LỒNG RUỘT cấp ở TRẺ bú mẹ

6 152 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:10

LỒNG RUỘT CẤP Ở TRẺ BÚ MẸ Lồng ruột cấp tính thường xảy bé trai nhiều bé gái vì: A Bé trai thường quấy phá bé gái B Ruột bé trai kích thước lớn bé gái C Hạch mạc treo hồi tràng bé trai dễ bị viêm bé gái D Nhu động ruột bé trai mạnh bé gái E Áp lực bụng bé trai cao bé gái Lồng ruột giun đũa lâm sàng thuộc loại: A Lồng hồi manh tràng B Lồng đại - đại tràng C Lồng ruột kiểu chiếu D Lồng ruột kiểu giật lùi E Lồng ruột kiểu thắt nghẹt Để chẩn đoán sớm lồng ruột theo kinh điển người ta dựa vào phương trình chẩn đoán sau đây: A Phương trình Ombrédance(chẩn đoán đến muộn) B Phương trình Fèvre C Phương trình Farber D Phương trình Soave E Phương trình Swenson Để chẩn đoán lồng ruột đến muộn người ta dùng phương trình chẩn đoán sau đây: A Phương trình Ombrédance B Phương trình Fèvre C Phương trình Farber D Phương trình Soave E Phương trình Swenson Biểu khách quan ghi nhận sau tháo lồng điều trị lồng ruột cấp là: A Bụng bệnh nhi tròn B Áp lực đồng hồ tháo trụt đột ngột C Xã bụng không xẹp D Sờ không búi lồng E Có hình tổ ong phim X quang ruột Trong kiện sau đây, kiện sở yếu để định phẫu thuật tháo lồng: A Bệnh nhân đến muộn sau 24 B Bệnh nhân cầu máu nhiều C Siêu âm bụng búi lồng lớn nằm cao D X quang bụng có mức nước E Khám trực tràng có nhiều máu dính găng Tỷ lệ lồng ruột tái phát sau điều trị gặp khoảng:2->10% A 2% B 5% C 7% D 10% E 12% Đối với thể lồng ruột bán cấp thường có định mổ không tháo lồng thủ thuật vì: A Bệnh nhi thường đến bệnh viện muộn sau 48 B Tai biến gặp nhiều thủ thuật C Tỷ lệ tái phát gặp nhiều thủ thuật D Tỷ lệ thất bại gặp nhiều thủ thuật E Tất 10 Lồng ruột cấp thường xảy trẻ bụ bẩm, khoẻ mạnh trẻ suy dinh dưỡng vì: A Trẻ thường hay nhiễm siêu vi B Trẻ thường hay viêm hạch mạc treo C Trẻ có nhu động ruột mạnh D Trẻ thường quấy phá nhiều E Trẻ có kính ruột lớn 11 Trong phẫu thuật điều trị lồng ruột bán cấp, động tác quan trọng mà phẫu thuật viên cần làm: A Xác định vị trí búi lồng B Đánh giá thành phần tình trạng búi lồng C Tiến hành tháo búi lồng tay D Đánh giá thương tổn ruột sau tháo lồng E Kiểm tra xử lý nguyên nhân lồng ruột 12 Lồng ruột gây nên tắc ruột chế : A Bít lòng ruột B Thắt nghẹt C Liệt ruột D Bít thắt nghẹt E Liệt phù nề ruột 13 Lồng ruột cấp gặp cao độ tuổi : A 2-4 tháng B 4-8 tháng C 8-12 tháng D 12-24 tháng E 24-36 tháng 14 Các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân gây nên lồng ruột nguyên phát : A Viêm hạch mạc treo hồi tràng B Polype ruột non C Túi thừa Meckel D U ruột non E Búi giun đũa 15 Trong lồng ruột cấp nguyên nhân gây lồng ruột thứ phát gặp khoảng : A 5% B 10% C 15% D 20% E 30% 16 Cơ chế thắt nghẹt ruột hoại tử ruột lồng ruột cấp ruột bị chèn ép bởi: A Lớp áo B Lớp áo C Lớp áo D Cổ lồng E Đầu lồng 17 Lồng ruột cấp thường xảy vùng hồi manh tràng : A Đây vùng giàu tổ chức bạch huyết B Đây ranh giới đoạn cố định di động C Chênh lệch kính hồi manh tràng D Van hồi manh tràng thường chỗ hẹp gây cản trở nhu động E Tất 18 Trường hợp ruột thừa nằm khối lồng thi : A Lồng hồi-manh tràng B Hồi-hồi-manh tràng C Hồi-đại tràng D Hồi-manh-đại-tràng E Hồi-manh-đại-đại tràng 19 Trong thể lồng ruột cấp sau thể có nguy gây hoại tử cao nhất: A Lồng hồi-manh tràng B Lồng hồi-manh-đại tràng C Lồng hồi-đại tràng D Lồng hồi-hồi-manh tràng E Lồng hồi-manh-đại-đại tràng 20 Lý vào viện thường gặp bệnh lồng ruột cấp : A Đau bụng khóc thét B Nôn mửa C Bỏ bú D Bí trung đại tiện E Đi cầu máu 21 Hình ảnh X quang lồng ruột sau mổ trẻ : A Hình mức nước điển hình B Hình mờ cản quang khối lồng C Hình cản quang phim chụp cản quang đại tràng D Hình tổ ong ruột non E Hình vòng tròn đồng tâm 22 Chỉ định tháo lồng cần đắn đo cẩn thận trường hợp : A Lồng ruột cấp đến sớm trước 24 B Lồng ruột cấp sau 24 C Lồng ruột cấp tái phát lần thứ ba D Lồng ruột cấp có biến chứng E Lồng ruột bán cấp 23 Dấu hiệu gơi ý cho chẩn đoán lồng ruột cấp : A Khóc thét B Đi cầu máu C Nôn mửa dội D Bỏ bú E Sờ búi lồng 24 Các biến chứng sau đây, biến chứng xảy muộn sau điều trị tháo lồng : A Vỡ ruột ? B Trào ngược C Sót búi lồng D Tái phát E Sốt cao xanh tím 25 Các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu biểu muộn lồng ruột cấp : A Nôn mửa nhiều B Đi cầu máu nhiều C Bụng chướng nhiều D Quấy khóc nhiều E Sờ hố chậu phải rỗng 26 Các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu phát giai đoạn sớm lồng ruột cấp : A Bụng chướng B Hố chậu phải rỗng C Sờ búi lồng D Đi cầu máu E Bóng trực tràng rỗng + có máu dính găng 27 Lồng ruột sau mổ thường xảy sau phẫu thuật vùng : A Cơ hoành B Ruột non C Đại tràng D Hồi-manh tràng E Hậu môn-trực tràng 28 Trong mổ, phẫu thuật viên thường đánh giá tình trạng nặng hoại tử ruột biến chứng muộn lồng ruột nhanh dựa vào : A Mùi thối ruột non B Màu đen hoại tử C Tình trạng mạch máu nuôi dưỡng muộn D Sự thay đổi màu sắc ủ ấm phong bế Novocaine vào gốc mạc treo E Tình trạng nhu động ruột thương tổn 29 Tai biến vỡ ruột cần xử lý nguy : A Viêm phúc mạc B Chèn ép hoành C Chảy máu D Chèn ép mạch máu lớn E Choáng không hồi phục 30 Cơ chế gây cầu máu lồng ruột cấp : A Nứt thành ruột B Tổn thương mạch máu mạc treo C Tổn thương mao mạch niêm mạc D Rối loạn đông máu E Tổn thương phối hợp 31 Những loại lồng ruột sau đây, loại thường dễ thất bại tháo lồng : A Lồng hồi-manh tràng B Lồng hồi-manh-đại tràng C Lồng hồi-manh-đại-đại tràng D Lồng đại-đại tràng E Lồng hồi-hồi tràng 32 Trong loại lồng ruột sau đây, loại thường khó chẩn đoán lâm sàng: A Lồng ruột cấp tính B Lồng ruột bán cấp tính C Lồng ruột mãn tính D Lồng ruột sau mổ E Lồng ruột tái phát 33 Loại lồng ruột sau định tháo lồng hơi: A Lồng ruột bán cấp B Lồng ruột mãn C Lồng ruột khối u D Lồng ruột non E Tất 34 Trong điều trị lồng ruột cấp trẻ bú mẹ tỷ lệ tái phát sau tháo lồng là: A 2% B 9% C 15% D 18% E 25% 35 Loại virus sau có liên quan đến nguyên nhân lồng ruột nguyên phát: A Alfa virus B Bêta virus C Gamam virus D Rota virus E Adeno virus 36 Lồng ruột cấp trẻ bú mẹ có liên quan đến viêm hạch mạc treo adenovirus: A Đúng B Sai 37 Lồng ruột cấp trẻ bú mẹ ngày chẩn đoán sớm nhờ phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng phổ biến: A Đúng B Sai 38 Những lồng ruột có dấu tắc ruột chống định tháo lồng thủ thuật: A Đúng B Sai 39 Khi tháo lồng tay, phẫu thuật viên thường phải bóp ruột theo chiều nhu độg ruột: A Đúng B Sai 40 A Đúng B Sai Lồng ruột kiểu giật lùi định tháo lồng thủ thuật:
- Xem thêm -

Xem thêm: LỒNG RUỘT cấp ở TRẺ bú mẹ, LỒNG RUỘT cấp ở TRẺ bú mẹ, LỒNG RUỘT cấp ở TRẺ bú mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay