Trắc ngiệm VẾT THƯƠNG KHỚP

3 243 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:12

VẾT THƯƠNG KHỚP 1009 Vết thương khớp là: A Vết thương không rách bao khớp B Vết thương làm thông ổ khớp với bên C Vết thương vùng khớp D Vết thương có thương tổn phần mềm quanh khớp E Tất 1010 Vết thương khớp gây nên tổn thương: A Tổn thương phần mềm B Tổn thương bao khớp C Tổn thương mặt khớp D A, B, C E Chỉ C 1011 Thời gian nhiễm trùng tiềm tàng vết thương khớp A Từ 6-8 B Dưới C Từ 8-12 D Từ 12-24 E Trên 24 1012 Thời gian nhiễm trùng tiềm tàng vết thương khớp phụ thuộc vào: A Thương tổn phần mềm rộng B Chức màng lọc bao hoạt dịch C Thương tổn mặt khớp D Thương tổn xương xốp sụn E A, B, C 1013 Chẩn đoán chắn vết thương khớp dựa vào: A Mặt khớp lộ nhìn thấy rõ B Có nước hoạt dịch chảy từ vết thương C Cắt lọc vết thương từ vào D Có váng mỡ chảy từ vết thương E A,B, C 1014 Nội soi khớp nhằm phát hiện: A Thương tổn bao khớp B Thương tổn bao hoạt dịch C Thương tổn dây chằng D Thương tổn gân quanh khớp E Thương tổn dây chằng mặt khớp 1015 Chẩn đoán vết thương khớp nhiễm trùng dựa vào: A Khớp sưng to đau B Vết thương chảy mũ C Sốt cao, thể trạng nhiễm trùng, vùng khớp sưng đau D Cấy dịch khớp có vi khuẩn E C, D 1016 Người ta chia thể viêm khớp nhiễm trùng: A Thể tối cấp B Thể cấp diễn C Thể tiềm tàng D Thể mãn tính E A, B, C 1017 Xử trí vết thương khớp bao gồm: A Vết thương nhiễm trùng B Vết thương phần mềm C Vết thương bao khớp D Vết thương mặt khớp E B, C, D 1018 Nguyên tắc sử dụng kháng sinh vết thương khớp: A Chỉ cần dùng loại kháng sinh liều cao B Phối hợp từ loại kháng sinh trở lên C Liều cao, phối hợp nhiều kháng sinh D Sớm, mạnh, liên tục, phối hợp nhiều kháng sinh, nhiều đường tiêm E Chỉ cần dùng kháng sinh ổ khớp 1019 Vết thương khớp hay gặp: A Vết thương khớp gối B Vết thương khớp khủyu C Vết thương khớp ngón tay D Vết thương khớp háng khớp vai E A, B, C 1020 Những loại vết thương sau vết thương khớp: A Trật khớp hở B Gãy xương hở thấu khớp C Vết thương để lộ mặt khớp D Vết thương làm rách da vùng khớp E Tất 1021 Người ta phân loại vết thương khớp làm: A loại B loại C loại D loại E loại 1022 Vết thương khớp loại là: A Vết thương gãy hở mặt khớp B Chỉ vết đâm chọc nhỏ C Vết thương sắc gọn D Vết thương dập nắt E B,C 1023 A B C D E 1024 A B C D E 1025 A B C D E 1026 A B C D E 1027 A B C D E 1028 A B C D E Thể cấp diễn vết thương khớp biểu bằng: Sốt cao, toàn thân suy kiệt Khớp sưng to đau Chọc dò mủ Khớp sưng ửng đỏ đau, chọc dò có mủ A, B, C Vết thương khớp có kèm thương tổn mạch máu thần kinh thì: Có nguy sưng nề kéo dài Có nguy hoại tử hoại tử cao Có nguy cứng khớp sau Có nguy rối loạn dinh dưỡng Có nguy hạn chế vận động khớp Nguyên tắc xử trí vết thương khớp: Cắt lọc mô giập nát, lấy dị vật, súc rửa khớp, đóng kín vết thương Dùng khánh sinh liên tục mạnh Bất động chi vững liên tục A, B, C Chỉ A Cắt cụt chi đặt vết thương khớp khi: Nhiễm trùng vết thương Nhiễm trùng, nhiễm độc nặng Do uốn ván Nhiễm trùng huyết Tất Nếu điều trị không vết thương khớp để lại di chứng: Thoái hoá biến dạng khớp Co rút khớp Cứng khớp Lỏng lẻo trật khớp Tất Những di chứng điều trị không vết thương khớp thuộc nhóm: Vết thương khớp loại Vết thương khớp loại Vết thương khớp loại Vết thương khớp rộng, nhiễm trùng khớp tập vận động không kịp thời Tất
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc ngiệm VẾT THƯƠNG KHỚP, Trắc ngiệm VẾT THƯƠNG KHỚP, Trắc ngiệm VẾT THƯƠNG KHỚP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay