TRẮC NGHIỆM U xơ TIỀN LIỆT TUYẾN

5 367 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:11

U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN 1219 U xơ tiền liệt tuyến u phát sinh ở: A Phần quanh niệu đạo lồi tinh B Phần quanh niệu đạo lồi tinh C Phần chủ mô tiền liệt tuyến quanh rãnh D Phần chủ mô tiền liệt tuyến sát vỏ bọc E Phần chủ mô tiền liệt tuyến thuỳ phải 1220 Đặc điểm giải phẫu bệnh u xơ tiền liệt tuyến A Tổ chức sợi chiếm phần không đáng kể B Không có tổ chức tuyến C Chỉ có tổ chức xơ nên gọi u xơ tiền liệt tuyến D Tổ chức sợi chiếm đa số E Chỉ có tổ chức sợi 1221 Tình trạng tắc nghẽn u xơ tiền liệt tuyến phụ thuộc: A Độ lớn u xơ B Độ cứng u xơ C Sự bù trừ cách tăng co bóp bàng quang D Giai đoạn phát triển u xơ E Nguyên nhân bệnh sinh u xơ 1222 Để chẩn đoán xác định u xơ tiền liệt tuyến cần phải: A Tìm cầu bàng quang B Xét nghiệm phosphataza acide C Chụp X quang hệ tiết niệu D Nội soi bàng quang E Thăm trực tràng 1223 Triệu chứng thường gặp u xơ tiền liệt tuyến là: A Đái khó B Đái nhiều lần C Bí đái D Đái buốt E Đái đục 1224 U xơ tiền liệt tuyến cần có điều kiện để hình thành là: A Ở người < 45 tuổi B Người có nhiều C Người nghiện thuốc D Có viêm tiền liệt tuyến mãn tính E Tuổi cao tinh hoàn phải có chức 1225 Trong biến chứng u xơ biến chứng nguy hiểm là: A Nhiễm trùng bàng quang B Gây sỏi bàng quang C Đái máu D Suy thận E Bí tiểu 1226 Yếu tố quan trọng để định điều trị ngoại khoa bệnh lý u xơ tiền liệt tuyến là: A Độ lớn u xơ B Tốc độ dòng tiểu trung bình < 10ml/giây C Thể tích cặn lắng bàng quang > 100cm3 D Chất lượng sống bị ảnh hưởng E Thang điểm IPSS 1227 Trong u xơ tiền liệt tuyến thăm trực tràng sờ thấy: A Bệnh nhân có cảm giác đau chói B Một khối mềm, mật độ C Cơ vòng hậu môn nhão D Có nhiều nhân cứng E Tất sai 1228 Xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán đa số biến chứng u xơ tiền liệt tuyến: A Xét nghiệm vi khuẩn nước tiểu B Phosphataza acide máu C X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị D Định lượng PSA (prostatre speeifie Antigen) E Siêu âm tiền liệt tuyến 1229 Điều trị u xơ tiền liệt tuyến chủ yếu là: A Điều trị nội khoa B Điều trị phương pháp học C Điều trị ngoại khoa D Điều trị nội khoa kết hợp với phương pháp học E Tất sai 1230 Các loại thông tiểu sau đặt bệnh nhân bị bí tiểu u xơ tiền liệt tuyến: A Nélaton, Foley, Béquille B Nélaton, Pezzer, Béquille C Foley, Béniqué, Nélaton D Malecot, Nélaton, Foley E Malecot, Pezzer, Foley 1231 Để chẩn đoán xác định u xơ tiền liệt tuyến cần dựa vào dấu hiệu sau: A Thăm trực tràng để chẩn đoán B Bí tiểu cấp có cầu bàng quang C D E 1232 A B C D E 1233 A B C D E X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị Suy thận Tất sai Trong u xơ tiền liệt tuyến thăm trực tràng không thấy: Tiền liệt tuyến có thuỳ bên rãnh Ngón tay không sờ bờ u xơ đẩy cổ bàng quang lên cao Ranh giới rõ ràng Mật độ đồng Bệnh nhân có cảm giác đau chói thăm khám Yếu tố không dùng để định điều trị ngoại khoa u xơ tiền liệt tuyến là: Độ gây tắc nghẽn u xơ Chất lượng sống bệnh nhân Tình trạng sức khoẻ bệnh nhân Chất lượng đời sống lại bệnh nhân Độ lớn u xơ 1234 Về tổ chức học, mô u xơ tiền liệt tuyến bao gồm: A Tổ chức sợi + tổ chức tuyến + tổ chức B Tổ chức sợi + tổ chức tuyến C Tổ chức + tổ chức sợi D Tổ chức tuyến + tổ chức E Tất câu sai 1235 Các xét nghiệm để chẩn đoán xác định phát biến chứng u xơ tiền liệt tuyến là: A Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị B Siêu âm hệ tiết niệu C Cấy nước tiểu làm kháng sinh đồ D Đo thể tích nước tiểu tồn dư bàng quang sau tiểu (RPM) E Tất 1236 Để chấn đoán phân biệt u xơ ung thư tiền liệt tuyến cần: A Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị B Siêu âm tiền liệt tuyến C Sinh thiết tiền liệt tuyến D Chụp niệu đạo ngược dòng E Xét nghiệm nước tiểu tìm tế bào ung thư 1237 Chẩn đoán u xơ tiền liệt tuyến thùy cần phải: A Thăm trực tràng B Siêu âm tiền liệt tuyến C Chụp hệ tiết niệu D Định lượng PSA E Tất sai 1238 Khi bí tiểu u xơ tiền liệt tuyến việc cần làm là: A B C D E 1239 A B C D E 1240 A B C D E 1241 A B C D E 1242 A B C D E 1243 A B C D E 1244 Siêu âm để chẩn đoán xác định bí tiểu Đặt thông tiểu Điều trị nội khoa Điều trị ngoại khoa Sinh thiết u xơ Đặc điểm u xơ tiền liệt tuyến: Giữa u xơ mô lành lại tiền liệt tuyến có đường ranh giới rõ rệt Phát sinh phần quanh niệu đạo lồi tinh Khối u có mô xơ nên gọi u xơ tiền liệt tuyến Khối u xơ lớn đẩy cổ bàng quang lên cao U phát triển sang hai bên tạo hai thùy bên Trong u xơ tiền liệt tuyến, thăm trực tràng không thấy: Bệnh nhân có cảm giác đau chói Mật độ chắc, đồng Ranh giới rõ ràng Ngón tay khám không sờ bờ u đẩy cổ bàng quang lên cao Tiền liệt tuyến to hai thùy bên rảnh Không xem biến chứng u xơ tiền liệt tuyến: Bí tiểu Nhiễm trùng niệu Suy thận Chảy máu bàng quang gây đái máu Tiểu nhiều lần Khi thăm trực tràng để chẩn đoán u xơ tiền liệt tuyến triệu chứng: Tiền liệt tuyến rắn, ranh giới Tiền liệt tuyến tăng thể tích Mật độ chắc, đàn hồi Có ranh giới rõ ràng, không đau U đội vào lòng trực tràng Trong u xơ tiền liệt tuyến, biến chứng suy thận không do: Viêm bàng quang Sự trào ngược nước tiểu lên niệu quản Sự ứ đọng nước tiểu bàng quang lâu ngày Tắc nghẽn dòng tiểu Nhiễm trùng ngược dòng Để chẩn đoán xác tình trạng ứ đọng mạn tính bàng quang u xơ tiền liệt tuyến, cần làm (dưới 15 từ) 1245 Thăm khám để chẩn đoán u xơ tiền liệt tuyến là: 1246 Thăm trực tràng thấy TLT tăng thể tích, căng, đau Bệnh nhân sốt 39 độ Chẩn đoán: 1247 Điều trị ngoại khoa u xơ TLT bao gồm phương pháp chủ yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM U xơ TIỀN LIỆT TUYẾN, TRẮC NGHIỆM U xơ TIỀN LIỆT TUYẾN, TRẮC NGHIỆM U xơ TIỀN LIỆT TUYẾN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay