TRẮC NGHIỆM ĐAU BỤNG cấp

2 161 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:08

ĐAU BỤNG CẤP 1503 Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian ……………………… tuần kể từ bắt đầu đau thăm khám 1504 Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian không ………………… kể từ bắt đầu đau thăm khám 1505 Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian không tuần kể từ bắt đầu đau điều trị thực thụ A Đúng B Sai 1506 Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần lưu ý đặc điểm: ……………………… (Kể tên đặc điểm cần lưu ý) 1507 Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần lưu ý đặc điểm khởi phát đau, yếu tố làm tăng hay làm dịu đau, liên quan đến sử dụng dược phẩm A Đúng B Sai 1508 Các yếu tố làm dịu đau bụng biểu dạng: A Tư giảm đau B Giảm đau tái lập lưu thông tiêu hoá C Giảm đau phẫu thuật D A B E Tất 1509 Sờ bụng đóng vai trò quan trọng phát bụng ngoại khoa A Đúng B Sai 1510 Khi khám bệnh nhân đau bụng cấp, thăm khám lâm sàng cần biết đề xuất ……………………… hiểu mục đích chúng 1511 Khi khai thác đặc điểm đau bụng cấp, cần ý: A Vị trí đau B Hướng lan C Nguồn gốc tạng hay thành bụng đơn đau D A B E Tất 1512 Khi khai thác đặc điểm đau bụng cấp, cần ý: A Hướng lan B Nguồn gốc tạng hay thành bụng đơn đau C Khởi phát đau D A B E A C 1513 Bụng ngoại khoa hiểu trường hợp có bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa cấp cứu A Đúng B Sai 1514 Bụng ngoại khoa hiểu trường hợp bệnh nhân phẫu thuật bụng A Đúng B Sai 1515 Khi hỏi tiền sử bệnh nhân đau bụng cấp cần ý đặc điểm: A Tiền sử phẫu thuật bụng B Tiền sử chẩn đoán điều trị bệnh lý nội khoa bụng C Tiền sử đau bụng D A B E Tất
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ĐAU BỤNG cấp, TRẮC NGHIỆM ĐAU BỤNG cấp, TRẮC NGHIỆM ĐAU BỤNG cấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay