tĩnh mạch 367 Ðiều không nên làm sơ cứu vết thương mạch máu là: A Kẹp cầm máu B Ga-rô C Băng ép D Băng ép có chèn động mạch E Băng ép + nhét mèche 368 Garrot áp dụng trường hợp : A Vết thương chảy nhiều máu B Vết thương chảy máu khó cầm C Vết thương cắt cụt chi tự nhiên D Vết thương tĩnh mạch lớn E Tất 369 Nguyên tắc điều trị vết thương mạch máu : A Hồi sức, chống choáng B Chống uốn ván C Kháng sinh toàn thân D Phẫu thuật E Tất 370 Tổn thương đoạn mạch máu 2cm thường phải : A Thắt động mạch trường hợp B Ghép nối mạch máu tĩnh mạch mạch máu nhân tạo C Khâu nối trực tiếp D Làm cầu nối giải phẫu E Nối tắt động tĩnh mạch 371 Vết thương mạch máu vật sắc nhọn gây nên thường tổn thương nặng nề, phức tạp : A Ðúng B Sai 372 Tổn thương lớp nội mạc mạch máu dẫn đến tắt lòng mạch : A Ðúng B Sai 373 Gọi vết thương mạch máu khi: A Thương tổn nội mạc B Thương tổn nội mạc lớp C Thương tổn lớp thành mạch D Rối loạn lưư thông lòng mạch E Tất 374 Các nguyên nhân gây thương tổn mạch máu từ ngoài: A Lấy huyết khối sonde Fogarty B Sonde nội mạch C Các thủ thuật plastie lòng nội mạch D A B E A, B, C 375 Co thắt mạch hậu co thắt: A Lớp nội mạc B Lớp C Lớp vỏ D Tế bào trơn lớp E Lớp lớp nội mạc 376 Dò động - tĩnh mạch : A Do thương tổn lớp thành mạch B Do thương tổn lớp thành mạch tạo thông thương tĩnh mạch-động mạch C Gây hậu huyết động hình thái D A C E B C 377 Chẩn đoán phân biệt giả phình động mạch phình động mạch dựa vào: A Cơ chế bệnh sinh B Hình dạng túi phình C Bản chất thành túi phình D Vị trí túi phình E A C 378 Khối máu tụ bóc tách bóc tách động mạch do: A Thương tổn lớp nội mạc B Thương tổn lớp C Thương tổn lớp lớp nội mạc D Thương tổn lớp bán phần E Thương tổn lớp lớp nội mạc bán phần 379 Các vị trí động mạch nông dễ bị chấn thương trực tiếp, trừ: A Vùng tam giác Scarpa đùi B Hỏm khoeo C Ðộng mạch nách D Ống cánh tay E Nếp khủyu 380 Thương tổn thường gặp chấn thương kín mạch máu trực tiếp: A Lớp nội mạc B Lớp C Lớp nội mạc lớp D Lớp lớp vỏ E lớp thành mạch 381 Thương tổn động mạch chế giảm tốc đột ngột: A Lớp nội mạc, lớp + nội mạc B Lớp + nội mạc, đứt hoàn toàn lớp thành mạch C Lớp lớp vỏ, lớp nội mạc D Lớp + nội mạc lớp vỏ E Ðứt hoàn toàn lớp thành mạch 382 Thương tổn nội mạc phụ thuộc vào, trừ: A Mức độ lan rộng kích thước động mạch bị thương tổn B Hình thái thương tổn C Tùy thuộc X quang đối chiếu lâm sàng D Tùy thuộc vào nguyên nhân E Tùy thuộc chế chấn thương 383 Hình ảnh đặc trưng thương tổn lớp nội mạc lớp giữa: A Bong lớp nội mạc B Bóc tách lớp C Khối máu tụ thành mạch D Bóc tách lớp nội mạc E Thuyên tắc mạch 384 Một chấn thương động mạch gọi nặng có: A Thương tổn đứt đôi thành mạch máu B Có biểu tắc mạch C Có chi lạnh D Có hậu lâm sàng E Thương tổn lớp nội mạc 385 Mức độ trầm trọng thiếu máu tắc mạch phụ thuộc vào: A Cơ chế chấn thương, hình thái động mạch bị thương tổn B Vị trí động mạch bị thương tổn, thương tổn phối hợp C Hình thái động mạch bị thương tổn, có tuần hoàn phụ D Các thương tổn phối hợp, chế chấn thương E Có tuần hoàn phụ, vị trí động mạch bị thương tổn 386 Nguyên nhân gây hẹp động mạch sau chấn thương động mạch: A Kích thước động mạch bị chấn thương B Hình thái thương tổn động mạch C Sự tăng sinh nội mạc D Cơ chế chấn thương E Phì đại thành mạch 387 Co thắt mạch chấn thương động mạch xảy ở: A Tất động mạch B Ðộng mạch kích thước nhỏ C Ðộng mạch kích thước trung bình D Ðộng mạch kích thước lớn E Ðộng mạch có kích thước nhỏ vừa 388 Giả phình động mạch cấp sau chấn thương động mạch do: A Thương tổn hoàn toàn lớp nội mạc B Thương tổn hoàn toàn lớp C Thương tổn hoàn toàn lớp nội mạc lớp D Thương tổn lớp lớp vỏ E Thương tổn hoàn toàn thành mạch 389 Giả phình động mạch tiến triển mãn tính sau chấn thương động mạch thương tổn lớp nội mạc lớp giữa: A Đúng B Sai 390 Khi dùng Garrot để sơ cứu vết thương mạch máu không đặt Garrot sát gốc chi: A Đúng B Sai 391 Trong sơ cứu vết thương mạch máu cần đưa bệnh nhân đến sở điều trị trước giờ: A Đúng B Sai 392 Chẩn đoán phân biệt giả phình động mạch phình động mạch dựa vào chế bệnh sinh: A Đúng B Sai 393 Trong chấn thương động mạch chế giảm tốc đột ngột lớp nội mạc lớp dễ bị tổn thương nhất: A Đúng B Sai 394
- Xem thêm -

Xem thêm: VẾT THƯƠNG MẠCH máu NGOẠI BIÊN, VẾT THƯƠNG MẠCH máu NGOẠI BIÊN, VẾT THƯƠNG MẠCH máu NGOẠI BIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay