GÃY cổ và THÂN XƯƠNG đùi

5 169 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:09

GÃY CỔ VÀ THÂN XƯƠNG ĐÙI 362 Biến dạng sau thường gặp gãy thân xương đùi: A Ðùi sưng to gập góc mở B Gập góc mở sau vào trong, chi ngắn, bàn chân xoay C Gập góc mở ngoài, bàn chân xoay D Gập góc mở ngoài, bàn chân xoay E Tất sai 363 Trong sơ cứu gãy thân xương đùi, cách dùng nẹp đặt nào: A Một nẹp từ háng đến mắt cá trong, nẹp từ nách đến mắt cá B Một nẹp từ háng đến qúa mắt cá trong, nẹp từ cánh chậu đến mắt cá C Một nẹp từ mông đến gót, nẹp từ cánh chận đến mắt cá D Một nẹp từ háng đến gối, nẹp từ nách đến gối E Tất sai 364 Chỉ định điều trị bó bột gãy thân xương đùi áp dụng trường hợp sau đây: A Áp dụng cho người lớn, gãy không di lệch di lệch B Các loại gãy sát đầu xương C Các loại gãy biến chứng D Các loại gãy kèm choáng chấn thương E Tất sai 365 Một bệnh nhân 30 tuổi, gãy chéo 1/3 thân xương đùi, chọn phương pháp điều trị đúng: A Kết hợp xương nẹp vít B Ðóng đinh nội tủy C Xuyên đinh kéo liên tục, sau bó bột D Dùng cố định E Nắn bó bột chậu-lưng-chân 366 Một đứa trẻ tuổi bị gãy 1/3 thân xương đùi, chi chồng ngắn, bàn chân xoay Hãy chọn cách điều tị đúng: A Mổ kết hợp xương nẹp vít B Ðóng đinh nội tuỷ C Xuyên đinh kéo liên tục qua lồi câu xương đùi D Nắn bó bột chậu-lưng-chân E Tất 367 Chỉ định kéo liên tục xuyên qua xương gãy thân xương đùi: A Gãy xương người già B Gãy xương trẻ em C Gãy hở phức tạp D Gãy xương bệnh lý E Tất 368 Vì gãy xương đùi trẻ em có định mổ so với người lớn: A Do yếu dễ nắ B Do xương có khả tự chỉnh C Do gãy xương trẻ em không hoàn toàn người lớn D Do xương trẻ em sụn phát triển E Câu A B 369 Trong điều trị bó bột gãy xương đùi trẻ em, cần ý điểm sau đây: A Chống di lệch xoay B Phải để đùi dạng nhiều C Không chồng ngắn dù < 1cm D Không gập góc dù < 50 E Tất sai 370 Cố định áp dụng trường hợp sau điều trị gãy thân xương đùi: A Gãy chéo xoắn B Gãy có mảnh thứ C Gãy gần đầu xương D Gãy xương người già E Tất sai 371 Một trẻ sơ sinh bị gãy xương đùi, chọn cách điều trị đúng: A Bột chậu-lưng-chân B Bột ếch C Xuyên đinh kéo liên tục D Kéo băng dính E Tất sai 372 Trong vị trí gãy thân xương đùi, vị trí có nguy biến chứng mạch máu cao nhất: A Gãy 1/3 B Gãy 1/3 C Gãy 1/3 D B, C E Tất 373 Thái độ xử trí trước bệnh nhân vào viện với gãy phức tạp thân xương đùi có choáng: A Mổ cấp cứu kết hợp xương B Hồi sức chống choáng phẫu thuật sau C Vừa hồi sức vừa mổ kết hợp xương D Không phẫu thuật cho bó bột E Tất 374 Một bệnh nhân 30 tuổi bị gãy 1/3 xương đùi kèm máu tụ chấn thương sọ não, định điều trị gãy xương đùi hợp lý ? A Mổ kết hợp xương lúc mổ lấy máu tụ sọ B Xuyên đinh qua lồi cầu đùi kéo liên tục C Bó bột chậu - lưng - chân D B C E Tất sai 375 Tư bột chậu -lưng - chân là: A Ðùi dạng 150, gối gấp 1700, bàn chân 900 B Ðùi dạng 300, gối gấp 1700, bàn chân 900 C Ðùi không dạng, gối gấp 1700, bàn chân 900 D A C E Tất sai 376 Những nhược điểm kết hợp xương nẹp vis xương đùi là: A Bóc tách phần mềm nhiều B Làm chậm liền xương C Dễ gây nhiễm trùng D A B E A, B, C 377 Gãy cổ xương đùi 378 Chỏm xương đùi dính vào thân xương đùi độ tuổi: A tuổi B 10 tuổi C 13 tuổi D 15 tuổi E 18-20 tuổi 379 Trong nhóm mạch nuôi dưỡng chỏm, nhóm quan trọng nhất: A Nhóm B Nhóm dưới-trong C Nhóm ĐM dây chằng tròn D A B E B C 380 Thế gãy cổ xương đùi Garden 1? 381 Phân loại gãy cổ xương đùi vào Pauwel 1, có nghĩa là: A Đường gãy tạo đường ngang góc khoảng 30 độ B Đường gãy tạo đường ngang góc khoảng 50 độ C Đường gãy tạo đường ngang góc khoảng 70 độ D A B sai E A, B C sai 382 Nguy hoại tử chỏm xương đùi cao thường gặp nhóm: A Garden B Garden C Garden 3,4 D A B E A, B C 383 Thế gãy cổ xương đùi danh gãy khép? 384 Về lâm sàng gãy cổ xương đùi danh gãy khép, triệu chứng rõ ràng với: A Chi nhắn B Đùi khép C Bàn chân xoay D Tràn dịch khớp gối bên gãy E A, B C 385 Về X quang gãy khép cổ xương đùi, thấy: A Đoạn bị kéo lên B Góc cổ-thân nhỏ bình thường C Sự chồng hai đoạn gãy D A B E A, B C 386 Về lâm sàng gãy dạng cổ xương đùi, thấy A Ngắn chi B Bàn chân xoay C Gập góc vào D Mấu chuyển lớn lên cao E A, B C sai 387 Một bệnh nhân gãy cổ xương đùi không hoàn toàn dạng gãy sau đây: A Gãy khép di lệch B Gãy dạng C Gãy khép di lệch D B C E A, B C 388 Dấu hiệu sau ghi nhận XQ gãy dạng cổ xương đùi: A Vết đậm bờ vủa cổ B Góc cổ- thân lớn bình thường C Mất liên tục đường cung-cổ bịt D A B E A, B C 389 Khi định phẫu thuật gãy cổ xương đùi A Gãy cài B Gãy không lệch C Gãy di lệch D A B E A, B C 390 Vì có định thay khớp háng gãy cổ xương đùi: A Do gãy khó nắn B Do dễ di lệch thứ phát C Do chỏm dễ bị hoại tử D B C E A, B C 391 Thay khớp háng toàn có nghĩa A Thay phần chỏm xương B Thay chỏm ổ cối C Thay chỏm có phận trung gian bên D A, C E B C 392
- Xem thêm -

Xem thêm: GÃY cổ và THÂN XƯƠNG đùi, GÃY cổ và THÂN XƯƠNG đùi, GÃY cổ và THÂN XƯƠNG đùi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay