TRẮC NGHIỆM THOÁT vị bẹn

4 360 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:11

THOÁT VỊ BẸN - THOÁT VỊ ĐÙI 1372 Thoát vị bẹn chéo trẻ em do: A Mở lại ống phúc tinh mạc trẻ nam B Mở lại ống Nuck trẻ gái C Bẩm sinh D A C E Tất 1373 Thoát vị bìu khám thấy: A Lỗ bẹn B Lỗ bẹn sâu C Sờ thấy tinh hoàn D Chỉ thấy tinh hoàn E Bên phía bìu có khối thoát vị sờ tinh hoàn 1374 Thoát vị bẹn bẩm sinh là: A Thoát vị chéo B Thoát vị trực tiếp C Thoát vị chéo D Thoát vị tái phát sau mổ E Thoát vị người già 1375 Để chẩn đoán thoát vị bẹn cạnh thừng tinh, bệnh nhân có khối u tròn nằm ống bẹn khám thấy A Sờ thấy tinh hoàn nằm bìu B Chỉ sờ thấy tinh hoàn phía bên đối diện C Khối u lúc có lúc biến D Khi ho, rặn khối u to hay lớn lên di chuyển xuống E Khối u có nhiều ngày trước lúc đến khám 1376 Thoát vị bìu nhầm chẩn đoán với A U nang thừng tinh B Viêm tinh hoàn C Nước màng tinh hoàn D Tinh hoàn lạc chỗ E Tụ máu bìu sang chấn 1377 Bản chất túi thoát vị: A Là tổ chức xơ B Là màng mỏng tân tạo C Là túi phúc mạc D Là bao xơ chung E Là lớp cân ngang bụng 1378 Thoát vị bẹn thường mở bao thoát vị thấy: A Chỉ có dịch B Có manh tràng ruột thừa C Có quai ruột non D Có đại tràng Sigma E Có mạc nối lớn 1379 Các yếu tố cấu thành thoát vị bao gồm: A Tạng thoát vị B Túi thoát vị C Ðường tạng thoát vị D A C E Tất 1380 Phân chia thoát vị bẹn thành chéo hay chéo dựa vào : A Ðộng mạch bẹn B Dây treo bàng quang C Ðộng mạch thượng vị D Dây chằng tròn E Lỗ bẹn nông 1381 Chẩn đoán gián biệt thoát vị bẹn không biến chứng với, ngoại trừ: A Tràn dịch màng tinh hoàn B Nang thừng tinh C Dãn tĩnh mạch thừng tinh D Tinh hoàn lạc chỗ E U tinh hoàn 1382 Bệnh lý tồn ống phức tinh mạc trẻ em bao gồm: A Thoát vị bẹn B Tràn dịch màng tinh hoàn C Nang thừng tinh D Dãn tĩnh mạch thừng tinh E Nang ống Nuck 1383 Nguyên tắc mổ thoát vị bẹn bao gồm: A Thắt cao cổ túi thoát vị B Tái tạo thành bụng người lớn C Tái tạo thành bụng trẻ em D A B E A C 1384 Chỉ định mổ thoát vị bẹn nghẹt khi: A Tạng thoát vị nằm bìu lớn B Tạng thoát vị đau nhiều C Tạng thoát vị không tự lên D Tạng thoát vị ruột bị nghẹt gây tắc ruột E Tạng thoát vị lên bệnh nhân thấy đau bụng 1385 Kỹ thuật mổ thoát vị bẹn nghẹt cần ý nào: A Ðường rạch da B Mở cân chéo to C Mở bao thoát vị D Khâu phục hồi thành bụng E Khâu da 1386 Kỹ thuật mở cổ bao thoát vị để trả tạng thoát vị: A Rạch trực tiếp dọc theo cổ bao B Rạch ngang qua cổ bao C Luồn xông máng cổ bao làm thớt D Luồn ngón tay che phủ tạng E Dùng kéo cắt cổ bao 1387 Tạng thoát vị bị hoại tử, hết khả bảo tồn có định cắt bỏ thì: A Viêm phù nề mọng nước B Thay đổi màu sắc so với bình thường C Viêm dày nhu động D Thâm tím có mùi hôi E Không thấy mạch máu đập 1388 Bệnh nhân bị thoát vị bẹn có triệu chứng tắc ruột, cần phải: A Cố gắng nắn đẩy tạng thoát vị ổ bụng B Tiền mê đẩy tạng vào ổ bụng C Giữ khối thoát vị mổ cấp cứu D Chờ đợi hy vọng tạng thoát vị tự lên E Xét nghiệm mổ trì hoãn ngày hôm sau 1389 Tạng thoát vị gọi nghẹt khi: A Thầy thuốc cố đẩy không lên B Bệnh nhân đau đớn nhiều C Bệnh nhân sốt D Bệnh nhân có hội chứng tắc ruột E Màu sắc da bìu thay đổi căng mọng 1390 Thoát vị bẹn phân thành thoát vị bẹn gián tiếp hay trực tiếp dựa vào chế bệnh sinh thoát vị bẹn A Đúng B Sai 1391 Thoát vị bẹn phân thành thoát vị bẹn bẩm sinh hay mắc phải dựa vào chế bệnh sinh thoát vị bẹn A Đúng B Sai 1392 Thoát vị bẹn phân thành thoát vị chỏm, thoát vị thành hay thoát vị bìu dựa vào chế bệnh sinh thoát vị bẹn A Đúng B Sai 1393 Thoát vị bẹn chéo trẻ em thoát vị mắc phải A Đúng B Sai 1394 Thoát vị bẹn bẩm sinh thoát vị trực tiếp chủ yếu gặp trẻ em A Đúng B Sai 1395 Thoát vị đùi có đặc điểm thoát vị không thường gặp, chủ yếu gặp nữ thường vào viện với biến chứng nghẹt A Đúng B Sai 1396 Thoát vị đùi có đặc điểm thoát vị …………… gặp, chủ yếu gặp giới ……… thường vào viện với biến chứng ………… 1397 Thoát vị đùi có đặc điểm là: A Ít gặp so với thoát vị bẹn B Thường gặp nữ C Chủ yếu vào viện có biến chứng nghẹt D A B E Tất 1398 Thoát vị đùi có đặc điểm giúp phân biệt với thoát vị bẹn là: A Đầu khối phồng nằm nếp lằn bẹn, đáy tam giác đùi B Ít gặp so với thoát vị bẹn thường gặp nữ C Đường khối thoát vị không liên quan đến ống bẹn D A B E Tất 1399 Các phương pháp điều trị thoát vị đùi bao gồm: A Băng ép B Cho bệnh nhân mặc quần lót chật C Phẫu thuật D A B E Tất 1400 Nguyên tắc phẫu thuật thoát vị đùi bao gồm: A Giải phóng tạng thoát vị cắt buột cao cổ túi thoát vị B Tái tạo thành bụng C Chỉ cần giải phóng tạng thoát vị cắt buột cao cổ túi thoát vị, không cần phải tái tạo thành bụng D A B A C
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM THOÁT vị bẹn, TRẮC NGHIỆM THOÁT vị bẹn, TRẮC NGHIỆM THOÁT vị bẹn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay