CHẤN THƯƠNG BỤNG kín và vết THƯƠNG THẤU BỤNG

8 181 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:08

CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN VÀ VẾT THƯƠNG THẤU BỤNG 322 Chấn thương bụng kín bao gồm chấn thương vào bụng gây thương tổn ổ phúc mạc 362 323 Vết thương thấu bụng vết thương xuyên 324 Cơ chế tổn thương chấn thương bụng kín bao gồm: A Cơ chế trực tiếp B Cơ chế gián tiếp C Cơ chế giảm tốc đột ngột D A B E Tất 325 Tổn thương tạng đặc thường gặp chấn thương bụng kín theo thứ tự là: A Thận, gan, lách, tuỵ B Lách, gan, thận, tuỵ C Lách, thận, gan, tuỵ D Gan, tuỵ, thận, lách E Gan, tuỵ, lách, thận 326 Tổn thương tạng rỗng thường gặp chấn thương bụng kín là: 363 A Ruột già dày 364 B Ruột non dày 365 C Ruột non bàng quang 366 D Ruột đường mật 367 E Tất sai 327 Phần ruột non hay bị tổn thương chấn thương bụng kín là: A Hỗng tràng đoạn cuối hồi tràng đoạn đầu B Hỗng tràng đoạn đầu hồi tràng đoạn cuối C Hồi tràng đoạn cuối hỗng tràng đoạn cuối D Đoạn đầu hỗng tràng hồi tràng E Tất sai 328 Trong chấn thương bụng kín chế giảm tốc đột ngột, bệnh nhân thường vào viện với: A Tổn thương thường tạng B Tổn thương thường phức tạp đa tạng C Bệnh cảnh nặng nề đe doạ tử vong không kịp thời hối sức can thiệp phẫu thuật kịp thời D Bệnh cảnh lâm sàng bụng chướng, huyết động ổn định E B C 329 Khi khám bệnh nhân bị chấn thương bụng kín cần ý khám quan: A Lồng ngực, tim mạch B Thần kinh sọ não C Các xương lớn xương đùi, xương chậu D Khám toàn thân E Tất 330 Triệu chứng lâm sàng hội chứng chảy máu vỡ tạng đặc chấn thương bụng kín bao gồm: A Dấu chứng máu cấp B Dấu chứng bụng với dịch tự ổ phúc mạc, đề kháng thành bụng C Chọc dò ổ phúc mạc máu không đông D Bụng chướng gõ đục vùng thấp E Tất 331 Các nguyên nhân ngoại khoa thường gặp gây nên hội chứng chảy máu trong chấn thương bụng kín bao gồm: A Vỡ tạng đặc B Tổn thương mạch máu lớn ổ phúc mạc C Tổn thương rách hay đứt mạc treo ruột D Vỡ ruột, vỡ bàng quang E A,B, C 332 Siêu âm chấn thương bụng kín có ý nghĩa: A Giúp phát thương tổn tạng đặc B Giúp phát dịch tự hay ổ đọng dịch ổ phúc mạc C Hướng dẫn chọc dò ổ phúc mạc cần D Giúp phát tự ổ phúc mạc (đôi khi) E Tất 333 X quang bụng đứng không chuẩn bị chấn thương bụng kín có ý nghĩa: A Giúp phát thương tổn tạng đặc B Giúp phát tự ổ phúc mạc C Giúp phát mức dịch có D Giúp phát tổn thương nhu mô thận E B C 334 Chọc dò ổ bụng hay chọc rửa ổ bụng chấn thương bụng kín gọi dương tính hút dịch mặt đại thể ghi nhận có: A Máu không đông B Dịch tiêu hoá C Dịch dưỡng trấp trắng đục sữa D Nước tiểu ổ phúc mạc E Tất 335 Vị trí chọc dò ổ bụng sử dụng tốt để hút máu không đông ổ phúc mạc là: A Điểm Mac Burney B Đối xứng với điểm M.B qua bên trái C Vị trí nghi ngờ có máu đọng D A B đúng, C sai E Tất sai 336 Trong hội chứng chảy máu trong, chọc rữa ổ bụng gọi dương tính tìm thấy dịch hút có: A Hồng cầu (HC) > 100000/mm3 B HC > triệu/mm3 C BC > 500/mm3 D A C E B C 337 Trong hội chứng chảy máu trong, định mở bụng là: A Khi chẩn đoán chắn có chảy máu ổ phúc mạc B Ngay chọc dò ổ phúc mạc có máu không đông C Khi chọc dò có máu không đông ổ phúc mạc siêu âm ghi nhận có tổn thương gan hay lách D Khi chọc dò có máu không đông ổ phúc mạc bệnh nhân có triệu chứng 338 339 340 341 342 choáng máu mà giải thích từ phần khác thể E Tất Chỉ định điều trị phẫu thuật chấn thương bụng kín bao gồm: A Bệnh nhân có triệu chứng tràn máu ổ phúc mạc kèm choáng máu B Bệnh nhân có biểu viêm phúc mạc sau chấn thương bụng kín C Bệnh nhân có hội chứng chảy máu không đáp ứng điều trị bảo tồn tích cực dù chưa có ghi nhận tạng thương tổn siêu âm bụng D A B đúng, C sai E A, B, C Kể phương pháp phẫu thuật trường hợp vỡ gan chấn thương bụng kín: A Khâu gan cầm máu B Bọc chèn gạc cầm máu tạm thời C Cắt gan cầm máu D A C E A, B, C Các phương pháp phẫu thuật trường hợp vỡ lách chấn thương bụng kín A Cắt lách B Khâu lách cầm máu C Cắt bán phần lách cầm máu D A C E A, B, C Phương pháp phẫu thuật vỡ ruột non chấn thương bụng kín bao gồm: A Cắt đoạn ruột non kèm chỗ vỡ tái lập lưu thông tiêu hoá B Cắt lọc khâu ngang chỗ vỡ ruột non C Đưa đầu ruột non làm hậu môn nhân tạo D Tất E A B Sự khác vết thương thấu bụng (VTTB) hoả khí bạch khí là: A VTTB hoả khí thường phức tạp B VTTB bạch khí thường đơn giản nên xử trí chủ yếu cắt lọc vết thương chỗ C VTTB hoả khí luôn gây nên thương tổn tạng số chẵn (2,4,6 ) D A C E B C 343 Chẩn đoán chắn vết thương thấu bụng dựa vào: A Chảy dịch tiêu hoá qua vết thương B Tạng ổ phúc mạc lòi qua vết thương C Vẽ lại đường viên đạn VTTB đạn bắn D B C E B A 344 Trong vết thương thấu bụng, X quang bụng đứng không chuẩn bị có ý nghĩa: A Chẩn đoán thủng tạng rỗng có liềm hoành B Chẩn đoán chắn vết thương thấu bụng có tự ổ phúc mạc C Phát thương tổn kèm theo tạng khác cột sống, xương sườn, xương chậu hay khoang màng phỗi tràn khí, tràn dịch màng phổi D A B E C B 345 Thái độ xử trí trước bệnh nhân chẩn đoán vết thương thấu bụng hoả khí là: A Tiếp tục theo dõi bệnh nhân Nếu có thay đổi huyết động đột ngột mổ B Tiếp tục theo dõi bệnh nhân Nếu có thay đổi tình trạng bụng (VPM) mổ C Chỉ định mổ D A C E B C 346 Đường mổ ưu tiên chọn lựa vết thương thấu bụng hoả khí là: A Nên qua vết thương thành bụng B Tuỳ theo đường dự kiến tác nhân tạng nghi ngờ tổn thương C Đường trắng nghi ngờ tổn thương đơn bụng D A C E Đường trắng rốn rộng rãi 347 Thái độ xử trí trước bệnh nhân có vết thương thấu bụng mảnh kính đâm gây lòi mạc nối lớn là: A Chỉ định mở bụng mổ đường B Chỉ định mở bụng mở rộng vết thương để vào kiểm tra ổ phúc mạc C Nếu nạn nhân có huyết động ổn định biểu viêm phúc mạc sát trùng phần mạc nối lòi ra, sau đưa trở lại vào ổ phúc mạc đóng kín vết thương theo dõi D A B E Tất 348 Một bệnh nhân nam 25 tuổi vào viện tai nạn giao thông Sau tai nạn, nạn nhân tỉnh táo van đau bụng kèm đau chân trái Ghi nhận mạch quay 110l/p, HA tâm thu 105mmHg Khám thấy bụng chướng nhẹ, gỏ đục vùng thấp Chẩn đoán phù hợp thái độ xử trí trường hợp là: A Nạn nhân có chấn thương bụng gây chảy máu có choáng kèm chấn thương chân trái Cần làm xét nghiệm HC, nhóm máu chọc dò ổ phúc mạc Nếu cho nạn nhân kiểm tra siêu âm bụng B Nạn nhân bị vỡ lách gây chảy máu ổ phúc mạc có choáng chấn thương chân trái Nên định phẫu thuật mà không cần xét nghiệm C Nạn nhân có chấn thương bụng gây chảy máu có choáng kèm chấn thương chân trái Nên định phẫu thuật mà không cần xét nghiệm D Nạn nhân có chấn thương bụng gây chảy máu kèm chấn thương chân trái Cần làm xét nghiệm HC, nhóm máu chọc dò ổ phúc mạc Nếu cho nạn nhân kiểm tra siêu âm bụng X quang chân trái theo dõi huyết động nạn nhân E Tất 349 Một cầu thủ bóng đá vào viện đau bụng nôn Hỏi tiền sử, bệnh nhân khai cách ngày bị cầu thủ khác đạp mạnh chân vào bụng Khám ghi nhận bệnh nhân sốt 390C, bụng phản ứng toàn bụng co cứng thành bụng Chẩn đoán sơ bệnh nhân xét nghiệm cận lâm sàng cần làm là: A Viêm phúc mạc nghi vỡ tạng rỗng Phải cho bệnh nhân chụp film bụng không chuẩn bị siêu âm bụng để tìm liềm hoành phát tạng thương tổn B Viêm phúc mạc nghi vỡ tạng rỗng Chỉ định mổ có kết xét nghiệm CTM, thời gian máu chảy máu đông C Chưa rõ chẩn đoán Phải cho bệnh nhân chụp film bụng không chuẩn bị siêu âm bụng để tìm liềm hoành phát tạng thương tổn D A B E Tất sai 350 Một nạn nhân nam 30 tuổi vào viện bị mãnh kính cửa sổ đâm vào bụng trước vào viện Khám nạn nhân ghi nhận nạn nhân tỉnh táo, mạch quay 80l/p, HA= 110/70mmHg, bụng có vết thương vùng sườn trái dài khoảng 2cm có mạc nối lớn lòi Chẩn đoán sơ bệnh nhân xét nghiệm cận lâm sàng cần làm là: A Vết thương thấu bụng bạch khí Chỉ định mổ mổ đường B Vết thương thấu bụng bạch khí Chỉ định mổ mở rộng vết thương để đưa trả mạc nối vào lại ổ phúc mạc kiểm tra ổ phúc mạc C Vết thương thấu bụng bạch khí không cần mở bụng mà cần sát trùng mạc nối lớn đưa trở lại ổ phúc mạc xử lý vết thương thành bụng theo dõi D A B E Tất 351 Một cháu bé tuổi bố mẹ mang vào viện sau bị bình gaz cá nhân gần nổ bay mảnh vào người Khám nhanh khoa cấp cứu ghi nhận cháu bè tỉnh táo kích thích, mạch quay 100 lần/phút, HA= 90/50mmHg Khám bụng chưa phát bất thường nhiều vết thương chột thành bụng trước Chẩn đoán thái độ xử trí ban đầu bệnh nhi là: A Vết thương thấu bụng hoả khí Tiếp tục theo dõi B Vết thương thấu bụng hoả khí Chỉ định mở bụng sau có kết xét nghiệm CTM, thời gian máu chảy máu đông nhóm máu C Vết thương thấu bụng bạch khí Nên cho nạn nhân làm xét nghiệm siêu âm bụng có định phù hợp D A C E Tất 352 Một bệnh nhân bị tai nạn hỏa khí có nhiều vết thương chột thành bụng trước vào viện với triệu chứng sau : đau bụng, bụng chướng, có phản ứng phúc mạc Sơ chẩn đoán : A Hội chứng chảy máu B Tổn thương gan C Viêm phúc mạc thủng tạng rỗng D Thủng đại tràng E Vỡ lách 353 Một nạn nhân bị cọc nhọn đâm vào vùng hố chậu trái hướng từ trước sau, vào viện với tình trạng bụng chướng, gõ đục vùng thấp phối hợp với hội chứng chảy máu Những khả xảy ra: A Hội chứng viêm phúc mạc B Thủng ruột non C Thủng đại tràng sigma D Rách bó mạch chậu trái E C, D 354 Triệu chứng dùng chẩn đoán chắn nhanh vết thương thấu bụng : 368 A Hội chứng máu cấp A Hội chứng thủng tạng rỗng B Vết thương lòi tạng C Có dị vật mắc thành bụng D A, B, C 355 Khi có vết thương thủng đại tràng góc lách, chọn kỹ thuật logic để bác sĩ phẫu thuật thực A Cắt lọc khâu kín vết thương thủng đại tràng B Đưa nguyên thương tổn thành bụng làm hậu môn nhân tạo C Khâu kín vết thương đưa làm hậu môn nhân tạo D Khâu kín vết thương + làm hậu môn nhân tạo đoạn đại tràng phía E Đặt sonde mềm dẫn lưu đại tràng qua lỗ thủng 356 Khi bệnh nhân bị vết thương thấu bụng đến bệnh viện muộn sau 24 giờ, có triệu chứng tin cậy để định mổ là: A Sốt cao B Đau bụng liên tục C Tăng cảm giác da (cảm ứng phúc mạc) D Bụng chướng E Bạch cầu tăng cao 357 Khi bệnh nhân có đầy đủ triệu chứng tràn máu ổ bụng (chảy máu trong), cần phải: A Hồi sức tích cực truyền máu tươi B Hồi sức để mạch huyết áp ổn định chuyển mổ C Khám siêu âm để xác định tạng bị thương tổn D Vừa hồi sức vừa mổ cấp cứu E Chờ có đủ máu dự trữ chuyển mổ 358 Một nạn nhân bị tai nạn lao động xe đánh vào mạn sườn trái, sau nhập viện Dấu hiệu chắn để chẩn đoán hội chứng chảy máu là: A Mạch máu 120 lần/1 phút B Huyết áp đo 90/60 mmHg C Hồng cầu đếm 28 + 1012/l D Da xanh tái, nhợt nhạt E Chọc dò bụng máu không đông 359 Một nạn nhân bị đánh vào vùng rốn, triệu chứng khách quan để chẩn đoán vỡ tạng rỗng là: A Bị rách da, giập bụng B Đau bụng C Mửa có chút máu D Chụp X quang phim bụng đứng có liềm hoành E Thăm trực tràng, túi căng đau 369 360 Một nạn nhân bị tai nạn giao thông, sau tai nạn xuất (Chọn dấu hiệu tin cậy để loại trừ chấn thương bụng kín) A Rối loạn huyết động, mạch nhanh nhỏ, huyết áp động mạch hạ rõ B Xét nghiệm hồng cầu giảm 2,5 x 10-12/l C Da niêm mạc tái nhợt D Chọc dò bụng không máu bầm không đông E Phát thêm có gãy thân xương đùi 370 361 Một nạn nhân bị tai nạn ngã bụng chạm vào vật cứng, tìm triệu chứng quan trọng để định mổ cấp cứu: A Đau bụng liên tục tăng dần B Sờ nắn bụng có đề kháng toàn bụng C Chụp X quang phim đứng bị mờ vùng thấp D Xét nghiệm máu có bạch cầu tăng cao gấp đôi bình thường E Khám siêu có dịch tự ổ bụng 371 Một nạn nhân bị tai nạn lao động ngã từ cao xuống chạm bụng vào tảng đá, chọn triệu chứng để định mổ ngay: A Rách da bụng bầm dập thành bụng B Da niêm mạc xanh tái hốt hoảng C Mạch nhanh nhỏ khó bắt D Hồng cầu giảm rõ E Chọc ổ bụng máu bầm dễ dàng 372 Thái độ xử trí nạn nhân đa chấn thương, kỹ thuật phải ưu tiên xử trí kỹ thuật trước tiên: A Khâu lỗ ruột bị vỡ B Khâu nối động mạch đùi bị đứt C Khâu cầm máu vết rách gan chảy máu D Nắn khớp vai bị trật E Cắt lọc khâu vết thương phần mềm cẳng chân 373 Các dấu hiệu cận lâm sàng sau, dấu hiệu có giá trị chẩn đoán chắn có chảy máu ổ bụng : A Hồng cầu, Hb, Hct giảm rõ B Chụp bụng không chuẩn bị phim bị mờ C Khám siêu âm kết luận vỡ gan D Chọc dò ổ bụng máu bầm không đông E Thăm trực tràng túi căng 374 Khi khám bụng chấn thương bụng kín phát hiệµ néi triệu chứng gõ đục vùng thấp chứng tỏ có ổ phúc mạc 375 Một bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, chụp X quang bụng đứng không chuẩn bị có hình ảnh liềm hoành bên, chẩn đoán thủng tạng rỗng: A Đúng B Sai 376
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẤN THƯƠNG BỤNG kín và vết THƯƠNG THẤU BỤNG, CHẤN THƯƠNG BỤNG kín và vết THƯƠNG THẤU BỤNG, CHẤN THƯƠNG BỤNG kín và vết THƯƠNG THẤU BỤNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay