TRẮC NGHIỆM DỊ tật bẹn tìu

2 131 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:09

1530 DỊ TẬT BẸN TÌU - LỖ ĐÁI THẤP 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 Dị tật lỗ đái thấp bệnh lý đặc trưng bởi: A Lỗ đái thay đổi vị trí B Dương vật cong vẹo làm lỗ đái lệch C Lỗ đái mở vị trí bụng dương vật D Dị dạng dương vật E Dị dạng dương vật lỗ đái Dị tật lỗ đái thấp bệnh lý: A Xảy lứa tuổi B Dị tật bẩm sinh C Mắc phải D Có thể mác phải bẩm sinh E Tất không xác Dị tật lỗ đái thấp chia dựa vào vị trí lỗ miệng sáo thành A thể B thể C thể D thể E Tất Một bất thường sau không liên quan đến dị tật lỗ đái thấp: A Cong vẹo dương vật B Chít hẹp bẩm sinh lỗ miệng sáo bình thường C Hẹp niệu đạo D Dương vật xoắn theo trục E Tinh hoàn lạc chỗ Để chẩn đoán dị tật lỗ đái thấp cần dựa vào: A Chụp X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị B Chụp niệu đạo ngược dòng C Chụp UIV D Khám lâm sàng E Kết hợp tất A, B, C, D Những xét nghiệm sau có giá trị chẩn đoán xác định dị tật lỗ đái thấp: A X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị B Chụp niệu đạo ngược dòng C Chụp UIV D CT Scanner E Tất không Khi khám bênh nhân dị tật lỗ đái thấp cần xác đinh đặc điểm quan trọng A Xác định độ lớn dương vật B Vị trí lỗ niệu đạo C Độ lớn lỗ niệu đạo D Độ cong dương vật E Tất cấu Sau triệu chứng khám bệnh nhân dị tật lỗ đái thấp, ngoại trừ: A Dương vật cong vẹo B.Lỗ miệng sáo mở bụng dương vật C.Tia tiểu yếu D.Dòng nước tiểu bị đổi hướng E.Tinh hoàn vị trí bình thường Những động tác sau khám bệnh nhân dị tật lỗ đái thấp cần làm, ngoại trừ: A Khám dương vật B Khám bìu C Tìm vị trí lỗ miệng sáo D Thông tiểu thử E Khám tinh hoàn bên Đây mục tiêu phẫu thuật điều trị dị tật lỗ đái thấp, ngoại trừ: A Dựng thẳng dương vật B Đặt lại vị trí lổ miệng sáo đầu dương vật C Làm cho việc tiểu trở lại bình thường D Tạo lên niệu đạo đầy đủ có kích thước đồng E Thay đổi kích thước dương vật Sau biến chứng phẫu thuật điều trị dị tật lỗ đái thấp, ngoại trừ: A Dò B Hẹp niệu đạo C Tiểu không tự chủ D Mọc lông niệu đạo E Nhiễm trùng đường niệu Những triệu chứng thực thể khám dị tật lỗ đái thấp gì? Khi khám dị tật lỗ đái thập, cần khám phận thăm khám dương vật? Việc điều trị dị tật lỗ đái thấp nhằm mục đích gì? 1538 1539 1540 1541 1542 1543 2
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM DỊ tật bẹn tìu, TRẮC NGHIỆM DỊ tật bẹn tìu, TRẮC NGHIỆM DỊ tật bẹn tìu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay