TRẮC NGHIỆM GÃY XƯƠNG hở

4 302 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:09

GÃY XƯƠNG HỞ 1009 Gãy xương hở là: A Gãy xương kèm theo vết thương phần mềm B Gãy xương kèm theo vết thương phần mềm gần ổ gãy C Gãy xương kèm vết thương phần mềm thông với ổ gãy D Gãy xương kèm vết thương phần mềm rộng E Gãy xương kèm theo thương tổn mạch máu, thần kinh 1010 Nguyên nhân gây gãy xương hở thường gặp: A Nhiều tai nạn giao thông B Nhiều tai nạn lao động C Ða số tai nạn bom mìn D Ða số bất cẩn sinh hoạt E Ða số tai nạn thể thao 1011 Về mặt tổn thương giải phẫu, gãy xương hở gặp: A Tổn thương thần kinh, mạch máu B Tổn thương phần mềm C Tổn thương xương D Tổn thương dây chằng khớp kế cận E Tất 1012 Số lượng máu tối đa sau gãy xương đùi: A Từ 300-400ml B Từ 400-600ml C Tới 1000ml D Từ 1000-1700ml E Tới 2000ml 1013 Gãy xương hở có nguy nhiễm trùng yếu tố sau: A Có diện vi khuẩn gây bệnh B Cơ giập nát hoại tử C Máu tụ ổ gãy D Mảnh xương gãy vụn E A, B, C 1014 Thời gian nhiễm trùng tiềm tàng vết thương khớp là: A Từ 6-8 B Từ 6-12 C Từ 12-24 D Dưới giờ(chưa nhiễm trùng) E Tất sai 1015 Các điều kiện liền vết thương phần mềm: A Vết thương không bị nhiễm trùng B Không máu tụ mô hoại tử C Không có ngoại vật D Khâu da không căng, mép vết thương nuôi dưỡng tốt E Tất 1016 A B C D E 1017 A B C D E 1018 Các yếu tố để tạo liền xương gãy xương hở: Bất động vững vùng xương gãy Phục hồi tốt lưu thông máu bị gián đoạn vùng gãy xương Khi mổ phải để lại máu tụ Khi mổ cần xuyên đinh Kirschner A, B Các yếu tố trở ngại cho liền xương gãy xương hở: Nhiễm trùng Mất đoạn xương Cơ chèn vào mặt xương gãy Xương bị gãy vụn A, B, C Phân bố gãy hở theo Gustilo: Ðộ 1: A B C D E 1019 A B C D E 1020 A B C D E 1021 A B C D E 1022 A B Da rách < 1cm, đụng dập tối thiểu Vết thương hoàn toàn sạch, hầu hết gãy hở từ Ðường gãy xương đường ngang chéo ngắn Hay gặp chèn ép khoang A, B, C Gãy hở độ IIIB là: Thương tổn phần mềm rộng, màng xương bị tróc, đầu xương gãy lộ Vùng xương gãy vết thương tầm đạn bắn gần(IIIA) Thương tổn phần mềm rộng, màng xương bị tróc đầu xương gãy lộ ngoài, vùng gãy xương bị nhiễm bẩn nhiều Vết thương dập nát nhiều, xương gãy phức tạp có thương tổn thần kinh cần khâu nối Vết thương dập nát nhiều, xương gãy phức tạp có thương tổn mạch máu thần kinh cần khâu nối phục hồi Tất sai Chẩn đoán chắn gãy xương hở: Có máu chảy vết thương Cắt lọc lớp thấy vết thương phần mềm thông vào ổ gãy xương Cắt lọc lớp vết thương phần mềm có thương tổn mạch máu Dựa vào X quang A B Xử trí gãy xương hở phải đảm bảo nguyên tắc: Cắt lọc vết thương loại bỏ mô dập nát Nắn bất động xương gãy chờ thời gian liền xương Dùng kháng sinh chống lại nhiễm trùng Cần phải kết hợp xương vững A, B, C Bất động gãy xương hở bằng: Kết hợp xương bên Bó bột C Kéo liên tục D Cố định E Tất 1023 Ðiều trị gãy xương hở độ I đến sớm trẻ con: A Tốt bó bột rạch dọc B Không thiết phải cắt lọc vết thương C Dù gãy mức độ cần cắt lọc sớm D Kéo liên tục E Tất sai 1024 Ðiều trị gãy hở đến muộn loại vết thương nhiễm trùng vừa phải: A Cắt lọc vết thương khẩn cấp B Cắt lọc sớm kết hợp xương C Cắt lọc trì hoãn để có thời gian chuẩn bị tốt D Nhất thiết phải bất động xương gãy bó bột E Không cần cắt lọc bất động xương kéo liên tục 1025 Vết thương nhiễm trùng lan rộng đe doạ nhiễm trùng huyết gãy xương hở: A Không nên can thiệp vào vết thương B Sử dụng ngay, cố định ngoài, không cần cắt lọc C Phải mổ cắt lọc khẩn cấp vết thương D Chỉ sử dụng kháng sinh E Tất 1026 Gãy xương hở thường có: A 10%-20% kết hợp với chấn thương khác B 20%-30% kết hợp với chấn thương khác C 25%-35% kết hợp với chấn thương khác D 40%-70% kết hợp với chấn thương khác E 80%-90% kết hợp với chấn thương khác 1027 Số lượng máu trung bình sau gãy cẳng chân: A 300ml B 400ml C 500ml D 600ml E Tất sai 1028 Gãy xương chậu máu tối đa tới: A 100ml B 500ml C 2000ml D 2400ml E 3000ml 1029 Gãy xương hở độ II theo Gustillo là: A Tổn thương phần mềm rộng - da lóc cuống lóc hẳn vạt da B Da rách > 1cm C Cơ đụng giập từ nhẹ đến vừa, có gây chèn ép khoang D E 1030 A B C D E 1031 A B C D E 1032 A B C D E 1033 A B C D E Xương gãy đơn giản chéo ngắn với mảnh nhỏ Tất Ðể chẩn đoán gãy xương hở dựa vào: Nhìn thấy xương gãy Có máu chảy vết thương Chảy máu có váng mỡ A, B A, C Xử lý mạch máu thần kinh gãy xương hở: Khâu nối tất mạch máu thần kinh bị đứt Khâu nối mạch máu thần kinh chi bị đứt Mạch máu nên buộc lại chờ khâu Thần kinh bị đứt thiết phải khâu lại kỳ đầu Tất Xử trí xương gãy xương hở: Làm đầu xương gãy nắn lại Không bỏ mảnh xương gãy nát Sử dụng biện pháp bất động thích hợp A, B A,B,C Sử dụng kháng sinh gãy xương hở: Sử dụng kháng sinh không cần cắt lọc vết thương Kháng sinh đóng vai trò hỗ trợ không thay cắt lọc Dùng kháng sinh sau có kháng sinh đồ Dùng liều thấp tăng dần Chỉ nên dùng kháng sinh uống
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM GÃY XƯƠNG hở, TRẮC NGHIỆM GÃY XƯƠNG hở, TRẮC NGHIỆM GÃY XƯƠNG hở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay