TRẮC NGHIỆM UNG THƯ dạ dày

5 299 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:11

176 268 UNG THƯ DẠ DÀY Câu sau sai đặc điểm dịch tễ học ung thư dày: A Ung thư dày hay gặp nữ B Ung thư dày chủ yếu gặp độ tuổi từ 45-55 C Ung thư dày có tính chất di truyền D A B E A C 266 Các tổn thương sau cho tổn thương tiền ung thư ung thư dày A Viêm teo niêm mạc dày B Dạ dày vô toan C Loét dày đoạn bờ cong vị lớn D A C E B C 267 hình thái đại thể thường gặp ung thư dày A Thể sùi, thể loét thể chai đét B Thể loét, thể sùi thể thâm nhiễm C Thể chai đét, thể sùi thể thâm nhiễm D A B E A C Tổn thương vi thể ung thư dày bao gồm: A Ung thư biểu mô tuyến B Ung thư mô liên kết C Carcinoide D A B E Tất 269 Ung thư dày lan rộng theo đường: A Bạch huyết B Theo bề rộng C Theo bề sâu D A C đúng, B sai E Tất Bệnh nhân bị ung thư dày nước ta vào viện có đặc điểm: A Phần lớn vào viện có biến chứng B Phần lớn vào viện giai đoạn muộn khả phẫu thuật C Phần lớn chẩn đoán điều trị trước bệnh lý khác thường bệnh loét dày - tá tràng D A C E Tất 271 Các biến chứng ung thư dày bao gồm: A Thủng B Chảy máu C Hẹp môn vị D Di đến tạng khác E Tất 272 Kể di xa thường gặp ung thư dày A Gan B Phổi C Não D Tất E A B 273 Câu sau sai đặc điểm lâm sàng ung thư dày: A Do triệu chứng lâm sàng rõ nên thường bệnh nhân ung thư dày vào viện sớm B Khám thường phát u dày nằm thượng vị C Chẩn đoán thường cần dựa vào lâm sàng D A B E A, B C 274 Chẩn đoán ung thư dày chủ yếu dựa vào: A Lâm sàng B X quang C Nội soi D Nội soi + chất đánh dấu ung thư E Nội soi + sinh thiết tổ chức u 275 Hình ảnh chụp phim dày - tá tràng cản quang ung thư dày có đặc điểm: A Hình ổ đọng thuốc B Hình khuyết C Hình thâm nhiễm D Tất E A B Để chẩn đoán ung thư dày, phương tiện chẩn đoán hình ảnh sau có nhiều ưu điểm nhất: A X quang B Nội soi C Siêu âm D Siêu âm nội soi E Chụp cắt lớp vi tính Điều trị ung thư dày chủ yếu A Phẫu thuật B Nội khoa C Hoá trị liệu D Xạ trị liệu E C D 278 Các hình thức phẫu thuật triệt để thường áp dụng cắt dày điều trị ung thư dày bao gồm: A Cắt phần xa dày + vét hạch B Cắt cực dày + vét hạch C Cắt toàn dày + vét hạch D A C E B C 279 Các phương pháp điều trị bổ trợ có hiệu ung thư dày là: A Hoá trị liệu B Xạ trị liệu C Miễn dịch D A B E A C 280 Các phẫu thuật tạm thời ung thư dày bao gồm: A Nối vị-tràng ung thư dày gây hẹp môn vị B Dẫn lưu lỗ thủng cấp cứu ung thư dày thủng C Cắt bán phần dày D A B E B C 281 Trong lan rộng ung thư dày theo chiều sâu, tùy theo mức độ tổn thương mà người ta phân thành: A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D giai đoạn E giai đoạn 282 Ung thư dày thường phát sớm triệu chứng lâm sàng thường rõ ràng điển hình A Đúng B Sai Trong ung thư dày, triệu chứng lâm sàng có tính chất gợi ý, để chẩn đoán xác định cần phải chụp Xquang nội soi sinh thiết A Đúng B Sai Ưu điểm nội soi dày chẩn đoán ung thư dày là: A Có thể chụp ảnh sinh thiết B Một lần soi sinh thiết nhiều lần C Phát thương tổn chưa thể phát X quang D Phát thương tổn ung thư vùng mà X quang sót, vị trí phình vị lớn hai mặt dày E Tất Chẩn đoán phân biệt ung thư dày với: A Lóet dày B Lóet tá tràng C U lành dày D U dày 286 E Tất Trong ung thư dày, chẩn đoán phẫu thuật sớm (giai đoạn 0, I) tỷ lệ sống sau năm > 90% A Đúng B Sai 287 Nguyên tắc X quang chẩn đoán ung thư dày : A Phải kết hợp X quang lâm sàng B Chụp không chiếu C Chẩn đoán ung thư phải dựa vào hình ảnh tổn thương tồn vị trí nhiều phim nhiều lần chụp D A + B + C E Tất sai 288 Các thể đặc biệt ung thư dày bao gồm: A Ung thư thể đét B Ung thư thể giống lóet C Sarcome dày D Ung thư niêm mạc dày E Tất Test phân biệt Gutmann điều trị thử để chẩn đoán ung thư dày : A - tuần B - tuần C - tuần D - tuần E - tuần 290 Các phương pháp điều trị ung thư dày bao gồm: A Phẫu thuật B Hóa trị liệu C Xạ trị D Miễn dịch E Tất 291 Điều trị phẫu thuật triệt ung thư dày hang môn vị hịên là: A Cắt toàn dày B Cắt cực dày + vét hạch C Cắt phần xa dày theo yêu cầu + vét hạch D Cắt bỏ khối u hang - môn vị + vét hạch E Tất 292 Chỉ định cắt dày ung thư : A Ổ lóet nằm tâm vị B Ổ loét nằm môn vị C Ổ lóet nằm thân vị D Ổ loét nằm hang vị E Tất
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM UNG THƯ dạ dày, TRẮC NGHIỆM UNG THƯ dạ dày, TRẮC NGHIỆM UNG THƯ dạ dày

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay