TRĂC NGHIỆM PHÌNH đại TRÀNG bẩm SINH Y HUẾ

3 190 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:10

PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH 1401 Bệnh Hirschsprung có đặc điểm: A Là bệnh di truyền nhiễm sắc thể thường B Gây nên bệnh cảnh táo bón trường diễn hay tắc ruột trẻ em C Có thể gặp lứa tuổi D A B E Tất 1402 Bệnh Hirschsprung đặc trưng bởi: A Hiện tượng tế bào hạch thần kinh đám rối niêm mạc B Di truyền nhiễm sắc thể thường C Tình trạng táo bón trường diễn trẻ em D A C E Tất 1403 Các đám rối thần kinh tự chủ ruột có đặc điểm: A Chi phối vận động tự chủ ruột B Ít dần phía thực quản hậu môn C Khi phát triển hay gây nên tình trạng rối loạn tiêu hoá dạng táo bón hay cầu nhiều lần ngày D A B E A C 1404 Lâm sàng bệnh Hirschsprung thể đại tràng sigma điển hình là: A Thường triệu chứng xuất thời kỳ sơ sinh dạng tắc ruột B Thường triệu chứng xuất trẻ lớn dạng táo bón mạn tính C Có dấu hiệu tháo cống điển hình D A B E A C 1405 Tần suất thể giải phẫu bệnh Hirschsprung có đặc điểm là: A Hay gặp thể hậu môn-trực tràng, khoảng 70% B Hay gặp thể trực tràng-đại tràng sigma, khoảng 75-80% C Ít gặp thể đại tràng (T) D A C E B C 1406 Ðặc điểm XQ đại tràng cản quang bệnh Hirschsprung là: A Thường có hình phễu điển hình thể trẻ sơ sinh B Thường có hình phễu điển hình thể trẻ lớn C Hình ảnh rõ phim chụp thẳng D A C E B C 1407 Chẩn đoán bệnh Hirschsprung dựa vào: A Lâm sàng X quang B Lâm sàng giải phẫu bệnh C Siêu âm nội soi tiêu hoá D A B E A C 1408 Yếu tố chắn để chẩn đoán bệnh Hirschsprung là: A X quang đại tràng cản quang B Sinh thiết trước mổ C GPB sau mổ D Nội soi tiêu hoá E Tất sai 1409 Chẩn đoán phân biệt bệnh Hirschsprung với bệnh: A Hội chứng nút nhầy phân su giai đoạn sơ sinh B Tắc ruột phân su giai đoạn sơ sinh C Táo bón có nguồn gốc nội khoa trẻ lớn D A C E Tất 1410 Nguyên tắc phẫu thuật bệnh Hirschsprung là: A Cắt bỏ đoạn đại- trực tràng vô hạch B Nối bắt cầu từ đoạn bình thường bên với ống hậu môn C Hạ bóng trực tràng D A C E Tất sai 1411 Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo có nghĩa là: A Thì làm HMNT, hạ bóng trực tràng đóng HMNT B Thì làm HMNT hạ bóng trực tràng, đóng HMNT làm lại miệng nối C Thì phẫu thuật Pull-through, mở HMNT đóng HMNT D A B sai E Tất sai 1412 Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo có nghĩa là: A Thì làm HMNT hạ bóng trực tràng, đóng HMNT B Thì làm HMNT phẫu thuật Pull-through, đóng HMNT C Thì làm HMNT, phẫu thuật Pull-through đóng HMNT D A C E B C 1413 Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo Swenson có nghĩa là: A Cắt bỏ đoạn đại-trực tràng vô hạch nối đại tràng lành với trực tràng B Cắt bỏ đoạn đại tràng vô hạch hạ đại tràng lành xuyên trực tràng nối với ống hậu môn C Cắt bỏ đoạn đại-trực tràng vô hạch nối đại tràng lành với ống hậu môn D A B E Tất sai 1414 Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo có đặc điểm là: A Làm HMNT, phẫu thuật Pull-through đóng HMNT lần B Phẫu thuật Pull-through mở đóng HMNT lần C Không cần làm HMNT mà hạ bóng trực tràng D A B E Tất sai 1415 Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo có đặc điểm là: A Không cần làm HMNT mà phẫu thuật Pull-through B Làm HMNT đóng HMNT phẫu thuật Pull-through lần C Phẫu thuật Pull-through qua đường nội soi ổ bụng đơn mà không làm HMNT D A B E A C 1416 Bệnh cảnh táo bón ỉa chảy kéơ dài truờng diển gặp trẻ Mégacolon: A Đúng B Sai 1417 Trong Mégacolon đoạn ruột teo nhỏ gọi đoạn bệnh lý hay đoạn vô hạch: A Đúng B Sai 1418 Trong bệnh Mégacolon, 90% đoạn vô hạch tập trung vùng đại tràng ngang: A Đúng B Sai 1419 Trong phẫu thuật để điều trị Mégacolon,thì cắt đoạn vô hạch nối đại tràng lành với ống hậu môn: A Đúng B Sai 1420 Trong phương pháp mổ Swenson để điều trị bệnh Mégacolon, người ta bắt buộc phải chừa lại bóng trực tràng vô hạch: A Đúng B Sai
- Xem thêm -

Xem thêm: TRĂC NGHIỆM PHÌNH đại TRÀNG bẩm SINH Y HUẾ, TRĂC NGHIỆM PHÌNH đại TRÀNG bẩm SINH Y HUẾ, TRĂC NGHIỆM PHÌNH đại TRÀNG bẩm SINH Y HUẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay