trắc nghiệm BỔ SUNG các phần

1 136 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:07

BỔ SUNG U ổ bụng 1482 Trong tình hình nước ta nay, u ổ bụng thường phát có …………….hoặc u có kích thước …………… 1483 Hiếm khi, u ổ bụng phát tình cờ qua ………………………… hay làm …………………bụng 1484 Các nguyên nhân phương diện tiêu hoá- gan mật khối gồ ổ bụng bao gồm: A Gan lớn B Lymphosarcome ruột C U sau phúc mạc D A B E A C 1485 Đau bụng bệnh nhân có khối u ổ bụng có đặc điểm là: A Đau nhiều nguyên nhân nhiều chế khác B Đau u chèn ép tạng lân cận C Đau tượng xuất huyết nội u D A C E Tất 1486 Khi khám khối u ổ bụng, cần mô tả tính chất: A Bề mặt khối u B Mật độ khối u C Sự di động khối u D A B E Tất 1487 Triệu chứng toàn thân bệnh nhân bị u ổ bụng có đặc điểm: A Thường không đặc hiệu có tính chất gợi ý B Tuỳ thuộc vào chất u mà có tính chất khác C Thường nặng nề bệnh nhân đến viện thường muộn D A B E Tất 1488 Đối với bệnh nhân có khối u ổ bụng nghi ngờ ác tính, xét nghiệm quan trọng ………………… huyết 1489 Đối với bệnh nhân có khối u ổ bụng nghi ngờ ác tính, đo nồng độ chất đánh dấu ung thư huyết đóng vai trò quan trọng chẩn đoán tính chất ác tính chúng A Đúng B Sai
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm BỔ SUNG các phần, trắc nghiệm BỔ SUNG các phần, trắc nghiệm BỔ SUNG các phần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay