ĐAỊ CƯƠNG về u ổ BỤNG

2 137 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:08

ĐAỊ CƯƠNG VỀ U Ổ BỤNG 290 Trong tình hình nước ta nay, khối gồ ổ bụng thường phát qua: A Khám lâm sàng định kỳ B Siêu âm bụng phát tình cờ C Khi có biến chứng D A C E B C 291 Các nguyên nhân phương diện tiêu hoá- gan mật u ổ bụng bao gồm: A Túi mật lớn nguyên nhân B Gan lớn nguyên nhân C Tắc ruột hay lymphosarcome ổ bụng D Thoát vị thành bụng E Tất 292 Các nguyên nhân phương diện tiết niệu u ổ bụng bao gồm: A Cầu bàng quang B Thận lớn nguyên nhân C Viên sỏi tiết niệu lớn D A B E Tất 293 Triệu chứng toàn thân bệnh nhân có khối u hay khối gồ ổ bụng có đặc điểm: A Tuỳ thuộc vào chất khối phồng mà có tính chất khác B Tuỳ bệnh nhân đến viện sớm hay muộn mà toàn thân biểu khác C Thường không đặc hiệu mà có tính chất gợi ý D A C E Tất 294 Đau bụng bệnh nhân có khối u ổ bụng có đặc điểm: A Là triệu chứng thường gặp B Đau bụng có nhiều nguồn gốc khác C Đau tượng xuất huyết nội u D Tất E A C 295 Đau bụng bệnh nhân u ổ bụng có nguồn gốc từ: A U tăng kích thước nhanh B Xuất huyết nội u C U chèn ép tạng lân cận D Tất E A B 296 Triệu chứng thực thể khối u hay khối phồng ổ bụng có đặc điểm: A Thường biểu tính chất thân khối u hay khối phồng B Có thể biểu triệu chứng phúc mạc C Đôi biểu triệu chứng biến chứng D A B E Tất 297 Khi khám khối u hay khối phồng ổ bụng, cần mô tả tính chất: A Vị trí khối u hay khối phồng B Mật độ khối phồng C Nguyên nhân khối phồng D A B E A C 298 Khi khám khối u hay khối phồng ổ bụng, cần mô tả tính chất: A Vị trí khối u hay khối phồng B Mật độ khối phồng C Bề mặt khối phồng D A, B C E A C 299 Khi khám khối u hay khối phồng ổ bụng, cần mô tả tính chất: A Mật độ khối phồng B Bề mặt khối phồng C Sự di động khối phồng D A, B C E A C 300 Khi khám khối u hay khối phồng ổ bụng, cần mô tả tính chất: A Mật độ khối phồng B Bề mặt khối phồng C Sự di động khối phồng D Vị trí khối phồng E Tất 301 Về phương diện xét nghiệm sinh hoá- huyết học, xét nghiệm thường quy, loại xét nghiệm quan trọng bệnh nhân có khối u ổ bụng nghi ngờ ác tính là: A Công thức máu B Tốc độ lắng máu C Chất đánh dấu ung thư huyết D Proteine phản ứng C E Tất 302 Chẩn đoán hình ảnh bệnh nhân u ổ bụng có đặc điểm là: A Siêu âm bụng xét nghiệm ưu tiên chọn lựa rẻ tiền, có tính cách gợi ý chẩn đoán B Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đại chụp cắt lớp vi tính hay chụp cộng hưởng từ không thật quan trọng chẩn đoán C Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đại chụp cắt lớp vi tính hay chụp cộng hưởng từ quan trọng chẩn đoán điều trị D A B E A C
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐAỊ CƯƠNG về u ổ BỤNG, ĐAỊ CƯƠNG về u ổ BỤNG, ĐAỊ CƯƠNG về u ổ BỤNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay