GÃY HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN

4 153 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:09

362 363 GÃY HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN Dạng gãy sau loại gãy vững xương cẳng chân: A Gãy chéo dài B Gãy ngang C Gãy xoắn D Gãy nhiều mãnh không lệch E Gãy sát mâm chày 364 Trong trình liền xương, nguy sau xảy loại gãy chéo xương cẳng chân A Dễ bị khớp giả B Dễ bị tiêu xương đầu xương gãy C Dễ bị can lệch D Khó liền xương phần mềm xen vào ổ gãy E Chậm liền xương 365 Biến chứng chèn ép khoang gãy xương cẳng chân thường gặp khi: A Gãy hở dập nát phần mềm nhiều B Do chấn thương trực tiếp C Gãy sát mâm chày, gãy nhiều mảnh, gãy chéo xoắn D Gãy xương chày mác E Gãy xương chày đến muộn 24 366 Biến chứng khớp giả gãy cẳng chân chủ yếu do: A Gãy mảnh B Do chấn thương trực tiếp, tổn thương phần mềm nhiều C Do xương mác không gãy D Do gãy mảnh, xương mác không gãy, nắn không tốt, kéo tạ nặng E Tất 367 Gọi chậm liền xương khi: A Trên tháng can ngoại vi B Trên tháng can ngoại vi C Trên tháng can ngoại vi D Trên tháng can ngoại vi E Trên tháng can ngoại vi 368 Chỉ định bó bột gãy xương cẳng chân áp dụng sau đây: A Gãy không lệch B Gãy ngang thân xương C Gãy xương đến sớm D Tất dạng gãy bó bột E Gãy xương trẻ em 369 Biến chứng choáng chấn thương gãy cẳng chân thường gặp trong: A Gãy di lệch nhiều B Gãy xương nhiều mảnh C Gãy xương kèm dập nát phần mềm rộng D Gãy có nguy chèn ép khoang E Gãy xương chế trực tiếp 370 Trước bệnh nhân bị gãy chéo xoắn xương chày, định sau hợp lý: A Bó bột đùi cẳng bàn chân B Phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít C Bó bột có xuyên đinh D Kéo liên tục 3-4 tuần bó bột E Phẫu thuật đóng đinh nội tủy 371 Trước gãy hở phức tạp xương cẳng chân đến sớm, định sau hợp lý nhất: A Kéo liên tục qua gót B Cắt lọc sạch, bó bột mở cửa sổ C Cắt lọc, cố định D Cắt lọc, kết hợp xương nẹp vít E Cắt lọc bó bột kín từ đầu 372 Dạng gãy sau khả di lệch thứ phát cao: A Gãy có mảnh thứ B Gãy chéo C Gãy xoắn D Gãy ổ E Tất 373 Gãy thân xương cẳng chân gãy gãy 374 Gãy thân xương cẳng chân chế trực tiếp thường gặp là: A Đúng B Sai 375 Khi bệnh nhân bị gập cẳng chân, vị trí gãy thường gặp chỗ nối 1/3 1/3 giữa: A Đúng B Sai 376 Dạng gãy chéo xoắn gãy thân xương cẳng chân dạng gãy thường gặp chế gián tiếp: A Đúng B Sai 377 Đoạn xương chày có tuần hoàn nuôi dưỡng tốt nhất: A Đọan 1/3 B Đọan 1/3 C Đọan 1/3 D Câu B C E Câu A, B, C 378 Triệu chứng sau gợi ý có tắc mạch mỡ gãy xương cẳng chân: A Lơ mơ B Xuất huyết kết mạc mắt C Xuất huyết thành ngực, nách D Có tế bào mỡ nước tiểu E Tất 379 Trong gãy hai xương cẳng chân, vị trí sau dễ gây tổn thương thần kinh mác chung: A Gãy mâm chày B Gaãycổ xương mác C Gaãy1/3 hai xương cẳng chân D Gãy chéo xoắn xương mác E Tất sai 380 Về lâm sàng, gọi khớp giả gãy hai xương cẳng chân: A Trên tháng cử động bất thường B Xương liền lệch trục C Trên tháng cử động bất thường không đau D Câu A C E Câu A, B, C 381 Để hạn chế viêm xương gãy hở hai xương cẳng chân, cần phải: A Cắt lọc tốt, dùng kháng sinh quy cách B Sát trùng rộng rãi C Bất động xương tốt D Khâu lại da sớm E Tất 382 Di lệch thứ phát gãy hai xương cẳng chân thường gặp trường hợp gãy chéo xoắn, có mảnh rời lớn: A Đúng B Sai 383 Để chống huyết khối tĩnh mạch gãy hai xương cẳng chân, cần ý: A Tập vận động sớm B Chống huyết khối bệnh nhân nằm lâu C Nắn xương hoàn chỉnh D Câu A, B E Câu A, B, C 384 Can xấu gãy hai xương cẳng chân hậu của: A Do nắn không tốt B Do di lệch thứ phát C Do bất động lâu D Câu A, B E Câu A, B C 385 Gãy xương cẳng chân chiếm tỷ lệ sau so với tất loại gãy xương: A 30% B 40% C 10% D 20% E Tất sai 386 Chỉ định cố định gãy hai xương cẳng chân: A gãy phưứctạp B C D E Gãy có tổn thương phần mềm Gãy hở độ II III theo Gustilo Gãy hở đến muộn Tất 387 Một bệnh nhân bị gãy xương cẳng chày ổ, định hợp lý: A Kết hợp xương nẹp vít B Đóng đinh nội tủy C Cố định D Bó bột E Kéo liên tục 388 Trong gãy hai xương cẳng chân đến sớm, triệu chứng thấy rõ: A Biến dạng xoay cẳng chân B Biến dạng gập góc C Sờ thấy đầu xương gãy D Chân sưng nề nhiều E Câu B C 389 Trong khám gãy hai xương cẳng chân, cần ý thêm thương tổn quan khác: A Khớp gối cổ chân B Vết thương da C Vỡ xương bánh chè D Vỡ xương bàn chân E Câu A, B, C 390 Khi khám gãy hai xương cẳng chân đến muộn có nốt phổng, cần ý biến chứng sau đây: A Tắc mạch mỡ B Nhiễm trùng C Chèn ép khoang D Đe dọa choáng E Câu A, B, C 391 Khi gãy xương chèy có di lệch ngang sang bên, trước, sau: A Đúng B Sai 392 Các di lệch chủ yếu gãy hai xương cẳng chân: A Chồng gắn B Gập góc sau C Đọan xoay D Di lệch sang bên E Câu A, B, C 393
- Xem thêm -

Xem thêm: GÃY HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN, GÃY HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN, GÃY HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay