TRẮC NGHIỆM UNG THƯ TRỰC TRÀNG

4 218 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:12

UNG THƯ TRỰC TRÀNG 1215 Chẩn đoán ung thư trực tràng chủ yếu dựa vào: A Siêu âm bụng B Nội soi trực tràng sinh thiết C X quang đại-trực tràng cản quang D Siêu âm nội soi E Triệu chứng lâm sàng Mục đích phẫu thuật triệt để ung thư trực tràng là: A Giải nguyên nhân gây bệnh ung thư đại tràng B Lấy bỏ khối u đại tràng C Cắt bỏ đoạn đại tràng mang theo khối u D Cắt bỏ trực tràng có khối u vét hạch rộng rãi E Tất sai 1217 Phương pháp điều trị hỗ trợ thường sử dụng ung thư trực tràng thấp là: A Hoá trị liệu B Miễn dịch C Xạ trị D Nâng cao thể trạng E A C 1218 Trực tràng bao gồm bao phủ phần kể cụ thể 1219 Trực tràng phúc mạc cách rìa hậu môn cm, đoạn phúc mạc cách rìa hậu môn cm 1220 Kể mạch máu nuôi dưỡng trực tràng 1221 Các hệ thống tĩnh mạch trực tràng đổ vào nhánh tĩnh mạch 1222 Giải phẫu bệnh ung thư trực tràng phúc mạc thường gặp loại ung thư 1223 Giải phẫu bệnh ung thư thư trực tràng đoạn phúc mạc thường gặp 1224 Các thương tổn ung thư trực tràng thường xâm lấn theo chiều dọc trực tràng: A Đúng B Sai 1225 Thương tổn ung thư trực tràng thường xâm lấn theo vòng quanh kính trực tràng A Đúng A Sai 1226 Triệu chứng lâm sàng gợi ý để chẩn đoán ung thư trực tràng: A Đi cầu phân đen B Rối loạn tiêu hoá C Độ xâm lấn D Đi cầu máu E Đi cầu phân nhầy 1227 Khám lâm sàng quang trọng có giá trị ung thư trực tràng là: A B C D E Khám bụng Khám gan Khám hạch bẹn Thăm khám trực tràng Khám phát tuần hoàn bàng hệ 1228 Trong ung thư trực tràng thăm trực tràng nhằm mục đích đánh giá khối u, mức độ , cách rìa hậu môn 1229 Giới hạn an toàn khối u trực tràng là: A Cách khối u 6cm B Cách khối u 8cm C Cách khối u 5cm D Cách khối u 2-3cm E Tất 1230 Cách đánh giá giới hạn an toàn khối u trự ctràng nhằm mục đích phẫu thuật ung thư trực tràng 1231 Bệnh nhân nữ bị ung thư trực tràng thăm khám trực tràng phải ý đến: A Xem độ xâm lấn quanh trực tràng B Xâm lấn vào vách âm đạo C Thương tổn hạch bẹn hai bên D Xâm lấn vào rìa hậu môn E Tất 1232 Ung thư trực tràng xâm lấn vào lớp trực tràng theo phân độ Dukes là: A Dukes A B Dukes B C Dukes C D Ung thư xâm lấn rộng E Câu C, D 1233 Ung thư trực tràng xâm lấn vào vách âm đạo có hạch vùng quanh trực tràng theo phân độ Dukes là: A Dukes B B Dukes C C Dukes A D Ung thư di xa E Tất 1234 Chẩn đoán ung thư trực tràng dựa vào: A Thăm khám lâm sàng B Thăm trực tràng C Nội soi đại trực tràng + sinh thiết D Giải phẫu bệnh lý u trực tràng E Tất 1235 Ở người có yếu tố nguy cao ung thư trực tràng, để phát sớm (trong cộng đồng) thì: A Tìm kén ẩn phân B C D E Thăm trực tràng Soi trực tràng ống soi cứng Siêu âm bụng A, B, C 1236 Biến chứng hay gặp ung thư trực tràng xoắn đại tràng Sigma: A Đúng B Sai 1237 Biến chứng thường gặp ung thư trực tràng: A Tắc ruột thấp B Tắc ruột cao C Đi cầu phân máu tươi D Hoại tử khối ung thư E A, C 1238 Để chuẩn bị phẫu thuật triệt ung thư trực tràng, xét nghiệm sau cần thiết nhất: Siêu âm bụng tổng quát Siêu âm gan Chụp phim phổi Chụp cắt lớp vi tính vùng gan chậu hông Tất 1239 Phẫu thuật tạm thời ung thư trực tràng bao gồm: A Làm hậu môn nhân tạo đại tràng Sigma B Cắt bỏ khối u làm hậu môn nhân tạo đại tràng Sigma C Cắt bỏ trực tràng + vét hạch làm hậu môn nhân tạo D Phẫu thuật Miles E Câu A, B 1240 Giải phẫu bệnh ung thư trực tràng thấp loại ung thư 1241 Điều trị hỗ trợ ung thư trực tràng thấp là: A Hoá trị liệu B Đa hoá trị liệu C Xạ trị D Xạ trị + đa hó trị liệu E Tất 1242 Thời gian theo dõi tái khám ung thư trực tràng phẫu thuật triệt căn: A tháng lần năm đầu B tháng lần năm đầu C tháng lần năm thứ hai D năm lần năm đầu E A, C 1243 Mỗi lần tái khám ung thư trực tràng phẫu thuật triệt cần thăm khám xét nghiệm máu định lượng làm bụng để đánh giá phát dấu hiệu tái phát ung thư 1244 Nguy tái phát ung thư trực tràng phẫu thuật triệt để khoảng thời gian đầu 1245 Phẫu thuật triệt ung thư trực tràng cách rìa hậu môn 8cm tốt là: A Cắt bỏ trực tràng kèm khối u làm hậu môn nhân tạo B Cắt bỏ trực tràng kèm khối u + vét hạch rộng rãi nối đại tràng với trực tràng lại C Cắt bỏ trực tràng kèm khối u + vét hạch + làm hậu môn nhân tạo đại tràng Sigma D Làm phẫu thuật Miles E Tất
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM UNG THƯ TRỰC TRÀNG, TRẮC NGHIỆM UNG THƯ TRỰC TRÀNG, TRẮC NGHIỆM UNG THƯ TRỰC TRÀNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay