TRẮC NGHIỆM CHÈN ép KHOANG

4 191 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:08

CHÈN ÉP KHOANG 362 Hội chứng chèn ép khoang có nghĩa là: A Áp lực khoang đoạn chi gia tăng B Do tổn thương mạch máu bên khoang gây chèn ép C Do giập nát gây chảy máu, phù nề bên khoang chèn ép D Do tăng áp lực khoang cân gây chèn ép tổ chức đe doạ rối loạn tuần hoàn ảnh hưởng chức cơ, thần kinh bên khoang E Tất 363 Sự gia tăng nội dung bên khoang thường nguyên nhân sau: A Do chảy máu B Do phù nề C Do giập nát tổ chức D Do phẫu thuật gây chảy máu E Tát 364 Các nguyên nhân gây chèn ép từ bên gây chèn ép khoang thường do: A Kéo liên tục B Do khâu cân, da căng C Do bất động lâu thời gian quy định D Do bó bột chèn ép E Câu C sai 365 Thời gian xảy biến chứng chèn ép khoang thường xảy khoảng: A 2-4 B 12-48 C Trên 48 D Sau tuần E Tất sai 366 Các yếu tố thuận lợi gây chèn ép khoang thường gặp: A Chi để thấp B Do tụt huyết áp C Do băng bó chặt D Do bệnh viêm tắt động mạch trước E Tất 367 Các dấu hiệu muộn chèn ép khoang biểu hiện: A Mất mạch B Da nhợt nhạt C Mất cảm giác vận động D Có nốt vùng chèn ép E Tất 368 Với phương pháp đo áp lực khoang, nên có định ngoại khoa khi: A Áp lực đạt 40cm H2O B Áp lực đạt 30cm H2O C Áp lực đạt 50mmHg D Áp lực đạt 40mmHg E Áp lực đạt 30mmHg 369 Một bệnh nhân sau chấn thương biểu chi phù, đau ít, cảm giá vận động, chẩn đoán sau phù hợp: A Chèn ép khoang B Huyết khối C Thương tổn thần kinh D Do nhiễm trùng E Tất sai 370 Ðể đề phòng chèn ép khoang cần ý: A Phòng chống sốc B Nên kê cao nhẹ chi 10cm C Tránh băng bó chặt D Nắn xương sớm bất động tốt E Tất 371 Ðiều trị chèn ép khoang có nghĩa là: A Chống choáng B Nắn lại xương cấp cứu C Kê cao chi D Mở băng bó chặt E Tất sai 372 Các dấu hiệu lâm sàng chèn ép khoang đến sớm: A Ðau vừa phải B Ðau dội, phù căng cứng C Yếu đau làm gia tăng áp lực khoang D Mạch ngoại vi E Câu B, C, D 373 Một bệnh nhân vào viện với triệu chứng chi phù to sau chấn thương, đau vừa phải, chẩn đoán phù hợp gì: A Chèn ép khoang B Huyết khối tĩnh mạch C Viêm tắc động mạch D Do nhiễm trùng E Tất sai 374 Một bệnh nhân sau mổ gãy hai xương cẳng chân biểu đau nhiều, phù căng, bạch cầu tăng, chẩn đoán sau phù hợp: A Nhiễm trùng cấp sau mổ B Do huyết khối C Chèn ép khoang D Do viêm xương E Tất sai 375 Các khoang sau có tỉ lệ chèn ép cao nhất: A Các khoang lô trước cẳng tay B Các khoang cẳng chân C Các khoang bàn tay D Các khoang cánh tay E Các khoang đùi 376 Trong trình phẫu thuật, để đề phòng nguy chèn ép khoang cần phải: A Không khâu cân đóng vết thương B Cầm máu kỹ C Tránh làm tổn thương thêm phần mềm D Không khâu da E Câu A, B, C 377 Ðể đề phòng chèn ép khoang, sau bó bột điều trị gãy xương, cần ý: A Bột phải có rạch dọc B Hướng dẫn tập vận động C Phải kê cao chi sau bó D Dùng thêm thuốc chống huyết khối E Tất 378 Trong gãy xương cẳng chân, dạng sau có nguy chèn ép khoang cao: A Gãy cao xương chày B Gãy kèm thương tổn dây chằng khớp gối C Gãy di lệch nhiều D Gãy xương phức tạp nhiều mảnh E Chỉ có câu B sai 379 Một bệnh nhân 10 tuổi, bị gãy lồi cầu xương cánh tay, triệu chứng sau biểu có chèn ép khoang: A Không duỗi cẳng tay B Không ngữa bàn tay C Ðau chói đầu xương cánh tay D Bầm tím nhiều vùng khủyu E Tất sai 380 Ðiều trị chèn ép khoang, có nghĩa là: A Rạch rộng da, cân tất khoang bị chèn ép B Không để choáng xảy C Bất động chi vững D Nắn lại xương sớm E Tất 381 Sự thiếu máu mô kéo dài chèn ép khoang gây tổn thương tạm thời vĩnh viễn yếu tố thần kinh khoang: A Đúng B Sai 382 Tỷ lệ chèn ép khoang chi nhiều so với chi A Đúng B Sai 383 Mộ bệnh nhân bị chấn thương cánh tay, sau chấn thương vận động cảm giác bàn tay, sưng nề vừa, mạch quay mất, chẩn đoán hợp lý: A Chèn ép khoang B Thưoơg tổn mạch máu C Thương tổn thần kinh D B C E A, B C 384 Nếu sau chấn thương vào cánh cẳng tay mà mạch quay gọi chèn ép khoang A Đúng B Sai 385 Để đề phòng chèn ép khoang, không nên kê chi cao: A Máu đến ngoại vi khó B máu trở nhanh C Làm căng mức D A C E A, B C 386 Nắn xương gãy sớm có ý nghĩa để đề phòng chèn ép khoang: A Tránh di lệch thứ phát B Chống phù nề C Tránh rối loạn tuần hoàn D B C E A, B C 387 Khi giải áp khoang không nên rạch rộng hết tất khoang gây nhiều thương tổn A Đúng B Sai 388 Khi bó bột để đề phòng chèn ép khoang, cần phải: A Quấn bột không siết B vùng quân sbột phải chồng lên liên tục C Sau bó phải rạch dọc D Phải để hờ ngón tay chân để tiện theo dõi E Chỉ có câu B sai 389 Giải áp khoang hợp lý: A Chỉ xẻ rộng da B Xẻ rộng da cân bên da C Xẻ rộng da cân lô D Chỉ xẻ da chách quảng E Tất 390
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM CHÈN ép KHOANG, TRẮC NGHIỆM CHÈN ép KHOANG, TRẮC NGHIỆM CHÈN ép KHOANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay