ĐAU BỤNG cấp NGOẠI KHOA

3 181 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:08

8 ĐAU BỤNG CẤP NGOẠI KHOA Đau bụng cấp tính định nghĩa là: A Đau bụng thời gian không tuần kể từ bắt đầu đau khám B Đau bụng thời gian không tháng kể từ bắt đầu đau khám C Đau bụng thời gian không 24 kể từ bắt đầu đau khám D A B E A C Bụng ngoại khoa hiểu là: A Các bệnh lý bụng cần can thiệp Ngoại khoa B Các bệnh lý bụng cần can thiệp phẫu thuật C Các bệnh nhân có mổ bụng D A B E A C Trong đau bụng cấp, triệu chứng đau bụng có nguồn gốc từ: A Đau tạng đơn B Đau thành bụng C Đau tạng và/hoặc đau thành bụng D Đau mang tính chất chủ quan người bệnh E Tất Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần ý đến: A Vị trí đau bụng B Hướng lan đau C Tư giảm đau D Tất 10 E Chỉ có A B Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần ý đến: A Vị trí đau bụng hướng lan đau B Các yếu tố làm dịu hay làm nặng đau bụng C Tư giảm đau D Tất E Chỉ có A C Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần ý đến: 11 A Hỏi tiền sử bệnh sử bệnh nhân 12 B Khai thác đặc điểm đau 13 C Khai thác yếu tố làm dịu hay làm dễ tình trạng đau 14 D Tất 15 E A C Các yếu tố làm dịu đau bụng biểu bởi: A Tư giảm đau B Giảm đau tái lập lưu thông tiêu hoá C Giảm đau bênh nhân nôn D A B 63 67 E Tất Khi khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần khai thác triệu chứng kèm theo: A Rối loạn tiêu hoá B Rối loạn tiểu tiện C Nôn hay buồn nôn D A C E Tất Sờ bụng khám bệnh nhân đau bụng cấp có đặc điểm: A Đóng vai trò quan trọng bậc chẩn đoán nguyên nhân đau bụng B Đóng vai trò quan trọng bậc chẩn đoán bụng Ngoại khoa C Phụ thuộc chủ quan vào thầy thuốc khám D B C E A C Khi nhìn bụng bệnh đau bụng cấp, phát hiện: 16 A Bụng không di động theo nhịp thở thủng tạng rỗng 17 B Bụng đề kháng viêm phúc mạc 18 C Dấu hiệu phản ứng thành bụng 19 D A B 20 E A C 138 Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, khám lâm sàng đóng vai trò: A Gợi ý chẩn đoán xác định đau bụng cấp B Chủ đạo, đặc biệt để phát bụng Ngoại khoa C Chủ đạo chẩn đoán nguyên nhân đau bụng cấp D A C E Câu B C Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian ……………………… tuần kể từ bắt đầu đau thăm khám 164 Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian không ………………… kể từ bắt đầu đau thăm khám 165 Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian không tuần kể từ bắt đầu đau điều trị thực thụ A Đúng B Sai 166 Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần lưu ý đặc điểm: ……………………… (Kể tên đặc điểm cần lưu ý) Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần lưu ý đặc điểm khởi phát đau, yếu tố làm tăng hay làm dịu đau, liên quan đến sử dụng dược phẩm A Đúng B Sai Các yếu tố làm dịu đau bụng biểu dạng: A Tư giảm đau B Giảm đau tái lập lưu thông tiêu hoá 70 C Giảm đau phẫu thuật D A B E Tất 169 Sờ bụng đóng vai trò quan trọng phát bụng ngoại khoa A Đúng B Sai Khi khám bệnh nhân đau bụng cấp, thăm khám lâm sàng cần biết đề xuất ……………………… hiểu mục đích chúng 171 Khi khai thác đặc điểm đau bụng cấp, cần ý: A Vị trí đau B Hướng lan C Nguồn gốc tạng hay thành bụng đơn đau D A B E Tất 172 Khi khai thác đặc điểm đau bụng cấp, cần ý: A Hướng lan B Nguồn gốc tạng hay thành bụng đơn đau C Khởi phát đau D A B E A C 173 Bụng ngoại khoa hiểu trường hợp có bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa cấp cứu A Đúng B Sai 174 Bụng ngoại khoa hiểu trường hợp bệnh nhân phẫu thuật bụng A Đúng B Sai 175 Khi hỏi tiền sử bệnh nhân đau bụng cấp cần ý đặc điểm: A Tiền sử phẫu thuật bụng B Tiền sử chẩn đoán và/ điều trị bệnh lý nội khoa bụng C Tiền sử đau bụng D A B E Tất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐAU BỤNG cấp NGOẠI KHOA, ĐAU BỤNG cấp NGOẠI KHOA, ĐAU BỤNG cấp NGOẠI KHOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay