TRĂC NGHIỆM GÃY POUTEAU COLLE

3 155 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:09

GÃY POUTEAU COLLE 1462 Gãy kiểu Pouteau-Colles: gồm trường hợp đường gãy nằm cách diện khớp xương quay khoảng 1,5 inch ( # cm) Cổ tay xương bàn bị di lệch phía sau nên nhìn gây nghi ngờ trật khớp cổ tay A Đúng B Sai 1467 Gãy P Colles thường xãy sau ngã chống xuống đất tư duỗi cổ tay khiến đầu xương quay bị ép mặt đất trọng lượng thể 1468 Đối với trẻ em, gãy Pouteau Colles thường xảy vị trí : A Sụn tiếp hợp B Sụn khớp C Mỏm trâm quay D Mỏm trâm trụ E Trên khớp 1cm 1469 Di lệch điển hình đầu gãy gãy Pouteau Colles: A Ra trước, vào B Ra sau, vào C Ra trước, D Ra sau, E Ra trước, lên 1470 Di lệch điển hình đầu gãy gãy Pouteau Colles: A Ra trước, vào trong, lên B Ra trước, ngoài, xuống C Ra sau, vào trong, lên D Ra sau, ngoài, xuống E Ra trước, lên trên, 1471 Nhìn nghiên cổ tay trường hợp gãy Pouteau Colles thấy biến dạng điển hình: A Kiểu gập góc mở sau B Kiểu sống dao C Kiểu lưởi kiếm D Kiểu mu thìa E Phù nề lớn 1472 Nhìn thẳng cổ tay trường hợp gãy Pouteau Colles thấy biến dạng điển hình: A Kiểu gập góc mở sau B Kiểu sống dao C Kiểu lưởi kiếm D Kiểu mu thìa E Kiểu lưởi lê 1473 Khám mốc giải phẫu cổ tay thấy: A Xương quay cao xương trụ B Mỏm trâm quay cao mỏm trâm trụ C Mỏm trâm trụ cao mỏm trâm quay D Mỏm trâm quay di lệch trước E Mỏm trâm trụ bị gãy 1474 Trên phim X quang cổ tay bệnh nhân gãy Pouteau Colles cho thấy: A Thường đường gãy ngang B Thường gãy chéo C Thường gãy tạp D Gãy kiểu cài E Gãy không di lệch 1475 Phân độ Frykman gãy Pouteau Colles gồm: A Độ I: Gãy ngoại khớp, kèm gãy mỏm trâm trụ B Độ II: gãy nội khớp kèm gãy mỏm trâm trụ C Độ III: gãy nội khớp khớp quay cổ tay kèm gãy đầu xương trụ D Độ IV: gãy nội khớp khớp quay cổ tay kèm gãy đầu xương trụ E Độ V: Gãy nội khớp quay trụ kèm gãy đầu xương trụ 1477 Gãy Pouteau Colles định điều trị bảo tồn trường hợp: A Gãy di lệch B Gãy không di lệch C Gãy không di lệch di lệch nhẹ D Gãy cài E Gãy lún 1478 Gãy Pouteau Colles ngoại khớp di lệch có định: A Phẫu thuật B Nắn bó bột C Bó bột D Kết hợp xương nẹp vít E Bất động nẹp bột đủ 1479 Gãy Pouteau Colles nội khớp phức tạp có định : A Bó bột B Mổ kết hợp xương bên C Mổ kết hợp bó bột D Mổ kết hợp xương bên E Nắn hở, kết hợp xương bên bên 1480 Nếu gãy Pouteau Colles kèm triệu chứng thương tổn thần kinh giữa, nên: A Nắn cấp cứu B để giải phóng thần kinh C Nắn không cải thiện phải mổ giải phóng thần kinh D Bất động nẹp bột theo dỏi E Nắn tạm theo dỏi ngày 1481 Nếu gãy Pouteau Colles hở độ I II theo phân độ Gustilo nên: A Nắn bó bột B Kết hợp xương C Cắt lọc kết hợp xương với gãy không vững D Cắt lọc bó bột gãy phức tạp E Dùng khung cố định để cố định ổ gãy
- Xem thêm -

Xem thêm: TRĂC NGHIỆM GÃY POUTEAU COLLE, TRĂC NGHIỆM GÃY POUTEAU COLLE, TRĂC NGHIỆM GÃY POUTEAU COLLE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay