TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG u XƯƠNG

11 209 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:08

ĐẠI CƯƠNG U XƯƠNG 1009 Phân loại u xương theo Lichtenstein U lành tính từ tổ chức sụn: A Lồi xương hay u xương sụn B U xương C U dạng xơ D U xương không tạo cốt E U huỷ cốt bào 1010 U ác tính từ tổ chức sụn: A Sarcom xương tạo cốt B Sarcom xơ C Sarcom huỷ cốt bào D U sụn ác tính E U nguyên bào sụn 1011 U lành tính từ tổ chức xương: A A Lồi xương hay u xương sụn B U dạng xương C Sarcom xương tạo cố D U huỷ cốt bào bậc E Tất 1012 U ác tính từ tổ chức xương: A U xương B U dạng xương C U dạng xơ D Sarcom xương tạo cốt E Sarcom xơ 1013 Những triệu chứng lâm sàng điển hình ung thư xương: A Ðau mơ hồ xương rõ dần đợt B Khối u xuất đồng thời sau đau C Gãy xương tự nhiên D A, B, C E Chỉ C 1014 Dấu hiệu tạo xương xen kẻ với tiêu xương có trong: A Viêm xương B Ung thư xương C Gãy xương D A, B E Chỉ B 1015 Các di sớm ung thư xương hay gặp nhất: A Di xương kế cận B Di phổi C Di gan D Di phần phụ E Tất 1016 Các giai đoạn ung thư xương xếp năm 1993 Giai đoạn Ia A G1, T1 N0 M1 B G1, T0 N0 M0 C G1, T1 N0 M0 D G1, T1 N1 M0 E Tất sai 1017 Giai đoạn IIb ung thư xương xếp năm 1993 là: A G3, T2 N1 M0 B G1, T2 N0 M1 C G3, T2 N0 M0 D G1, T2 N0 M0 E G3, T1 N0 M0 1018 Trên lâm sàng trước bệnh cảnh có khối u xương X quang có tiêu xương tạo xương, cần chẩn đoán phân biệt: A Viêm xương tuỷ cấp mãn tính B Lao xương C U xương lành tính D U Lympho ác tính biểu xương E Tất 1019 Ðiều trị hoá chất trước mổ ung thư xương có ưu điểm: A Ðánh giá mức độ đáp ứng ung thư với hoá chất B Kiểm soát di mà chẩn đoán không phát C Thu nhỏ khối u nguyên phát tạo điều kiện cho mổ bảo tồn D Có thời gian cần thiết để chuẩn bị mổ bảo tồn E Tất 1020 Chỉ định phẫu thuật bảo tồn chi ung thư xương: A Ung thư khu trú kích thước khối u nhỏ B Ung thư khu trú, chưa xâm lấn thần kinh, mạch máu chi C Ung thư khu trú không đáp ứng điều tị hoá chất D Ung thư kèm bội nhiễm E Ung thư trẻ tuổi 1021 Tiên lượng ung thư xương phụ thuộc yếu tố sau: A Vị trí ung thư B Thể mô bệnh học C Giai đoạn bệnh D A, B, C E A, B 1022 U xương sụn đơn độc: Ðây loại u xương phổ biến có phát triển âm thầm nên thường muộn chẩn đoán vào khoảng tuổi 20 1023 Triệu chứng lâm sàng u xương sụn đơn độc: A U phát triển âm thầm, to thấy rõ B Chèn ép thần kinh gây đau C Cuốn bị gãy có bao hoạt dịch quanh D A, B E A, B, C 1024 Hình ảnh X quang u sụn: A Lớp xương chân u thấy rõ B Khối u tròn bong bóng C Xương thưa, không thấy rõ bè xương D Vùng trung tâm thấy đám cốt hoá E A, C, D 1025 Ðiều tị u sụn: A Nếu u nhỏ không cần điều trị B Nhất thiết phải đục bỏ u C Chỉ cần điều trị quang tuyến X D Mổ nạo nhồi xương, u to phải cắt đoạn xương kèm khối u E A, B, C 1026 U hủy cốt bào: A Chiếm 10-20% loại u xương B Chiếm 20-30% loại u xương C Chiếm 30-40% loại u xương D Chiếm 35-45% loại u xương E Chiếm hầu hết loại u xương 1027 Ðiều trị u hủy cốt bào: A Ðiều trị quang tuyến X B Nạo khối u nhồi xương C Không bảo tồn phải cắt cụt chi D A, B, C E B 1028 Ung thư xương xuất phát từ tế bào xương 1029 Phân loại ung thư tế bào liên kết xương: A Sarcom sợi B Sarcom mỡ C U trung mô ác tính D Sarcom không biệt hoá E Tất 1030 Sarcom tạo sụn gặp tỷ lệ: A 45% B 25% C 13% D 9% E 7% 1031 Các yếu tố thuận lợi gây ung thư xương: A Bức xạ ion hoá B Tác nhân chấn thương C Rối loạn di truyền D Một số bệnh làmh tính xương chuyển thành ung thư E Tất BỎNG 1032 Tác nhân gây bỏng gồm: A Sức nóng B Luồng điẹn C Hóa chất D Bức xạ E Tất 1033 Bỏng sức nóng: A 54-60% B 64-76% C 84-93% D 95-98% E Tất sai 1034 Bỏng sức nóng gồm: A Sức nóng khô B Sức nóng ước C Bỏng cóng lạnh D A B E A, B, C 1035 Bỏng nhiệt khô Nhiệt độ thường là: A 400-5000C B 600-7000C C 800-14000C D >15000C E Tất sai 1036 Bỏng sức nóng nước nhiệt độ không cao .cũng gây nên bỏng sâu 1037 Tổn thương toàn thân bỏng điện thường gặp: A Ngừng tim B Ngừng hô hấp C Suy gan-thận D A B E A, B, C 1038 Bỏng điện thường gây bỏng sâu tới: A Lớp thượng bì B Lớp trung bì C Lớp cân D Cơ- xương-mạch máu E Toàn chiều dày da 1039 Bỏng điện phân ra: A Luồng điện có điện thấp nhỏ 1000Volt B Luồng điện có điện thấp lớn 1000Volt C Sét đánh D A, B E A, B C 1040 Bỏng hóa chất bao gồm: A Do acid B Do kiềm C Do vôi D A, B E A, B C 1041 Bỏng xạ tổn thương phụ thuộc vào: A Loại tia B Mật độ chùm tia C Khoảng cách từ chùm tia đến da D Thời gian tác dụng E Tất 1042 Phân loại mức độ tổn thương bỏng dựa vào: A Triệu chứng lâm sàng B Tổn thương GPB C Diễn biến chỗ D Quá trình tái tạo phục hồi E Tất 1043 Thời gian lành vết bỏng độ I: A 2-3 ngày B Sau ngày C Sau ngày D Sau 8-13 ngày E Tất sai 1044 Ðặc điểm lâm sàng bỏng độ II: A Hình thành nốt sau 12-24 B Ðáy nốt màu hồng ánh C Sau 8-13 ngày lớp thượng bì phục hồi D A B E A, B, C 1045 Bỏng độ III: A Hoại tử toàn thượng bì B Trung bì thương tổn phần phụ da C Thương tổn hạ bì D A, B E A, B C 1046 Ðặc điểm lâm sàng bỏng độ III: A Nốt có vòm dày B Ðáy nốt tím sẫm hay trắng bệch C Khỏi bệnh sau 15-45 ngày D A, B E A, B C 1047 Bỏng độ IV: A Bỏng hết lớp trung bì B Bỏng toàn lớp da C Bỏng sâu vào cân D Bỏng cân-cơ-xương E Tất sai 1048 Khi nhiều đám da hoại tử ướt, thấy: A Da trắng bệch hay đỏ xám B Ðám da hoại tử gồ cao da lành C Xung quanh sưng nề rộng D A, B E A, B C 1049 Nhìn đám da hoại tử khô thấy: A Da khô màu đen hay đỏ B Thấy rõ tĩnh mạch bị lấp quản C Vùng da lõm xuống so với da lành D A, B E A, B C 1050 Phân loại bỏng theo diện tích có cách: A B C D E 1051 Trong phân diện tích bỏng, vùng thể tương ứng với số 9: A Ðầu-mặt-cổ B Chi C Thân phía trước D Thân phía sau E Tất 1052 Trong phân diện tích bỏng, vùng thể tương ứng với số 1: A Cổ hay gáy B Gan hay mu tay bên C Tầng sinh môn-sinh dục D A, B E A, B C 1053 Trong phân diện tích bỏng, vùng thể tương ứng với số 6: A Cẳng chân bên B Hai mông C Hai bàn chân D Mặt đầu E Tất 1054 Ðối với trẻ 12 tháng bị bỏng: A Ðầu-mặt-cổ có diện tích lớn B Một chi có diện tích lớn C Một chi có diện tích lớn D Hai mông có diện tích lớn E Tất sai 1055 Cơ chế bệnh sinh gây sốc bỏng: A Do kích thích đau đớn từ vùng tổn thương bỏng B Giảm khối lượng tuần hoàn C Do sơ cứu bỏng không tốt D A, B E A, B C 1056 Hội chứng nhiễm độc bỏng cấp do: A Hấp thu chất độc từ mô tế bào bị tan rã B Hấp thu mủ trình nhiễm trùng C Hấp thu men tiêu protein giải phóng từ tế bào D A, B E A, B C 1057 Ðặc trưng thời kỳ thứ bỏng là: A Mất protein qua vết bỏng, bệnh nhân suy mòn B Xuất rối loạn chuyển hóa-dinh dưỡng C Thay đổi bệnh lý tổ chức hạt D A, B E A, B C 1058 Trong thăm khám bỏng, hỏi bệnh ý: A Hoàn cảnh nạn nhân lúc bị bỏng B Tác nhân gây bỏng C Thời gian tác nhân gây bỏng tác động da D Cách sơ cứu E Tất 1059 Khi khám bỏng sâu, nhìn đám da hoại tử bỏng thấy bỏng 1060 Nhìn bỏng sâu thấy: A Da hoại tử nứt nẻ vùng khớp nách, bẹn B Bong móng chân, móng tay C Lưới tĩnh mạch lấp quản D A, B E A, B C 1061 Khi khám cảm giác da vùng bỏng: A Bỏng độ II, cảm giác đau tăng B Bỏng độ III, cảm giác đau tăng C Bỏng độ IV, cảm giác giảm D Bỏng độ V, cảm giác E Tất 1062 Khi thử cảm giác phải ý: A Xem bệnh nhân sốc không B Bệnh nhân chích thuốc giảm đau chưa C Khi thử phải so sánh với phần da lành D Thử vùng bỏng sâu trước E Tất 1063 Cặp rút lông lại vùng bỏng nếu: A Bệnh nhân đau bỏng nông B Bệnh nhân không đau, lông rút dễ bỏng sâu C Bệnh nhân phản ứng D A B E A, B C 1064 Ðể chẩn đoán độ sâu bỏng, người ta dùng chất màu tiêm tĩnh mạch Những chất là: A B C 1065 Ðể tiên lượng bỏng, người ta dựa vào: A Tuổi bệnh nhân B Vị trí bỏng thể C Tình trạng chung bệnh nhân D A, B E A, B C 1066 Nguyên nhân gây bỏng: A Sức nóng ướt hay gặp trẻ em: B Sức nóng khô hay gặp người lớn C Bỏng hóa chất hay gặp trẻ em D A, B E A, B C 1067 Người ta chia bỏng theo độ sâu gồm độ đó: A Ðộ I, II bỏng nông B Ðộ II, III bỏng nông C Ðộ I, II, III bỏng nông D Ðộ IV, V bỏng sâu E Tất 1068 Sự thoát dịch sau bỏng cao thứ .và kéo dài đến 1069 Nếu diện bỏng sâu 40% diện tích thể thì: A Sự hủy hồng cầu từ 10-20% B Sự hủy hồng cầu từ 20-25% C Sự hủy hồng cầu từ 30-40% D Sự hủy hồng cầu từ 41-45% E Tất sai 1070 Tỷ lệ sốc bỏng: A Bỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG u XƯƠNG, TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG u XƯƠNG, TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG u XƯƠNG, . Triệu chứng lâm sàng của u xương sụn đơn độc:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay