TRẮC NGHIỆM DỊ tật bẹn

3 144 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:09

DỊ TẬT BẸN- BÌU VÀ LỔ ĐÁI 1401 Về mặt phôi thai học, ống phúc tinh mạc có đặc điểm: A Liên quan đến di chuyển tinh hoàn thời kỳ phôi thai B Thường bít lại sau sinh, cho dù trẻ đẻ non tháng hay đủ tháng C Còn có tên gọi ống Nuck D A B E A C 1402 Về mặt phôi thai học, ống phúc tinh mạc có đặc điểm: A Còn gọi dây chằng Cloquet sau bị bít hoàn toàn sau sinh B Thường thông thương trẻ đẻ non tháng C Liên quan đến bệnh lý thoát vị bẹn hay xoắn tinh hoàn D A B E Tất 1403 Ðặc điểm lâm sàng bệnh lý ống phúc tinh mạc là: A Có đặc điểm chung liên quan đến đóng hay mở ống B Liên quan đến tuổi thai sinh C Liên quan đến mội bệnh lý thường gặp trẻ em xoắn tinh hoàn D A B E Tất 1404 Tràn dịch màng tinh hoàn bẩm sinh trẻ em có đặc điểm: A Rất thường gặp trẻ đẻ thiếu tháng B Có thể dạng thông thương hay không thông thương ống phúc tinh mạc C Có thể tự lành trưởng thành D A B E Tất 1405 Lâm sàng tràn dịch màng tinh hoàn thoát vị bẹn bé trai có đặc điểm: A Thường gặp bên phải B Có thể tự lành tuổi C Soi đến giúp phân biệt D A B E Tất 1406 Trên lâm sàng, phân biệt tràn dịch màng tinh hoàn thoát vị bẹn dựa vào: A Sờ tinh hoàn hay không B Lỗ bẹn nông rộng hay không C Soi đèn bìu cho thấu quang hay không D A C E Tất 1407 Lâm sàng thoát vị bẹn bé gái có đặc điểm: A Rất gặp B Còn gọi thoát vị ống Nuck C Còn gọi thoát vị môi lớn D A C E Tất 1408 Chẩn đoán phân biệt tràn dịch màng tinh hoàn với thoát vị bẹn bé trai dựa vào: A B C D E 1409 A B C D E 1410 A B C D E 1411 1412 1413 A B C D E 1414 A B Không sờ tinh hoàn bên có tràn dịch Lỗ bẹn nông bên không rộng Soi đèn bìu bên cho ánh sáng qua dề dàng A C Tất Chẩn đoán phân biệt thoát vị bẹn (T) bé trai với: Tràn dịch màng tinh hoàn Hạch bẹn phì đại Dãn tĩnh mạch thừng tinh A B Tất Ðiều trị tràn dịch màng tinh hoàn bẩm sinh bé trai là: Theo dõi không phẫu thuật bé trai tuổi Phẫu thuật có chẩn đoán Mở cửa sổ màng tinh hoàn A B Tất Ðặc điểm điều trị thoát vị bẹn bé trai là: A Theo dõi không phẫu thuật bé trai tuổi B Thắt cao cổ túi thoát vị C Tái tạo thành bụng bắt buộc D A C E Tất Ðiều trị không phẫu thuật thoát vị bẹn tràn dịch màng tinh hoàn là: A Khi trẻ tuổi B Băng treo cao bìu bên bệnh C Cho trẻ mặt quần lót chật để nâng cao bìu D A B E Tất sai Ðặc điểm phẫu thuật bệnh lý tồn ống phúc tinh mạc trẻ em là: Phẫu thuật trẻ tuổi Quan trọng thắt cao ống phúc tinh mạc Chỉ bóc nang thừng tinh trường hợp nang nước thừng tinh A B B C Nguyên tắc phẫu thuật thoát vị bẹn trẻ em là: Phẫu thuật trẻ tuổi Thắt cao cổ túi thoát vị quan trọng C Mổ bên bị bên bé gái D A B E Tất 1415 A B C D E Nguyên tắc phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn nang thừng tinh trẻ em là: Chỉ phẫu thuật trẻ tuổi Thắt cao ống phúc tinh mạc quan trọng Bóc nang thừng tinh mở cửa sổ màng tinh hoàn bắt buộc A B Tất
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM DỊ tật bẹn, TRẮC NGHIỆM DỊ tật bẹn, TRẮC NGHIỆM DỊ tật bẹn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay