GÃY HAI XƯƠNG CẲNG TAY

5 204 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:09

GÃY HAI XƯƠNG CẲNG TAY 362 Gãy xương cẳng tay: A Chiếm tỷ lệ 15-20% B Gãy 1/3 nắn chỉnh hình khó khăn C Là loại gãy phổ biến trẻ em D A, B E A, B, C 363 Phân loại gãy xương cẳng tay dựa vào: A Vị trí gãy xương quay B Vị trí gãy xương trụ C Vị trí gãy xương D Vị trí rách màng liên cốt E Tất sai 364 Gãy 1/3 xương cẳng tay: A Ðoạn gãy gần tư sấp B Ðoạn gãy gần tư ngửa tối đa C Ðoạn gãy xa tư sấp D B, C E Tất sai 365 Chụp X quang gãy xương cẳng tay: A Chụp bình diện thẳng nghiêng, lấy khớp B Cẳng tay tư ngửa C Chỉ cần chụp cẳng tay hai bình diện D A, B E Tất 366 Sơ cứu gãy xương cẳng tay là: A Dùng giảm đau toàn thân B Gây tê ổ gãy novocain 1-2% 10ml cho bên C Ðặt nẹp gỗ, nẹp cramer, cẳng tay để ngửa D Không cần giảm đau chỗ E B C 367 Bó bột gãy xương cẳng tay là: A Bột cẳng bàn tay B Bột cánh cẳng bàn tay tư sấp C Bột cánh cẳng bàn tay tư ngửa D Bột cánh cẳng bàn tay khuỷu gấp 900 tư trung bình E Tất sai 368 Kết hợp xương gãy xương cẳng tay khi: A Gãy 1/3 xương di lệch B Nắn bó bột sau lần thất bại C Có trang thiết bị đầy đủ phẫu thuật viên có kinh nghiệm D Chỉ định mổ cho trường hợp E B, C 369 Biến chứng sớm thường gặp gãy xương cẳng tay: A Chèn ép khoang B Chèn ép mạch máu thần kinh C Chọc thủng da gây gãy hở D Hội chứng Volkmann E A, B, C 370 Biến chứng muộn hay gặp gãy xương cẳng tay: A Khớp giả B Rối loạn dinh dưỡng C Cal lệch D Chậm liền xương E A, B, C 371 Thời gian giữ bột điều trị gãy xương cẳng tay là: A tuần người lớn, tuần trẻ em B 8-12 tuần người lớn, tuần trẻ em C 8-12 tuần người lớn, 4-6 tuần trẻ em D 10-12 tuần người lớn, 4-6 tuần trẻ em E Tất sai 372 Gãy Monteggia: A Gãy 1/3 xương quay kèm trật khớp quay trụ B Gãy 1/3 xương trụ kèm trật khớp quay trụ C Gãy 1/3 xương quay kèm trật khớp quay trụ D Gãy 1/3 xương trụ kàm trật khớp quay trụ E Gãy 1/3 xương cẳng tay kèm trật khớp khuỷu 373 Cơ chế gãy trật Monteggia: A Do chế chấn thương trực tiếp B Do chế chấn thương gián tiếp C Cả chế phối hợp D A, B, C E A, B 374 Chụp X quang gãy Monteggia: A Chụp nơi xương gãy bình diện B Chụp cẳng tay lấy khớp bình diện C Chụp cẳng tay lấy khớp quay trụ D Chụp cẳng tay lấy khớp quay trụ E Tất sai 375 Gãy trật Galéazzi: A Gãy 1/3 xương quay kèm trật khớp quay trụ B Gãy 1/3 xương quay đơn C Gãy 1/3 xương trụ kèm trật khớp quay trụ D Gãy 1/3 xương trụ kèm trật khớp quay trụ E Tất sai 376 Biến dạng điển hình gãy Galléazzi: A Cẳng tay gập góc mở B Cổ tay lật sấp phía xương quay C Mỏm trâm quay lên cao mõm trâm trụ D A, B, C E Chỉ C 377 Nguyên nhân chế gãy xương cẳng tay: A Tác nhân tác động trực tiếp vào cẳng tay B Ngã chống tay khủyu làm uốn bẻ gập xương C Cơ chế hỗn hợp gây gãy phức tạp D A, B E A, B, C 378 Cơ chế gián tiếp gãy xương cẳng tay thường gây ra: A Xương bị gãy ngang vị trí B Xương bị gãy ngang hai vị trí khác C Xương bị gãy chéo, xoắn bậc thang D Xương trụ gãy cao, xương quay gãy thấp E Xương gãy vụn làm nhiều mảnh 379 Ý nghĩa việc phân loại gãy xương cẳng tay nhằm: A Ðánh giá thương tổn phối hợp B Ðánh giá khả di lệch nhiều hay C Ðánh giá biến chứng sau gãy xương D A, B E A, B, C 380 Gãy cành tươi xương gãy .vỏ lại bị uốn cong 381 Các dấu hiệu chắn gãy xương cẳng tay: A Sưng nắn cẳng tay B Ðiểm đau chói C Biến dạng, tiếng lạo xạo, cử động bất thường D A, B E A, B, C 382 Chụp X quang cẳng tay cho biết: A Vị trí gãy B Ðường gãy C Các loại di lệch D Ðể có thái độ điều trị E Tất 383 Nguyên tắc điều trị gãy xương cẳng tay là: A Nắn - bất động - tập vận động B Chỉ nắn bất động C Tất loại gãy bó bột D Tất loại gãy phẫu thuật E Câu A C 384 Các phương pháp điều trị gãy xương cẳng tay: A Ðiều trị bảo tồn B Ðiều trị phẫu thuật C Ðiều trị D A, B E A, B, C 385 Để tránh màng liên cốt, nắn người ta: A Kéo mạnh cẳng tay nắn B Kéo nghiêng cẳng tay phía trụ C Kéo nghiêng cẳng tay phía quay D Khi nắn bóp vào cẳng tay để tách màng liên cốt E Tất 386 Sau nắn gãy xương cẳng tay thiết phải: A Bó bột vòng tròn B Chụp X quang kiểm tra sau bó bột C Bó bột cho bệnh nhân D A, B E A, B, C 387 Ưu điểm mổ kết hợp xương gãy xương cẳng tay là: A Nắn xương xác B Cố định xương gãy vững C Giúp bệnh nhân vận động sớm phục hồi chức D A, B E A, B, C 388 Nhược điểm mổ kết hợp xương gãy xương cẳng tay là: A Bị nhiễm trùng viêm xương B Bị tổn thương thêm giải phẫu, để lại sẹo C Tai biến gây mê, gây tê D Ðòi hỏi trang thiết bị E Tất 389 Sử dụng phương tiện kết hợp xương gãy xương cẳng tay: A Nẹp vis xương B Ðinh Rush xương C Nẹp vis cho xương quay - đinh Rush cho xương trụ D A, B, C E A, B 390 Cal lệch có di lệch thứ phát bột mà không phát 391 Nguyên nhân gây khớp giả gãy xương cẳng tay là: A Chèn ép mô mềm vào đầu xương gãy B Gãy nhiều mảnh, mảnh di lệch xa C Mất đoạn xương gặp gãy hở D Kết hợp xương không vững E Tất 392 Gãy Monteggia có: A Thể ưỡn B Thể gấp C Thể nghiêng D A, B E A, B, C 393 Dấu hiệu trật khớp quay, trụ thể qua chỏm quay không vị trí bình thường, bệnh nhân bị hạn chế sấp ngữa cẳng tay 394 Ðiều trị chỉnh hình gãy Monteggia: A Bó bột ôm vai B Bột cánh - cẳng bàn tay sát tới nách C Bột cánh - cẳng bàn tay, khủyu 900 D Bột cánh - cẳng bàn tay, khủyu 900 cẳng tay để ngữa E Ðặt nẹp bột giữ tuần 395 Thương tổn giải phẫu gãy Galléazzi: A gãy 1/3 xương quay B Rách màng liên cốt C Trật khớp quay - trụ dưới, đứt dây chằng tam giác D A, B E A, B, C 396 Chẩn đoán gãy Galléazzi dựa vào: A Sưng đau, biến dạng 1/3 xương quay B Cẳng tay gập góc mở ngoài, cổ tay lật sấp phía xương quay C Mỏm trâm quay lên cao mỏm trâm trụ D Chụp X quang E Tất 397
- Xem thêm -

Xem thêm: GÃY HAI XƯƠNG CẲNG TAY, GÃY HAI XƯƠNG CẲNG TAY, GÃY HAI XƯƠNG CẲNG TAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay